Opplæring: Inkludere Internet-data og angi standardinnstillinger for Power View-rapporter

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Abstrakte:    På slutten av forrige opplæringen, Opprette-kartbaserte Power View-rapporter, inkludert Excel-arbeidsboken data fra ulike kilder, en datamodell som er basert på relasjoner som er opprettet ved hjelp av Power Pivot og -kartbaserte Power View-rapport med grunnleggende informasjon ol. I denne opplæringen utvide vi og optimaliserer arbeidsboken med flere data, interessant grafikk, og Klargjør arbeidsboken til å opprette flotte Power View-rapporter.

Obs!: Denne artikkelen beskriver datamodeller i Excel 2013. Imidlertid gjelder samme datamodellering og PowerPivot-funksjoner som er satt inn i Excel 2013 også for Excel 2016.

Denne opplæringen har følgende deler:

Importere Internett-baserte bildekoblinger til datamodellen

Bruke Internett-data for å fullføre datamodellen

Skjule tabeller og felt for enklere rapportoppretting

Kontrollpunkt og test

På slutten av denne opplæringen kan du ta en test for å kontrollere hva du har lært.

Denne serien bruker data som beskriver olympiske medaljer, vertsland og ulike OL-øvelser. Opplæringene i denne serien er følgende:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Inkludere Internett-data og angi standardinnstillinger for Power View-rapporter

 5. Lag flotte Power View-rapporter – del 1

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Vi foreslår at du fullfører dem i denne rekkefølgen.

Disse leksjonene bruke Excel 2013 med Power Pivot aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om Excel 2013, klikker du her. Veiledning om hvordan du aktiverer Power Pivot, klikker du her.


Importere Internett-baserte bildekoblinger til datamodellen

Datamengden øker hele tiden, og det gjør også forventningen om å kunne visualisere dem. Med mer data kommer ulike perspektiver, og muligheter til å gå gjennom og vurdere hvordan data skal samhandle på mange ulike måter. Power Pivot og Power View samler dataene dine – i tillegg til eksterne data – og visualiserer dem på morsomme, interessante måter.

I denne delen skal du utvide datamodellen til å inkludere bilder av flagg for land eller områder som deltar i OL, og deretter skal du legge til bilder som representerer konkurransegrenene i OL.

Legge til flaggbilder i datamodellen

Bilder beriker det visuelle inntrykket av Power View-rapportene. I de følgende trinnene skal du legge til to bildekategorier – et bilde for hver gren og et bilde av flagget som representerer hvert område eller land.

Du har to aktuelle tabeller som du kan bruke til å integrere denne informasjonen: Disiplin-tabellen for bilder av disipliner, og Verter-tabellen for flagg. For å gjøre dette interessant, kan du bruke bilder som finnes på Internett, og bruke en kobling til hvert bilde slik at det kan gjengis for alle som viser en rapport, uavhengig av hvor de er.

 1. Etter å ha søkt rundt på Internett, finner du en god kilde for flaggbilder for hvert land eller område: nettstedet CIA.gov World Factbook. Når du for eksempel klikker på koblingen nedenfor, får du et bilde av flagget for Frankrike.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Når du undersøker videre og finner andre nettadresser til flaggbilder på nettstedet, innser du at nettadressene har et konsekvent format, og at den eneste variabelen er lands- eller områdekoden på to bokstaver. Så hvis du visste alle lands- eller områdekodene på to bokstaver, kunne du bare sette inn en kode i hver nettadresse, og få en kobling til hvert flagg. Det ville vært et pluss, og når du ser nærmere på dataene, innser du at Verter-tabellen inneholder lands- eller områdekoder på to bokstaver. Flott.

