Oppdatere oppgaveinformasjon for Project Web Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan vise og oppdatere aktivitetstildelingene i Microsoft Office Outlook ved hjelp av oppgaver-mappen og kalenderen, uavhengig av om du er tilkoblet med 2007-versjonen av Microsoft Office Project Web Access. Dette er nyttig for de som ikke kanskje alltid har tilgang til nettverket. Hvis du oppdaterer aktivitetstildelingene mens du er frakoblet, kan du oppdatere serveren med oppdateringstidspunktet og statusinformasjon når du er på nett igjen.

Obs!: Hvis du vil vise og oppdatere aktiviteter i Outlook, må du ha Microsoft Office 2007 Project tillegget for Outlook er installert. Dette tillegget fungerer med Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Outlook 2003. Hvis du vil ha mer informasjon om å laste ned og installerer Microsoft Office 2007 Project tillegget for Outlook, kan du se Importer oppdrag fra Project Web Access til Outlook.

I denne artikkelen

Om å oppdatere aktivitetsinformasjonen i Outlook

Sende aktivitetsstatusen til Project Web Access og din overordnede

Send inn timeliste timene til Project Web Access

Sende inn kombinerte aktivitet status og timeregistreringer timene til Project Web Access

Konfigurere automatisk aktivitetsoppdatering i Outlook

Oppdatere oppgaveinformasjon i Outlook

Mange bedrifter og prosjektledere ønsker å spore oppgavestatus separat fra arbeidstimer, med ulike godkjennere for ulike datatyper. Eksempel: Du ble tilordnet en oppgave på 40 timer, men du fullfører oppgaven i løpet av 30 timer. Hvis bedriften sporer oppgavestatus separat fra arbeidstimer, kan du rapportere at oppgaven er 100 % fullført, men at den bare krevde 30 av de 40 timene som var avsatt til oppgaven. Hvis bedriften sporer oppgavestatus og arbeidstimer sammen, og du fullførte 30 av 40 timer, vil oppgavestatusen vise at 75 % av arbeidet er fullført.

Skjemaene som brukes til å rapportere statusen og arbeidstimer i Outlook, varierer, avhengig av sporingsmetoden som brukes av organisasjonen eller prosjektlederen.

Slik finner du ut hvilken metode som brukes for oppgavetildelingene:

 1. Åpne en Outlook-oppgave eller en avtale som ble importert fra Office Project Web Access.

  • Hvis du har åpnet en avtale, klikker du Project Web Access i Vis-gruppen i kategorien Avtale for å vise skjemaet som ble brukt til å rapportere oppgavene dine.

  • Hvis du har åpnet en oppgave, vises skjemaet som ble brukt til å rapportere om oppgavene, som standard.

 2. I skjemaet som ble brukt til å rapportere om oppgavene dine:

Til toppen av siden

Sende oppgavestatusen til Project Web Access og din overordnede

Informasjon om aktivitetsstatus lagt inn ved hjelp av Outlook overskrives eventuelle statusdato for oppgaven allerede registreres i Office Project Web Access. Hvis du er usikker på hvilken dataene allerede kan registreres i Office Project Web Access, må du kontrollere statusinformasjonen i Office Project Web Access før du sender aktivitetsinformasjonen ved hjelp av Outlook.

 1. I Outlook åpner du den synkroniserte oppgaven eller avtalen som du rapporterer om, fra oppgavemappen eller kalenderen. Hvis du har åpnet en avtale, klikker du Project Web Access i Vis-gruppen i kategorien Avtale for å vise oppgaverapporteringsskjemaet. Hvis du har åpnet en oppgave, vises oppgaverapporteringsskjemaet som standard.

 2. I kategorien Oppgavebehandling i oppgaverapporteringsskjemaet skriver du inn relevante opplysninger i boksene Prosent av arbeid fullført, Gjenstående arbeid eller Faktisk arbeid, avhengig av bedriftens innstillinger. Når du skriver inn opplysninger i en av disse boksene, vil de to andre boksene beregnes automatisk.

