Office
Logg på

Opplæring: Analyse av data i en pivottabell ved hjelp av en datamodell i Excel 2013

På mindre enn en time kan du bygge en pivottabellrapport i Excel som kombinerer data fra flere tabeller. I den første delen av denne opplæringen blir du tatt gjennom dataimport og -utforskning. I den andre halvdelen skal du bruke Power Pivot-tillegget til å forbedre datamodellen som finnes bak rapporten, lære hvordan du legger til beregninger, hierarkier og optimaliseringer for Power View-rapporter.

La oss begynne med å importere data.

 1. Last ned eksempeldata (ContosoV2) for denne opplæringen. Se Hente eksempeldata for DAX-opplæringer og datamodellopplæringer for mer informasjon. Pakk ut og lagre datafilene på en plassering som er lett tilgjengelig, for eksempel Nedlastinger eller Mine dokumenter.

 2. Åpne en tom arbeidsbok i Excel.

 3. Klikk Data > Hent eksterne data > Fra Access i Excel.

 4. Gå til mappen som inneholder eksempeldatafilene, og velg ContosoSales.

 5. Klikk Åpne. Siden du kobler til en databasefil som inneholder flere tabeller, vises dialogboksen Velg tabell, slik at du kan velge hvilke tabeller som skal importeres.

  Velg dialogboksen Tabell

 6. Merk av for Tillat valg av flere tabeller under Velg tabell.

 7. Velg alle tabellene, og klikk OK.

 8. Klikk Pivottabellrapport under Importer data, og klikk OK.

  Obs!: 

  • Du er kanskje ikke klar over det ennå, men du har akkurat opprettet en datamodell. Modellen er et dataintegreringslag som opprettes automatisk når du importerer eller arbeider med flere tabeller samtidig i samme pivottabellrapport.

  • Modellen er for det meste gjennomsiktig i Excel, men du kan vise og endre den direkte ved hjelp av Power Pivot -tillegget. I Excel er tilstedeværelsen av en datamodell opplagt når du ser en samling av tabeller i feltlisten i pivottabellen. Du kan opprette en modell på flere måter. Se Opprette en datamodell i Excel for mer informasjon.

Utforske data ved hjelp av en pivottabell

Det er enkelt å utforske data når du drar felt til områdene Verdier, Kolonner og Rader i listen over pivottabellfelt.

 1. Bla nedover i feltlisten til du finner FactSales-tabellen.

 2. Klikk SalesAmount. Siden disse dataene er numeriske, plasseres SalesAmount automatisk i Verdier-området i Excel.

 3. Dra CalendarYear til Kolonner i DimDate.

 4. Dra ProductSubcategoryName til Rader i DimProductSubcategory.

 5. Dra BrandName til Rader i DimProduct, slik at det er plassert nedenfor underkategorien.

Pivottabellen skal ligne på følgende skjermbilde.

Pivottabell med eksempeldata

Med minimal innsats har du nå en enkel pivottabell som inneholder felt fra fire forskjellige tabeller. Det som gjorde denne oppgaven så enkel, var relasjonene mellom tabellene som fantes på forhånd. Siden det fantes tabellrelasjoner i kilden, og siden du importerte alle tabellene i én enkelt operasjon, kunne Excel gjenopprette disse relasjonene i modellen.

Men hva om dataene kommer fra flere kilder eller importeres senere? Du kan vanligvis innlemme nye data ved å opprette relasjoner basert på samsvarende kolonner. I det neste trinnet skal du importere flere tabeller og lære om kravene til og trinnene for å opprette nye relasjoner.

Legge til flere tabeller

Når du skal lære hvordan du setter opp tabellrelasjoner, trenger du noen ekstra, utilkoblede tabeller å arbeide med. I dette trinnet skal du hente de resterende dataene som brukes i denne opplæringen, ved å importere en ekstra databasefil og lime inn data fra to andre arbeidsbøker.

