Office
Logg på

Office 365 overføringsytelse og anbefalte fremgangsmåter

Det finnes mange veier du kan gå for å overføre data fra en lokal e-postorganisasjon til Microsoft Office 365. Et vanlig spørsmål når du planlegger en overføring til Office 365, er hvordan du kan forbedre ytelsen til dataoverføringen og optimalisere overføringshastigheten.

Obs!: Ytelsesinformasjonen som er oppført i dette emnet, gjelder ikke for Office 365-tjenesten for dedikerte abonnementsplaner. Hvis du vil ha mer informasjon om dedikerte planer, kan du se Tjenestebeskrivelser av dedikerte planer for Office 365.

I dette emnet

Oversikt over overføring av e-post til Office 365

Office 365 støtter flere metoder for å overføre data fra e-post, kalender og kontakter fra det eksisterende meldingsmiljøet til Office 365, som beskrevet i Metoder for å overføre flere e-postkontoer til Office 365.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 365-nettverk og ytelse, kan du se Nettverksplanlegging og justering av ytelse for Office 365.

Vanlige metoder for overføring

Overføringsmetode

Beskrivelse

Ressurser

Internet Message Access Protocol (IMAP)-overføring

Du kan bruke Administrasjonssenter for Exchange eller Exchange Management Shell til å overføre innholdet i brukernes postbokser fra et meldingssystem for IMAP til Office 365-postbokser. Dette omfatter å overføre postboksene fra andre vertsbaserte e-posttjenester, for eksempel Gmail eller Yahoo Mail.

Overføre IMAP-postboksene dine til Office 365

Fullstendig overføring

Hvis du bruker en fullstendig overføring, overfører du alle lokale postbokser til Office 365 i løpet av noen dager. Bruk fullstendig overføring hvis du skal flytte hele e-postorganisasjonen til Office 365 og administrere brukerkontoer i Office 365. Du kan overføre maksimalt 2000 postbokser fra den lokale Exchange-organisasjonen til Office 365 ved hjelp av en fullstendig overføring. Anbefalt antall postbokser er imidlertid 150   . Høyere antall enn dette har innvirkning på ytelsen. E-postkontakter og distribusjonsgrupper i den lokale Exchange-organisasjonen blir også overført.

Fullstendig overføring til Office 365

Trinnvis overføring

Du kan bruke en trinnvis overføring hvis du planlegger å overføre alle organisasjonens postbokser til Office 365 etter hvert. Med en trinnvis overføring overføres bunker med lokale postbokser til Office 365 i løpet av noen uker eller måneder.

Det du trenger å vite om en trinnvis e-postoverføring til Office 365

Hybriddistribusjon

En hybriddistribusjon gir organisasjoner muligheten til å utvide den funksjonsrike opplevelsen og den administrative kontrollen de har med den eksisterende lokale Exchange-organisasjonen til skyen. En hybriddistribusjon gir et smidig utseende og funksjonaliteten til én enkelt Exchange-organisasjon mellom et lokalt Exchange Server 2013 eller Microsoft Exchange Server 2010 og Office 365. I tillegg kan en hybriddistribusjon fungere som et mellomliggende trinn til du overfører fullstendig til en Office 365-organisasjon.

Hybriddistribusjoner for Exchange Server 2013

Tredjeparts overføring

Det finnes mange tilgjengelige verktøy fra tredjeparter. De bruker bestemte protokoller og tilnærminger til e-postoverføringer fra e-postplattformer som IBM Lotus Notes og Novell GroupWise.

Her er noen tredjeparts overføringsverktøy og partnere som kan hjelpe deg med Exchange-overføringer fra tredjeparts plattformer:

 • Binary Tree Leverandør av programvare for meldingsoverføring og sameksistens på tvers av plattformer, med produkter som gir analyse av og sameksistens og overføring mellom lokale postbokser og nettbaserte meldingstjenester og samarbeidsmiljøer basert på IBM Lotus Notes og Domino og Exchange og SharePoint.

 • BitTitan Leverandør av overføringsløsninger til Office 365.

 • Metalogix   Leverandør av overføringsløsninger til Office 365 og SharePoint Online.

 • SkyKick Leverandør av automatiserte overføringsløsninger for å flytte lokalt Exchange, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes til Office 365. Overføringsverktøy fra ende til ende hjelper partnere med salg, planlegging, overføring, administrasjon og lokale faser av overføringsprosjektet.

 • TransVault Leverandør av overføringsløsninger til Office 365.

Ytelse for overføringsmetoder

Tabellen nedenfor sammenligner observerte ytelsesresultater for de ulike overføringsmetodene for å overføre postbokser og postboksdata til Office 365. Disse resultatene er basert på intern testing og faktiske overføringer til Office 365 utført av kunder.

Viktig!: På grunn av forskjeller i hvordan overføringer utføres og når de utføres, kan den faktiske overføringshastigheten være langsommere eller raskere.

