Opplæring: Lag flotte Power View-rapporter – del 1

Sammendrag:    På slutten av forrige opplæring, Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter, hadde Excel-arbeidsboken en fullstendig datamodell og var klar til å lage rapporter. I denne opplæringen skal du opprette tre ulike Power View-rapporter, lære noen tips underveis og lære en prosedyre for å opprette mange, mange flere.

Denne opplæringen har følgende deler:

Opprette interaktive kartdiagrammer

Opprette interaktive sektordiagrammer

Opprette interaktive stolpe- og kolonnediagrammer

Kontrollpunkt og test

På slutten av denne opplæringen kan du ta en test for å kontrollere hva du har lært.

Denne serien bruker data som beskriver olympiske medaljer, vertsland og ulike OL-øvelser. Opplæringene i denne serien er følgende:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter

 5. Lag flotte Power View-rapporter – del 1

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Vi foreslår at du fullfører dem i denne rekkefølgen.

Disse opplæringene bruker Excel 2013 med Power Pivot aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om Excel 2013, se Hurtigstartveiledning for Excel 2013. Hvis du trenger veiledning om hvordan du aktiverer Power Pivot, kan du se Power Pivot-tilleggsprogrammet.

Opprette interaktive kartdiagrammer

Å bygge rapporter i Power View er morsomt og enkelt. Og rapportene du oppretter, er interaktive, slik at de som ser på rapporten, kan klikke på dataelementer og få ny innsikt i dataene.

I denne delen bygger du et nytt kartdiagram og utvider det Deretter oppretter du stolpediagrammer og sektordiagrammer som presenterer dataene på interessante måter. Underveis legger du til noen nye beregninger i datamodellen slik at rapportene ser ut slik du vil ha dem. La oss sette i gang.

Opprette et interaktivt kartdiagram

I en tidligere opplæring opprettet du en grunnleggende kartrapport for å vise vertsbyene for ulike OL. Du fastslår at det finnes mer interessant informasjon i denne datamodellen, og du ønsker å se den på forskjellige måter. Til å begynne med ønsker du å opprette en ny Power View-kartrapport for å vise antallet medaljer vunnet av hvert land eller hver region, medaljetypen og deretter resultater etter sesong.

 1. I Excel velger du regnearket Power View1. Arket ser ut som følgende skjermbilde, basert på arbeid som er fullført i tidligere opplæringer, og avhengig av hvor du klikker på lerretet.

  Power View-rapport i arbeidsbok

  Opprett en ny Power View-rapport ved å velge POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View) fra båndet. Et tomt Power View-rapportark opprettes. Endre rapportnavnet til Kart ved å høyreklikke fanen nederst og velge Rename (Gi nytt navn) på menyen som vises.

 2. Utvid tabellen Medals (Medaljer) i Power View-feltene, og velg NOC_CountryRegion. For å få informasjon om medaljer merker du feltet Medal (Medalje). Tabellen som Power View oppretter, ser ut som følgende skjermbilde.
  En ny Power View-tabell basert på Medals (Medaljer)

  Ops. Det er ikke det du ønsker. Denne rapporten viser typen medaljer vunnet av hvert land eller hver region, og du vil ha antallet medaljer. I en tidligere opplæring brukte du en DAX-formel til å bestemme prosentdelen medaljer utdelt, så du bestemmer deg for å bruke DAX til å beregne antallet medaljer.

 3. Merk cellen nedenfor medaljekolonnen på Medaljer-fanen i Power Pivot. Hvis det ikke er noen celler tilgjengelig under kolonnene, vises kanskje ikke beregningsområdet. Hvis du vil vise beregningsområdet velger du Hjem > Visning > Beregningsområde ). Skriv inn følgende DAX-formel i cellen.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Obs!Du kan opprette DAX-formler i en hvilken som helst celle i beregningsområdet og ha det beregnede feltet tilgjengelig fra denne tabellen i klientverktøyene, for eksempel Power View eller pivottabeller. En fin metode for å holde oversikt over hvilken kolonne som beregnes, er å merke cellen under medaljefeltet .