Legge til produktkategorier

 1. Åpne et nytt ark i arbeidsboken. Du skal bruke det til å lagre flere data.

 2. Klikk Data > Hent eksterne data > Fra Access.

 3. Gå til mappen som inneholder eksempeldatafilene, og velg ProductCategories. Klikk Åpne.

 4. Velg Tabell under Importer data, og klikk OK.

Legge til geografidata

 1. Sett inn et annet regneark.

 2. Åpne Geography.xlsx fra eksempeldatafilene, plasser markøren i A1, og trykk deretter Ctrl+Skift+End for å merke alle dataene.

 3. Kopier dataene til utklippstavlen.

 4. Lim inn dataene i det tomme arket du akkurat la til.

 5. Klikk Formater som tabell, og velg en hvilken som helst stil. Når du formaterer dataene som en tabell, kan du gi dem navn, noe som er nyttig når du skal definere relasjoner senere.

 6. Kontroller at Tabellen min har overskrifter er valgt under Formater som tabell. Klikk OK.

 7. Gi tabellen navnet Geografi. Skriv inn Geografi i Tabellnavn under Tabellverktøy > Utforming.

 8. Lukk Geography.xlsx for å fjerne filen fra arbeidsområdet.

Legge til lagerdata

 • Gjenta de forrige trinnene for filen Stores.xlsx, og lim inn innholdet i et tomt ark. Gi tabellen navnet Butikker.

Du skal nå ha fire ark. Ark 1 inneholder pivottabellen, ark 2 inneholder ProductCategories, ark 3 inneholder Geografi, og ark 4 inneholder Butikker. Siden du tok deg tid til å gi hver tabell et navn, blir neste trinn, opprette relasjoner, mye enklere.

Bruke felt fra de nylig importerte tabellene

Du kan umiddelbart begynne å bruke felt fra tabellene du akkurat har importert. Hvis Excel ikke kan finne ut hvordan et felt skal innlemmes i pivottabellrapporten, blir du bedt om å opprette en tabellrelasjon som knytter den nye tabellen til tabellen som allerede er en del av modellen.

 1. Klikk Alle øverst i feltene i pivottabellen for å vise hele listen over tilgjengelige tabeller.

 2. Bla ned til bunnen av listen. Her finner du de nye tabellene du akkurat har lagt til.

 3. Utvid Butikker.

 4. Dra StoreName til Filtre-området.

 5. Legg merke til at Excel ber deg om å opprette en relasjon. Dette varselet vises fordi du har brukt felt fra en tabell som ikke er relatert til modellen.

 6. Klikk Opprett for å åpne dialogboksen Opprett relasjon.

 7. Velg FactSales under Tabell. I eksempeldataene du bruker, inneholder FactSales detaljert salgs- og kostnadsinformasjon om Contosos drift, i tillegg til nøkler til andre tabeller, inkludert butikkoder som også finnes i filen Stores.xlsx du importerte i forrige trinn.

 8. Velg StoreKey under Kolonne (sekundær).

 9. Velg Butikker under Relatert tabell.

 10. Velg StoreKey under Relatert kolonne (primær).

 11. Klikk OK.

I bakgrunnen bygger Excel en datamodell som kan brukes i hele arbeidsboken i et hvilket som helst antall pivottabeller, pivotdiagrammer eller Power View-rapporter. Sentralt i denne modellen er tabellrelasjoner som bestemmer navigasjons- og beregningsbaner som brukes i en pivottabellrapport. I den neste oppgaven skal du opprette relasjoner manuelt for å koble til dataene du akkurat har importert.

Legge til relasjoner

Du kan systematisk opprette tabellrelasjoner for alle nye tabeller du importerer. Hvis du deler arbeidsboken med kolleger, blir det satt pris på at du har forhåndsdefinerte relasjoner hvis de ikke kjenner til dataene like godt som deg.