Overføringsmetode

Office 365 brukerbegrensning

Office 365 begrensning av overføringstjeneste

Office 365 ressurstilstandsbasert begrensning

Observert gjennomsnittlig overføringshastighet per time og per klient (hvis aktuelt)

IMAP-overføring

Nei

Ja

Ja

10–14 gigabyte (GB) (20 samtidig)

Fullstendig overføring

Nei

Ja

Ja

10–14 GB (20 samtidige)

Trinnvis overføring

Nei

Ja

Ja

10–14 GB (20 samtidige)

Hybrid overføring

Nei

Ja

Ja

10–14 GB per lokale Exchange 2013 eller 2010 CAS (Microsoft Exchange Mailbox Replication-tjeneste (MRSProxy-tjeneste)) med 20 samtidige overføringer 1

Tredjeparts MAPI-overføring

Ja

Nei

Ja

4–12 GB (20 samtidige) 2

Tredjeparts Exchange Web Services-overføring

Nei

Ja

Ja

5–10 GB (20 samtidige) 3

Klientopplasting (fra Outlook PST-filer)

Ja

Nei

Ja

0,5 GB

1Observert gjennomstrøm for én postboks er i området 0,3–1,0 GB/time. En rate større enn 1000 MB/time per postboksgjennomstrømming kan oppnås med et nettverk som kan holde en drøyetid for forbigående svikt på mindre enn 2 prosent og nettverksventetid på mindre enn 100 ms. Flere samtidige postboksoverføringer kan brukes til å oppnå en høyere dataoverføringsrate. Gjennomstrømmen for overføring av én postboks vil gå tregere når den lokale CAS-serveren (MRSProxy-tjeneste) er på maskinvarekapasitet, hvis nettverksbåndbredden ikke er tilstrekkelig, eller hvis nettverkets ventetid er for høy. Du bør vurdere å legge til flere servere eller midlertidig forbedre nettverkstilkoblingen for å øke overføringshastigheten.

2Observert gjennomstrømming for overføring av enkelt MAPI er i området 0,1-0,5–1,0 GB/time. Flere samtidige overføringer kan brukes til å oppnå en høyere dataoverføringsrate. Gjennomstrømming for overføring av enkelt MAPI vil gå tregere når enten de lokale serverne eller nettverket har nådd kapasiteten sin.

3Observert gjennomstrømming for overføring av Exchange Web Services er i området 0,2–0,5 GB/time. Flere samtidige overføringer kan brukes til å oppnå en høyere dataoverføringsrate. Med 20 samtidige overføringer blir for eksempel den totale gjennomstrømmingen i området 4–10 GB/time. Gjennomstrømming for overføring av enkelt Exchange Web Services vil gå tregere når enten de lokale serverne eller nettverket har nådd kapasiteten sin.

Ytelsesfaktorer for overføringen

E-postoverføring har flere vanlige faktorer som kan påvirke ytelsen for overføringen.

Vanlige ytelsesfaktorer for overføringen

Tabellen nedenfor inneholder en liste over vanlige faktorer som påvirker ytelse for overføring. Du finner mer informasjon i avsnittene som forklarer de individuelle metodene for overføring.

Faktor

Beskrivelse

Eksempel

Datakilde

Enheten eller tjenesten som er vert for dataene som skal overføres. Mange begrensninger kan gjelde for datakilden på grunn av maskinvarespesifikasjoner, arbeidsbelastningen til sluttbrukeren og vedlikeholdsoppgaver for serverdelen.

Gmail begrenser hvor mye data som kan pakkes ut under en bestemt tidsperiode.

Datatype og tetthet

På grunn av kundens unike virksomhetstype kan typen og sammensetningen av e-postelementer i postboksene variere i stor grad.

Én postboks på 4 GB med 400 elementer, hver med 10 megabyte (MB) med vedlegg, vil overføres raskere enn en postboks på 4 GB med 100 000 mindre elementer.

Overføringsserver

Mange overføringsløsninger bruker en «hopp-boks»-type overføringsserver eller arbeidsstasjon for å fullføre overføringen.

Kunder bruker ofte en virtuell maskin med lav ytelse til å være vert for MRSProxy-tjenesten for hybriddistribusjoner eller ikke-hybrid overføringer for klient-PC.

Overføringsmotor

Motoren for dataoverføring som er ansvarlig for å hente data fra kildeserveren, konverterer data om nødvendig. Motoren vil deretter overføre dataene over nettverket og setter inn dataene i Office 365-postboksen.

MRSProxy-tjenesten har sine egne funksjoner og begrensninger.

Bruk på lokale nettverk

Nettverksytelsen ende til ende – fra datakilden til Exchange Online-klientens tilgangsservere, påvirker overføringsytelsen.

Brannmurkonfigurasjon og spesifikasjoner på den lokale organisasjonen.

Office 365-tjeneste

Office 365 har innebygd støtte og funksjoner til å administrere arbeidsbelastningen for overføringen.

Policyen for brukerbegrensning har standardinnstillinger og begrenser den totale maksimale overføringshastigheten.

