Opplæring: Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Abstrakte:    På slutten av forrige opplæringen, Lage flotte Power View-rapporter – del 1, Excel-arbeidsboken hadde tre Power View-rapporter og mange effekter, inkludert interaktivt kart, sektor, liggende og stående stolpediagrammer. I denne opplæringen kan du lære hvordan du oppretter flere interaktive Power View-rapporter.

Legg også merke til at når du publiserer disse rapportene og gjør dem tilgjengelige på SharePoint, er disse visualiseringene like interaktive som de er i denne opplæringen, for alle som viser dem.

Denne opplæringen har følgende deler:

Opprette Multippeldiagrammer

Bygge interaktive rapporter ved hjelp av kort og delark

Opprette punktdiagrammer og boblediagrammer med visualiseringer med tidsbasert avspilling

Kontrollpunkt og test

På slutten av denne opplæringen kan du ta en test for å kontrollere hva du har lært. Du kan også se en liste over videoer som viser mange av begrepene og mulighetene i Power View i praksis.

Denne serien bruker data som beskriver olympiske medaljer, vertsland og ulike OL-øvelser. Opplæringene i denne serien er følgende:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter

 5. Lag flotte Power View-rapporter – del 1

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Vi foreslår at du fullfører dem i denne rekkefølgen.

Disse opplæringene bruker Excel 2013 med Power Pivot aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om Excel 2013, se Hurtigstartveiledning for Excel 2013. Hvis du trenger veiledning om hvordan du aktiverer Power Pivot, kan du se Power Pivot-tilleggsprogrammet.

Opprette multippeldiagrammer

I denne delen fortsetter du å opprette interaktive visualiseringer med Power View. Denne delen beskriver opprettelse av noen ulike typer multippeldiagrammer. Multippeldiagrammer kalles også flettverkdiagrammer.

Opprette interaktive Loddrett Multippeldiagrammer

For å opprette multippeldiagrammer begynner du med et annet diagram, for eksempel et sektordiagram eller et linjediagram.

 1. I Excel velger du regnearket Stolpe og kolonne. Opprett en ny Power View-rapport ved å velge POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View) fra båndet. Et tomt Power View-rapportark opprettes. Endre rapportnavnet til Multipler ved å høyreklikke fanen nederst og velge Rename (Gi nytt navn) på menyen som vises. Du kan også dobbeltklikke fanen for å gi den nytt navn.

 2. Utvid medaljer -tabellen i Power View-felt, og velg kjønn og deretter feltene hendelse. Velg pilknappen ved siden av hendelse fra felt-området, og velg Antall (ikke tomme). Tabellen Power View oppretter ser ut som følgende skjermbilde.

  Tabellvisualisering i Power View

 3. Velg fra båndet Utforming > Bytt visualisering > andre diagrammer > sektordiagram. Nå rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  Power View-sektordiagram

 4. Du finner ut at det ville vært interessant å vise antallet øvelser etter kjønn over tid. Én måte å vise denne informasjonen på er å bruke multipler. Fra tabellen Medals (Medaljer) drar du Year (År) til feltet VERTICAL MULTIPLES (LODDRETTE MULTIPLER). For å vise flere multipler fjerner du forklaringen fra rapporten ved å velge LAYOUT > Legend > None (OPPSETT > Forklaring > Ingen) fra båndet.

 5. Endre oppsettet slik at rutenettet multipler viser seks diagrammer bred og seks diagrammer høy. Når diagrammet er valgt, kan du velge Oppsett > Rutenett høyde > 6 og deretter Oppsett > Rutenett bredde > 6. Skjermen ser nå slik det følgende skjermbildet.

  Multippelsektordiagram i Power View

 6. På multippeldiagramtypen er interaktive for. Hold pekeren over et sektordiagram, og vises informasjon om sektoren. Klikk en hvilken som helst sektor i rutenettet, og det merkede området er uthevet for hvert diagram i multippelen. Gul sektoren (kvinner) for 1952 ble valgt i skjermbildet nedenfor, og alle andre gule sektorene utheves. Når det finnes flere diagrammer enn Power View kan vises i ett skjermbilde, vises et loddrett rullefelt langs høyre kant av visualiseringen.

  samhandle med multippeldiagrammer i Power View

Opprette interaktive, vannrette Multippeldiagrammer

Vannrette diagrammer oppfører seg på samme måte som loddrette multippeldiagrammer.

 1. Du vil endre den loddrette Multippeldiagrammer til vannrett vertikale bilder. Hvis du vil gjøre dette, dra år-feltet fra området LODDRETTE MULTIPLER i VANNRETTE MULTIPLER-område, som vist i følgende skjermbilde.


  endre Power View-visualisering fra Power View-felt

 2. Power View-rapport visualiseringen endres til et vannrette multipler-diagram. Legg merke til rullefeltet skal vises langs bunnen av visualiseringen, vist i følgende skjermbilde.

  vannrette multipler i Power View

Opprette Multippellinjediagrammer

Det er også enkelt å opprette linjediagrammer som multipler. Følgende trinn viser hvordan du oppretter multippellinjediagrammer basert på antallet medaljer for hvert år.