 2. Du må opprette et nytt felt i verter -tabellen for å lagre flagget URL-adresser. I en tidligere opplæring du brukte DAX å kjede sammen to felt, og vi skal gjøre det samme for flagget URL-adresser. Velg tomme kolonnen som inneholder tittelen Legg til kolonne i verter -tabellen i Power Pivot. I formellinjen skriver du inn følgende DAX-formel (eller du kan kopiere og lime den inn i formel-kolonnen). Det ser ut lang, men det meste av det er URL-adressen vi ønsker å bruke fra CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  du gjorde et par ting, alt-i én linje i denne DAX-funksjonen. Første DAX-funksjonen Erstatt erstatter tekst i en bestemt tekststreng, slik at du har erstattet delen av URL-adressen som det refereres til Frankrike flagg (fr) med riktig to bokstaver kode for hvert land eller område ved hjelp av funksjonen. Tallet 82 forteller REPLACE-funksjonen til å begynne erstatning 82 tegnene i strengen. 2 som følger forteller Erstatt hvor mange tegn som skal erstatte. Deretter kan la du merke til at URL-adressen er små og store bokstaver (du testet det først selvfølgelig) og våre to bokstaver kodene er store, slik at vi måtte konvertere dem til små bokstaver som vi har satt dem inn i URL-adressen ved hjelp av DAX-funksjonen NEDERST.

 3. Endre navnet på kolonnen med nettadressene for flagg til Flagg-URL. Power Pivot-skjermbildet ser nå ut som følgende skjermbilde.

  PowerPivot og DAX for opprettelse av et URL-felt

 4. Gå tilbake til Excel, og velg pivottabellen i Ark1. Velg ALLE i Pivottabellfelt. Du ser at Flagg-URL-feltet du har lagt til, er tilgjengelig, som vist i følgende skjermbilde.
  Flagg-URL er lagt til i Verter-tabellen

  Obs!: I noen tilfeller Alpha-2-kode som brukes av webområdet CIA.gov verden Factbook samsvarer ikke med den offisielle ISO 3166-1 Alpha-2-koden i verter -tabellen, noe som betyr at noen flagg ikke vises riktig. Du kan løse som, og få høyre flagg-URL-adresser, ved å gjøre følgende erstatninger direkte i verter -tabellen i Excel, for hver berørte oppføring. Fine er at Power Pivot automatisk oppdager endringene du gjør i Excel, og blir omberegnet DAX-formel:

  • Endre AT til AU

Legge til piktogrammer for idretter i datamodellen

Power View-rapportene blir mer interessante når du knytter bilder til OL-øvelsene. I denne delen skal du legge til bilder i Disipliner-tabellen.

 1. Etter et søk på Internett, kan du finne Wikimedia Commons har flotte piktogrammer for hver olympiske disiplin, sendt av Parutakupiu. Koblingen nedenfor viser mange bilder fra Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Men når du ser på de enkelte bildene, oppdager du at den vanlige URL-strukturen ikke passer til å bruke DAX til å opprette koblinger til bildene automatisk. Du vil vite hvor mange disipliner som finnes i datamodellen, for å vurdere om du skal sette inn koblingene manuelt. Velg Disipliner -tabellen i Power Pivot, og se nederst i Power Pivot-vinduet. Der ser du antall poster er 69, som vist i følgende skjermbilde.
  Antall poster vises i PowerPivot

  Du bestemmer deg for at 69 poster ikke er for mange å kopiere og lime inn manuelt, spesielt fordi de vil være så fabelaktige når du oppretter rapporter.

 3. For å legge til nettadressene for piktogrammene, trenger du en ny kolonne i Disipliner-tabellen. Det byr på en interessant utfordring: Disipliner-tabellen ble lagt til i datamodell ved å importere en Access-database, så Disipliner-tabellen vises bare i Power Pivot, og ikke i Excel. Men i Power Pivot kan du ikke sette inn data direkte i enkeltposter, også kalt rader. For å løse dette kan vi opprette en ny tabell basert på informasjon i Disipliner-tabellen, legge den til i datamodellen og opprette en relasjon.

 4. Kopier de tre kolonnene i Disipliner-tabellen i Power Pivot. Du kan velge dem ved å holde musepekeren over disiplinkolonnen og dra bortover til SportID-kolonnen, som vist i følgende skjermbilde, og deretter klikke Hjem > Utklippstavle > Kopier.