Nettverksytelsesfaktorer

Denne delen beskriver anbefalte fremgangsmåter for å forbedre nettverksytelsen under overføringen. Diskusjonen er generell fordi den største innvirkningen på nettverksytelsen under overføringen er relatert til tredjeparts maskinvare og Internett-leverandør.

Bruk Exchange Analyzer til å få en dypere forståelse av nettverkstilkoblingen din med Office 365. Når du vil kjøre Exchange Analyzer-testene i assistenten for støtte og gjenoppretting, går du til Avansert analyse > Exchange Online > Kontroller Exchange Online-nettverkstilkobling > Ja. Les Løse Outlook- og Office 365-problemer med assistenten for støtte og gjenoppretting for Office 365 for å lære mer om assistenten for støtte og gjenoppretting.

Faktor

Beskrivelse

Beste praksis

Nettverkskapasitet

Hvor lang tid det tar å overføre postbokser til Office 365 avgjøres av den tilgjengelige og maksimale kapasiteten til nettverket.

 • Identifiser den tilgjengelige nettverkskapasiteten din og bestem maksimal opplastingskapasitet.

 • Kontakt Internett-leverandøren for å bekrefte den tildelte båndbredden, og for å få informasjon om begrensninger, for eksempel den totale mengden data som kan overføres i en bestemt tidsperiode.

 • Bruk verktøy til å evaluere den faktiske nettverkskapasiteten. Kontroller at du tester flyt av data ende til ende fra den lokale datakilden til gateway-serverne til Microsoft-datasenteret.

 • Identifiser andre belastninger på nettverket (for eksempel verktøy for sikkerhetskopiering og planlagt vedlikehold) som kan påvirke nettverkskapasiteten.

Nettverksstabilitet

Et raskt nettverk medføre ikke alltid raske overføringer. Hvis nettverket ikke er stabilt, tar dataoverføringen lengre tid på grunn av feilrettelser. Avhengig av overføringstype, kan feilrettelser betydelig påvirke overføringsytelsen.

Problemer med nettverksmaskinvare og -drivere forårsaker ofte problemer med stabiliteten til nettverket. Jobb med maskinvareleverandørene for å forstå nettverksenhetene dine, og bruk leverandørens nyeste anbefalte drivere og programvareoppdateringer.

Nettverksforsinkelser

Når funksjonalitet for inntrengingsdeteksjon er konfigurert på en nettverksbrannmur, vil det ofte føre til betydelige nettverksforsinkelser og påvirke overføringsytelsen.

Å overføre data til Office 365-postbokser er avhengig av Internett-tilkoblingen din. Internett-forsinkelser påvirker den generelle overføringsytelsen.

Det kan også hende at brukere i samme selskap har skybaserte postbokser som er plassert i datasentre på forskjellige geografiske steder. Overføringsytelsen kan variere avhengig av kundens Internett-leverandør.

 • Evaluer nettverksforsinkelser til alle potensielle Microsoft-datasentre for å sikre at resultatet er konsekvent. (Dette bidrar også til å sikre en konsekvent opplevelse for sluttbrukeren.) Jobb med Internett-leverandøren din for å løse Internett-relaterte problemer.

 • Legg til IP-adresser til servere for Microsoft-datasentere til tillatelseslisten, eller hopp over all trafikk som er relatert til overføring, fra nettverkets brannmur. Hvis du vil ha mer informasjon om Office 365 IP-områder, kan du se Office 365 nettadresser og IP-adresseområder.

Hvis du vil se en dypere analyse av overføringer i miljøet ditt, kan du se blogginnlegget vårt om overføringsanalyse. Innlegget inkluderer et skript som kan hjelpe deg med å analysere overføringsforespørsler.

Office 365-begrensning

Office 365 bruker ulike begrensningsmekanismer for å sikre sikkerhet og tjenestetilgjengelighet. Følgende tre typer begrensninger kan påvirke overføringsytelsen:

 • Brukerbegrensning

 • Begrensning av overføringstjeneste

 • Ressurstilstandsbasert begrensning

Obs!: De tre typene Office 365-begrensninger påvirker ikke alle metoder for overføring.

Office 365 brukerbegrensning

Brukerbegrensning påvirker de fleste tredjeparts overføringsverktøy og overføringsmetoden for klientopplasting. Disse overføringsmetodene bruker klienttilgangsprotokoller, for eksempel Remote Procedure Call (RPC) over HTTP Protocol, til å overføre postboksdata til Office 365-postbokser. Disse verktøyene brukes til å overføre data fra plattformer, for eksempel IBM Lotus Domino og Novell GroupWise.

Brukerbegrensning er den mest begrensende reguleringsmetoden i Office 365. Fordi brukerbegrensning er satt opp for å fungere mot en individuell enkeltbruker, vil ethvert bruk på programnivå enkelt overskride begrensningspolicyen og medføre langsommere dataoverføring.

Office 365 begrensning av overføringstjeneste

Begrensning av overføringstjenesten påvirker alle Office 365-overføringsverktøy. Begrensning av overføringstjeneste administrerer samtidighet av overføringer og ressursallokering for tjenesten for Office 365-overføringsløsninger.

