Office 365-rapporter i administrasjonssenteret – bruk av Postboks

Den nye Rapporten om postboksbruk inneholder informasjon om brukerne med en brukerpostboks og graden av aktivitet hos hver bruker basert på sende- og leseaktiviteten for e-post samt opprette møter, sende møteinnkallelser, godta og avslå møter og avlyse møteaktiviteter. Rapporten inneholder også informasjon om hvor mye lagringsplass som er blitt brukt av hver brukerpostboks og hvor mange av dem som nærmer seg lagringskvotene.

Obs!: Du må være global administrator i Office 365, administrator i Exchange, SharePoint eller Skype for Business eller rapportleser for å se Office 365-rapporter.

Hvordan du kommer til postboksen bruksrapport

 1. Gå til administrasjonssenter for Office 365 > Rapporter

 2. Velg Bruk av postboks fra rullegardinlisten.

  Velge tilgjengelige rapporter for Office 365

Tolke bruksrapport for postboks

Du kan få innblikk i organisasjonens Postboksbruk ved å gå til diagrammene Postboks, Lagring og Kvote.

1

Rapporten Postboksbruk viser trender for de siste 7, 30, 90 eller 180 dagene. Hvis du imidlertid klikker på en spesifikk dag i rapporten, viser tabellen data for opptil 28 dager fra dagens dato (ikke fra datoen da rapporten ble generert).

2

Hver rapport har en dato som viser når rapporten ble generert. Rapportene gjenspeiler vanligvis 24 til 48 timers ventetid fra tidspunkt for aktiviteten.

3

Diagrammet Postboks viser deg totalt antall brukerpostbokser i organisasjonen og totalt antall som er aktive, på en gitt dag i rapporteringsperioden. Brukerpostbokser betraktes som aktive hvis en av disse aktivitetene ble utført: sende eller lese e-post, opprette møter, sende møteinnkallelser, godta eller avslå møter og avlyse møter.

4

Diagrammet Lagring viser hvor stor lagringsplass som brukes i organisasjonen.

5

Diagrammet Kvote viser hvor mange brukerpostbokser som finnes i hver kvotekategori. Det finnes fire kvotekategorier:

 • God – antall brukere som har brukt mindre lagringsplass enn det som inngår i kvoteadvarselen.

 • Advarsel – antall brukere som har lagringsplass i bruk som er lik eller over advarselen, men lavere enn tillatt sendekvote

 • Kan ikke sende – antall brukere som har lagringsplass i bruk er lik eller over tillatt sendekvote, men under tillatt kvote for sending/mottak

 • Kan ikke sende/motta – antall brukere som har lagringsplass i bruk som er lik eller høyere enn tillatt kvote for send/motta

6

 • I diagrammet Postboks er Y-aksen antall brukerpostbokser.

 • I diagrammet Lagring er Y-aksen mengden av lagringsplass som brukes for brukerpostbokser i organisasjonen.

 • I diagrammet Kvote er Y-aksen antall brukerpostbokser i hver lagringskvote.

 • X-aksen i diagrammene Postboks og Lagring er valgt datointervall for den spesifikke rapporten.

 • X-aksen i kvotediagrammene viser kvotekategorien.

7

Du kan filtrere diagrammer du ser ved å klikke på et element i forklaringen.

8

Tabellen viser analyse av bruk av postboks per bruker. Du kan legge til ekstra kolonner i tabellen.

 • Brukernavn er brukerens e-postadresse.

 • Visningsnavn er brukerens fulle navn.

 • Slettede refererer til at gjeldende tilstand for postboksen er slettet, men at den var aktiv i en del av rapporteringsperioden for rapporten.

 • Slettet dato er datoen postboksen ble slettet.

 • Opprett dato er datoen postboksen ble opprettet.

 • Siste aktivitetsdato refererer til datoen det ble sendt eller lest en e-post fra postboksen.

 • Antall elementer refererer til totalt antall elementer i postboksen.

 • Lagringsplass i bruk (MB) refererer til total lagringsplass i bruk.

 • Utsendelse av kvoteadvarsel (MB) refererer til begrensning av lagringsplass når eieren av postboksen mottar en advarsel som angir treff for lagringskvoten.

 • Kvote for forhindret sending (MB) refererer til begrensning av lagringsplass når postboksen ikke lenger kan sende e-postmeldinger.

 • Kvote for forhindret sending/mottak (MB) refererer til begrensning av lagringsplass når postboksen ikke lenger kan sende eller motta e-postmeldinger.

Hvis organisasjonens policyer hindrer deg i å vise rapporter som inneholder identifiserbar brukerinformasjon, kan du endre personverninnstillingen for alle disse rapportene. Sjekk avsnittet Skjul brukerinformasjon i rapportene i Aktivitetsrapporter i administrasjonssenteret for Office 365.

9

Du kan også eksportere rapportdata til en Excel CSV-fil ved å klikke eller trykke Eksport-koblingen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×