Oppdatere kostnader

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har angitt kostnader i din project plan, Microsoft Office Project oppdaterer faktiske kostnader som en oppgave går fremover basert på belastningsmetode du angir.

Obs!: Før du kan lagre endringer i kostnadsinformasjon for en virksomhetsressurs, må ressursinformasjonen være åpnet for redigering.

Hva vil du gjøre?

Oppdatere faktiske påløpte kostnadene for ressurstildelingene

Oppdatere faktiske per gang kostnadene for ressurstildelingene

Oppdatere ressurser for faktiske faste kostnader

Oppdatere faktiske påløpte ressurstildelingskostnader

Faktiske påløpte ressurstildelingskostnader registreres manuelt. Hvis du vil registrere disse kostnadene manuelt, må du først slå av den automatiske beregningen av disse verdiene.

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Beregning.

 2. Under Beregningsalternativer fjerner du merket for Faktiske kostnader beregnes alltid i Microsoft Office Project.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk AktivitetsbeleggVis-menyen.

 5. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Oppfølging.

 6. Hvis du vil oppdatere faktiske, påløpte ressurstildelingskostnader frem til gjeldende dato, skriver du inn faktiske kostnader for tildelingen du vil oppdatere kostnader for, i feltet Fakt. kostnader. Bruk tabulatortasten for å flytte til feltet hvis det ikke er synlig.

 7. Hvis du vil oppdatere faktiske, påløpte ressurstildelingskostnader daglig, velger du DetaljerFormat-menyen, og deretter klikker du Faktiske kostnader.

 8. Klikk i cellen for aktiviteten og tiden du vil oppdatere, og skriv deretter inn de faktiske kostnadene.

Når du oppdaterer den faktiske kostnaden, beregnes ikke prosent fullført og gjenstående kostnader til kontoen for den faktiske kostnaden.

Du har for eksempel en aktivitet med en varighet på 20 timer, og du har en ressurs tilordnet til den aktiviteten med en kostnad på NOK 300 per time, mens kostnaden for den ressurstildelingen er NOK 6000.

 • Hvis aktiviteten er 0 % fullført og du registrerer en faktisk kostnad på NOK 3000, vil feltet Gjenstående kostnad fortsette å vise NOK 6000. Feltet er ikke angitt til å skulle gjenspeile den faktiske kostnaden. Kostnad-feltet er identisk med den faktiske kostnaden pluss den gjenstående kostnaden, og derfor oppdateres feltet for å gjenspeile tillegget av den faktiske kostnaden. I dette tilfellet legger derfor Kostnad-feltet til den gjenstående kostnaden på NOK 6000 og den faktiske kostnaden på NOK 3000, noe som fører til en totalkostnad på NOK 9000.

 • Hvis aktiviteten er 50 % fullført og du registrerer en faktisk kostnad på NOK 3000, oppdateres feltet Gjenstående kostnad til å vise NOK 3000, og Kostnad-feltet fortsetter å vise NOK 6000.

 • Hvis aktiviteten er 75 % fullført og du registrerer en faktisk kostnad på NOK 3000, oppdateres feltet Gjenstående kostnad til å vise NOK 1000, og Kostnad-feltet oppdateres til å vise NOK 4000.

Til toppen av siden

Oppdatere faktiske ressurstildelingskostnader per bruk

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Klikk en ressurs, og klikk deretter RessursinformasjonProsjekt-menyen.

 3. I kategorien Kostnader oppdaterer du kolonnen Kostnader per bruk i tabellene i Kostnadssatstabeller-delen for å gjenspeile de nye tildelingskostnadene per bruk.

  Tips!: Du kan angi en bestemt dato for når de nye kostnadene per bruk skal tre i kraft, ved å registrere en dato i kolonnen Gyldig fra dato.

Når du endrer kostnader per bruk for en ressurs, oppdateres disse kostnadene i alle tildelinger for ressursen i. I tillegg brukes de oppdaterte kostnadene per bruk til å beregne de planlagte kostnadene på nytt.

Til toppen av siden

Oppdatere ressurser for faktiske faste kostnader

Du kan oppdatere ressurser for faktiske faste kostnader som er knyttet til starten eller slutten av en aktivitet. Du kan også oppdatere ressurser for faktiske faste kostnader som er fordelt på tvers av en aktivitet.

Slik oppdaterer du ressurser for faktiske faste kostnader som er knyttet til starten eller slutten av en aktivitet:

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk aktiviteten med den faste kostnaden du vil oppdatere.

 3. Klikk AktivitetsinformasjonProsjekt-menyen.

 4. I kategorien Ressurser skriver du inn den oppdaterte kostnaden i Kostnad-kolonnen i Ressurser-tabellen for kostnadsressursen.

Slik oppdaterer du en ressurs for en faktisk fast kostnad som er fordelt på tvers av en aktivitet:

 1. Klikk Flere visningerVis-menyen.

 2. Klikk Aktivitetsliste i Visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Kostnad.

 4. I Kostnad-feltet i den tidsinndelte kostnadstabellen endrer du verdiene for hver aktivitet som har kostnadsressurser som er endret.

  Obs!: Hvis du ikke ser en Kostnad-rad i den tidsinndelte kostnadstabellen, høyreklikker du i rutenettet og klikker Kostnad.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×