Begrensning av overføringstjeneste påvirker overføringer som utføres ved hjelp av følgende overføringsmetoder:

 • IMAP-overføring

 • Fullstendig Exchange-overføring

 • Trinnvis Exchange-overføring

 • Hybrid-overføringer (MRSProxy-tjenestebasert overføring i et hybridmiljø)

Et eksempel på begrensning av overføringstjeneste er å kontrollere hvor mange postbokser som skal overføres samtidig under enkle Exchange-overføringer og IMAP-overføringer. Standardverdien er 10. Dette betyr at maksimalt 10 postbokser fra alle overføringsgrupper overføres på et bestemt tidspunkt. Du kan øke antall samtidige postboksoverføringer for en overføringsgruppe enten i Exchange kontrollpanelet eller Windows PowerShell. Hvis du vil lære mer om hvordan du optimaliserer denne innstillingen, kan du se Behandle overføringsgrupper i Office 365.

Office 365 ressurstilstandsbasert begrensning

Alle overføringsmetoder er underlagt styringen av tilgjengelighetsbegrensninger. Office 365-tjenestebegrensning påvirker imidlertid ikke Office 365-overføringer så mye som de andre begrensningstypene som er beskrevet tidligere.

Ressurstilstandsbasert begrensning er den minst aggressive begrensningsmetoden. Det oppstår for å forhindre et problem med tjenestetilgjengelighet som kan påvirke sluttbrukerne og kritiske tjenesteoperasjoner.

Før ytelsen til tjenesten blir dårlig til det punktet der ytelsen for sluttbrukeren kan påvirkes, blir hybridoverføringer bli utsatt til ytelsen er gjenopprettet, og returnerer tjenesten til et nivå under begrensningsterskelen.

Følgende er eksempler fra en Exchange-statistikkrapport om overføring. De viser oppføringene som ble logget da terskelen for tjenestebegrensning ble overskredet.

 • 1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Kopieringsfremdrift: 723/1456 meldinger, 225,8 MB (236 732 045 byte)/416,5 MB (436 712 733 bytes).

  1/25/2012 12:57:53 [BL2PRD0410CA012] Flytting for postboks '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' er stanset fordi DataMoveReplicationConstraint ikke er oppfylt for databasen NAMPRD04DG031-db081 (agent MailboxDatabaseReplication). Årsak til feil: Database edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b oppfyller ikke betingelsen SecondDatacenter. Det er ingen tilgjengelige velfungerende databasekopier. Venter til 25/01/2012 01:27:53.

  25/01/2012 12:58:24 [BL2PRD0410CA012] Forespørselen er ikke lenger stanset og vil fortsette.

  30.06.2017 kl. 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Gir opp jobben på grunn av store forsinkelser på grunn av serverens ugunstige tilstand eller budsjettbegrensningene med en forespørsel som begrenser tilstanden 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Løsning og praksis   

Hvis du opplever en lignende situasjon, venter du til Office 365-ressursene blir tilgjengelige.

Ytelsesfaktorer og anbefalte fremgangsmåter for ikke-hybriddistribusjons overføringer

Denne delen beskriver faktorer som påvirker overføringer ved hjelp av metodene for IMAP, fullstendig eller trinnvis overføring. Den identifiserer også anbefalte fremgangsmåter for å forbedre overføringsytelsen.

Faktor 1: Datakilde

Tabellen nedenfor beskriver innvirkningen på overføringen etter kildeservere i den gjeldende e-postorganisasjonen, og anbefalte fremgangsmåter for å begrense innvirkningen på overføringen.

Sjekkliste

Beskrivelse

Beste praksis

Systemytelse

Datauthenting er en intensiv oppgave. Kildesystemet må ha tilstrekkelige ressurser, for eksempel prosessortid og minne, for å gi optimal overføringsytelse. Under overføringen er kildesystemet ofte nær full kapasitet når det gjelder den vanlige arbeidsbelastningen til sluttbrukeren. Hvis systemressurser ikke er tilstrekkelige, kan den ekstra arbeidsbelastningen som kommer fra overføringen, påvirke sluttbrukere.

Overvåk systemytelsen under en pilotoverføringstest. Hvis systemet er opptatt, anbefaler vi at du unngår en overanstrengt overføringstidsplan for det spesifikke systemet, på grunn av potensiell treghet i overføringen og tilgjengelighetsproblemer med tjenesten. Hvis det er mulig, kan du forbedre kildesystemets ytelse ved å legge til maskinvareressurser og redusere belastningen på systemet ved å flytte oppgaver og brukere til andre servere som ikke er involvert i overføringen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Når du overfører fra en lokal Exchange-organisasjon der det er flere e-postservere, anbefaler vi at du oppretter en brukerliste for overføringen som etter hvert skal distribueres på tvers av flere e-postservere. Listen kan finjusteres ytterligere for å maksimere gjennomstrømmingen, basert på individuell serverytelse.

Hvis server A for eksempel har 50 prosent mer ressurstilgjengelighet enn server B, er det fornuftig å ha 50 prosent flere brukere fra server A i samme overføringsgruppe. Lignende fremgangsmåter kan brukes på andre kildesystemer. Utfør overføringer når servere har maksimal ressurstilgjengelighet, som etter arbeidstid eller helger og helligdager.