Når du oppretter relasjoner manuelt, arbeider du med to tabeller om gangen. For hver tabell skal du velge kolonner som angir hvordan relaterte rader skal slås opp i en annen tabell i Excel.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Relatere ProductSubcategory til ProductCategory

 1. Klikk Data > Relasjoner > Ny i Excel.

 2. Velg DimProductSubcategory under Tabell.

 3. Velg ProductCategoryKey under Kolonne (sekundær).

 4. Velg Table_ProductCategory.accdb under Relatert tabell.

 5. Velg ProductCategoryKey under Relatert kolonne (primær).

 6. Klikk OK.

 7. Lukk dialogboksen Behandle relasjoner.

Legge til kategorier i pivottabellen

Selv om datamodellen er oppdatert for å inkludere flere tabeller og relasjoner, bruker ikke pivottabellen disse ennå. I denne oppgaven skal du legge til ProductCategory i listen over pivottabellfelt.

 1. Klikk Alle under Pivottabellfelt for å vise tabellene som finnes i datamodellen.

 2. Bla ned til bunnen av listen.

 3. Fjern BrandName fra Rader-området.

 4. Utvid Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Dra ProductCategoryName til Rader-området, slik at det plasseres over ProductSubcategory.

 6. Klikk Aktive under Pivottabellfelt for å verifisere at tabellene du akkurat har brukt, nå brukes aktivt i pivottabellen.

Kontrollpunkt: Gå gjennom det du har lært

Du har nå en pivottabell som inkluderer data fra flere tabeller, der du har importert flere som et senere trinn. For å samle sammen disse dataene måtte du opprette tabellrelasjoner som brukes til å koordinere radene i Excel. Du har lært at kolonner med samsvarende data er essensielt når du skal slå opp relaterte rader. I eksempeldatafilene inneholder alle tabellene en kolonne som kan brukes til dette.

Selv om pivottabellen virker, har du sannsynligvis lagt merke til flere ting som kan forbedres. Det virker som listen over pivottabellfelt har ekstra tabeller (DimEntity) og kolonner (ETLLoadID) som ikke er relatert til Contosos drift. Og vi har fortsatt ikke integrert geografidataene.

Neste trinn: Vise og utvide modellen med Power Pivot

I den neste serien med oppgaver skal du bruke Microsoft Office-Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tillegget til å utvide modellen. Du vil se at du kan opprette relasjoner enklere ved hjelp av diagramvisning enn tillegget. Du skal også bruke tillegget til å opprette beregninger og hierarkier, skjule elementer som ikke skal vises i feltlisten, og optimalisere dataene for ytterligere rapportering.

Obs!: Power Pivot i Microsoft Excel 2013 -tillegget er tilgjengelig i Office Professional Plus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tillegget.

Legg til Power Pivot på Excel-båndet ved å aktivere Power Pivot-tillegget.

 1. Gå til Fil > Alternativer > Tillegg.

 2. Klikk COM-tillegg> Start i Behandle-boksen.

 1. Merk av for Microsoft Office Power Pivot i Microsoft Excel 2013, og klikk deretter OK.

Båndet har nå en Power Pivot-fane.

Legge til en relasjon ved hjelp av diagramvisning i Power Pivot

 1. Klikk ark 3 i Excel for å gjøre det til det aktive arket. Ark 3 inneholder Geografi-tabellen du importerte tidligere.

 2. Klikk Power Pivot > Legg til i datamodell på båndet. Dette trinnet legger til Geografi-tabellen i modellen. Det åpner også Power Pivot-tillegget, som du skal bruke til å utføre resten av trinnene i denne oppgaven.

 3. Legg merke til at alle tabellene i modellen, inkludert Geografi, vises i Power Pivot-vinduet. Klikk deg gjennom noen tabeller. I tillegget kan du vise alle dataene som finnes i modellen.