  Kopiere felt i PowerPivot

 5. Opprett et nytt regneark i Excel, og lim inn de kopierte dataene. Formater de innlimte dataene som en tabell slik du gjorde i tidligere leksjoner i denne serien, noe som angir den øverste raden som etiketter, og gi tabellen navnet DiscImage. Gi også regnearket navnet DiscImage.

Obs!: En arbeidsbok med alle manuelle inndata fullført, er kalt DiscImage_table.xlsx, en av filene du har lastet ned i den første opplæring i denne serien. Hvis du vil gjøre det enkelt, kan du laste den ved å klikke her. Les de neste trinnene som du kan bruke på lignende situasjoner med dine egne data.

 1. Skriv inn DiscImage i den første raden i kolonnen ved siden av SportID. Excel utvider automatisk tabellen slik at den omfatter raden. DiscImage-regnearket ser ut som følgende skjermbilde.

  Utvide en tabell i Excel

 2. Skriv inn nettadressene for hver disiplin, basert på piktogrammene fra Wikimedia Commons. Hvis du har lastet ned arbeidsboken der de allerede er registrert, kan du kopiere og lime dem inn i denne kolonnen.

 3. Mens du fortsatt er i Excel, velger du Power Pivot > Tabeller > Legg til i datamodell for å legge til tabellen du opprettet i datamodellen.

 4. Opprett en relasjon i Diagramvisning i Power Pivot ved å dra Disiplin-ID-feltet fra Disipliner-tabellen til Disiplin-ID-feltet i DiscImage-tabellen.

Angi datakategorien slik at bildene vises riktig

For at bildene skal vises riktig i rapporter i Power View, må du angi datakategorien riktig til nettadresse for bilde. Power Pivot forsøker å finne ut hvilken type data du har i datamodellen, og når det er gjort, legges uttrykket (foreslått) til etter den automatisk valgte kategorien, men det er best å være sikker. La oss bekrefte.

 1. Velg DiscImage -tabellen i Power Pivot, og velg deretter DiscImage-kolonnen.

 2. Velg Avansert > Rapporteringsegenskaper > Datakategori på båndet, og velg URL-adresse for bilde, som vist i følgende skjermbilde. Excel prøver å finne datakategorien, og når det skjer, merkes den valgte datakategorien som (foreslått).

  Angi datakategorien i PowerPivot

Datamodellen inneholder nettadresser til piktogrammer som kan knyttes til hver disiplin, og datakategorien er riktig angitt til URL-adresse for bilde.

Bruke Internett-data for å fullføre datamodellen

Mange nettsteder på Internett har data som du kan bruke i rapporter, hvis du mener at dataene er pålitelige og nyttige. I denne delen skal du legge til populasjonsdata i datamodellen.

Legge til informasjon om populasjonen i datamodellen

For å kunne lage rapporter som inneholder informasjon om populasjonen, må du søke etter og deretter ta med populasjonsdataene i datamodellen. En stor kilde til slik informasjon er databanken Worldbank.org. Når du besøker nettstedet, finner du følgende side som gjør at du kan velge og laste ned alle slags data om land eller områder.

http://databank.worldbank.org/data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Det finnes mange alternativer for nedlasting av data fra Worldbank.org, og alle mulige typer interessante rapporter du kan opprette ved hjelp av disse dataene. Men nå er du interessert i populasjonen i land eller områder i datamodellen. I de neste trinnene skal du laste ned en tabell med populasjonsdata og legge den til i datamodellen.

Obs!: Nettsteder endrer oppsettet på Worldbank.org være litt annerledes enn det som beskrevet nedenfor. Alternativt kan du laste ned en Excel-arbeidsbok som heter Population.xlsx som allerede inneholder Worldbank.org-data, som er opprettet ved hjelp av de følgende trinnene, ved å klikke her.

 1. Naviger til nettstedet worldbank.org fra koblingen ovenfor.

 2. I den midtre delen av siden under land, klikker du Merk alle.

 3. Søk etter og velg populasjon totalt under SERIE. Det følgende skjermbildet viser et bilde av søket, med en pil som peker mot søkeboksen.