Serverdeloppgaver

Andre serverdeloppgaver som kjører i tidsrommet for overføringen. Fordi det er en anbefalt fremgangsmåte å utføre overføringen etter arbeidstid, er det vanlig at overføringer er i konflikt med vedlikeholdsoppgaver som kjører på de lokale serverne – for eksempel sikkerhetskopiering av data.

Se gjennom andre systemaktiviteter som kan kjøre under overføringen. Vi anbefaler at du utfører dataoverføringen når ingen andre ressurskrevende oppgaver kjører.

Obs     For kunder som bruker lokalt Exchange, er vanlige aktiviteter løsninger for sikkerhetskopiering og vedlikehold av Exchange-lagring.

Begrensningspolicy

Det er vanlig praksis å beskytte e-postsystemer med en begrensningspolicy som angir en bestemt grense på hvor raskt og hvor mye data som kan trekkes ut fra systemet i løpet av en viss tidsperiode.

Kontroller at begrensningspolicy er distribuert for e-postsystemet ditt. For eksempel vil Google Mail begrense hvor mye data som kan pakkes ut i en viss tidsperiode.

Avhengig av versjon har Exchange policyer som begrenser IMAP-tilgang til den lokale e-postserveren (brukes til IMAP-overføringer) og RPC over HTTP-protokolltilgang (brukes av fullstendige Exchange-overføringer og trinnvise Exchange-overføringer).

Hvis du vil kontrollere begrensningsinnstillingene i en Exchange 2013-organisasjon, kan du kjøre cmdleten Get-ThrottlingPolicy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrasjon av Exchange-arbeidsbelastning.

Hvis du vil ha mer informasjon om IMAP-begrensning, kan du se Overføre IMAP-postboksene dine til Office 365

Hvis du vil ha mer informasjon om RPC over HTTP Protocol-begrensning, kan du se:

Faktor 2: Overføringsserver

IMAP, fullstendige og trinnvise overføringer er overføringsmetoder for skyinitiert datahenting, slik at det ikke er nødvendig med en dedikert overføringsserver. De Internett-rettede protokollvertene ( IMAP eller RPC over HTTP-protokoll) fungerer imidlertid som overføringsserver for overføring av postbokser og postboksdata til Office 365. Derfor gjelder ytelsesfaktorer og anbefalte fremgangsmåter for overføring som er beskrevet i forrige del om datakildeserver for gjeldende e-postorganisasjon, også for de Internett-rettede serverne. For Exchange 2007-, Exchange 2010- og Exchange 2013-organisasjoner fungerer klientadgangsserveren som en overføringsserver.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Faktor 3: Overføringsmotor

IMAP, fullstendige og trinnvise Exchange-overføringer utføres ved hjelp av overføringsinstrumentbordet i Administrasjonssenter for Exchange. Dette er underlagt Office 365s begrensninger av overføringstjeneste.

Løsning og praksis   

Kunder kan nå angi samtidighet for overføring (for eksempel hvor mange postbokser som skal overføres samtidig) ved hjelp av Windows PowerShell. Standardinnstillingen er 20 postbokser. Når du har opprettet en overføringsgruppe, kan du bruke følgende Windows PowerShell-cmdlet til å øke dette til maksimalt 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere overføringsgrupper i Office 365.

Obs!: Hvis datakilden ikke har nok ressurser til å håndtere alle tilkoblingene, anbefaler vi å unngå høy grad av samtidighet. Start med en liten verdi, for eksempel 10. Du kan øke dette antallet mens du overvåker datakildeytelsen for å unngå tilgangsproblemer for sluttbruker.

Faktor 4: Nettverk

Bekreftelsestester   

Avhengig av overføringsmetode kan du prøve følgende bekreftelsestester:

 • IMAP-overføringer    Forhåndsutfyll en kildepostboks med eksempeldata. Bruk deretter Internett (utenfor det lokale nettverket) for å koble til kildepostboksen ved hjelp av en standard IMAPe-postklient som for eksempel Microsoft Outlook, og mål deretter nettverksytelsen ved å bestemme hvor lang tid det tar å laste ned alle dataene fra kildepostboksen. Gjennomstrømmingen bør være lik den kundene kan få ved å bruke IMAP-overføringsverktøyet i Office 365, forutsatt at det ikke finnes noen andre begrensninger.

 • Fullstendige og trinnvise Exchange-overføringer     Forhåndsutfyll en kildepostboks med eksempeldata. Bruk deretter Internett (utenfor det lokale nettverket) for å koble til kildepostboksen med Outlook ved hjelp av RPC over HTTP Protocol. Kontroller at du kobler til ved å bruke buffermodus. Mål nettverksytelsen ved å kontrollere hvor lang tid det tar å synkronisere alle data fra kildepostboksen. Gjennomstrømmingen bør være lik den kundene kan få ved å bruke de enkle Exchange-overføringsverktøyene i Office 365, forutsatt at det ikke finnes noen andre begrensninger.