 4. Klikk Diagramvisning i Visning-delen i Power Pivot-vinduet.

 5. Bruk glidebryteren til å skalere diagrammet slik at du kan se alle objektene i diagrammet. Legg merke til at to tabeller ikke er relatert til resten av diagrammet: DimEntity og Geografi.

 6. Høyreklikk DimEntity, og klikk Slett. Denne tabellen er en artefakt fra den opprinnelige databasen og er ikke nødvendig i modellen.

 7. Zoom inn på Geografi, slik at du kan vise alle feltene. Du kan bruke glidebryteren til å gjøre tabelldiagrammet større.

 8. Legg merke til at Geografi inneholder GeographyKey. Denne kolonnen inneholder verdier som identifiserer hver rad i Geografi-tabellen unikt. La oss se om andre tabeller i modellen også bruker denne nøkkelen. Hvis de gjør dette, kan vi opprette en relasjon som kobler Geografi til resten av modellen.

 9. Klikk Finn.

 10. Skriv inn GeographyKey under Søk etter metadata.

 11. Klikk Søk etter neste flere ganger. Du legger merke til at GeographyKey vises i Geografi-tabellen og i Butikker-tabellen.

 12. Plasser Geografi-tabellen på nytt slik at den er ved siden av Butikker.

 13. Dra GeographyKey-kolonnen i Butikker til GeographyKey-kolonnen i Geografi. Power Pivot tegner en linje mellom de to kolonnene, noe som indikerer relasjonen.

I denne oppgaven har du lært en ny teknikk for å legge til tabeller og opprette relasjoner. Du har nå en fullstendig integrert modell, der alle tabellene er tilkoblet og tilgjengelige for pivottabellen i ark 1.

Tips!:  I diagramvisning er flere tabelldiagrammer helt utvidet og viser kolonner som ETLLoadID, LoadDate og UpdateDate. Disse feltene er artefakter fra det opprinnelige Contoso-datalageret som er lagt til for å støtte uthenting av data og innlasting av data. Du trenger dem ikke i modellen. Du kan kvitte deg med dem ved å merke dem og høyreklikke feltet og deretter klikke Slett .

Opprette en beregnet kolonne

I Power Pivot kan du bruke DAX (Data Analysis Expressions) til å legge til beregninger. I denne oppgaven skal du beregne totalfortjenesten og legge til en beregnet kolonne som refererer dataverdier fra andre tabeller. Senere skal du se hvordan du bruker refererte kolonner til å forenkle modellen.

 1. Gå tilbake til datavisning i Power Pivot-vinduet.

 2. Gi tabellen Table_ProductCategories accdb et enklere navn. Du skal referere til denne tabellen i de neste trinnene, og et kortere navn vil gjøre beregningene enklere å lese. Høyreklikk tabellnavnet, klikk Gi nytt navn, skriv ProductCategories, og trykk deretter ENTER.

 3. Velg FactSales-tabellen.

 4. Klikk Utforming > Kolonner > Legg til.

 5. Skriv inn formelen nedenfor på formellinjen over tabellen. Autofullfør hjelper deg med å skrive inn fullstendige navn på kolonner og tabeller og viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige. Du kan også bare klikke kolonnen, slik at Power Pivot legger til kolonnenavnet i formelen.

  = [SalesAmount] - [TotalCost] - [ReturnAmount]

 6. Når du er ferdig med å bygge formelen, trykker du ENTER for å godta den.

  Alle radene i den beregnede kolonnen fylles ut med verdier. Hvis du ruller ned gjennom tabellen, ser du at rader kan ha ulike verdier for denne kolonnen basert på dataene i hver rad.

 7. Gi kolonnen et nytt navn ved å høyreklikke CalculatedColumn1 og velge Gi nytt navn til kolonne. Skriv inn Profit, og trykk deretter ENTER.

