Diagrammer

Oppdatere dataene i et eksisterende diagram

Oppdatere data i et eksisterende diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter et diagram, må du kanskje endre kildedataene på regneark. Hvis du vil inkludere disse endringene i diagrammet, har Microsoft Excel ulike måter å oppdatere et diagram. Du kan raskt oppdatere et diagram med endrede verdier, eller du kan endre de underliggende kildedataene dynamisk. Du kan også oppdatere et diagram ved å legge til, endre eller fjerne data.

Endre de underliggende dataene som et diagram er basert på

Når du oppdaterer de underliggende dataene i et diagram, endres også diagrammets data og utseende. Omfanget av disse endringene, avhenger av hvordan du definerer diagrammets datakilde. Du kan automatisk oppdatere endrede regnearket verdiene i et diagram i Excel, eller du kan bruke måter å endre dynamisk underliggende datakilden for et diagram.

Oppdater automatisk endret regnearket verdiene i et eksisterende diagram

Verdiene i et diagram er koblet til regnearkdataene der diagrammet er opprettet. Alternativer for angitt til automatisk med beregning (i Excel, klikker du kategorien fil > Alternativer > formler-fanen, knappen Alternativer for beregning ), endringer du gjør i regnearkdataene automatisk vises i diagrammet.

Obs!: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativer > formler > Beregning > Beregningsalternativer.

 1. Åpne regnearket som inneholder dataene som er tegnet inn i diagrammet.

 2. Skriv inn en ny verdi i cellen som inneholder verdien du vil endre.

 3. Trykk ENTER.

Endre dynamisk den underliggende datakilden for et eksisterende diagram

Hvis du vil diagrammets datakilden for dynamisk vokse, finnes det to fremgangsmåter du kan bruke. Du kan basere et diagram på data i en Excel-tabell, eller du kan basere den på et definert navn.

Basere diagrammet på en Excel-tabell

Hvis du oppretter et diagram basert på et celleområde, gjenspeiles oppdatering av data i det opprinnelige området i diagrammet. Men for å utvide størrelsen på området, ved å legge til rader og kolonner, og endre diagrammets data og utseende, må du endre den opprinnelige datakilden i diagrammet manuelt ved å Endre hvilke celler som et diagram er basert på.

Hvis du vil endre diagrammets data og utseende når datakilden utvides, kan du bruke en Excel-tabell som den underliggende datakilden.

 1. Klikk diagrammet du vil endre celleområdet av kildedataene.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Vær oppmerksom på plasseringen av dataområdet i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter OK.

 4. Gå til plasseringen for dataområdet, og klikk en celle i dataområdet.

 5. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen på fanen Sett inn.

  Bilde av båndet i Excel

  Hurtigtast: Trykk CTRL + L eller CTRL + T.

Basere diagrammet på et definert navn

En annen tilnærming du skal endre dynamisk diagrammets data og utseende når datakilden utvides er å bruke et definert navn med forskyvning-funksjonen. Denne metoden er nyttig når du trenger en løsning som fungerer også med tidligere versjoner av Excel.

For mer informasjon, kan du se hvordan du bruker definerte navn skal oppdateres automatisk diagramområde i Excel.

Legge til data i et eksisterende diagram

Du kan bruke en av flere måter å inkludere flere kildedataene i et eksisterende diagram. Du kan raskt legge til en annen dataserie, dra skaleringshåndtakene på områder for å ta med data i et diagram som er innebygd i det samme regnearket eller kopiere flere regnearkdata til et innebygd diagram eller en separat diagramark.

Legge til en dataserie i et diagram

 1. Klikk diagrammet du vil legge til en annen dataserie.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Legg til under Forklaringstekster (serie), i dialogboksen Velg datakilde.

 4. Gjør følgende i dialogboksen Rediger serie:

  • Skriv inn navnet du vil bruke for serien, eller velg navnet på regnearket i Serienavn-boksen.

  • Skriv inn referansen til dataområdet av dataseriene som du vil legge til i serieverdier-boksen, eller merke området i regnearket.

   Du kan klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Serienavn eller serieverdier og deretter merke området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

   Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Dra skaleringshåndtakene på adresseområder Hvis du vil legge til data i et innebygd diagram

Hvis du har opprettet et innebygd diagram fra tilstøtende regnearkceller, kan du legge til data ved å dra skaleringshåndtakene på kilde-dataområder. Diagrammet må være i samme regneark som dataene som du brukte til å opprette diagrammet.