  Velge datasett fra worldbank.org

 4. Under TID velger du 2008 (det er noen år tilbake, men dataene samsvarer med OL-dataene som brukes i disse leksjonene)

 5. Når disse valgene er gjort, klikker du LAST NED, og deretter velger du Excel som filtype. Navnet på arbeidsboken som er lastet ned, er ikke så enkelt å lese. Endre navnet på arbeidsboken til Populasjon.xls, og lagre den på et sted der du kan få tilgang til den i de neste trinnene.

Nå er du klar til å importere dataene til datamodellen.

 1. Sett inn et nytt regneark i Excel-arbeidsboken som inneholder OL-dataene, og gi det navnet Populasjon.

 2. Bla gjennom til den nedlastede arbeidsboken Populasjon.xls, åpne den og kopier dataene. Husk at når du har merket en celle i datasettet, kan du trykke Ctrl+A for å merke alle tilstøtende data. Lim inn dataene i celle A1 i Populasjon-regnearket i OL-arbeidsboken.

 3. Du må formatere dataene du nettopp har limt inn i OL-arbeidsboken, som en tabell, og gi tabellen navnet Populasjon. Med en celle i datasettet valgt, for eksempel celle A1, trykker du Ctrl + A for å merke alle tilstøtende data, og deretter Ctrl + T for å formatere dataene som en tabell. Siden dataene har overskrifter, velger du Tabellen har overskrifter i Opprett tabell-vinduet som åpnes, som vist her.

  Opprett tabell-vinduet

  Å formatere dataene som en tabell har mange fordeler. Du kan tilordne et navn til en tabell, noe som gjør det enkelt å identifisere den. Du kan også opprette relasjoner mellom tabeller, noe som muliggjør utforsking og analyse i pivottabeller, Power Pivot og Power View.

 4. I den TABELLVERKTØY > Utforming, Finn Tabellnavn-feltet, og Skriv populasjonen for å gi tabellen et navn. Dataene populasjonen er i en kolonne med tittelen 2008. Hvis du vil beholde ting rette, gi nytt navn til 2008-kolonnen i tabellen populasjonen populasjon. Arbeidsboken ser nå slik det følgende skjermbildet.

  Populasjonsdata innlastet i Excel

  Obs!: I noen tilfeller Landskoden brukes av Worldbank.org området ikke samsvarer med den offisielle ISO 3166-1 alfa-3-koden på medaljer -tabellen, noe som betyr enkelte land/regioner som ikke vises befolkningsdata. Du kan løse som ved å gjøre følgende erstatninger direkte i populasjonen tabellen i Excel, for hver berørte oppføring. Fine er at Power Pivot oppdager automatisk endringene du gjør i Excel:

  • Endre NLD til NED

  • Endre Kontroller til SUI

 5. Legg til tabellen i datamodellen i Excel ved å velge Power Pivot > Tabeller > Legg til i datamodell, som vist i følgende skjermbilde.

  Legge til nye data i datamodellen

 6. La oss så opprette en relasjon. Vi la merke til at lands- eller områdekoden i Populasjon er den samme tresifrede koden som i NOC_CountryRegion-feltet i Medaljer. Flott, vi kan enkelt opprette en relasjon mellom disse tabellene. I diagramvisning i Power Pivot drar du Populasjon-tabellen slik at det plasseres ved siden av Medaljer-tabellen. Dra NOC_CountryRegion-feltet i Medaljer-tabellen til feltet for lands- eller områdekoden i Populasjon-tabellen. Det opprettes en relasjon, som vist i følgende skjermbilde.

  Opprette en relasjon mellom tabeller

Dette var ikke så vanskelig. Datamodellen inneholder nå koblinger til flagg, koblinger til bilder av disipliner (vi kalte dem piktogrammer tidligere) og nye tabeller som gir informasjon om populasjonen. Vi har alle typer data tilgjengelig, og vi er nesten klar til å opprette noen overbevisende visualiseringer som vi kan ta med i rapporter.