 8. Velg deretter DimProduct-tabellen.

 9. Klikk Utforming > Kolonner > Legg til.

 10. Skriv inn formelen nedenfor på formellinjen over tabellen.

  = RELATED(ProductCategories[ProductCategoryName])

  RELATED-funksjonen returnerer en verdi fra en relatert tabell. I dette tilfellet inneholder ProductCategories-tabellen navnene på produktkategorier, som er nyttige å ha i DimProduct-tabellen når du lager et hierarki som inneholder kategoriinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se RELATED-funksjonen (DAX).

 11. Når du er ferdig med å bygge formelen, trykker du ENTER for å godta den.

  Alle radene i den beregnede kolonnen fylles ut med verdier. Hvis du ruller ned gjennom tabellen, ser du at hver rad nå har et produktkategorinavn.

 12. Gi kolonnen et nytt navn ved å høyreklikke CalculatedColumn1 og velge Gi nytt navn til kolonne. Skriv inn ProductCategory, og trykk deretter ENTER.

 13. Klikk Utforming > Kolonner > Legg til.

 14. Skriv inn følgende formel på formellinjen over tabellen, og trykk deretter ENTER for å godta formelen.

  = RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName])

 15. Gi kolonnen et nytt navn ved å høyreklikke CalculatedColumn1 og velge Gi nytt navn til kolonne. Skriv inn ProductSubcategory, og trykk deretter ENTER.

Opprette et hierarki

De fleste modeller inneholder data som er arvemessig hierarkiske. Vanlige eksempler omfatter kalenderdata, geografiske data og produktkategorier. Oppretting av hierarkier er nyttig fordi du kan dra ett element (hierarkiet) til en rapport i stedet for å sette sammen og ordne de samme feltene gang på gang.

 1. Bytt til Diagramvisning i Power Pivot. Utvid DimDate-tabellen, slik at du enklere kan se alle feltene i den.

 2. Hold nede CTRL, og klikk kolonnene CalendarYear, CalendarQuarter og CalendarMonth (du må bla nedover i tabellen).

 3. Når de tre kolonnene er merket, høyreklikker du en av dem og klikker deretter Opprett hierarki. En overordnet hierarkinode, Hierarchy 1, opprettes nederst i tabellen, og de merkede kolonnene kopieres under hierarkiet som underordnede noder.

 4. Skriv inn Dates som navn på det nye hierarkiet.

 5. Legg til kolonnen FullDateLabel i hierarkiet. Høyreklikk FullDateLabel, og velg Legg til i hierarki. Velg Date. FullDateLabel inneholder en full dato, inkludert år, måned og dag. Verifiser at FullDateLabel vises sist i hierarkiet. Nå har du et hierarki på flere nivåer som inkluderer år, kvartal, måned og individuelle kalenderdager.

 6. Pek på DimProduct-tabellen mens du fortsatt er i diagramvisningen, og klikk deretter Opprett hierarki-knappen i tabelltoppteksten. En tom overordnet hierarkinode vises nederst i tabellen.

 7. Skriv inn Product Categories som navn på det nye hierarkiet.

 8. Dra kolonnene ProductCategory og ProductSubcategory over i hierarkiet for å opprette underordnede hierarkinoder.

 9. Høyreklikk ProductName, og velg Legg til i hierarki. Velg Produktkategorier.

Nå kjenner du til et par forskjellige måter å opprette et hierarki på, så la oss bruke dem i pivottabellen.

 1. Gå tilbake til Excel.

 2. Fjern feltene i Rader-området i ark 1 (arket med pivottabellen).

 3. Erstatt dem med det nye Product Categories-hierarkiet i DimProduct.

 4. Erstatt på samme måte CalendarYear i Kolonner-området med Dates-hierarkiet i DimDate.

Når du utforsker dataene nå, er det enkelt å se fordelene ved bruk av hierarkier. Du kan uavhengig utvide og lukke forskjellige områder i pivottabellen, noe som gir deg mer kontroll over hvordan tilgjengelig plass brukes. Ved å legge til et enkelt hierarki både i Rader og Kolonner får du også en fyldig og umiddelbar neddrilling, uten at du må stable flere felt for å oppnå en lignende effekt.