 1. Skriv inn dataene og etikettene du vil legge til i diagrammet i celler som er tilstøtende til eksisterende regnearkdataene, i regnearket.

 2. Klikk diagrammet for å vise skaleringshåndtakene rundt kildedataene i regnearket.

 3. Gjør ett av følgende i regnearket:

  • Hvis du vil legge til nye kategorier og dataserier i diagrammet, drar du en blå skaleringshåndtaket for å inkludere de nye dataene og etikettene i rektanglet.

  • Hvis du vil legge til nye data dra serie bare grønne skaleringshåndtaket for å ta med de nye dataene og etikettene i rektanglet.

  • Hvis du vil legge til nye kategorier og datapunkt, drar du en lilla skaleringshåndtaket for å inkludere de nye dataene og kategorier i rektanglet.

Kopiere regnearkdata i et diagram

Hvis du har opprettet et innebygd diagram fra sammensatte utvalget, eller Hvis diagrammet er i et separat diagramark, kan du kopiere flere regnearkdata i diagrammet.

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil legge til i diagrammet i regnearket.

  Hvis du vil at kolonnen eller raden for de nye dataene skal vises i diagrammet, kan du ta med cellen som inneholder etikettene i det merkede området.

 2. Hjem-fanen, i Utklippstavle-gruppen, klikker du Kopier Knappesymbol .

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast: Trykk CTRL + C.

 3. Klikk diagramarket eller det innebygde diagrammet der du vil lime inn de kopierte dataene.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lime inn dataene i diagrammet i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen klikker du Lim inn Knappesymbol .

   Hurtigtast: Trykk CTRL + V.

  • Hvis du vil angi hvordan de kopierte dataene skal tegnes inn i diagrammet, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen klikker du pilen på knappen Lim inn, klikk Lim inn utvalg, og velg deretter alternativene du vil bruke.

Endre data i eksisterende diagrammer

Du kan endre et eksisterende diagram ved å endre celleområdet som diagrammet er basert på, eller ved å redigere de enkelte dataseriene som vises i diagrammet. Du kan også endre akseetiketter på den vannrette aksen (kategoriaksen).

Endre celleområdet som et diagram er basert på

 1. Klikk diagrammet du vil endre celleområdet av kildedataene.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Pass på at hele referansen i boksen Diagramdataområde er valgt i dialogboksen Velg datakilde.

  Du kan klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Diagramdataområde, og deretter merke området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

 4. Merk cellene som inneholder dataene du vil skal vises i diagrammet i regnearket.

  Hvis du vil rad- og kolonneetiketter skal vises i diagrammet, kan du ta med cellene som inneholder dem i det merkede området.

  Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Gi nytt navn til eller redigere en dataserie som vises i et diagram

Du kan endre navnet og verdiene til eksisterende dataserier uten å påvirke dataene i regnearket.

 1. Klikk diagrammet som inneholder dataseriene som du vil endre.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. I dialogboksen Velg datakilde under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil endre, og klikk deretter Rediger.

 4. Hvis du vil gi nytt navn til dataserier i Serienavn-boksen skriver du inn navnet du vil bruke for serien, eller velg navnet på regnearket. Navnet du skriver inn vises i diagramforklaringen, men ikke er lagt til regnearket.

 5. Hvis du vil endre dataområdet for dataserien i serieverdier-boksen skriver du inn referansen til dataområdet i dataserien du vil legge til, merke området i regnearket, eller Skriv inn verdiene i boksene. Verdier som du skriver inn legges ikke til regnearket.

  Hvis diagrammet er et punktdiagram (XY), vises boksene Serie X og serie Y-verdiene slik at du kan endre dataområdet for disse verdiene. Hvis diagrammet er et boblediagram, vises boksene serie X-verdiene, serie Y-verdier og serie boblediagram størrelser slik at du kan endre dataområdet for disse verdiene.

For hver av boksene serie, kan du klikker du Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Serienavn eller serieverdier, og velg deretter området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Endre rekkefølgen på dataserien

 1. Klikk diagrammet som inneholder dataseriene som du vil endre.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. I dialogboksen Velg datakilde under Forklaringstekster (serie), velger du dataseriene som du vil flytte til en annen plassering i rekkefølge.

 4. Klikk pilene Flytt opp eller Flytt ned for å flytte dataserien.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 for alle dataserier du vil flytte.

Endre den vannrette aksen (kategori) akseetiketter

Når du endrer den vannrette aksen (kategori) endres akseetiketter alle vannrette akseetiketter. Du kan ikke endre individuelle, vannrette akseetiketter.