Men la oss først gjøre rapportoppretting litt enklere ved å skjule noen tabeller og felt som vi ikke skal bruke i rapportene.

Skjule tabeller og felt for enklere rapportoppretting

Du har kanskje lagt merke til hvor mange felt det er i Medaljer-tabellen. Det er en hel rekke ev dem, inkludert mange du ikke vil bruke til å opprette en rapport. I denne delen vil du lære hvordan du skjuler noen av disse feltene, slik at du kan strømlinjeforme rapportopprettingen i Power View.

Velg Power View-arket i Excel for å se med egne øyne hvordan dette fungerer. Det følgende skjermbildet viser en liste over tabeller i Power View-felt. Det er en lang liste med tabeller å velge mellom, og i mange tabeller er det felt som du aldri vil få bruk for i rapportene.

For mange tilgjengelige tabeller i Excel-arbeidsboken

De underliggende dataene er fremdeles viktige, men listen over tabeller og felt er for lang, og kanskje litt skremmende. Du kan skjule tabeller og felt fra klientverktøyene, for eksempel pivottabeller og Power View, uten å fjerne de underliggende dataene fra datamodellen.

I de neste trinnene skal du skjule noen av tabellene og feltene ved hjelp av Power Pivot. Hvis du trenger tabeller eller felt du har skjult for å generere rapporter, kan du alltid gå tilbake til Power Pivot og vise dem igjen.

Obs!: Når du skjuler en kolonne eller et felt, kan du ikke opprette rapporter eller filtre basert på disse skjulte tabellene eller feltene.

Skjule tabeller ved hjelp av Power Pivot

 1. Velg Hjem > Visning > Datavisning i Power Pivot for å sikre at datavisning er valgt, i stedet for å være i diagramvisning.

 2. La oss skjule følgende tabeller, som du mener at du ikke trenger for å opprette rapporter: S_Teams og W_Teams. Du vil legge merke til noen få tabeller der bare ett felt er nyttig. Senere i denne opplæringen vil du finne en løsning på dem også.

 3. Høyreklikk W_Teams-fanen, som du finner nederst i vinduet, og velg Skjul for klientverktøy. Det følgende skjermbildet viser menyen som vises når du høyreklikker en skjult tabellfane i Power Pivot.

  Slik skjuler du tabeller for klientverktøy i Excel

 4. Skjul den andre tabellen, S_Teams, også. Legg merke til at faner for skjulte tabeller er nedtonet, som vist i følgende skjermbilde.

  Skjulte tabellfaner er nedtonet i PowerPivot

Skjule felt ved hjelp av Power Pivot

Det finnes også enkelte felt som ikke er nyttige for oppretting av rapporter. De underliggende dataene kan være viktige, men ved å skjule felt fra klientverktøyene, for eksempel pivottabeller og Power View, blir det enklere å navigere og velge felt som skal inkluderes i rapportene.

Med de følgende trinnene kan du skjule en samling av felt, fra forskjellige tabeller, som du ikke trenger i rapportene.

 1. Klikk Medaljer-fanen i Power Pivot. Høyreklikk Utgave-kolonnen, og klikk deretter Skjul for klientverktøy, som vist i følgende skjermbilde.

  Høyreklikk for å skjule tabellfelt for klientverktøy i Excel

  Legg merke til at kolonnen blir nedtonet, på samme måte som fanene i skjulte tabeller.

 2. Skjul følgende felt for klientverktøy på Medaljer-fanen: Event_gender, MedalKey.

 3. Skjul følgende felt for klientverktøy på Øvelser-fanen: EventID, SportID.

 4. Skjul SportID på Idretter-fanen.

Når vi nå ser på Power View-arket og Power View-felt, ser vi følgende skjermbilde. Dette er mer håndterlig.

Færre tabeller i klientverktøyene gjør rapportopprettingen enklere

Ved å skjule tabeller og kolonner fra klientverktøyene blir rapportopprettingen lettere. Du kan skjule så få eller så mange tabeller eller kolonner som du vil, og du kan alltid vise dem igjen senere om nødvendig.

