Oppgradere distribusjonslister til Office 365-grupper i Outlook

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bidragsytere: Stine Romund
sist oppdatert: 29 November, 2017

Det er enkelt å oppgradere distribusjonslister til Office 365-grupper i Outlook! Dette er en flott måte å gi organisasjonens distribusjonslister alle funksjoner og funksjonalitet i Office 365-grupper. Hvorfor bør du oppgradere til distribusjonslister gruppene i Outlook

Du kan oppgradere distribusjonslister én om gangen eller flere om gangen.

Oppgradere ett program eller mange distribusjonslister til Office 365-grupper i Outlook

Du må være en global administrator for Office 365 eller Exchange-administrator for å oppgradere en distribusjonsliste.

 1. Logg på med administratorkontoen på https://aka.ms/admincenter.

  Logg på med administratorkontoen for Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home#/homepage.

  Logg på Office 365 drevet av 21Vianet.

 2. Gå til Administrasjonssentre > Exchange.

 3. I administrasjonssenteret for Exchange, kan du gå til mottakere > grupper.

  Du ser en melding som angir du har distribusjonslister (også kalt distribusjonsgrupper) som er kvalifisert for oppgraderes til Office 365-grupper.

  Klikk på kom i gang.

 4. Velg én eller flere distribusjonslister (også kalt en distribusjonsgruppe) fra grupper-siden.

  Velg en distribusjonsgruppe fra grupper-siden
 5. Velg ikonet for oppgradering.

  Klikk eller trykk oppgraderingen til ikonet for Office 365-grupper
 6. Velg Ja for å bekrefte oppgraderingen på informasjonsdialogboksen. Prosessen begynner umiddelbart. Avhengig av størrelsen og antall distribusjonslister du oppgraderer, kan det ta minutter eller timer. .

  Hvis distribusjonslisten ikke kan bli oppgradert, vises en dialogboks der det står det. Se hvilke fordelingen lister kan oppgraderes.

 7. Hvis du oppgraderer flere distribusjonslister, bruker du rullegardinmenyen ned filter hvilke distribusjonslister har oppgradert. Hvis listen ikke fullført, vent litt lengre, og velg deretter Oppdater for å se Hva er oppgradert.

  Det er ingen melding som forteller deg når oppgraderingen er fullført for alle distribusjonslister du valgte. Du kan finne det ut ved å se Hva er oppført under tilgjengelig for oppgradering eller Oppgradert distribusjonslister.

 8. Hvis du har valgt en DL for oppgradering, men den har fremdeles vises på siden som tilgjengelig oppgradere, og deretter den kan ikke oppgradere. Se Hva du må gjøre hvis oppgraderingen ikke fungerer.

Merknad: Hvis du får gruppene ufullstendig e-postmeldinger du kanskje merke på viser bunnen som noen ganger vil tilby slik at du kan oppgradere en hvilken som helst kvalifisert fordelingen at du er eieren av. Se ha en gruppesamtale i Outlook for mer informasjon om ufullstendig e-postmeldinger.

Hva gjør jeg Hvis oppgraderingen ikke fungerer

Distribusjonslister som ikke kan oppgradere forblir uendret.

Hvis én eller flere kvalifisert distribusjonslister ikke bli oppgradert, åpner du en støtteforespørsel. Problemet må overført til grupper tekniske teamet for dem å finne ut av problemet.

Er det mulig at distribusjonslisten ikke oppgradert på grunn av tjenesten ikke virker, men ganske sannsynligvis ikke. Hvis du vil, vent litt, og prøv deretter å oppgradere til DL igjen.

Bruke PowerShell til å oppgradere flere fordelingen viser samtidig

Hvis du har erfaring ved hjelp av PowerShell, kan du vil gjøre dette i stedet for ved hjelp av Brukergrensesnittet. Vi har en fin pakke av skript som hjelper deg med å oppgradere distribusjonslister om gangen. Disse skriptene skal kontrollere om distribusjonslistene er kvalifisert til å bli oppgradert, og hjelpe deg med oppgraderingen.