Skjule kolonner

Nå som du har opprettet et Product Categories-hierarki og plassert det i DimProduct, trenger du ikke lenger DimProductCategory eller DimProductSubcategory i listen over pivottabellfelt. I denne oppgaven skal du lære hvordan du skjuler overflødige tabeller og kolonner som tar opp plass i listen over pivottabellfelt. Ved å skjule tabellene og kolonnene kan du forbedre rapporteringsopplevelsen uten at dette påvirker modellen som sørger for datarelasjoner og beregninger.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan skjule enkeltkolonner et kolonneområde eller en hel tabell. Tabell- og kolonnenavn er nedtonet for å gjenspeile at de er skjult for rapporteringsklienter der modellen brukes. Skjulte kolonner er nedtonet i modellen, slik at tilstanden deres angis, men de vises i datavisningen, slik at du kan fortsette å arbeide med dem.

 1. Sørg for at datavisning er valgt i Power Pivot.

 2. Høyreklikk DimProductSubcategory på fanene nederst, og velg Skjul for klientverktøy.

 3. Gjenta dette for ProductCategories.

 4. Åpne DimProduct.

 5. Høyreklikk følgende kolonner, og klikk Skjul for klientverktøy:

  • ProductKey

  • ProductLabel

  • ProductSubcategory

 6. Merk flere tilstøtende kolonner. Start med ClassID, og fortsett til ProductSubcategory på slutten. Høyreklikk for å skjule dem.

 7. Gjenta dette for andre tabeller, og fjern IDer, nøkler eller andre detaljer du ikke vil bruke i denne rapporten.

Gå tilbake til ark 1 i Excel med listen over pivottabellfelt for å se forskjellen. Antallet tabeller er redusert, og DimProduct inneholder bare elementer som det er sannsynlig du vil bruke når du analyserer salg.

Opprette en Power View-rapport

Pivottabellrapporter er ikke den eneste typen rapport som drar nytte av en datamodell. Ved å bruke den samme modellen du akkurat har bygd, kan du legge til et Power View-ark for å forsøke noen av oppsettene der.

 1. Klikk Sett inn > Power View i Excel.

  Obs!:  Hvis dette er første gang du bruker Power View på denne maskinen, blir du bedt om å aktivere tillegget og installere Silverlight først.

 2. Klikk pilen ved siden av FactSales-tabellen i Power View-feltene, og klikk SalesAmount.

 3. Utvid Geografi-tabellen, og klikk RegionCountryName.

 4. Klikk Kart på båndet.

 5. En kartrapport vises. Dra et hjørne for å skalere den. På kartet indikerer blå sirkler i forskjellig størrelse salgsresultatet for forskjellige land eller områder.

Optimalisere for Power View-rapportering

Hvis du foretar noen få små endringer i modellen, vil dette føre til mer intuitive svar når du utformer en Power View-rapport. I denne oppgaven skal du legge til nettadresser for nettstedene til flere produsenter og deretter kategorisere disse dataene som nettadresser, slik at de enkelte nettadressene vises som koblinger.

Legg til nettadresser i arbeidsboken som et første trinn.

 1. Åpne et nytt ark i Excel, og kopier disse verdiene:

ManufacturerURL

ManufacturerID

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Formater cellene som en tabell, og gi deretter tabellen navnet URL.

 2. Opprett en relasjon mellom URL og tabellen som inneholder navn på produsenter, DimProduct:

  1. Klikk Data > Relasjoner. Dialogboksen Opprett relasjon vises.

  2. Klikk Ny.

  3. Velg DimProduct under Tabell.

  4. Velg Manufacturer under Kolonne.

  5. Velg URL under Relatert tabell.

  6. Velg ManufacturerID under Relatert kolonne (primær).

Hvis du vil sammenligne resultater før og etter, starter du en ny Power View-rapport og legger til FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer og URL | ManufacturerURL i en rapport. Legg merke til at nettadressene vises som statisk tekst.