Obs!: Det oppstår belastning under en faktisk IMAP, fullstendig eller trinnvis Exchange-overføring. Den faktiske gjennomstrømmingen bør imidlertid være lik resultatene av disse bekreftelsestestene.

Faktor 5: Office 365-tjeneste

Office 365 ressurstilstandsbasert begrensning påvirker overføringer som bruker de opprinnelige Office 365 enkle overføringsverktøyene. Se delen om Office 365 ressurstilstandsbasert begrensning.

Overføringsforespørsler i Office 365-tjenesten

Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du får statusinformasjon om overføringsforespørsler, kan du se Vise egenskaper for overføringsforespørsler.

I Office 365-tjenesten, i motsetning til den lokale Exchange 2010, vil overføringskøen og tjenesteressursene som er tildelt overføringer, deles mellom leiere. Denne delingen påvirker hvordan overføringsforespørsler håndteres i hvert trinn i prosessen.

Det finnes to typer overføringsforespørsler i Office 365:

 • Pålasting av overføringsforespørsler      Nye kundeoverføringer regnes som pålasting av overføringsforespørsler. Disse forespørslene har vanlige prioritet.

 • Overføringsforespørsler internt i datasenteret      Dette er overføringsforespørsler for postboksen som er initiert av datasenterets driftsteam. Disse forespørslene har en lavere prioritet fordi sluttbrukeropplevelsen ikke påvirkes hvis overføringsforespørselen blir forsinket.

Potensielle innvirkninger og forsinkelser til overføringsforespørsler med statusen «I kø» og «Pågår»

 • Overføringsforespørsler i kø      Denne statusen angir at overføringen står i kø og venter på å bli plukket opp av Exchange Mailbox Replication Service. For Exchange 2003-overføringsforespørsler kan brukere fremdeles få tilgang til postboksene sine på dette trinnet.

  To faktorer påvirker hvilke forespørsler som blir plukket opp av Mailbox Replication Service:

  • Prioritet      Overføringsforespørsler i kø med høyere prioritet velges føroverføringsforespørsler med lavere prioritet. Dette sikrer at kundens overføringsforespørsler alltid blir behandlet før overføringsforespørsler internt i datasenteret.

  • Plassering i køen      Hvis overføringsforespørslene har samme prioritet, baseres rekkefølgen på hvilken forespørsel som ble lagt til i køen først. Fordi det kan være flere kunder som utfører postboksoverføringer samtidig, er det vanlig at nye overføringsforespørsler forblir i køen før de behandles.

   Ofte blir ikke tiden som postboksforespørsler venter i køen før de blir behandlet, vurdert under planleggingen av overføring. Dette gjør at kundene ikke får tildelt nok tid til å fullføre alle de planlagte overføringene.

 • Pågående overføringsforespørsler      Denne statusen angir at overføringsprosessen pågår. Hvis dette er en nettbasert postboksoverføring, vil brukeren fremdeles kunne få tilgang til postboksen. For frakoblede postboksoverføringer blir brukerens postboks utilgjengelig.

  Når overføringsforespørselen for postboksen har statusen «Pågår», betyr ikke prioriteten noe lenger, og en ny overføringsforespørsel vil ikke bli behandlet før en eksisterende, pågående forespørsel blir fullført, selv om den nye har en høyere prioritet.

Beste praksis

Planlegging      Som nevnt tidligere er Exchange 2003-kunder vanligvis mer bekymret for når de bør planlegge overføringer og hvor lang tid de kommer til å ta, fordi Exchange 2003-brukere mister tilgang under en hybrid overføring.

Når du planlegger hvor mange postbokser du vil overføre under en bestemt tidsperiode, kan du vurdere følgende:

 • Inkludere tiden som overføringsforespørslene venter i køen. Bruk følgende til å beregne dette:

  (totalt antall postbokser som skal overføres) = ((total tid) – (gjennomsnittlig tid i køen)) * (overføringsvolum)

  der overføringsvolum er lik det totale antallet postbokser som kan overføres per time.

  Anta for eksempel at du har et vindu på seks timer til å overføre postbokser. Hvis den gjennomsnittlige tiden i køen er én time, og du har et overføringsvolum på 100 postbokser per time, kan du overføre 500 postbokser i løpet av tidsrammen på seks timers: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Start overføringen tidligere enn opprinnelig planlagt for å minske tiden i køen. Når postboksene ligger i kø, har Exchange 2003-brukerne fortsatt tilgang til postboksene sine.

Fastslå køtid      Køtiden endres stadig fordi Microsoft ikke styrer kundenes overføringsplaner.

For å finne den potensielle køtiden kan en kunde prøve å planlegge en testoverføring flere timer før den faktiske overføringen starter. Deretter kan kunden, basert på det observerte tidsrommet som forespørselen er i køen, få et bedre anslag på når det er best å starte overføringen og hvor mange postbokser som kan flyttes i løpet av en bestemt tidsperiode.