Merknad: Du kan også oppgradere en enkelt distribusjonsliste til en Office 365-gruppe ved hjelp av Ny UnifiedGroup PowerShell-cmdlet.

 • Laste ned skriptfilene fra Microsoft download center.

 • Kontrollere at du bruker PowerShell 3.0.

 • Kjøre $env:PSModulePath.Split(";") [0] kommando i PowerShell til å sende en mappebane. Kopiere modulen DlMigrationModule.psm1 og strenger filen DlMigration.strings.psd1 til katalogen.

Liste over oppgradering skript og hva de gjør

 • Get-DlEligibilityList.ps1 - skriptet går gjennom alle distribusjonslister i organisasjonen, genererer en detaljert kvalifisering-fil ( DlEligibilityList.txt) og viser hvilke distribusjonslister er kvalifisert for oppdatert. Filen inneholder følgende informasjon om distribusjonslistene: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, Alias, navn, visningsnavnet, kvalifisering, årsaker, medlem antall, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hvilke fordelingen lister kan oppgraderes.

 • Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 - skriptet utfører konverteringen og overføring fordelingens lister merkede i DlEligibilityList.txt -filen, og skriver resultatet til MigrationOutput.txt -filen.

  MigrationOutput.txt filen inneholder også følgende informasjon om distribusjonslistene: DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, feilmelding

 • DlMigrationModule.psm1 - denne modulen har logikk for kvalifisering og overføring som brukes av Get-EligibilityList og Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup skript.

 • DlMigration.strings.psd1 - lokaliserte meldinger som vises ved overføring-skriptet basert på språkinnstillingene i webleseren.

Hvordan du kjører oppgradering skriptene

Hvis du planlegger å strekker seg over flere dager oppgraderingen, kontrollerer du at du har lastet ned de nyeste skriptene før du starter overføringen.

 1. Koble til Exchange PowerShell

 2. Kjør Get-DlEligibilityList.ps1 skriptet. Resultatene blir lagret til DlEligibilityList.txt fil i arbeidsmappen.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. En kopier av DlEligibilityList.txt-filen, kan fjerne rader du ikke vil oppgradere, og bruke denne DlEligibilityList.txt-filen i neste trinn. Ikke endre formatet på txt-filen

 4. Kjøre skriptet Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. Resultatene vil bli lagret til MigrationOutput.txt i arbeidsmappen.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Kontroller MigrationOutput.txt-filen for å kontrollere arbeidet ditt overføringer.

 6. Kontroller at de nye Office 365-gruppene er opprettet i organisasjonen ved å merke administrasjonssenteret for Office 365.

  Se de nye Office 365-gruppene i forhåndsvisningen av administrasjonssenteret for

  Distribusjonslister Smtp-adresse og Alias får nytt navn og distribusjonslisten skjules fra adresselister.

Kontroller statusen for overføring

 • MigrationOutput.txt - denne filen forteller deg statusen din overføringer. Dette er statusene som vises i filen:

  • Vellykket – overføring fullført.

  • Feil – overføring mislyktes og kolonnen feil meldingen du finner mer informasjon.

  • NotEligible – distribusjonsliste oppfyller ikke kvalifisert vilkårene.

  • SuccessActionRequired – distribusjonsliste ble oppgradert med alle medlemmer og egenskaper, men det finnes noen problemet i gjenbruk av SMTP eller sletter distribusjonslisten. Feilmeldingen har riktig informasjon som er nødvendig for å ta handlingen.

  • FailureActionRequired - overføring mislyktes. Det finnes noen handling kreves på siden administrator som Opprydding av ubrukte grupper.

  • UnknownError – titt på feil melding-kolonnen for flere detaljer.

Vanlige spørsmål om oppgradering distribusjonslister til Office 365-grupper i Outlook

Hvilke distribusjonslister kan bli oppgradert?

Du kan bare oppgradere skyadministrert, enkel, ikke-nestet distribusjonslister. Tabellen nedenfor viser distribusjonslister som ikke kan oppgraderes.

Egenskap

Kvalifisert?

Lokale forvaltede distribusjonsliste.

Nei

Nestede distribusjonslister. Distribusjonsliste har underordnede grupper eller er medlem av en annen gruppe.

Nei

Distribusjonslister med medlem RecipientTypeDetails enn UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox, MailUser

Nei

Distribusjonsliste som har mer enn 100 eiere

Nei

Distribusjonsliste som bare medlemmer, men ingen eier

Nei

Distribusjonsliste som har alias som inneholder spesialtegn

Nei

Hvis distribusjonslisten er konfigurert til å være en videresendingsadresse for delt postboks

Nei

Hvis DL er en del av Avsenderbegrensningen i en annen DL.

Nei

Sikkerhetsgrupper

Nei

Dynamisk distribusjonslister

Nei

Distribusjonslister som ble konvertert til RoomLists

Nei

Få DlEligibilityList.ps1 skriptet går gjennom alle distribusjonslister i organisasjonen og genererer en kvalifisert fil hvilke lister hvilke distribusjonslister er kvalifisert for oppgradering. Du kan bruke medlem og eieren detaljene til å sende ut oppgraderingsvarsler eller bestemme tidspunkt for ugprade.

Her er definisjoner av rettigheter i skriptet.

 • Kvalifisert - distribusjonslisten kan oppgradere til Office 365 med alle funksjoner i Office 365-gruppe.

 • Informasjon om - distribusjonslisten kan oppgradere til en Office 365-gruppe, men vi ønsker å gi noen flere detaljer om funksjonaliteten til gruppen.

 • Advarsel - distribusjonslisten kan oppgradere til en Office 365-gruppe med de fleste funksjonene. Et par ting som ikke kritiske fungerer kanskje ikke. Du kan velge å oppgradere distribusjonslister ved hjelp av en parameter i skriptene.

 • NotEligible – disse fordelingen lister ikke kan oppgraderes til en Office 365-gruppe.

Hvem kan kjøre skriptene for føroppgradering?

Personer med global administrator for Office 365 eller Exchange administratorrettigheter.

Hvor lenge skriptene kjører og er det noen begrensninger?

For en enkelt tilkobling tar Get-DlEligibilityList.ps1 omtrent 25 minutter for å kontrollere kvalifikasjoner til om 300 distribusjonslister. Tiden det tar for å kjøre Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, avhenger av hvor mange medlemmer i distribusjonslistene oppgraderes. Det tar en omtrent 1 minutt for hver 250 medlemmer. Du kan angi - NoOfConnections parameter til 2 eller 3 raskere skriptet.

Hvis antall fordelingen lister i organisasjonen din er mer enn 5000, eller hvis kvalifisering skriptet virker å være fast, og det er ingen utdata på PowerShell-konsoll for timer, kan du dele distribusjonslister som er dekket av Get-DlEligibilityList.ps1 skript ved å bruke parameteren – CustomFilterOnAlias, og Kjør overføringstrinnene på hvert sett separat. Hvis du for eksempel hvis - CustomFilterOnAlias @("a*","b*") sendes som inndata, ser deretter kvalifisering skriptet bare på distribusjonslistene som alias starter med en eller b.

Hva betyr statusen 'Kjører' betyr i filen MigrationOutput.txt?

Det betyr følgende distribusjonslisten ble hentet for overføring, men vi har ikke endelig status tilgjengelig. Dette skjer når du trykker Ctrl + C, eller prøv å stoppe skriptet pågår, eller når økten er frakoblet på grunn av nettverk eller system problemer.

I dette tilfellet hvis – DeleteDlAfterMigration ikke er satt til SANN, kan du se på statusen for distribusjonslisten ved å gjøre en Get-DistributionGroup ved hjelp av fordelingen viser ExternalDirectoryObjectId (Presenter i MigrationOutput.txt). Hvis distribusjonslisten ble oppgradert, må SMTP på distribusjonslisten GUID for Office 365-gruppe. Get-UnifiedGroup < GUID > returnerer gruppeinformasjonen. Se om SMTP-adresse for gruppen vises som forventet.

Hvis parameteren – DeleteDlAfterMigration ble satt til SANN, kan du se på statusen for distribusjonslisten ved en gjør Get-DistributionGroup ved hjelp av fordelingen viser ExternalDirectoryObjectId. Hvis det er ingen resultater, betyr det at distribusjonslisten er oppgradert. Hvis det finnes fremdeles distribusjonslisten og endres ikke SMTP-adresse, mislyktes opprettelse av grupper. Hvis det finnes distribusjonsliste med nye navn SMTP som inneholder GUID, kan du kjøre Get-UnifiedGroup < GUID > studere gruppeinformasjonen. Kontroller også SMTP-adressen til distribusjonslisten og Office 365-gruppe.

Hvordan kan jeg slette en gruppe som er opprettet i Azure AD tilfelle FailureActionRequired?

Kjøre Fjern MsolGroup cmdlet i Azure Active Directory ved å sende gruppen Office Id finnes i feilmeldingen.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Sjekke ut Azure Active Directory-cmdleter.

Kan jeg kjøre skriptet i grupper?

Har du et alternativ for å angi gruppestørrelse som inndata. Hvis du for eksempel hvis gruppestørrelse er angitt som 100, og deretter etter behandling hver 100 * n [antall tilkoblinger] distribusjonslister, Antall behandlede og vellykket, vises i PowerShell-konsollen. For Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-skriptet etter hver satsvis blir du bedt å bekrefte Hvis du vil fortsette.

Gruppestørrelse skal velges basert på omtrentlig beregnet tid til å kjøre hver kladd, slik at du kan stoppe skriptet hvis du ønsker. Hvis du trykker Ctrl + C eller lukker under kjøring av Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 skriptet, vet du ikke statusen for den gjeldende distribusjonslisten blir oppgradert. Hvis 10 distribusjonslister oppgraderes i en bunke, og du har trykket Ctrl + C, mens 7. distribusjonslisten ble oppgradert, vil for eksempel statusen være tilgjengelig for første 6 distribusjonslistene. 7. fordelingen listen statusen blir vist.

Hvordan gjøremålsliste alle distribusjonslister i organisasjonen som allerede har oppgradert, men ikke slettet?

$migratedDls = get-DistributionGroup-Filter {Alias - liker ' MigratedDl-* "} | ForEach objekt {$guid = $_. Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = get-UnifiedGroup $guid; Hvis ($group - ne $null) {ekko $_}}

Hva gjør jeg hvis systemet har avslutning eller jeg lukket PowerShell ved et uhell?

Hvis systemet avslutter mens du kjørte Get-DlEligibilityList.ps1, kjører du skriptet hjelp - ContinueFromPrevious-bryteren på nytt.

Hvis systemavslutning mens du kjørte Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 skriptet, Kjør Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 skriptet på nytt. Du trenger ikke å kjøre skriptet Get-DlEligibilityList.ps1 på nytt. Ta en titt på det nyeste arkivet av filen MigrationOutput.txt og kontrollere statusen for distribusjonslister med "Kjører" status.

Hva bør jeg gjøre i tilfelle SMTP-adresse ikke brukes på nytt eller SMTP-adresse ikke er unike?

Identifiser mottakeren som bruker samme SMTP-adresse ved hjelp av Get-mottakeren < SMTP > eller Get-UnifiedGroup cmdleter. Foreta et anrop på hvilke objektet skal ha denne SMTP enten distribusjonsliste / gruppere / mottakeren. Oppdatere adressene på disse objektene med parameteren – EmailAddresses på Set-UnifiedGroup eller angi DistributionGroup.

Kan jeg forløp utdataene fra filen DlEligibilityList.txt til Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 skriptet?

Du kan for forløp utdataene fra DlEligibilityList.txt fil til Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 skriptet. I dette tilfellet blir alle kvalifisert distribusjonslister og tilhørende data oppgradert. Ikke kvalifisert distribusjonslister oppgraderes ikke. Hvis det er ikke kvalifisert distribusjonslister i filen DlEligibilityList.txt, er det tar lengre tid å kjøre skriptet siden den skal se kvalifisering på nytt.

