Office 365-rapporter i administrasjonssenteret – bruk av Postboks

Den nye Rapporten om postboksbruk inneholder informasjon om brukere med en brukerpostboks og graden av aktivitet hos hver bruker basert på sende- og leseaktiviteten av e-post. Rapporten inneholder også informasjon om hvor mye lagringsplass som er blitt brukt av hver brukerpostboks og hvor mange av dem som nærmer seg lagringskvotene.

Obs!: Du må være global administrator i Office 365, administrator i Exchange, SharePoint eller Skype for Business eller rapportleser for å se Office 365-rapporter.

Hvordan du kommer til postboksen bruksrapport

 1. Gå til administrasjonssenter for Office 365 > Rapporter

 2. Velg Bruk av postboks fra rullegardinlisten.

  Velge tilgjengelige rapporter for Office 365

Tolke bruksrapport for postboks

Du kan få innblikk i organisasjonens Postboksbruk ved å gå til diagrammene Postboks, Lagring og Kvote.

1

Rapporten Bruk av postboks viser trender for de siste 7, 30, 90 eller 180 dagene. Hvis du imidlertid klikker på en bestemt dag i rapporten, viser tabellen data for 30 dager frem til datoen rapporten ble generert.

2

Hver rapport har en dato som viser når rapporten ble generert. Rapportene gjenspeiler vanligvis 24 til 48 timers ventetid fra tidspunkt for aktiviteten.

3

Diagrammet Postboks viser deg totalt antall brukerpostboks i organisasjonen og totalt antall som er aktive på en gitt dag i rapporteringsperioden. Brukerpostboks betraktes som aktiv hvis det ble sendt eller lest en e-post.

4

Diagrammet Lagring viser hvor stor lagringsplass som brukes i organisasjonen.

5

Diagrammet Kvote viser hvor mange brukerpostbokser som finnes i hver kvotekategori. Det finnes fire kvotekategorier:

 • God – antall brukere som har brukt mindre lagringsplass enn det som inngår i kvotekvadvarselen.

 • Advarsel – antall brukere som har lagringsplass i bruk som er lik eller over advarselen, men lavere enn tillatt sendekvote

 • Kan ikke sende – antall brukere som har lagringsplass i bruk er lik eller over tillatt sendekvote, men under tillatt kvote for sending/mottak

 • Kan ikke sende/motta – antall brukere som har lagringsplass i bruk som er lik eller høyere enn tillatt kvote for send/motta

6

 • I diagrammet Postboks er Y-aksen antall brukerpostbokser.

 • I diagrammet Lagring er Y-aksen mengden av lagringsplass som brukes for brukerpostbokser i organisasjonen.

 • I diagrammet Kvote er Y-aksen antall brukerpostbokser i hver lagringskvote.

 • X-aksen i diagrammene Postboks og Lagring er valgt datointervall for den spesifikke rapporten.

 • X-aksen i kvotediagrammene viser kvotekategorien.

7

Du kan filtrere diagrammer du ser ved å klikke på et element i forklaringen.

8

Tabellen viser analyse av bruk av postboks per bruker. Du kan legge til ekstra kolonner i tabellen.

 • Brukernavn er brukerens e-postadresse.

 • Visningsnavn er brukerens fulle navn.

 • Slettede refererer til at gjeldende tilstand for postboksen er slettet, men at den var aktiv i en del av rapporteringsperioden for rapporten.

 • Slettet dato er datoen postboksen ble slettet.

 • Opprett dato er datoen postboksen ble opprettet.

 • Siste aktivitetsdato refererer til datoen det ble sendt eller lest en e-post fra postboksen.

 • Antall elementer refererer til totalt antall elementer i postboksen.

 • Lagringsplass i bruk (MB) refererer til total lagringsplass i bruk.

 • Utsendelse av kvoteadvarsel (MB) refererer til begrensning av lagringsplass når eieren av postboksen mottar en advarsel som angir treff for lagringskvoten.

 • Kvote for forhindret sending (MB) refererer til begrensning av lagringsplass når postboksen ikke lenger kan sende e-postmeldinger.

 • Kvote for forhindret sending/mottak (MB) refererer til begrensning av lagringsplass når postboksen ikke lenger kan sende eller motta e-postmeldinger.

Hvis organisasjonens policyer hindrer deg i å vise rapporter som inneholder identifiserbar brukerinformasjon, kan du endre personverninnstillingen for alle disse rapportene. Sjekk avsnittet Skjul brukerinformasjon i rapportene i Aktivitetsrapporter i administrasjonssenteret for Office 365.

9

Du kan også eksportere rapportdata til en Excel CSV-fil ved å klikke eller trykke Eksport-koblingen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×