For eksempel hvis kunden utførte en testoverføring fire timer før en planlagt overføring. Kunden fastslår at køtiden for testoverføringen var omtrent en time. Deretter bør kunden vurdere å starte overføringen én time tidligere enn planlagt for å sikre at det er nok tid til å fullføre alle overføringene.

Tredjepartsverktøy for Office 365-overføringer

Tredjepartsverktøy brukes hovedsakelig til overføringsscenarier som ikke gjelder Exchange, for eksempel de fra Google Mail, IBM Lotus, Domino og Novell GroupWise. Denne delen fokuserer på overføringsprotokollene som brukes av tredjeparts overføringsverktøy, i stedet for de faktiske produktene og overføringsverktøyene. Tabellen nedenfor inneholder en liste over faktorer som gjelder for tredjepartsverktøy for Office 365-overføringsscenarier.

Faktor 1: Datakilde

Sjekkliste

Beskrivelse

Beste praksis

Systemytelse

Datauthenting er en intensiv oppgave. Kildesystemet må ha tilstrekkelige ressurser, for eksempel prosessortid og minne, for å gi optimal overføringsytelse. Under overføringen er kildesystemet ofte nær full kapasitet når det gjelder den vanlige arbeidsbelastningen til sluttbrukeren. Hvis systemressurser ikke er tilstrekkelige, kan den ekstra arbeidsbelastningen som kommer fra overføringen, påvirke sluttbrukere.

Overvåk systemytelsen under en pilotoverføringstest. Hvis systemet er opptatt, anbefaler vi at du unngår en overanstrengt overføringstidsplan for det spesifikke systemet, på grunn av potensiell treghet i overføringen og tilgjengelighetsproblemer med tjenesten. Hvis det er mulig, kan du forbedre kildesystemytelsen ved å legge til maskinvareressurser og redusere belastningen på systemet. Belastningen på systemet kan reduseres ved å flytte oppgaver og brukere som ikke er en del av overføringen, til andre servere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Når du overfører fra en lokal Exchange-organisasjon der det er flere e-postservere, anbefaler vi at du oppretter en brukerliste for overføringen som etter hvert skal distribueres på tvers av flere e-postservere. Listen kan finjusteres ytterligere for å maksimere gjennomstrømmingen, basert på individuell serverytelse.

Hvis server A for eksempel har 50 prosent mer ressurstilgjengelighet enn server B, er det fornuftig å ha 50 prosent flere brukere fra server A i samme overføringsgruppe. En lignende fremgangsmåte kan brukes på andre kildesystemer.

Utfør overføringer når systemet har maksimal ressurstilgjengelighet, som etter arbeidstid eller helger og helligdager.

Serverdeloppgaver

Andre serverdeloppgaver kjører vanligvis i tidsrommet for overføringen. Fordi det er en anbefalt fremgangsmåte å utføre overføringen etter arbeidstid, er det vanlig at overføringer er i konflikt med andre vedlikeholdsoppgaver som kjører på de lokale serverne, for eksempel sikkerhetskopiering av data.

Se gjennom andre systemaktiviteter som kjører under overføringen. Vi anbefaler at du oppretter et rent tidsvindu utelukkende for dataoverføring, når det ikke finnes noen andre ressurskrevende oppgaver.

For Exchange-lokale kunder er vanlige oppgaver sikkerhetskopieringsløsninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vedlikehold av Exchange-lagring.

Begrensningspolicy

Det er vanlig praksis å beskytte e-postsystemer med en begrensningspolicy som angir en bestemt grense på hvor raskt og hvor mye data som kan trekkes ut fra systemet i løpet av en viss tidsperiode og ved hjelp av en viss overføringsmetode.

Kontroller at begrensningspolicy er distribuert for e-postsystemet ditt. For eksempel vil Google Mail begrense hvor mye data som kan pakkes ut i en viss tidsperiode.

Avhengig av versjon har Exchange policyer som begrenser IMAP-tilgang til den lokale e-postserveren (brukes til IMAP-overføringer) og RPC over HTTP-protokolltilgang (brukes av fullstendige Exchange-overføringer og trinnvise Exchange-overføringer).

Hvis du vil ha mer informasjon om IMAP-begrensning, kan du se Tips for å optimalisere IMAP-overføringer.

Hvis du vil ha mer informasjon om RPC over HTTP Protocol-begrensning, kan du se:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Exchange Web Services-begrensning, kan du se Exchange 2010: Forstå klientbegrensningspolicyer.

Faktor 2: Overføringsserver

De fleste tredjepartsverktøyene for Office 365-overføringer er initiert av klienter og presser data til Office 365. Disse verktøyene krever vanligvis en overføringsserver. Faktorer som systemets ytelse, serverdeloppgaver og begrensningspolicyer for kildeserverne gjelder for disse overføringsserverne.

Obs!: Noen tredjeparts overføringsløsninger ligger på Internett som skybaserte tjenester, og krever ikke en lokal overføringsserver.

Løsning og praksis   

Du kan forbedre overføringsytelsen når du bruker en overføringsserver ved å bruke de samme anbefalte fremgangsmåtene som beskrevet i delen Faktor 1: datakilde.