  Hvis du for eksempel hvis en oppgave krever totalt 40 timer på arbeidet, og du skriver inn 20% i boksen prosent av arbeid fullført, blir boksen faktisk arbeid automatisk oppdatert for å gjenspeile én dag arbeider (1 d), og dialogboksen gjenstående arbeid skal oppdateres for å gjenspeile fire dager som gjenstår for å fullføre oppgaven (4 d). Hvis du tror at gjenstående arbeid på aktiviteten tar lengre tid enn 4 dager, kan du øke gjenstående arbeid, noe som øker totale varigheten for aktiviteten.

 3. Hvis du vil sende inn aktivitetsstatusen på både Office Project Web Access og din overordnede, velger du avmerkingsboksen og sende til prosjektlederen.

 4. Klikk Lagre i Project Web Access.

  Hvis du vil sende inn aktivitetsstatusen senere, klikker du Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien oppgave eller avtale. Endringene lagres lokalt i Outlook uten å sende dem til Office Project Web Access eller din overordnede. Bruk dette alternativet når du arbeider frakoblet.

Du kan også hvis du har tatt opp statusinformasjon for flere oppgaver, og du vil sende dem til Office Project Web Access alle, klikker du Oppdater Project Web Access i Project Web Access-verktøylinjen i Outlook. Dette sender alle endringene samtidig, i stedet for at du trenger å sende hver oppgave enkeltvis.

Med denne metoden kan du også sende timeregistreringsendringer.

Til toppen av siden

Send inn timeliste timene til Project Web Access

Timeliste-timer som er lagt inn ved hjelp av Outlook, overskriver timeliste timer allerede registreres i Office Project Web Access. Hvis du er usikker på hvilken dataene allerede kan registreres i Office Project Web Access, må du kontrollere timeliste-timer i Office Project Web Access før du sender aktivitetsinformasjonen ved hjelp av Outlook.

 1. Åpne den synkroniserte oppgaven eller avtalen som du rapporterer om, fra Oppgave-mappen eller kalenderen. Hvis du har åpnet en avtale, klikker du Project Web Access i Vis-gruppen i kategorien Avtale for å vise oppgaverapporteringsskjemaet. Hvis du har åpnet en oppgave, vises oppgaverapporteringsskjemaet som standard.

 2. I kategorien Timeregistrering i oppgaverapporteringsskjemaet skriver du inn faktiske arbeidstimer for oppgaven for hver dag som vises i oversikten. Disse timene vil ikke endre statusopplysninger du har oppgitt i kategorien Oppgavebehandling.

  Klikk Forrige eller Neste for å bla gjennom kalenderen etter uker. Du kan ikke skrive inn timeregistreringstimer tidligere enn én uke før planlagt startdato for oppgavetildelingen eller senere enn én uke etter planlagt sluttdato for tildeling.

  Hvis timer for timeregistrering tilsvarer nært det planlagte tidspunktet for aktivitetstildelingen, kan du enkelt kopiere planlagte timer i rutenettet, og endre deretter timer, etter behov. Klikk Kopier fra planlagt for å fylle ut rutenett med standard arbeidstimer for aktiviteten automatisk. Hvis du for eksempel hvis en aktivitet har 40 timer arbeid som er planlagt i løpet av en periode for en uke, og du er planlagt at skal arbeide 8 timer per dag for 5 dager, klikke Kopier fra planlagt automatisk inn åtte timer per dag aktiviteten planlegges under den viste rapportere perioden. Hvis det faktiske arbeidet varierer litt fra planlagt arbeid, kan du endre tallene i rutenettet før du lagrer arbeidet Office Project Web Access.

 3. Klikk Lagre i Project Web Access.

  Hvis du er klar for å sende timeregistreringen til din overordnede, klikker du Gå til Internett-timeregistrering. Et nytt vindu åpnes og siden Timeregistreringssenter vises.

  Hvis du vil lagre timelisten skal sendes til Office Project Web Access senere, klikker du Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien oppgave eller avtale. Endringene lagres lokalt i Outlook uten å sende dem til Office Project Web Access eller din overordnede. Bruk dette alternativet når du arbeider frakoblet.

Du kan også hvis du har tatt opp arbeidsdagen for flere oppgaver, og du vil lagre alle Office Project Web Access, klikker du Oppdater Project Web Access i Project Web Access-verktøylinjen i Outlook. Dette lagrer alle endringene samtidig, i stedet for at du trenger å lagre hver oppgave enkeltvis. Når du har lagret arbeidstiden i Outlook, må du sende timelisten til prosjektlederen i Office Project Web Access.