 4. Tilbake i Excel er datamodellen oppdatert. I regnearket Kart viser Power View-feltene nå feltet for medaljeantall. Siden medaljeantall er et beregnet felt, vises det et lite kalkulatorikon ved siden av feltet. Med tabellen du opprettet i forrige trinn, valgt, fjerner du merkingen av medaljer og velger medaljeantall. Det var bedre. Skjermen viser nå hvor mange medaljer som ble vunnet av hvert land eller hver region, som vist i det følgende skjermbildet.

  Power View-tabellen endres til antall medaljer

 5. Velg DESIGN > Switch Visualization > Map (Utforming > Bytt visualisering > Kart) for å vise tabellen som et kart. Gjør kartet større. Når du holder markøren over en av boblene på kartet, vises det tilleggsinformasjon, som vist i følgende skjermbilde. Prøv det selv.
  Hold markøren over dataene i Power View-kart hvis du vil ha mer informasjon

Opprette et interaktivt sektordiagram i et kart

Nå som du har kartvisualiseringen, er det tid for å gjøre det mer interessant. I fremgangsmåten nedenfor endrer du boblene til interaktive sektordiagrammer med bare noen få klikk.

 1. I Power View, fra Power View Fields (Power View-felt), drar du Medal (Medalje) til feltet COLOR (FARGE). Nå blir hver boble på kartet til et sektordiagram, der størrelsen på hver sektor er basert på typen utdelt medalje. Når du velger kartet, vises det navigasjonsverktøy som lar deg zoome inn eller panorere, som vist på bildet nedenfor.
  bruke farger på Power View-kartvisualiseringer

 2. Hold markøren over et av sektordiagrammene. Det vises informasjon basert på hvilken sektor du holder markøren over. I det følgende skjermbildet holder jeg markøren over den røde sektoren for Spania (ESP), og visualiseringen viser informasjon om denne delen av boblen. Legg også merke til at boblen utvides, slik at det er enklere å navigere til andre sektorer.
  Mer informasjon om kartvisualiseringer – bare hold markøren over

Du har nå et interaktivt kart som lar deg zoome inn og zoome ut og holde markøren over dataelementer for å få mer informasjon.

Legg merke til at medaljene er ordnet alfabetisk. Det er standardinnstillingen. Du vil at rekkefølgen skal være følgende: gull, sølv, bronse. For å gjøre dette må vi sortere Medal (Medalje) etter en annen verdi.

Endre sorteringsrekkefølgen for et felt

For å endre sorteringsrekkefølgen fra standardinnstillingen må du knytte feltet Medal (Medalje) til et annet felt og deretter sortere etter det tilknyttede feltet. Det er ingen tilknyttede felt på dette tidspunktet, men du kan opprette et. Det er noen få trinn involvert i å gjøre dette, men når du har fullført dem, vil du se hvor praktisk og enkelt det er å få datamodellen til å fungere slik du ønsker.

 1. I Excel setter du inn et nytt regneark etter Population (Populasjon). Endre arknavnet til MedalValue (Medaljevalør). Skriv inn følgende data i regnearket MedalValue (Medaljevalør). Du kan også kopiere og lime dem inn.

Medalje

Medaljevalør

Gull

1

Sølv

2

Bronse

3

 1. Formater dataene som en tabell (mens du er i en av cellene, kan du trykke Ctrl + A og deretter CTRL + T for å formatere dataene som en tabell). Pass på at du merker av for Tabellen har overskrifter i vinduet Lag tabell. Under UTFORMING > Egenskaper > Tabellnavn gir du tabellen navnet MedalValue (Medaljevalør).

 2. Fortsatt i Excel velger du Power Pivot > Tables > Add to Data Model (PowerPivot > Tabeller > Legg til i datamodell) for å legge til tabellen i datamodellen.

 3. I Power Pivot velger du Diagram View (Diagramvisning). Flytt tabellen MedalValue (Medaljevalør) ved siden av tabellen Medals (Medaljer). Det kan være greit å flytte andre tabeller for å lage plass. I tabellen Medals (Medaljer) drar du feltet Medal (Medalje) til feltet Medal (Medalje) i tabellen MedalValue (Medaljevalør) og oppretter en relasjon. Merk linjen mellom disse tabellene for å fremheve relasjonen du opprettet. Diagramvisningen ser ut som følgende skjermbilde.
  opprette en relasjon mellom medaljer og medaljevalør

 4. Velg Medaljer-tabellen i Datavisning i Power Pivot . Bla til høyre, og velg kolonnen som heter Legg til kolonne. Skriv inn følgende DAX-formel på formellinjen.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  RELATERT-funksjonen returnerer en verdi fra en annen tabell i datamodellen. Du kan bare sortere med kolonner som finnes i samme tabell, så vi er avhengige av at verdiene for Medaljevalør finnes i Medaljer-tabellen. Med RELATERT-funksjonen kan vi trekke et felt fra Medaljevalør til Medaljer-tabellen. Endre kolonnenavnet til Medaljevalør.