 1. Klikk diagrammet som inneholder de vannrette akseetikettene som du vil endre.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Rediger under Vannrette akseetiketter (kategori).

 4. Skriv inn referansen til dataområdet av dataseriene som du vil bruke for de vannrette akseetikettene i boksen område for akseetikett, eller merke området i regnearket.

  Du kan klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , på høyre side av boksen Serienavn eller serieverdier og deretter merke området du vil bruke for tabellen i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

  Hvis du bruker piltastene til å plassere pekeren for å angi referansen, kan du trykke F2 for å sikre at du er i redigeringsmodus. Når du trykker F2 igjen bytter tilbake til punkt-modus. Du kan kontrollere gjeldende modus på statuslinjen.

Fjerne data fra et diagram

Med Beregningsalternativer satt til automatisk fjernes dataene som er slettet fra regnearket automatisk fra diagrammet. Du kan også fjerne data fra diagrammet uten å påvirke kildedataene i regnearket.

Slette kildedataene i regnearket

 • Merk cellen eller celleområdet som inneholder dataene du vil fjerne fra diagrammet, og deretter trykker du DELETE i regnearket.

  • Hvis du fjerner data fra merkede celler, tegnes tomme celler inn i diagrammet. Du kan endre måten tomme celler tegnes ved å høyreklikke diagrammet, og deretter velge skjulte og tomme celler.

  • Hvis du sletter en kolonne, fjernes hele dataseriene fra diagrammet. Hvis du sletter en rad, kan du få en feilmelding. Når du klikker OK, kan diagrammet vise én eller flere datapunkt i dataserien du har slettet. Du kan klikke disse datapunkt, og trykk deretter Slett.

Fjerne en dataserie i diagrammet

 1. Klikk diagrammet eller dataseriene som du vil fjerne, eller gjør følgende for å velge den diagram eller en dataserie fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk et diagram.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramområdet i i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du har valgt diagrammet, gjør du følgende:

   1. Klikk Merk data under Data i kategorien Utforming.

    Bilde av båndet i Excel

   2. I dialogboksen Velg datakilde under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

  2. Hvis du har valgt en dataserie i diagrammet, trykker du del.

Word

Når du lager et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i Word.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk Rediger Data i Excel på fanen Diagramutforming.

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 4. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 5. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 6. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk Bytt rad/kolonne på fanen Diagramutforming.

  Bytt rad/kolonne er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper. Hvis Bytt rad/kolonne ikke er tilgjengelig:

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk Rediger Data i Excel på fanen Diagramutforming.

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk Velg DataUtforming-fanen.

 4. I dialogboksen Velg datakilde ved siden av Forklaringstekster (serie), Bruk pil opp og pil ned for å flytte serien oppover eller nedover i listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 5. Klikk OK.

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk Velg DataUtforming-fanen.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil fjerne, og klikk deretter Fjern (-).

  Legge til en serie

  Under Forklaringstekster (serie), klikk Legg til (+), og velg deretter alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 5. Klikk OK.

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk kategorien Format.

 4. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Legg til diagramelement, og deretter klikker du Dataetiketter.

 4. Velg plasseringen du vil at dataetiketten skal vises (for eksempel, velg Utenfor slutten ).

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Legg til diagramelement, og klikk deretter Datatabell.

 4. Velg alternativene du vil bruke.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Legg til diagramelement, klikk akser, og klikk deretter Flere Aksealternativer. Ruten Formater akse vises.

 4. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 5. Klikk Datoakse under Aksetypen.

 6. Velg dager, måneder eller år i boksen Base rullegardinlisten under enheter.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01/05/08 eller mai-08. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan formatere celler som datoer, kan du se Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøker, eller prosenter.

PowerPoint

Når du lager et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Rediger Data i Excel på fanen Diagramutforming.

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 3. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 4. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 5. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk diagrammet.

 2. Velg Bytt rad/kolonne på fanen Diagramutforming.

  Bytt rad/kolonne er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper. Hvis Bytt rad/kolonne ikke er tilgjengelig:

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk Rediger Data i Excel på fanen Diagramutforming.

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Velg DataUtforming-fanen.

 3. I dialogboksen Velg datakilde ved siden av Forklaringstekster (serie), Bruk pil opp og pil ned for å flytte serien oppover eller nedover i listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 4. Klikk OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Utforming-fanen, og klikk deretter Velg Data.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil fjerne, og klikk deretter Fjern (-).

  Legge til en serie

  Under Forklaringstekster (serie), klikk Legg til (+), og velg deretter alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 4. Klikk OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk kategorien Format.