Med datamodellen fullført, kan du eksperimentere med dataene. I den neste opplæringen skal du lage alle mulige interessante og fengslende visualiseringer ved hjelp av OL-dataene og datamodellen du har opprettet.

Kontrollpunkt og test

Gå gjennom det du har lært

I denne opplæringen har du lært hvordan du importerer Internett-baserte data til datamodellen. Det er masse data tilgjengelig på Internett, og det er nyttig å vite hvordan du kan finne dem og ta dem med i rapportene dine.

Du har også lært hvordan du tar med bilder i datamodellen, og hvordan du oppretter DAX-formler for å lette prosessen med å hente nettadresser til datasammenstillingene, slik at du kan bruke dem i rapporter. Du har lært hvordan du kan skjule tabeller og felt, noe som er praktisk når du har behov for å opprette rapporter og slippe rot fra tabeller og felt som det sannsynligvis ikke er bruk for. Det er spesielt nyttig å kunne skjule tabeller og felt når andre personer skal lage rapporter fra dataene dine.

I den neste opplæringen i denne serien skal du begynne å opprette flotte Power View-rapporter. De er morsomme og interaktive og har ingen annen begrensning enn din egen kreativitet og fantasi. Selv i OL-datasettet er det nesten ingen grenser for hvor mange og varierende typer rapporter kan du opprette.

Høres det morsomt ut? Her er en kobling til neste opplæring, slik at du kan prøve å opprette disse rapportene selv:

Opplæring 5: Lag flotte Power View-rapporter – del 1

PRØVE

Vil du se hvor godt du husker det du har lært? Her har du muligheten. Følgende test fremhever funksjoner, muligheter eller forutsetninger som du lærte om i denne opplæringen. Nederst på siden finner du svarene. Lykke til!

Spørsmål 1: Hvilke av følgende metoder er en gyldig måte å inkludere Internet-data i datamodellen på?

A: Kopiere og lime inn informasjonen som råtekst i Excel, og den inkluderes automatisk.

B: Kopiere og lime inn informasjonen i Excel, formatere den som en tabell og velge Power Pivot > Tabeller > Legg til i datamodell.

C: Opprette en DAX-formel i Power Pivot som fyller ut en ny kolonne med adresser som peker til dataressurser på Internett.

D: Både B og C.

Spørsmål 2: Hvilke av følgende er sant om formatering av data som en tabell i Excel?

A: Du kan tilordne et navn til en tabell, noe som gjør det enkelt å identifisere den.

B: Du kan legge til en tabell i datamodellen.

C: Du kan etablere relasjoner mellom tabeller, og dermed utforske og analysere data i pivottabeller, Power Pivot og Power View.

D: Alle svarene ovenfor.

Spørsmål 3: Hvilke av følgende er sant om skjulte tabeller i Power Pivot?

A: Hvis du skjuler en tabell i Power Pivot, slettes dataene fra datamodellen.

B: Hvis du skjuler en tabell i Power Pivot, vises den ikke i klientverktøyene, og dermed blir du forhindret fra å opprette rapporter som bruker feltene for filtrering av denne tabellen.

C: Hvis du skjuler en tabell i Power Pivot, har det ingen effekt på klientverktøyene.

D: Du kan ikke skjule tabeller i Power Pivot, du kan bare skjule felt.

Spørsmål 4: Sant eller usant: Når du skjuler et felt i Power Pivot, kan du ikke se det eller få tilgang til det lenger, heller ikke fra selve Power Pivot.

An: SANT

B: USANT

Svar på prøve

 1. Riktig svar: D

 2. Riktig svar: D

 3. Riktig svar: B

 4. Riktig svar: B

Obs!: Data og bilder i denne opplæringsserien er basert på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populasjonsdata fra Verdensbanken (worldbank.org)

 • OL-piktogrammer for olympiske grener fra Thadius856 og Parutakupiu

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders