Oppdatere tilkoblede (importerte) data

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan oppdatere data tilkoblet en ekstern datakilde i en Excel-arbeidsbok. Denne datakilden kan være et celleområde, Excel-tabell, pivottabellrapporten, pivotdiagramrapport, tekstfil eller en webspørring. Hver gang du oppdaterer dataene, vises den nyeste versjonen av informasjonen i datakilden, inkludert eventuelle endringer som ble gjort til dataene.

Sikkerhetsmerknad: Tilkoblinger til eksterne data kan være deaktivert på datamaskinen. Hvis du vil oppdatere dataene når du åpner en arbeidsbok, må du aktivere datatilkoblinger ved hjelp av klareringssenteret-linjen, eller du må sette arbeidsboken på en klarert plassering.

For mer informasjon, kan du se legge til, fjerne eller endre en klarert plassering for filene dine, legge til, fjerne eller vise en klarert utgiverog vise Mine alternativer og innstillinger i klareringssenteret.

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil oppdatere en bestemt datatilkobling i arbeidsboken, klikker du en celle i det eksterne dataområdet. Klikk pilen ved siden av Oppdater alt i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Oppdater.

 • Hvis du vil oppdatere alle datatilkoblinger i arbeidsboken, klikker du Oppdater alt i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

Obs!: Hvis du har mer enn én arbeidsbok er åpen, må du gjenta operasjonen i hver arbeidsbok.

 1. Merk regnearket som inneholder den importerte tekstfilen.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater i i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Oppdater.

 3. Velg tekstfilen i dialogboksen Importer tekstfil, og klikk deretter Importer.

Oppdatere en frakoblet kubefil, som oppretter filen på nytt ved hjelp av de nyeste dataene fra serverkuben, kan være tidkrevende og krever mye midlertidig diskplass. Start prosessen samtidig når du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og kontroller at du har nok plass på disken til å lagre filen på nytt.

 1. Klikk pivottabellrapporten som er basert på den frakoblede kubefilen.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater i i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Oppdater.

  Båndet i Excel

 1. Klikk på en tilordnet celle for å merke XML-tilordningen du vil oppdatere, i regnearket.

 2. Hvis kategorien utvikler ikke er tilgjengelig, kan du vise den. For instruksjoner, kan du se vise kategorien Utvikler.

 3. Klikk Oppdater data i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  XML-gruppe på båndet

Du kan oppdatere et eksternt dataområde automatisk når du åpner arbeidsboken. Hvis du vil, kan du lagre arbeidsboken uten å lagre de eksterne dataene slik at reduseres filstørrelsen for arbeidsboken.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater i i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Båndet i Excel

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater data når filen åpnes under Oppdatering.

 5. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene, merker du av for Fjern data fra det eksterne dataområdet før arbeidsboken lagres.

Obs!: Hvis du vil oppdatere dataene når arbeidsboken åpnes for en pivottabellrapport, kan du også velge merket for Oppdater data når filen åpnes. Denne avmerkingsboksen er under delen PivottabelldataData-fanen i dialogboksen Alternativer for pivottabell.

For mer informasjon, kan du se Alternativer for pivottabell.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater i i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Båndet i Excel

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver oppdatering.

Lagrede passord er kryptert ikke og anbefales ikke. Hvis datakilden krever en passord til å koble til den, kan du kreve at brukere angir passordet før de kan oppdatere det eksterne dataområdet. Fremgangsmåten nedenfor gjelder ikke for data som er hentet fra en tekstfil (txt) eller en webspørring (IQY).

Viktig!: Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord Bland ikke disse elementene. Passord skal være 8 eller flere tegn. Pass uttrykk som bruker 14 eller flere tegn er bedre. Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, hente ikke Microsoft den. Lagre passord som du skriver ned på et sikkert sted bort fra informasjonen de beskytte.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater i i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Båndet i Excel

 3. Klikk fanen Definisjon.

 4. Fjern merket for Lagre passord.

Obs!: Excel ber om passordet bare første gang det eksterne dataområdet oppdateres i hver Excel-økt. Neste gang du starter Excel, du blir bedt om passordet på nytt Hvis du åpner arbeidsboken som inneholder spørringen og deretter forsøker å oppdatere.

Kjøre en spørring i bakgrunnen, kan du bruke Excel mens spørringen kjøres.

Obs!: Du kan ikke kjøre en OLAP-spørring i bakgrunnen.

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 2. Klikk pilen ved siden av Oppdater i i tilkoblinger -gruppen i kategorien Data, og klikk deretter Tilkoblingsegenskaper.

  Båndet i Excel

 3. Klikk fanen Bruk.

 4. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.

Obs!: Mens du spiller inn makro som inneholder en spørring, kjøres Excel ikke spørringen i bakgrunnen. Hvis du vil endre den registrerte makroen slik at spørringen kjøres i bakgrunnen, redigerer du makroen i Visual Basic Editor. Endre de refresh-metoden for Spørringstabellobjekter fraBackgroundQuery: = USANN til BackgroundQuery: = True. For informasjon om redigering av makroer, kan du se Visual Basic for Applications.

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Kontrollere statusen for en spørring    Et snurrende-ikon vises på statuslinje for å angi at spørringen kjøres. Dobbeltklikk ikonet Bakgrunnsoppdatering Oppdateringsindikator Hvis du vil kontrollere statusen for spørringen.

 • Stanse en bakgrunnsspørring    Hvis du vil stanse en spørring som kjører i bakgrunnen, dobbeltklikker du Bakgrunnsoppdatering Oppdateringsindikator -ikonet på statuslinjen for å vise dialogboksen Eksterne Data oppdateringsstatus, og klikk deretter Stopp oppdatering.

 • Stanse en spørring    Hvis du vil stanse en spørring i å kjøre når Aktiver bakgrunnsoppdatering er deaktivert, trykker du ESC.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×