 3. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Legg til diagramelement, og deretter klikker du Dataetiketter.

 3. Velg plasseringen du vil at dataetiketten skal vises (for eksempel, velg Utenfor slutten ).

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Legg til diagramelement, og klikk deretter Datatabell.

 3. Velg alternativene du vil bruke.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Legg til diagramelement, klikk akser, og klikk deretter Flere Aksealternativer. Ruten Formater akse vises.

 3. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 4. Velg Datoakse under Aksetypen.

 5. Velg dager, måneder eller år i boksen Base rullegardinlisten under enheter.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01/05/08 eller mai-08. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan formatere celler som datoer, kan du se Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøker, eller prosenter.

Excel

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet.

  Excel fremhever datatabellen som brukes for diagrammet. Grått fyll angir en rad eller kolonne som brukes for kategoriaksen. Lyserødt fyll angir en rad eller kolonne som inneholder dataserieetiketter. Blått fyll angir datapunkt tegnes inn i diagrammet.

  Datafelt i Excel

  Bildeforklaring 1 Dataserieetiketter

  Bildeforklaring 2 Verdier for kategoriaksen

  Bildeforklaring 3 Datapunkt som er tegnet inn i diagrammet

 2. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Excel-diagram

  Tips!: Du kan skjule rader og kolonner i tabellen hvis du vil unngå at data vises i diagrammet.

 3. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Bytt rad/kolonne på fanen Diagramutforming.

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Velg DataUtforming-fanen.

 3. I dialogboksen Velg datakilde ved siden av Forklaringstekster (serie), Bruk pil opp og pil ned for å flytte serien oppover eller nedover i listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 4. Klikk OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Utforming-fanen, og klikk deretter Velg Data.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Under Forklaringstekster (serie), velg dataseriene som du vil fjerne, og klikk deretter Fjern (-).

  Legge til en serie

  Under Forklaringstekster (serie), klikk Legg til (+), og velg deretter alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 4. Klikk OK.

 1. Velg en dataserie i diagrammet. Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, og blir alle kolonnene i den dataserien valgt..

 2. Klikk kategorien Format.

 3. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: For å variere fargen etter datapunkt i et diagram som har bare én dataserie, velger du serien, og klikk deretter Formater kategorien-Klikk Fyll og velg deretter avmerkingsboksen variere farge med punkt eller farge for varierer etter sektor avhengig av diagrammet avmerkingsboksen. Avhengig av diagramtypen, kanskje noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Legg til diagramelement, og deretter klikker du Dataetiketter.

 3. Velg plasseringen du vil at dataetiketten skal vises (for eksempel, velg Utenfor slutten ).

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Legg til diagramelement, og klikk deretter Datatabell.

 3. Velg alternativene du vil bruke.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Legg til diagramelement, klikk akser, og klikk deretter Flere Aksealternativer. Ruten Formater akse vises.

 3. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 4. Velg Datoakse under Aksetypen.

 5. Velg dager, måneder eller år i boksen Base rullegardinlisten under enheter.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01/05/08 eller mai-08. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan formatere celler som datoer, kan du se Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøker, eller prosenter.

Word

Når du lager et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i Word.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 4. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 5. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 6. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonne Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 4. Klikk Rekkefølge i navigasjonsruten, klikk et serienavn, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagrammer-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Klikk pilen ved siden av Rediger under Data, og klikk deretter Velg data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Serie, og klikk deretter Fjern.

  Legge til en serie

  Klikk Legg til under Serie, og deretter velger du alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Format-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 3. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du serien og deretter Diagramoppsett-fanen. Klikk Formater utvalg under Merket område. Klikk Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter dataetikettypen du vil bruke, i den øverste delen av listen.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 4. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter der du vil at dataetiketten skal vises, i den nederste delen av listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Datatabell under Etiketter, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 4. Klikk Akser under Akser, pek på Vannrett akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

 5. Klikk Skala i navigasjonsruten, og klikk deretter Dato under Type av vannrett akse.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01/05/08 eller mai-08. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan formatere celler som datoer, kan du se Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøker, eller prosenter.

PowerPoint

Når du lager et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Excel åpnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabell for et Office-diagram

 3. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 4. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

 5. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonne Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 3. Klikk Rekkefølge i navigasjonsruten, klikk et serienavn, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagrammer-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk pilen ved siden av Rediger under Data, og klikk deretter Velg data i Excel.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Serie, og klikk deretter Fjern.