Faktor 3: Overføringsmotor

For tredjeparts overføringsverktøy er de vanligste protokollene som brukes, Exchange Web Services og RPC over HTTP Protocol.

Exchange Nettjenester    

Exchange-netttjenester er den anbefalte protokollen for overføring til Office 365, fordi den støtter store datagrupper og har bedre tjenesteorientert begrensning. I Office 365, når den brukes i representasjonsmodus, vil ikke overføringer som bruker Exchange Web Services bruke brukerens budsjetterte sum av Office 365Exchange Web Services-ressurser, men bruker i stedet en kopi av de budsjetterte ressursene:

 • Alle Exchange Web Services som representerer samtaler fra samme administratorkonto beregnes separat fra budsjettet som blir brukt på denne administratorkontoen.

 • For hver representasjonsøkt opprettes en skyggekopi av det faktiske brukerbudsjettet. Alle overføringer for denne bestemte økten vil bruke denne skyggekopien.

 • Begrensning under representasjon er isolert til hver brukeroverføringsøkt.

Anbefalt fremgangsmåte   

 • Overføringsytelse for kunder som bruker tredjeparts overføringsverktøy som bruker EWA-representasjon, konkurrerer med Exchange Web Services-baserte overføringer og tjenesteressursbruket til andre leiere. Derfor vil overføringsytelse variere.

 • Når det er mulig, bør kunder bruke tredjeparts overføringsverktøy som bruker Exchange Web Services-representasjon fordi det vanligvis er raskere og mer effektivt enn å bruke klientprotokoller som RPC over HTTP Protocol.

RPC over HTTP Protocol   

Mange tradisjonelle overføringsløsninger bruker RPC over HTTP Protocol. Denne metoden er fullstendig basert på en klienttilgangsmodell, for eksempel Outlook, og skalerbarhet og ytelse er begrenset fordi Office 365-tjenestebegrensningene får tilgang basert på antagelsen at bruket utføres av en bruker og ikke et program.

Anbefalt fremgangsmåte   

 • For overføringsverktøy som bruker RPC over HTTP Protocol er det vanlig praksis å øke overføringsvolumet ved å legge til flere overføringsservere og bruke flere Office 365-administrative brukerkontoer. Denne øvelsen kan oppnå parallellisme for datainnsetting og oppnå høyere datavolum fordi hver administrative bruker er underlagt Office 365-brukerbegrensning. Vi har mottatt rapporter om at mange bedriftskunder måtte sette opp mer enn 40 overføringsservere for å få et overføringsvolum på 20–30 GB/time.

 • I utviklingsfasen av et overføringsverktøy er det viktig å tenke på antall RPC-operasjoner som trengs for å overføre en melding. For å illustrere dette har vi samlet inn logger som er innhentet av Office 365-tjenester for to tredjeparts overføringsløsninger (utviklet av tredjepartsselskaper), som er brukt av kunder til å overføre postbokser til Office 365. Vi sammenlignet to overføringsløsninger som ble utviklet av tredjepartsselskaper. Vi sammenlignet overføring av to postbokser for hver løsning, og sammenlignet dem med å laste opp en PST-fil i Outlook. Her er resultatene.

  Metode

  Størrelsen på postboksen

  Elementantall

  Tid for overføringen

  Totale RPC-transaksjoner

  Gjennomsnittlig klientventetid (ms)

  AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  Løsning A (postboks 1)

  376,9 MB

  4115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Løsning A (postboks 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Løsning B (postboks 1)

  618,1 MB

  4322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Løsning B (postboks 2)

  56,7 MB

  2748

  0:47:08

  5806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Vær oppmerksom på at klient- og tjenesteprosesstidene ligner, men løsning A krever mange flere RPC-operasjoner for å overføre dataene. Fordi hver operasjon bruker klientventetid og serverprosesstid vil det med løsning A ta mye lengre tid å overføre samme mengde data sammenlignet med løsning B og Outlook.

Faktor 4: Nettverk

Anbefalt fremgangsmåte   

Her er en god måte å måle potensiell overføringsytelse på, for tredjeparts overføringsløsninger som bruker RPC over HTTP Protocol:

 1. Koble til Office 365-postboksen med Outlook fra overføringsserveren ved hjelp av RPC over HTTP Protocol. Kontroller at du ikke kobler til med buffermodus.

 2. Importer en stor PST-fil med eksempeldata til Office 365-postboksen.

 3. Mål overføringsytelsen ved å se hvor lang tid det tar å laste opp PST-filen. Overføringsvolumet skal ligne det kunder kan få fra et tredjeparts overføringsverktøy som bruker RPC over HTTP Protocol, gitt at det ikke er noen andre begrensninger. Det oppstår belastning under en faktisk overføring, så volumet kan variere noe.

Faktor 5: Office 365-tjeneste

Office 365 ressurstilstandsbasert begrensning påvirker overføringer som bruker tredjeparts overføringsverktøy. Se Office 365 ressurstilstandsbasert begrensning for mer informasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×