 5. Nå må vi angi hvordan Power View (og andre klientverktøy) skal sortere feltet Medal (Medalje). Velg kolonnen Medal (Medalje). Home > Sort and Filter > Sort by Column (Hjem > Sorter og filtrer > Sorter etter kolonne). I vinduet som vises, velger du Medal Value (Medaljevalør) som kolonnen som Medal (Medalje) skal sorteres etter, som vist i følgende skjermbilde.

  vinduet Sort by Column (Sorter etter kolonne)

 6. Tilbake i Excel gjenspeiles den nye sorteringsrekkefølgen automatisk i kartvisualiseringen du opprettet tidligere, som vist i følgende skjermbilde.

  kartvisualiseringen, sortert slik du ønsker

Filtrere visualiseringer ved å bruke en slicer

Nå som du har en kartvisualisering av OL-øvelser, ønsker du å filtrere resultatene basert på sesong. Du kan gjøre det enkelt med slicere.

 1. I Power View, drar du Season (Sesong) fra tabellen Medals (Medaljer) i Power View Fields (Power View-felt) til rapportlerretet. Det opprettes en tabell med feltene fra Season (Sesong). Tabellen vil sannsynligvis overlappe kartet, så endre størrelsen på kartet, og flytt tabellen Season (Sesong) ved siden av kartet.

 2. Med tabellen Season (Sesong) valgt, velger du DESIGN > Slicer > Slicer (UTFORMING > Slicer > Slicer) fra båndet. Kartet kan filtreres etter sliceren Season (Sesong). Prøv det selv. På sliceren klikker du Summer (Sommer) og deretter Winter (Vinter). Legg merke til hvordan Map (Kart) umiddelbart oppdaterer kartet til å gjenspeile valget ditt.

 3. For å fjerne sliceren og se alle resultater klikker du på ikonet Clear filter (Fjern filter) som vises over slicertabellen. Det vises bare når du holder markøren over visualiseringen. Ikonet Clear filter (Fjern filter) ser ut som et lite viskelær, som vist i følgende skjermbilde.
  Ikonet Clear filter (Fjern filter) i Power View

Filtrere andre visualiseringer ved hjelp av Map (Kart)

Ikke bare kan du bruke slicere til å filtrere kartet – du kan bruke kartet til å interaktivt filtrere andre tabeller som du tar med i rapporten.

 1. I Power View, fra tabellen Events (Øvelser), drar du Sport (Idrett) til rapportlerretet. Det opprettes en tabell som heter Sports (Idretter). Dra Medal Count (Medaljeantall) fra tabellen Medals (Medaljer) til tabellen Sports (Idretter) også. Rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  legge til tabellen Sports (Idretter) i Power View-rapporten

  Merk: Hvis tomme verdier vises i dataene, og du vil ha dem fjernet, kan du bruke ruten Filters (Filtre). For eksempel vil du kanskje fjerne tomme verdier fra Sports (Idretter). Hvis filterruten er skjult, utvider du Filters (Filtre) og velger deretter tabellen Sports (Idretter) og klikker pilen ved siden av Sports (Idretter). Velg (All) ((Alle)) for å velge alle, deretter (Blank) ((Tom)) for å ekskludere tomme verdier fra visualiseringen.

 2. Når du klikker på sektordiagrammene i kartet, filtreres visualiseringen av Sports (Idretter) basert på valget ditt og av eventuelle slicere som er valgt. Sektordiagrammer som ikke er valgt, er nedtonet. Det samme er sektorer i det samme sektordiagrammet som ikke er valgt. Klikk for eksempel Winter (Vinter) i sliceren Season (Sesong), zoom inn, og klikk på den oransje delen av Finlands sektordiagram. Tabellen Sports (Idretter) justeres automatisk og umiddelbart. Finland har vunnet 95 sølvmedaljer, 11 i skiskyting, 18 i ishockey og så videre. Det følgende skjermbildet viser resultatene.

  slicere, tabeller og kart er interaktive i Power View

Opprette et interaktivt stolpediagram

Men vent litt, det er mer. Det kan være interessant å se fordelingen av medaljer i kartvisualiseringen basert på visualiseringen av tabellen Sport (Idrett). Og i stedet for tall ønsker du å se det som et liggende stolpediagram.

