Oppdatere importerte data

Du kan oppdatere data som du har importert til en Visio-tegning ved hjelp av kommandoen Koble data til figurer på Data-menyen.

Hva vil du gjøre?

Oppdatere dataene i en tegning

Angi at dataene i en tegning skal oppdateres automatisk i Visio

Løse konflikter mellom gamle og nye data

Oppdatere dataene i en tegning

 1. Åpne tegningen som inneholder dataene du vil oppdatere.

 2. Klikk Oppdater dataData-menyen.

  Oppdater data er utilgjengelig (vises nedtonet) i følgende situasjoner:

  • Du brukte ikke funksjonene for datakobling til å importere dataene.

  • Du arbeider med et pivotdiagram. Du kan oppdatere dataene i et pivotdiagram ved å klikke Oppdater dataPivotdiagram-menyen.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Oppdater data:

  • Du kan oppdatere én datakilde ved å merke den i Datakilde-listen og deretter klikke Oppdater.

  • Du kan oppdatere flere datakilder ved å holde nede CTRL-knappen mens du merker datakildene i Datakilde-listen og deretter klikke Oppdater.

  • Du kan oppdatere alle datakildene ved å klikke Oppdater alt.

   Tips!: Du kan velge rekkefølgen som datakildene skal oppdateres i, ved å klikke kolonneoverskriften Datakilde.

Til toppen av siden

Angi at dataene i en tegning skal oppdateres automatisk i Visio

 1. Åpne tegningen som inneholder dataene du vil oppdatere.

 2. Klikk Oppdater dataData-menyen.

 3. Merk én eller flere datakilder i dialogboksen Oppdater data.

 4. Merk av for Vis denne dialogboksen når en fil åpnes.

 5. Klikk Konfigurer.

 6. Merk av for Oppdater hvert i dialogboksen Konfigurer oppdatering under Automatisk oppdatering, og klikk deretter pilene for å velge et intervall.

Viktig!: Du må være sikker på at du har valgt riktig unik identifikator for at oppdateringen skal fungere skikkelig.

Hvordan velger jeg riktig unik identifikator?

Du må velge en unik identifikator for hver tabell for å kunne oppdatere tegningen når dataene i datakilden endres. En unik identifikator (eller nøkkelkolonne) må være en kolonne som ikke blir endret. Med den aktuelle nøkkelen kan hver rad i de oppdaterte dataene samsvares nøyaktig med en rad i datakilden du oppdaterer fra.

I eksempelet nedenfor på et Microsoft Office Excel-regneark er den unike identifikatoren, eller nøkkelen, Ansatt-ID-kolonnen.

Excel-tabell med informasjon om ansatte

Til toppen av siden

Løse konflikter mellom gamle og nye data

Det kan være nødvendig å løse eventuelle konflikter mellom de nye dataene fra datakilden og de gamle dataene i tegningen. Konflikter kan for eksempel oppstå hvis du sletter en rad fra dataene eller oppretter en ny rad med den samme unike identifikatoren som en annen rad i datakilden. I begge tilfellene kan ikke kommandoen Oppdater data oppdatere dataene i alle figurene ettersom den ikke lenger kan samsvare hver figur med en rad i den oppdaterte datakilden. Hvis slike konflikter oppstår, vises vinduet Oppdater konflikter. Vinduet inneholder alternativer som hjelper deg med å løse konfliktene.

Løse konflikter forårsaket av at datarekker er slettet

Du kan enten fjerne eller beholde figurer som har rader med data som er slettet.

 1. Merk figurene du vil bruke én av kommandoene nedenfor på, i vinduet Oppdater konflikter, i figurlisten.

 2. Klikk ett av følgende:

  • Slett figur for å slette bare de merkede figurene

  • Slett alle figurer i listen for å slette alle figurene som har rader som mangler

  • Behold figur for å beholde bare de merkede figurene

  • Behold alle figurer i listen for å beholde alle figurene som har rader som mangler

   Obs!: Kommandoene Slett figur og Behold figur er utilgjengelige (vises nedtonet) hvis ingen figur er merket i listen.

Løse konflikter forårsaket av data som ikke kan identifiseres unikt

Hvis dataene ikke har en unik identifikator eller hvis den unike identifikatoren endres i datakilden før du oppdaterer tegningen, kan muligens ikke kommandoen Oppdater data samsvare riktig rad med tilhørende figur.

 1. Merk figurene du vil bruke én av kommandoene nedenfor på, i vinduet Oppdater konflikter, i figurlisten.

 2. Klikk ett av følgende:

  • Velg samsvarende rad for å åpne dialogboksen Velg samsvarende rad, der du kan bestemme hvilken rad som skal knyttes til den aktuelle figuren.

  • Ignorer alle konflikter for å beholde de dupliserte radene i vinduet Eksterne data. Eksisterende koblinger til disse radene slettes.

   Obs!: Hvis du klikker Ignorer alle konflikter, blir radene med dupliserte unike identifikatorer værende i vinduet, de opprinnelige dataene lagres fortsatt i dialogboksen Figurdata, og det eksisterer ingen koblinger mellom figuren og dataene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×