Hvorfor vises kontaktkortet fremdeles en distribusjonsliste? Hva bør jeg gjøre for å hindre at en oppgradert distribusjonsliste vises i Min automatisk foreslå liste?

 • For Outlook

  • Når noen forsøker å sende en e-postmelding i Outlook ved å skrive inn navnet på Office 365-gruppe etter overføringen, vil mottakeren ikke løses som distribusjonsliste i stedet for Office 365-gruppe. Kontaktkortet for mottakeren blir fordelingen kontaktkortet for lister. Dette skyldes mottakeren hurtigbuffer eller nick navnebufferen i Outlook. E-postmeldingen sendes klarer til Office 365-gruppe, men kan føre til forvirring til avsenderen.

   Du kan utføre trinnene i dette emnet, vil ha informasjon om Outlook Autofullfør-listen til å tilbakestille hurtigbufferen, som vil løse dette problemet.

 • For Outlook på nettet

Får nye medlemmer en Velkommen e-post i innboksen?

nei. Innstillingen for å aktivere Velkommen meldinger er satt til false som standard. Denne innstillingen påvirker både for eksisterende og nye gruppemedlemmer som kan bli medlem når overføringen er fullført. Hvis gruppeeier tillater senere gjestebrukere, mottar ikke gjestebrukere en Velkommen e-post i innboksen. Gjest medlemmer kan fortsette å arbeide med gruppen.

Hva skjer med DL Hvis oppgraderingen fra EAC mislykkes?

Oppgraderingen skjer bare når samtalen er sendt til serveren. Hvis oppgraderingen mislykkes, blir distribusjonslister intakt. De fungerer som de tidligere.

Vanligvis brukes parametere

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup - konverteres som standard en lukket distribusjonsliste til en privat gruppe. Hvis du vil konvertere lukket distribusjonslisten til en privat gruppe, kan du angi parameteren ConvertClosedDlToPrivateGroup til $false.

 • DeleteDlAfterMigration – Hvis denne parameteren er satt til $true når du kjører den Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, distribusjonslisten slettes hvis overføringen er fullført.

 • NoOfConnections - antall parallelle tilkoblinger som kan brukes for overføring. Området 1-3. Standard er 1. Hvis vi velger å bruke 3 vil deretter du ikke kunne åpne noen nye Exchange powershell-økt beregningen til skriptene fullføre.

 • Legitimasjon - administrator påloggingsinformasjonen for å åpne nye økter i tilfelle NoOfConnections er angitt.

 • WorkingDir - banen der loggene og utdatafiler på skriptet vil bli lagret. Standard: Gjeldende arbeidsmappe.

 • ContinueFromPrevious - når denne parameteren er satt til SANN, skript-forsøker å se på utdataene filer av forrige kjører i arbeidsmappen, og Fortsett fra punktet der den ble stoppet. For at dette skal fungere WorkingDir gått bør være det samme som utførelsen fra som administratoren ønsker å fortsette. Det er lagret i filene i WorkingDir Exchange lagre ikke en hvilken som helst status om den forrige utførelsen. Denne parameteren er bare tilgjengelig i skriptet Get-DlEligibilityList.ps1.

 • Hver gang Konverter DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-skriptet kjøres, arkiveres MigrationOutput.txt filer fra tidligere overføring kjøringer som MigrationOutput_yyyyMMddHHmmss.txt og en ny utdatafilen blir opprettet. Hvis du vil bruke samme inndata fil over flere kjøringer, kan du fjerne disse rader som ble fullført og kjør deretter på nytt. Skriptet husker ikke forrige resultatet slik vil det forsøke å oppgradere behandlede distribusjonslistene igjen og kan føre til en ekstra tid administrasjonskostnader. Resultatet står distribusjonsliste er ugyldig hvis distribusjonslisten ble allerede har oppgradert, hvis ikke, det vil prøve på nytt.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×