 1. Velg visualiseringen av tabellen Sport (Idrett). Fra båndet velger du DESIGN > Switch Visualization > Bar Chart > Clustered Bar (UTFORMING > Bytt visualisering > Liggende stolpediagram > Gruppert liggende). Visualiseringen av Sport (Idrett) blir et liggende stolpediagram.

 2. Fra sliceren Season (Sesong) velger du Summer (Sommer). Legg merke til at det liggende stolpediagrammet Sport (Idrett) endres til å gjenspeile idrettene som er med i sommer-OL.

 3. I det liggende stolpediagrammet Sport (Idrett) klikker du på stolpen ved siden av Fencing (Fekting). Legg merke til at de andre stolpene i diagrammet tones ned, men forblir synlige. Legg også merke til at på visualiseringen Map (Kart) endres sektordiagrammene til å gjenspeile bare medaljer utdelt for utvalget i det liggende stolpediagrammet Sport (Idrett). Land eller regioner som ikke har vunnet medaljer i fekting, er nedtonet. Det følgende skjermbildet viser hvordan Power View-rapporten ser ut.

  flere visualiseringer er interaktive i Power View

 4. Klikk noen av de andre stolpene i Sports (Idretter), og se hvordan Power View umiddelbart oppdaterer kartet og stolpediagrammene basert på valget ditt.

Se følgende video for å se disse visualiseringene som en film:

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Opprette interaktive sektordiagrammer

Du har sett at kartvisualiseringen kan inkludere sektordiagrammer, men du kan også opprette interaktive sektordiagrammer i Power View utenfor kart. I denne delen lærer du hvordan du oppretter interaktive sektordiagrammer, hvordan du driller ned i dataene innenfor hver sektor, og hvordan du oppretter sektorer. La oss sette i gang.

Opprette et interaktivt sektordiagram

 1. Velg fanen Map (Kart) i Excel, og klikk deretter POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View). Det opprettes en ny fane. Endre navnet på fanen til Pie (Sektor).

 2. Fra Power View Fields (Power View-felt) velger du Year (År) fra tabellen Medals (Medaljer). Power View summerer dataene, siden de er tall. For å forhindre dette klikker du pilen ved siden av Year (År) i området FIELDS (FELT) og velger Count (Distinct) (Antall (distinkt)), som vist i følgende skjermbilde.

  velg Count (Distinct) (Antall (distinkt)) i Power View Fields (Power View-felt)

 3. Deretter velger du Sport (Idrett) fra Events (Øvelser). Det opprettes en tabell på rapportlerretet. For å endre visualiseringen til et sektordiagram velger du DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Pie (UTFORMING > Bytt visualisering > Annet diagram > Sektor). Det følgende skjermbildet viser sektordiagrammet.

  Oi – dette er et virkelig innholdsrikt sektordiagram

 4. Det sektordiagrammet er overfylt. Du bestemmer deg for at du vil filtrere resultatene til bare vinteridretter. Først klikker du pilikonet i den skjulte ruten Filters (Filtre). Ruten Filters (Filtre) utvides. Klikk VIEW (VIS) på ruten Filters (Filtre), slik at alle filtre du drar dit, vil gjelde for alle rapporter i visningen. Dra Season (Sesong) fra tabellen Medals (Medaljer) til ruten Filters (Filtre). Velg Winter (Vinter) fra filteret Season (Sesong), som vist i følgende skjermbilde.

  Det var bedre – sektordiagrammer skal ikke være overfylte

 5. Som med visualiseringen Map (Kart) er sektordiagrammet interaktivt. Hold markøren over en sektor i sektordiagrammet, så vises det informasjon. Hvis du klikker en sektor, eller en farge i forklaringen, utheves den idretten. I det følgende skjermbildet klikker du Skating (Skøyteløp), så utheves den tilhørende forklaringen og sektordiagramsektoren, mens alle andre sektorer og forklaringselementer er nedtonet.