Kategorisering kreves hvis du vil gjengi en nettadresse som en aktiv hyperkobling. Du bruker Power Pivot til å kategorisere en kolonne.

 1. Åpne URL i Power Pivot.

 2. Velg ManufacturerURL.

 3. Klikk Avansert > Rapporteringsegenskaper > Datakategori: Ukategorisert.

 4. Klikk nedpilen.

 5. Velg Web URL.

 6. Klikk Sett inn > Power View i Excel.

 7. Velg FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer og URL | ManufacturerURL i Power View-feltene. Denne gangen vises nettadressene som faktiske hyperkoblinger.

Andre Power View-optimaliseringer omfatter definering av et standard feltsett for hver tabell og å angi egenskaper som bestemmer om rader med repeterende data skal aggregeres eller føres opp uavhengig. Se Konfigurere standard feltsett for Power View-rapporter og Konfigurere egenskaper for hvordan tabeller skal fremstå for Power View-rapporter for mer informasjon.

Opprette beregnede felt

I den andre oppgaven, Utforske data ved hjelp av en pivottabell, klikket du SalesAmount-feltet i listen over pivottabellfelt. Siden SalesAmount er en numerisk kolonnen, ble den automatisk plassert i Verdier-området i pivottabellen. Summen av SalesAmount var deretter klar til å beregne salgsbeløp for alle filtre som kan brukes. I vårt tilfelle var det ingen filtre først, men deretter CalendarYear, ProductSubcategoryName og BrandName.

Det du egentlig gjorde, var å opprette et implisitt beregnet felt, som gjør det enkelt å analysere salgsbeløp fra FactSales-tabellen mot andre felt, for eksempel produktkategori, område og datoer. Implisitte beregnede felt opprettes av Excel når du drar et felt til Verdier-området, eller når du klikker et numerisk felt, som du gjorde med SalesAmount. Implisitte beregnede felt er formler som bruker standard aggregeringsfunksjoner som SUM, COUNT og AVERAGE, opprettet automatisk for deg.

Det finnes også andre typer beregnede felt. Du kan opprette eksplisitte beregnede felt i Power Pivot. I motsetning til et implisitt beregnet felt, som bare kan brukes i pivottabellen der det ble opprettet, kan eksplisitte beregnede felt brukes i en hvilken som helst pivottabell i arbeidsboken eller av en hvilken som helst tabell som bruker datamodellen som en datakilde. Med eksplisitte beregnede felt, opprettet i Power Pivot, kan du bruke Autosummer til automatisk å opprette beregnede felt ved hjelp av standardaggregasjoner, eller du kan opprette et eget felt ved hjelp av en formel som er opprettet med DAX (Data Analysis Expressions).

Som du kan tenke deg, kan oppretting av beregnede felt hjelpe deg med å analysere data på omfattende og kraftige måter, så la oss komme i gang med å lære deg hvordan du oppretter dem.

Det er enkelt å opprette beregnede felt i Power Pivot når du bruker Autosummer.

 1. Klikk Profit-kolonnen i FactSales-tabellen.

 2. Klikk Beregninger > Autosummer. Legg merke til at et nytt beregnet felt med navnet Sum of Profit ble automatisk opprettet i cellen i beregningsområdet direkte under Profit-kolonnen.

 3. Klikk Sum of Profit i FactSales i feltlisten i ark 1 i Excel.

Det var det! Dette er alt som trengs for å opprette et beregnet felt ved hjelp av en standardaggregasjon i Power Pivot. Som du kan se, har du opprettet det beregnede feltet Sum of Profit på noen øyeblikk og lagt det til i pivottabellen, slik at det blir enkelt å analysere fortjeneste, alt etter hvilke filtre som brukes. I dette tilfellet ser du Sum of Profit filtrert etter hierarkiene ProductCategory og Dates.