Denne metoden for å lagre arbeidstiden til Office Project Web Access sender også endringer i aktivitetsstatusen.

Til toppen av siden

Sende kombinert oppgavestatus og timeregistreringer til Project Web Access

 1. Åpne synkroniserte oppgave eller avtale som du vil rapportere på fra oppgaver-mappen eller Kalender i Outlook. Hvis du har åpnet en avtale, klikker du Project Web Access for å vise aktiviteten rapportering skjema i Vis-gruppen i kategorien avtale. Hvis du har åpnet en aktivitet, vises oppgaven rapportering skjemaet som standard.

 2. Skriv inn faktiske arbeidstimer for oppgaven for hver dag som vises i oversikten.

  Klikk Forrige eller Neste for å bla gjennom kalenderen etter uker. Du kan ikke skrive inn timeregistreringstimer tidligere enn én uke før planlagt startdato for oppgavetildelingen eller senere enn én uke etter planlagt sluttdato for tildeling.

  Timer som oppgis i oversikten, brukes automatisk til å fylle ut boksene Prosent av fullført arbeid og Samlet arbeid.

  Hvis for eksempel en oppgave krever totalt to ukers arbeid (2 u) og du oppgir 16 arbeidstimer i løpet av den gjeldende rapporteringsperioden i oversikten, vil boksen Prosent av arbeid fullført automatisk oppdateres for å vise at 20 % er fullført. Hvis du trenger ekstra tid til å fullføre oppgaven, kan du skrive inn gjenstående arbeid i Gjenstående arbeid-boksen for å utvide oppgavens varighet. Du kan også redusere oppgavens varighet ved å skrive inn et lavere tall i Gjenstående arbeid-boksen.

  Hvis timer for timeregistrering tilsvarer nært det planlagte tidspunktet for aktivitetstildelingen, kan du enkelt kopiere planlagte timer i rutenettet, og deretter endrer timene etter behov. Klikk Kopier fra planlagt for å fylle ut rutenett med standard arbeidstimer for aktiviteten automatisk. Hvis du for eksempel hvis en aktivitet har 40 timer arbeid som er planlagt i løpet av en periode for en uke, og du er planlagt at skal arbeide 8 timer per dag for 5 dager, klikke Kopier fra planlagt automatisk inn åtte timer per dag aktiviteten planlegges under den viste rapportere perioden. Hvis det faktiske arbeidet varierer litt fra planlagt arbeid, kan du endre tallene i rutenettet før du lagrer arbeidet Office Project Web Access.

 3. Klikk Lagre i Project Web Access.

  Hvis du er klar til å sende timeregistreringen til din overordnede, klikker du Gå til Internett-timeregistrering. Det åpnes et nytt vindu, og Timeregistrering-siden vises.

  Hvis du vil lagre timelisten skal sendes til Office Project Web Access senere, klikker du Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien oppgave eller avtale. Endringene lagres lokalt i Outlook, uten å sende dem til Office Project Web Access eller din overordnede. Bruk dette alternativet når du arbeider frakoblet.

Du kan også hvis du har tatt opp arbeidsdagen for flere oppgaver, og du vil sende dem til Office Project Web Access alle, klikker du Oppdater Project Web Access i Project Web Access-verktøylinjen i Outlook. Dette sender alle endringene samtidig i stedet for at du kan sende hver oppgave enkeltvis. Når du har sendt endringene i Outlook, må du sende timelisten til prosjektlederen i Office Project Web Access.

Til toppen av siden

Konfigurere automatisk oppgaveoppdatering i Outlook

Du kan endre standardalternativene og angir hvordan og hvor ofte du vil oppdatere tildelinger til Office Project Web Access.

Hvis du vil oppdatere Project Web Access automatisk, må du være pålogget Microsoft Office Project Server med en Windows-brukerkonto.

 1. Klikk Alternativer i Verktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Project Web Access.

 2. I delen Oppdater tildeling klikker du Hver.

 3. Angi antall dager, uker eller måneder i de tilsvarende boksene, og angi deretter når du vil at den neste oppdateringen skal finne sted, i neste oppdatering-boksen.

 4. Merk av for Send meg en bekreftelsesmelding for å motta en oppsummering per e-post etter hver oppdatering.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×