  Power View-sektordiagrammer er interaktive – bare klikk et forklaringselement

For å fjerne uthevingen klikker du den valgte sektoren på nytt, eller klikker det tomme området i visualiseringen.

Det er et interessant sektordiagram, og det var enkelt å lage. Men Power View kan opprette mer interessante sektordiagrammer ved å visualisere flere dybdenivåer i hierarkier.

Opprette et neddrillings--sektordiagram ved hjelp av hierarkier

La oss opprette et nytt sektordiagram og bruke et hierarki som du opprettet i en tidligere opplæring.

 1. I Power View Fields (Power View-felt), i tabellen Events (Øvelser), klikker du Sport (Idrett) for å fjerne merkingen, og klikker deretter SDE. SDE er hierarkiet av idrett/gren/øvelse som du opprettet i en tidligere opplæring.

 2. Sektordiagrammet vises uendret, men dobbeltklikk sektoren Skiing (Skiløping) i sektordiagrammet, så driller Power View ned til neste nivå i hierarkiet. Nå er sektordiagrammet basert på grener innenfor skiløping. Legg merke til at forklaringen nå viser grenene under idretten skiløping, som vist i følgende skjermbilde.

  Power View-sektordiagrammer som bruker hierarkier. lar deg drille ned i data

  Legg også merke til pil opp som vises til venstre for filterikonet, øverst til høyre i visualiseringen. Klikk på pil opp for å drille opp i hierarkiet, som i dette tilfellet viser et sektordiagram over idretter.

 3. Dobbeltklikk sektoren Ski Jumping (Skihopp), så driller sektordiagrammet ned et nytt nivå i hierarkiet, som er Events (Øvelser). Øvelsene for skihopp vises, og forklaringen viser at diagrammet viser øvelser, som er det laveste nivået i hierarkiet.
  dobbeltklikk Power View-sektordiagrammer for å dykke ned i hierarkiske data

 4. For å gå tilbake til høyere nivåer i hierarkiet, som også kalles å drille opp, klikker du pil opp, som vist i følgende skjermbilde. Når det øverste nivået i hierarkiet vises, vises ikke lenger pil opp.
  drill opp-ikonet i Power View

Bruke sektorer til å vise flere detaljer

Du kan vise flere detaljer i sektordiagrammer.

 1. Fra tabellen Medals (Medaljer) i Power View Fields (Power View-felt) drar du Gender (Kjønn) til området SLICES (SEKTORER). Hver sektor i sektordiagrammet er nå delt inn for å gjenspeile hvordan dataene er delt inn etter kjønn. Hold markøren over en sektor i sektordiagrammet. Den viste informasjonen er basert på kjønn.

 2. Drill ned i skiløping, deretter i alpint. Hold markøren over den nedre sektoren i utforøvelser, så ser du at kvinnelag har deltatt i utforøvelsen ved 16 anledninger, som vist i følgende skjermbilde.

  Hold pekeren over sektorer i Power View-sektordiagrammer for mer informasjon

Stolpediagrammer på tvers av filtre med andre visualiseringer

Du kan bruke mange ulike filtre på sektordiagrammer. Du kan også bruke andre visualiseringer for å filtrere sektordiagrammer, med samhandling mulig på alle diagrammer i visningen.

 1. Klikk på Power View-rapportlerretet utenfor sektordiagrammet. Fra Power View Fields (Power View-felt) velger du tabellen Population (Populasjon) og velger deretter navn på land fra tabellen Population (Populasjon) for å vise navnet på landet eller regionen

 2. La oss filtrere visningen for å justere bare en håndfull land eller regioner. For å vise filterområdet kan du enten velge Filters Area (Filterområde) fra POWER VIEW-båndet, eller du kan klikke ikonet Filters (Filtre) som vises når du holder markøren over en visualisering, nær øverste venstre hjørne. Valget Filters Area (Filterområde) på båndet, og ikonet Filters (Filtre), vises i følgende skjermbilde.
  ikonet Filters (Filtre) vises når du holder markøren over en Power View-visualisering

 3. I Filters (Filtre) velger du bare følgende land eller regioner: Østerrike, Canada, Chile, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland.

 4. La oss gjøre dette til et gruppert liggende stolpediagram. På båndet klikker du på DESIGN > Switch Visualization > Bar Chart > Clustered Bar Chart (UTFORMING > Bytt visualisering > Liggende stolpediagram > Gruppert liggende stolpediagram).