  Legge til en serie

  Klikk Legg til under Serie, og deretter velger du alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Format-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du serien og deretter Diagramoppsett-fanen. Klikk Formater utvalg under Merket område. Klikk Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter dataetikettypen du vil bruke, i den øverste delen av listen.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 3. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter der du vil at dataetiketten skal vises, i den nederste delen av listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Datatabell under Etiketter, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 3. Klikk Akser under Akser, pek på Vannrett akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

 4. Klikk Skala i navigasjonsruten, og klikk deretter Dato under Type av vannrett akse.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01/05/08 eller mai-08. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan formatere celler som datoer, kan du se Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøker, eller prosenter.

Excel

Når du har opprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Endringene gjenspeiles i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet.

  Excel uthever datatabellen som brukes i diagrammet. En lilla kantlinje angir en rad eller kolonne som brukes for kategoriaksen. En grønn kantlinje angir en rad eller kolonne som inneholder dataserieetiketter. En blå kantlinje angir datapunkt som er tegnet inn i diagrammet.

  Datatabell for et diagram i Excel

  Bildeforklaring 1 Dataserieetiketter

  Bildeforklaring 2 Verdier for kategoriaksen

  Bildeforklaring 3 Datapunkt som er tegnet inn i diagrammet

 2. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Excel-diagram

  Tips!: Du kan skjule rader og kolonner i tabellen hvis du vil unngå at data vises i diagrammet.

 3. Hvis du vil legge til data eller redigere data i en celle, klikker du på cellen og gjør endringen.

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonne Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data.

  Diagram-fanen i Excel, Data-gruppen

Hvis du vil endre rekkefølgen på en dataserie, må du arbeide med et diagram som har mer enn én dataserie.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 3. Klikk Rekkefølge i navigasjonsruten, klikk et serienavn, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

  Obs!: For de fleste diagramtypene vil endring av rekkefølgen på dataserien påvirker både forklaringen og selve diagrammet.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Diagrammer-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Klikk Velg under Data.

  Diagram-fanen i Excel, Data-gruppen

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datakilde.

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne en serie

  Velg e-postkontoen du vil fjerne under Serie, og klikk deretter Fjern.

  Legge til en serie

  Klikk Legg til under Serie, og deretter velger du alle dataene du vil inkludere i diagrammet i Excel-arket.

 1. Velg en dataserie i diagrammet, og klikk deretter Format-fanen.

  Klikk for eksempel en kolonne i et stolpediagram, så blir alle kolonnene i den dataserien valgt.

 2. Under Diagramelementstiler klikker du pilen ved siden av Fyll  Fyllfarge-knappen og klikker fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil variere fargen etter datapunkt i et diagram som bare har én dataserie, klikker du serien og deretter Diagramoppsett-fanen. Klikk Formater utvalg under Merket område. Klikk Fyll i navigasjonsruten, og velg deretter avhengig av diagrammet Varier farge etter punkt eller Varier farge etter snitt. Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Du kan legge til etiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter dataetikettypen du vil bruke, i den øverste delen av listen.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 3. Klikk Dataetiketter under Etiketter, og klikk deretter der du vil at dataetiketten skal vises, i den nederste delen av listen.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Datatabell under Etiketter, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Når du oppretter et diagram av data som bruker datoer, og datoene tegnes inn langs den vannrette aksen i diagrammet, endrer Office automatisk den vannrette aksen til en datoakse (tidsskala). Du kan også manuelt endre en vannrett akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene på Excel-arket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Som standard brukes den minste forskjellen mellom to datoer i dataene for å bestemme grunnenhetene for datoaksen. Hvis du for eksempel har data for aksjekurser der den minste forskjellen mellom datoer er sju dager, angir Office grunnenheten som dager. Du kan imidlertid endre grunnenheten til måneder eller år hvis du vil se resultatet for aksjen over en lengre tidsperiode.

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Sørg for at akseetiketter vises for aksen du vil endre.

 3. Klikk Akser under Akser, pek på Vannrett akse, og klikk deretter Aksealternativer.

 4. Klikk Skala i navigasjonsruten, og klikk deretter Dato under Type av vannrett akse.

  Avhengig av diagramtypen kan den hende at noen alternativer ikke er tilgjengelig.

Obs!: Hvis du følger denne fremgangsmåten og diagrammet ikke viser datoene som en tidsskalaakse, må du kontrollere at akseetikettene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, for eksempel 01/05/08 eller mai-08. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan formatere celler som datoer, kan du se Vis datoer, klokkeslett, valuta, brøker, eller prosenter.

Se også

Opprette et diagram

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×