Office 365-rapporter i administrasjonssenteret – SharePoint-aktivitet

Som Office 365-administrator viserRapporter-instrumentbordet deg en oversikt over aktiviteter på tvers av ulike Office 365-produkter i din organisasjonen. Dette gjør at du kan dykke ned i mer detaljert innsikt om aktivitetene som er spesifikke for hvert produkt.  Kontroller Aktivitetsrapporter i administrasjonssenteret for Office 365.

Du kan for eksempel forstå aktiviteten for hver bruker som er lisensiert til å bruke SharePoint ved å se på deres samhandling med filer. Det er også enklere å forstå hvilket nivå samarbeidet foregår på ved å se på antall filer som deles.

Obs!: Noe funksjonalitet innføres gradvis. Dette betyr at du ikke kan se denne funksjonen ennå, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene. Hvis du ikke ser den ennå, vær tålmodig – den kommer snart!

Hvis du ønsker å forstå mengden av aktivitet som foregår mot hvert SharePoint-nettsted og utnyttelse av lagringsplass, kan du se SharePoint-nettstedets brukerrapport.

Obs!: Du må være global administrator i Office 365, administrator i Exchange, SharePoint eller Skype for Business eller rapportleser for å se Office 365-rapporter.

Hvordan kommer jeg til SharePoint-aktivitetsrapporten?

 1. Velg Rapporter på menyen til venstre, eller klikk på miniprogrammet Rapporter i administrasjonssenteret for Office 365.

  Se nye aktivitetsrapporter for Office 365
 2. Bruk rullegardinmenyen Velg en rapport øverst til venstre og velg SharePoint-aktivitet.

  Velg en rapport

Tolking av SharePoint-aktivitetsrapport

Du kan se aktiviteten i SharePoint ved å se visningene i Filer og Brukere.

SharePoint-aktivitetsrapport

1

Rapporten SharePoint-aktivitet viser trender for de siste 7, 30, 90 eller 180 dagene. Hvis du imidlertid klikker på en spesifikk dag i rapporten, viser tabellen (7) data for opptil 28 dager fra dagens dato (ikke fra datoen da rapporten ble generert).

2

Hver rapport har en dato som viser når rapporten ble generert. Rapportene gjenspeiler vanligvis 24 til 48 timers ventetid fra tidspunkt for aktiviteten.

3

Filer-visningen hjelper deg med å forstå det unike antallet av lisensierte brukere som utførte filesamhandlinger med filer som er lagret på SharePoint-nettsteder.

4

Sider -visningen viser deg antallet unike sider som er besøkte av brukere.

5

Brukere-visningen hjelper deg med å forstå trenden i antall aktive brukere. En bruker betraktes som aktiv hvis vedkommende har utført en filaktivitet (lagring, synkronisering, endring eller deling) eller besøkt en side i den angitte perioden.

Obs!: En filaktivitet kan opptre flere ganger for én enkelt fil, men teller bare som én aktiv fil. Du kan for eksempel lagre og synkronisere den samme filen flere ganger i en bestemt tidsperiode, men den vil bare telle som én enkelt aktiv fil og én enkelt synkronisert fil i dataene.

6

 • Filer-diagrammet representerer Y-aksen antallet unike filer som brukerne enten har lagret, synkronisert, endret eller delt.

 • Brukere-diagrammet representerer Y-aksen antallet unike brukere som utfører filsamhandlinger (lagre, synkronisere, endre eller dele) på et nettsted.

 • Sider-diagrammet viser X-aksen antallet unike sider brukerne besøkte.

 • X-aksen i alle diagrammer viser det valgte datointervallet for denne bestemte rapporten.

7

Du kan filtrere seriene du ser i diagrammet ved å klikke på et element i forklaringen. For eksempel kan du klikke eller trykke på Vist eller redigert, Synkronisert, Delt internt eller Delt eksterntFiler-diagrammet for å se bare informasjon som er relatert til hver enkelt. Hvis du endrer det merkede området, endres ikke informasjonen i rutenettabellen.

8

Tabellen viser en detaljoversikt over aktivitetene per nettsted.

SharePoint-aktivitetsrapport med utvidede kolonner
 • Brukernavnet er e-postadressen til brukeren som utførte aktiviteten på SharePoint-området.

 • Siste aktivitetsdato (UTC) er den siste datoen en filaktivitet ble utført eller en side ble besøkt for det valgte dataområdet. Hvis du vil se aktivitet som oppstod på en bestemt dato, velger du datoen direkte i diagrammet.

  Velge en bestemt dato i diagrammet

  Dette filtrerer tabellen for å vise filaktivitetsdata bare for brukere som utføres aktiviteten på den bestemte dagen.

 • Filer vist eller redigert er antall filer som brukeren har lastet opp, lastet ned, endret eller vist.

 • Filer synkronisert er antall filer som er synkronisert fra en brukers lokalenhet til SharePoint-nettstedet.

 • Filer delt internt er antall filer som er delt med brukere i organisasjonen.

 • Filer som er delt eksternt, er antall filer som er delt med brukere utenfor organisasjonen.

 • Sider som er besøkt, er besøk på unike sider av brukeren.

 • Slettet angir at brukerens lisens er fjernet.

  Obs!: Aktivitet for en slettet bruker vil fortsatt vises i en rapport så lenge vedkommende ble lisensiert på et tidspunkt i løpet av den valgte tidsperioden. Slettet-kolonnen hjelper deg med å være oppmerksom på at brukeren kanskje ikke lenger er aktiv, men har bidratt til dataene i rapporten.

 • Slettedato er datoen da brukerens lisens ble fjernet.

 • Tilordnet produkt er Office 365-produkter som er lisensierte til brukeren.

9

Klikk eller trykk på Behandle kolonner-ikonet Behandle kolonner for å legge til eller fjerne kolonner fra rapporten.

10

Du kan også eksportere rapportdata til en Excel .csv-fil ved å klikke eller trykke Eksporter Eksporter-knappen -koblingen. Dette eksporterer data for alle brukere, og gjør det mulig å utføre enkel sortering og filtrering for videre analyse. Hvis du har færre enn 2000 brukere, kan du sortere og filtrere i tabellen i selve rapporten. Hvis du har mer enn 2000 brukere, må du eksportere dataene før du kan filtrere og sortere.

Beslektede emner

Aktivitetsrapporter i administrasjonssenter for Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×