 5. Klikk på én av stolpene i det liggende stolpediagrammet. Legg merke til at data i sektordiagrammet oppdateres basert på valget ditt, og at den tilsvarende informasjonen utheves. Klikk på Canada i det liggende stolpediagrammet. Rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  dynamiske data i visualiseringer av Power View-sektordiagrammer

  Prøv å klikke andre valg, og se hvordan sektordiagrammet endres umiddelbart med valget ditt.

 6. Du kan også drille ned i dataene, akkurat som du gjorde tidligere. Dobbeltklikk en skiløpingssektor (Skiing) i sektordiagrammet, og dobbeltklikk deretter skigrenen Alpine (Alpint). Sektordiagrammet reagerer med å vise alle hendelser i grenen alpint. Filtrering av resultater ved å klikke det liggende stolpediagrammet fungerer på samme måte på dette nivået i hierarkiet. Klikk på France (Frankrike), så filtrerer sektordiagrammet øvelsesresultater for Frankrike, som vist i følgende skjermbilde.

  bruke flere Power View-visualiseringer for kule, interaktive rapporter

Du kan bruke mange ulike typer visualiseringer for å filtrere sektordiagrammer, og i Power View er de alle interaktive. Og når du legger inn rapporter på et Business Intelligence [term]-område i SharePoint, forblir Power View-rapportene interaktive for alle med tillatelse til å vise dem.

Opprette interaktive stolpe- og kolonnediagrammer

Du har sett hvordan liggende stolpediagrammer kan brukes til å filtrere andre visualiseringer, for eksempel sektordiagrammer. I denne delen lærer du hvordan du oppretter overbevisende stolpe- og kolonnediagrammer som er interaktive.

 1. Velg POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View) for å opprette en ny Power View-rapport. Endre rapportnavnet til Stolpe og kolonne.

 2. Fra fanen Medals (Medaljer) velger du Medal Count (Medaljeantall) og deretter NOC_CountryRegion fra Medals (Medaljer) også. Fra båndet velger du DESIGN > Switch Visualization > Column Chart > Clustered Column (UTFORMING > Bytt visualisering > Stående stolpediagram > Gruppert stående stolpediagram). Visualiseringen har for mange oppføringer, så la oss filtrere visningen til å bare vise land eller regioner som har vunnet 200 eller flere medaljer. Det gjør du ved å klikke Filter-ikonet og deretter endre filtermodusen til Advanced (Avansert) ved å klikke pil høyre-ikonet ved siden av viskelæret, som vist i følgende skjermbilde.

  Filteret Advanced (Avansert) i Power View

 3. Du kan dra Medalje fra tabellen Medaljer til visualiseringen for å gjøre diagrammet mer interessant.

 4. Deretter kan du inkludere en slicer. Klikk på rapportlerretet utenfor diagrammet, velg Medal (Medalje) fra tabellen Medals (Medaljer), og velg deretter DESIGN > Slicer (UTFORMING > Slicer) fra båndet. Rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  Stående stolpediagrammer i Power View

 5. Det er interessant. Men du avgjør at det ville være bedre som et stablet stående stolpediagram. Velg DESIGN > Switch Visualization > Column Chart > Stacked Column (UTFORMING > Bytt visualisering > Stående stolpediagram > Stablet stående stolpediagram). Det ser bedre ut, og rapporten ser nå ut som følgende skjermbilde.

  Stablet stående stolpediagram i Power View

 6. La oss nå legge til en annen slicer, basert på sesong. Klikk et tomt område på rapportlerretet, og velg deretter Season (Sesong) fra tabellen Medals (Medaljer). Velg deretter Slicer fra båndet. Når du klikker på Winter (Vinter), ser du at det ikke er noen oppføringer – det ser ut som om ingen land eller regioner har vunnet mer enn 200 medaljer i vinter-OL. I ruten Filters (Filtre) klikker du CHART (DIAGRAM) og endrer filteret Medal Count (Medaljeantall) til minst 30 medaljer, så ser du følgende resultater.

  Filtrere stablede stående stolpediagrammer i Power View

 7. Dette diagrammet er også interaktivt. I forklaringen Medal (Medalje) klikker du Silver (Sølv). Sølvmedaljeresultatene utheves, og resten av resultatene i tabellen tones ned, som vist i følgende skjermbilde.