 1. Opprette et nytt Power View-ark, og gi det Linje multipler. Velg antall medaljer og år fra tabellen medaljer fra Power View-felt. Endre visualiseringen for et linjediagram ved å velge Utforming > andre diagrammer > linje. Nå dra år til AKSE-området. Diagrammet ser ut som følgende skjermbilde.
  Power View-linjediagram

 2. La oss fokusere på vinter medaljer. Velg DIAGRAMMET i filtre-ruten, og dra sesong fra tabellen medaljer i filterruten. Velg vinter, som vist i følgende skjermbilde.

  Filtrere et diagram i Power View

 3. Hvis du vil opprette multiplene linjediagrammer, kan du dra noc_landområde fra tabellen medaljer til LODDRETTE MULTIPLER-området. Rapporten ser nå slik det følgende skjermbildet.
  linjemultipler i Power View

 4. Du kan velge å ordne multippeldiagrammene basert på ulike felt, og i stigende eller synkende rekkefølge, ved å klikke valgene i øvre venstre hjørne i visualiseringen.

Bygge interaktive rapporter ved hjelp av kort og delark

Delark og kort konverterer tabeller til en serie øyeblikksbilder som visualiserer dataene, ordnet i kortformat, lignende kartotekkort. I fremgangsmåten nedenfor kan du bruke kort for å visualisere antallet medaljer utdelt i ulike idretter, og deretter forbedre visualiseringen ved å stille opp resultatene side ved side basert på OL-år.

Opprette Kortvisualiseringer

 1. Opprett en ny Power View-rapport, og endre navnet til Kort. Fra Power View Fields (Power View-felt) i tabellen Disciplines (Grener) velger du Discipline (Gren). Fra tabellen Medals (Medaljer) velger du Distinct Count of Edition (Distinkt antall for utgave), Medal Count (Medaljeantall) og NOC_CountryRegion. I området FIELDS (FELT) i Power View Fields (Power View-felt) klikker du pilen ved siden av NOC_CountryRegion og velger Count (Distinct) (Antall (distinkte)).

 2. I båndet, velger du Utforming > Bytt visualisering > tabell > kort. Tabellen ser ut som følgende skjermbilde.
  kortvisualisering i Power View

 3. Med kortvisualisering som er valgt, velg DiscImage fra DiscImage -tabellen. Du kan få en sikkerhetsadvarsel som ber deg om å klikke en knapp til Aktiver innhold for å få bildene skal vises, som vist i følgende skjermbilde.

  Advarsel om eksterne datatilkoblinger i Excel

 4. FELT-området til å ordne felt i følgende rekkefølge: DiscImage, disiplin, Medal Count, antall noc_landområde og sist, spesifikt antall Edition. Kortene ligne på følgende skjermbilde.
  Kortvisualisering med omordnede felt

Bruke delark med Kortvisualiseringer

 1. Det er enkelt å se gjennom disse kortene basert på året som ble medaljer utdelt. Dra år-feltet til DELARK etter-området fra tabellen medaljer i Power View-felt. Visualisering nå ser ut som følgende skjermbilde.
  Bruke funksjonen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) i Power View

 2. Nå er kortene stilt opp side ved side etter år, men det skjedde noe annet i tillegg. Feltet TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) ble en beholder, som på dette tidspunktet bare inneholder kortene du opprettet i forrige trinn. Vi kan imidlertid legge til ting i denne beholderen og se hvordan TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) kan opprette interaktive rapporter som koordinerer visningen av dataene.

 3. Klikk i området ved siden av kort visualiseringen, men fortsatt i beholderen DELARK etter. Power View-felt ruten endringene for å gjenspeile at du er fremdeles i DELARK etter beholderen, men du ikke er i kort visualiseringen. Det følgende skjermbildet viser hvordan dette vises i ruten Power View-felt.
  beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) i en Power View-rapport

 4. Merke alt for å vise alle tilgjengelige tabeller i Power View-felt. Velg by, sesong, noc_landområde og flagg-URL fra verter -tabellen. Båndet, velg Utforming > Bytt visualisering > tabell > kort. Du vil at tabellen du nettopp opprettet, slik at det fyller opp flere av den tilgjengelige plassen, slik at du bestemmer deg for å endre typen kortvisualisering. Velg Utforming > Alternativer > kort stil > Bildeforklaring. Det var bedre. Rapporten ser nå slik det følgende skjermbildet.
  Legge til en annen visualisering i beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) i Power View