Men hva om du må utføre noe mer detaljert analyse, som antall salg for en bestemt kanal, en kategori eller et produkt? Til dette må du opprette et annet beregnet felt som teller antall rader, én for hvert salg i FactSales-tabellen, alt etter hvilke filtre som brukes.

 1. Klikk SalesKey-kolonnen i FactSales-tabellen.

 2. I Beregninger klikker du nedoverpilen på Autosummer > Antall.

 3. Gi det nye beregnede feltet et nytt navn ved å høyreklikke Count of SalesKey i beregningsområdet og deretter velge Gi nytt nav. Skriv Count, og trykk deretter ENTER.

 4. Klikk Counti FactSales i feltlisten i ark 1 i Excel.

Legg merke til at en ny kolonne, Count, er lagt til i pivottabellen. Den viser antall salg, alt etter hvilke filtre som er brukt. Akkurat som med det beregnede feltet Sum of Profit ser du Count filtrert etter hierarkiene ProductCategory og Dates.

La oss opprette ett til. Denne gangen skal du opprette et beregnet felt som beregner prosenten av totalt salg for en bestemt kontekst eller et bestemt filter. I motsetning til de tidligere beregnede feltene du har opprettet ved hjelp av Autosummer, skal du denne gangen skrive angi en formel manuelt.

 1. Klikk en tom celle i beregningsområdet i FactSales-tabellen. Tips! Cellen øverst til venstre er et flott sted for å begynne med å plassere de beregnede feltene. Det gjør dem enklere å finne. Du kan flytte rundt på alle beregnede felt i beregningsområdet.

 2. Skriv inn følgende formel på formellinjen, og bruk IntelliSense til å opprette den: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Trykk ENTER for å godta formelen.

 4. Klikk Percentage of All Products i FactSales i feltlisten i ark 1 i Excel.

 5. Merk flere av kolonnene under Percentage of All Products i pivottabellen.

 6. Gå til fanen Hjem, og klikk Tall > Prosent. Bruk to desimaler når du skal formatere hver nye kolonne.

Det dette nye beregnede feltet gjør, er å beregne prosenten av total salg for en gitt filterkontekst. I dette tilfellet er filterkonteksten vår fortsatt hierarkiene ProductCategory og Dates. Du kan for eksempel se at datamaskiner som en prosent at totalt produktsalg har økt med årene.

Oppretting av formler både for beregnede kolonner og beregnede felt er ganske enkelt hvis du er kjent med hvordan du oppretter Excel-formler. Enten du er kjent med Excel-formler eller ikke er leksjonene i Hurtigveiledning: Lære det grunnleggende om DAX på 30 minutter et flott sted å lære det grunnleggende om DAX-formler.

Lagre arbeidet

Lagre arbeidsboken, slik at du kan bruke den med andre opplæringer eller utforske videre.

Neste trinn

Selv om det er enkelt å importere data fra Excel, er det ofte raskere og mer effektivt å importere ved hjelp av Power Pivot-tillegget. Du kan filtrere dataene du importerer, bortsett fra kolonner du ikke trenger. Du kan også velge om du vil bruke et spørreverktøy eller en spørringskommando til å hente dataene. Som et neste trinn kan du lære om disse alternative fremgangsmåtene: Hente data fra en datafeed i Power Pivot og Importere data fra Analysis Services eller Power Pivot.

Power View-rapportering er utformet for å virke med datamodeller som ligner på den du akkurat har bygd. Les videre for å lære mer om de fyldige datavisualiseringene i Power View for Excel: Starte Power View i Excel 2013 og Power View: Utforske, visualisere og presentere dataene.

Prøv å forbedre datamodellen for å lage bedre Power View-rapporter ved å følge Opplæring: Optimalisere datamodellen for Power View-rapportering

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×