  Stående stolpediagrammer i Power View er interaktive

 8. Selv om dette er et stående stolpediagram, er det enkelt å endre det til et liggende stolpediagram. Velg DESIGN > Switch Visualization > Bar Chart > Stacked Bar (UTFORMING > Bytt visualisering > Liggende stolpediagram > Stablet liggende stolpediagram) fra båndet. Du får det samme diagrammet, snudd på siden til et liggende stolpediagram, som vist i følgende skjermbilde. Det liggende stolpediagrammet er like interaktivt som de andre diagrammene.

  det er enkelt å bytte Power View-visualiseringer

Det finnes mange måter å samhandle med disse liggende og stående stolpediagrammene på. Utforsk det, og se selv.

Kontrollpunkt og test

Gå gjennom det du har lært

I denne opplæringen lærte du hvordan du oppretter interaktive kartdiagrammer, sektordiagrammer, liggende stolpediagrammer og stående stolpediagrammer, med bare noen klikk for å opprette hver type. Du lærte også hvordan hierarkier kan gjøre rapportene mer interaktive, og aktivere visningsprogrammer for å få innsikt i rapporten og dens dybde.

Du lærte også å plassere flere visualiseringer i én rapport, og hvordan disse visualiseringene kan filtrere, samhandle og bygge på hverandre.

I neste opplæring i denne serien skal du opprette flere fantastiske Power View-rapporter ... inkludert rapporter som viser animasjoner, og viser hvordan OL-data endres over tid. Det er ganske morsomt og enkelt å bygge disse tingene, og enda morsommere å se reaksjonene til personer som ser rapportene du bygger.

Her er en kobling til neste opplæring, slik at du kan prøve å opprette disse rapportene selv:

Opplæring 6: Lag flotte Power View-rapporter – del 2

PRØVE

Vil du se hvor godt du husker det du har lært? Her har du muligheten. Følgende test fremhever funksjoner, muligheter eller forutsetninger som du lærte om i denne opplæringen. Nederst på siden finner du svarene. Lykke til!

Spørsmål 1: Hva av følgende er sant om sorteringsrekkefølgen til verdiene i et felt?

A: For å endre sorteringsrekkefølgen for et felt må du knytte feltet til et annet felt og deretter slette det opprinnelige feltet.

B: Du kan aldri endre sorteringsrekkefølgen for et felt.

C: Hvis du vil sortere etter et tilknyttet felt, må det tilknyttede feltet være i datamodellen.

D: Ingen av ovennevnte.

Spørsmål 2: Hvilken funksjonalitet har en slicer?

En: Slicere dupliserer data fra ett felt til et annet.

B: Slicere deler data i to og beholder halvparten for seg selv.

C: Slicere filtrerer visualiseringer basert på data i slicerfeltet eller -feltene.

D: Ingen av ovennevnte.

Spørsmål 3: Hva av følgende blir mulig når du bruker et hierarki i en rapportvisualisering?

A: Ingenting – du kan ikke bruke hierarkier i visualiseringer.

B: Du kan drille ned i nivåer i hierarkiet, og visualiseringen endres automatisk til å gjenspeile gjeldende nivå i hierarkiet.

C: Du kan drille ned i nivåer av et hierarki, men du kan ikke drille opp.

D: Både B og C.

Spørsmål 4: Hva av følgende er riktig for ruten Filters (Filtre)?

A: Å dra et felt til området CHART (DIAGRAM) i ruten Filters (Filtre) filtrerer alle rapporter på Power View-arket.

B: Å dra et felt til området VIEW (VISNING) i ruten Filters (Filtre) filtrerer alle rapporter på Power View-arket.

C: Du må dra det samme feltet til området CHART (DIAGRAM) og VIEW (VISNING) i ruten Filters (Filtre) for å filtrere alle visualiseringene på Power View-arket.

D: Du kan ikke dra felt til ruten Filters (Filtre).

Svar på prøve

 1. Riktig svar: C

 2. Riktig svar: C

 3. Riktig svar: B

 4. Riktig svar: B

Obs!: Data og bilder i denne opplæringsserien er basert på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populasjonsdata fra Verdensbanken (worldbank.org)

 • OL-piktogrammer for olympiske grener fra Thadius856 og Parutakupiu

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×