 5. Legg merke til hvordan, når du velger et annet år fra flisene langs toppen av beholderen DELARK etter, Bildeforklaring kortet du nettopp opprettet også synkroniseres med det merkede området. Dette er fordi begge kortvisualiseringer befinner seg i DELARK etter beholderen du opprettet. Når du ruller DELARK etter utvalget, og velg 2002, for eksempel rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  samhandling med delark i Power View

 6. Du kan også endre måten informasjon om Power View-delark. Velg fra båndet Utforming > fliser > Kartdeltype > Delarkflyt. Flisen visualiseringer endringer, og Power View flytter flisene til bunnen av delarkbeholderen, som vist i følgende skjermbilde.
  bruke TILE FLOW (DELARKFLYT) i Power View

Som nevnt tidligere: Når du publiserer disse rapportene og gjør dem tilgjengelige på SharePoint, er disse visualiseringene like interaktive for alle som viser dem.

Opprette punktdiagrammer og boblediagrammer med visualiseringer med tidsbasert avspilling

Du kan også opprette interaktive diagrammer som viser endringer over tid. I denne delen oppretter du punktdiagrammer og boblediagrammer og visualiserer OL-data på en måte som gjør at alle som viser Power View-rapportene dine, kan samhandle med dem på interessante og utrolige måter.

Opprette et punktdiagram og boblediagram

 1. Opprett en ny Power View-rapport ved å velge POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View) fra båndet. Endre rapportnavnet til Bobler. Fra tabellen Medals (medaljer) velger du Medal Count (Medaljeantall) og NOC CountryRegion. I området FIELDS (FELT) klikker du pilen ved siden av NOC_CountryRegion og velger Count (Distinct) (Antall (distinkte)) for å få antall land- eller regionkoder i stedet for selve kodene. Velg deretter Sport (Idrett) fra tabellen Events (Øvelser).

 2. Velg Utforming > Bytt visualisering > andre diagrammer > punkt endre visualiseringen til et punktdiagram. Rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  et punktdiagram i Power View

 3. Dra neste arrangement fra tabellen arrangementer i størrelse-området i Power View-felt. Rapporten blir mye mer interessant, og nå ser ut som følgende skjermbilde.

  bruke SIZE (STØRRELSE) i et Power View-boblediagram

 4. Punktdiagrammet er nå et boblediagram, og størrelsen på boblen er basert på antallet medaljer utdelt i hver idrett.

 5. Din boblediagram er interaktive for. Når du holder pekeren over Rowing boblen, gir Power View deg ytterligere data om denne idrett, som vist på bildet nedenfor.

  hold markøren over Power View-boblediagrammer for mer informasjon

Opprette visualiseringer med tidsbasert avspilling

Mange av visualiseringene du oppretter, er basert på øvelser som skjer over tid. I OL-datasettet er det interessant å se hvordan medaljer har blitt utdelt i årenes løp. Følgende trinn viser hvordan du oppretter visualiseringer som spilles av, eller animeres, basert på tidsbaserte data.

 1. Legg merke området AVSPILLINGSAKSEN i Power View-feltene i punktdiagrammet som du opprettet i forrige trinn, som vist i følgende skjermbilde.

  avspillingsaksen i Power View

 2. Dra år til AVSPILLINGSAKSE-området fra tabellen medaljer . Her kommer morsomt del. En akse opprettes langs bunnen av diagramvisualisering for punkt, og en Spill av-ikonet vises ved siden av det, som vist i følgende skjermbilde. Trykk Spill av.

  avspillingsknappen i en Power View-rapport

 3. Se hvordan boblene beveger seg, vokser og trekker seg sammen etter hvert som årene flytter seg langs avspillingsaksen. Du kan også merke en bestemt boble, som i dette tilfellet er en bestemt idrett, og tydelig se hvordan den endres mens avspillingsaksen går fremover. En linje følger banen og uthever og sporer datapunktene visuelt mens aksen beveger seg fremover.

 4. Velg Aquatics, og klikk deretter spill. Aquatics er uthevet, og et vannmerke i øvre høyre hjørne av rapporten viser året (avspillingsakse) som spill akse flyttinger i forveien. Banen Aquatics har tatt på slutten, er uthevet i visualiseringen, mens andre sports er nedtonet. Det følgende skjermbildet viser rapporten når avspillingsaksen er fullført.

  tidsbaserte boblevisualiseringer i Power View

 5. Du kan velge mer enn én idrett ved å holde nede CTRL, og foreta flere valg. Prøv det for deg selv. Tre sports er valgt i følgende skjermbilde: bryting, Athletics og Aquatics.

  merke flere bobler i Power View-avspillingsrapporter

 6. Til slutt kan du filtrere punktdiagrammer akkurat som andre visualiseringen. Det finnes mange farger, fordi det er mange sports i datasettet. Dra sesong i farge-området i Power View-felt fra tabellen medaljer . Nå brukes det bare to farger, én for hver sesong (sommer eller vinter). Det følgende skjermbildet viser dette, men hvis du vil se hvordan kule dette ser ut, se videoen på slutten av denne opplæringen.

