Operatortabell

En operator er et tegn eller symbol som angir beregningen som skal utføres innenfor et uttrykk. Det finnes matematiske operatorer, sammenligningsoperatorer, logiske operatorer og referanseoperatorer. Access støtter en rekke operatorer, inkludert aritmetiske operatorer som +, -, multiplisere (*) og dele (/), i tillegg til sammenligningsoperatorer for sammenligning av verdier, tekstoperatorer for å kjede sammen tekst og logiske operatorer for å fastslå sann- eller usann-verdier. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker disse operatorene.

Obs!: Fra og med Access 2010 inneholder uttrykksverktøyet IntelliSense, slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever.

I denne artikkelen

Aritmetiske operatorer

Sammenligningsoperatorer

Logiske operatorer

Sammenkoblingsoperatorer

Spesialoperatorer

Aritmetiske operatorer

Du bruker de aritmetiske operatorene til å beregne en verdi fra to eller flere tall, eller for å endre fortegnet for et tall fra positiv til negativ eller omvendt.

Operator

Formål

Eksempel

+

Summen av to tall.

[Delsum] + [Merverdiavgift]

-

Finne forskjellen mellom to tall eller angi den negative verdien for et tall.

[Pris]-[Rabatt]

*

Multiplisere to tall.

[Antall]*[Pris]

/

Dele det første tallet med det andre tallet.

[Total]/[AntallElementer]

\

Runde av begge tall til heltall, dele det første tallet med det andre tallet, og deretter avkorte resultatet til et heltall.

[Registrert]\[Rom]

MOD

Dele det første tallet med det andre tallet, og deretter bare returnere resten.

[Registrert] Rest [Rom]

^

Oppheve et tall i en eksponent.

Tall ^ eksponent

Til toppen av siden

Sammenligningsoperatorer

Du bruker sammenligningsoperatorer for å sammenligne verdier og returnere et resultat som er Sann, Usann eller Null.

Operator

Formål

Eksempel

<

Returnerer Sann hvis den første verdien er mindre enn den andre verdien.

Verdi1 < Verdi2

<=

Returnerer Sann hvis den første verdien er mindre enn eller lik den andre verdien.

Verdi1 <= Verdi2

>

Returnerer Sann hvis den første verdien er større enn den andre verdien.

Verdi1 > Verdi2

>=

Returnerer Sann hvis den første verdien er større enn eller lik den andre verdien.

Verdi1 >= Verdi2

=

Returnerer Sann hvis den første verdien er lik den andre verdien.

Verdi1 = Verdi2

<>

Returnerer Sann hvis den første verdien ikke er lik den andre verdien.

Verdi1 <> Verdi2

Obs!: Hvis enten den første eller andre verdien er null, blir resultatet i alle tilfeller også null. Resultatet av en sammenligning med en nullverdi er også ukjent fordi null representerer en ukjent verdi.

Til toppen av siden

Logiske operatorer

Du kan bruke logiske operatorer til å kombinere to boolske verdier og returnere et resultat som er sant, usant eller null. Logiske operatorer refereres også til som boolske operatorer.

Operator

Formål

Eksempel

og

Returnerer Sann når Uttr1 og Uttr2 er sant.

Uttr1 Og Uttr2

Eller

Returnerer Sann når enten Uttr1 eller Uttr2 er sant.

Uttr1 Eller Uttr2

Eqv

Returnerer Sann når både Uttr1 og Uttr2 er sanne, eller når både Uttr1 og Uttr2 er usanne.

Uttr1 Er lik Uttr2

IKKE

Returnerer Sann når Uttr ikke er sann.

Ikke uttr

Xor

Returnerer Sann når enten Uttr1 er sann eller Uttr2 er sann, men ikke begge.

Uttr1 Xor Uttr2

Til toppen av siden

Sammenkjedingsoperatorer

Du kan bruke sammenkjedingsoperatorer til å kombinere to tekstverdier til én.

Operator

Formål

Eksempel

<

Kombinerer to strenger for å danne én streng.

streng1 og streng2

+

Kombinerer to strenger til å danne én streng, og forplanter nullverdier (hvis én verdi er Null, er hele uttrykket Null).

streng1 + streng2

Til toppen av siden

Spesialoperatorer

Du bruker spesialoperatorer til å returnere et resultat som er Sann eller Usann som beskrevet i tabellen nedenfor.

Operator

Formål

Eksempel

Er null eller Er ikke null

Bestemmer om en verdi er Null eller Er ikke null.

Felt1 Er ikke null

Som «mønster»

Matcher strengverdier ved å bruke jokertegn-operatoren ? og *.

Field1 Som «instruer*»

Mellom verdi1 og verdi2

Fastslår om en numerisk verdi eller datoverdi ligger inne i et område.

Felt1 mellom 1 og 10
- ELLER -
Felt1 mellom #01.07.07 # og #31.12.07#

I(verdi1,verdi2 ...)

Bestemmer om en verdi ligger mellom inne i et område med verdier.

Felt1 i ( "rød","grønn","blå")
- ELLER -
Felt1 i (1,5,7,9)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×