  Bruke slicere i Power View-avspillingsrapporter

Du kan opprette alle slags forbløffende, overbevisende rapporter med Power View. Hver visualisering gir en bestemt og tydelig visning av dataene. For å lage enda mer overbevisende rapporter kan du kombinere ulike visualiseringer på én enkelt rapportside og gi liv til dataene.

Kontrollpunkt og test

Gjennomgå det du har lært

I denne opplæringen lærte du å opprette multippeldiagrammer, linjediagrammer, boblediagrammer og punktdiagrammer. Du lærte også hvordan du lager en side ved side-oppstilling av rapporten, og hvordan du oppretter en beholder som det kan plasseres mange rapporter i.

Denne opplæringen avslutter serien om opprettelse av Power View-rapporter.

Videoer fra ol-datasettet

Noen ganger er det fint å se disse oppgavene i praksis. I denne delen finner du koblinger til videoer som ble opprettet ved hjelp av OL-datasettet. Disse videoene ligner på opplæringene, men noen av arbeidsbøkene, Power Pivot-bildene eller Power View-arkene kan være litt annerledes.

Power Pivot videoer:

 • Angi standardfelt

 • Skjule kolonner og tabeller

 • Legge til beskrivelser for kolonner og tabeller

 • Relasjoner

 • Sammendragsmetode

Power View-videoer:

 • Komme i gang med Power View i Excel 2013.

 • Boble- og punktdiagrammer

 • Kort

 • Drille ned i et ad hoc-hierarki

 • Drille ned med et hierarki i modellen

 • Filtre

 • Hierarkier

 • Utheving

 • Kart

 • Kart: rette tvetydige kartdata

 • Matrise

 • Multipler

 • Sektordiagrammer

 • Oppdatere data i datamodellen

 • Slicere

 • Sorter

 • Delark

Takk! Jeg håper du likte denne opplæringsserien, og at den hjalp deg å forstå hvordan du kan lage dine egne Power View-rapporter. Du kan opprette utrolige, engasjerende og interaktive rapporter med Power View og dele dem ved hjelp av Business Intelligence-portalen på SharePoint.

Opplæringer i denne serien

Listen nedenfor inneholder koblinger til alle opplæringer i denne serien:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter

 5. Lag flotte Power View-rapporter – del 1

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

PRØVE

Vil du se hvor godt du husker hva du har lært? Her får du en mulighet til det. Følgende test belyser funksjoner eller krav du har lært om i denne opplæringen. Nederst på siden finner du svarene. Lykke til!

Spørsmål 1: Hva er et annet navn på multippeldiagramtypen?

A: Bla-diagrammer.

B: Tuppeldiagrammer.

C: Flettverkdiagrammer.

D: Sidediagrammer

Spørsmål 2: Hvilket Område i Power View Fields (Power View-felt) lar deg opprette en beholder som du kan plassere flere visualiseringer i?

En: Området COLUMNS (KOLONNER).

B: Området SUMMARIZE (OPPSUMMER).

C: Området TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE).

D: Området CONTAINER (BEHOLDER).

Spørsmål 3: Hvilket Power View-feltområde bruker du for å opprette en animert visualisering basert på et felt, for eksempel et datofelt?

A: Området PLAY AXIS (AVSPILLINGSAKSE).

B: Området HORIZONTAL MULTIPLES (VANNRETTE MULTIPLER).

C: Området ANIMATION (ANIMASJON).

D: Du kan ikke opprette så kule visualiseringer, eller ...?

Spørsmål 4: Hva skjer med multippeldiagrammer hvis det ikke er plass til alle sektordiagrammene på skjermen?

A: Power View begynner automatisk å bla gjennom sektordiagrammene.

B: Power View viser et rullefelt, slik at du kan bla gjennom de andre sektordiagrammene.

C: Power View oppretter en rapport bare for de sektordiagrammene som kan vises på skjermen samtidig.

D: Power View plasserer automatisk alle sektordiagrammer i ett skjermbilde, uansett hvor mange sektordiagrammer som er nødvendig.

Svar på prøve

 1. Riktig svar: C

 2. Riktig svar: C

 3. Riktig svar: A

 4. Riktig svar: B

Obs!: Data og bilder i denne opplæringsserien er basert på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populasjonsdata fra Verdensbanken (worldbank.org)

 • OL-piktogrammer for olympiske grener fra Thadius856 og Parutakupiu

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×