Nyheter i OneNote 2010

Microsoft OneNote 2010 tilbyr flere nye funksjoner i tillegg til forbedringer av funksjoner introdusert i tidligere versjoner. Denne artikkelen oppsummerer de mest betydningsfulle endringene for å hjelpe deg med å planlegge oppgraderingen.

I denne artikkelen

Universell tilgang til all informasjon

Forbedret deling og samarbeid

Bedre måter å organisere og finne notater på

Enklere oppslag og skriving av koblede notater

Redigere forbedringer

Støtte for berøring

Forbedringer av brukergrensesnittet

Universell tilgang til all informasjon

Du har praktisk talt uavbrutt tilgang til alle notater og all informasjon med OneNote 2010 ved at du har muligheten til å få tilgang til filene fra hvor som helst – enten du er på arbeid, hjemme eller på farten.

 • Synkronisere til skyen (OneDrive)     Notatblokkene er tilgjengelige hvor som helst og fra hvilken som helst datamaskinen. Dette er i tillegg til andre måter du kan synkronisere notatblokker på (delte filressurser, SharePoint, USB-stasjoner og så videre).

 • OneNote Online     Du kan få tilgang til og redigere en hel notatblokk fra en nettleser, selv på datamaskiner som ikke har OneNote 2010 installert.

 • Bruke OneNote Mobile 2010 for Windows Phone 7     Hvis du har Windows Phone 7, kan du bruke Microsoft Office Mobile 2010 til å arbeide med notatene hvor som helst, enten du er på arbeid, hjemme eller på farten. OneNote Mobile 2010 er en del av Office Mobile og allerede på telefonen i Office-huben, så du trenger ikke laste ned eller installere noe for å komme i gang. Du kan bruke OneNote Mobile til å opprette eller oppdatere notater ved hjelp av mange av de samme verktøyene du er kjent med i skrivebordsversjonen av OneNote, for eksempel sette inn talenotater og bilder i notatene, vise notater og finne bestemte sider i en notatblokk, opprette lister, og åpne og redigere notatblokker som er lagret på et SharePoint-nettsted. Du kan også legge til notater i en OneNote-notatblokk som ble opprettet for deg og synkronisert til OneDrive. På denne måten kan du vise og redigere notatene på telefonen ved hjelp av OneNote Mobile, på datamaskinen ved hjelp av OneNote 2010, eller på nettet med OneNote Online i en nettleser.
  OneNote Mobile 2010 Hub
  Les mer om Office Mobile 2010 for Windows Phone 7.
  Hvis du har Windows Phone 7, kan du få trinnvis hjelp ved hjelp av telefonen.

Til toppen av siden

Forbedret deling og samarbeid

OneNote 2010 Støtter redigering av notatblokker av flere brukere samtidig. Dette er nyttig for enkeltbrukere som vil arbeide med samme notatblokk både på et skrivebord og en bærbar datamaskin samtidig uten å måtte låse filen, men det er enda mer verdifullt for grupper og team som deler en notatblokk for idédugnad, planlegging av ideer, hente informasjon i møter og så videre. En delt notatblokk er også nyttig for familier som kan bruke den for å planlegge oppussing i hjemmet, hagearbeid, oppskrifter, bryllup, arrangementer og så videre.

 • Utheve uleste notater     Nytt innhold i en delt notatblokk som andre i gruppen eller teamet har lagt til eller endret siden sist du så på den, markeres automatisk slik at du raskt kan se hva som er nytt. Notatblokkruter, inndelingsfaner og sidefaner som inneholder nytt innhold, vises med fet skrift slik at du raskt kan navigere til det.

 • Forfatterinformasjon     Innhold i en delt notatblokk som er lagt til eller endret av noen andre enn deg, er nå angitt av en liten, fargekodet stolpe med forfatterens initialer. Nå kan du enkelt se hvem som har lagt til ny informasjon, – og hvor.

 • Støtte for versjonskontroll     Nå kan du raskt vise tidligere versjoner av en side, inkludert hvem som skrev den, og når. Endringer i forhold til tidligere versjoner av en side, utheves automatisk.

 • Raskere sidesynkronisering     Når flere personer arbeider på samme side, akselereres sidesynkroniseringen slik at endringer vises til alle forfattere i nær sanntid.

Til toppen av siden

Bedre måter å organisere og finne notater på

Å gjøre det enkelt å hente, organisere og finne informasjon har alltid vært kjernen i hva OneNote gjør. OneNote 2010 tilbyr flere forbedringer i dette kjernefunksjonsområdet.

 • Forbedrede inndelings- og sidefaner      OneNote 2010 gjør navigering i notatblokker med et større antall inndelinger og sider enklere enn før, og det er nå enklere å opprette nye inndelinger. Ytterligere forbedringer inkluderer bedre visualisering av sidehierarkifanen, muligheten til å skjule grupper av undersider og muligheten til å sette inn nye sider fra hvor som helst i sidefanene.

 • Hurtigsøk for enkel navigering     Det har aldri før vært en raskere måte å gå til de oftest brukte sidene i notatblokken på. Søkeresultatene vises etter hvert som du skriver. I tillegg til sideinnhold kan du bruke hurtigsøk til å søke basert på navn, etiketter og sidetitler fra notatblokken. Sideforfattere kan også raskt søke etter innhold som er lagt til nylig (siste dag, uke, måned og så videre) eller få en rask oversikt over hva som er blitt endret på en bestemt dag.

 • Wiki-kobling     Nå kan du enkelt opprette en kobling til en eksisterende side i en notatblokk (eller til og med en ny side) ved ganske enkelt å skrive inn Wiki-koblingssyntaksen , for eksempel [[tittelen på siden som jeg vil til]] , eller ved å bruke den nye sidesøkeopplevelsen fra dialogboksen Sett inn hyperkobling. Dermed kan du enkelt opprette Wiki-lignende notatblokker med mange krysskoblinger over flere sider.

 • Rask arkivering     Du kan importere informasjon til OneNote på en rekke måter, inkludert Send til OneNote fra Microsoft Outlook og Windows Internet Explorer, og du kan skrive ut et dokument eller en fil direkte til en bærbar datamaskin ved hjelp av OneNote-skriverdriveren. Med den nye Rask arkivering-hurtigmenyen i OneNote 2010 kan du raskt velge hvor i notatblokken du vil importere noe til. Denne funksjonen husker de siste stedene du importerte innhold fra, og gjør det enklere å importere gjentatte ganger. Du kan også søke i Rask arkivering-steder for å finne en bestemt del eller side hvis du vil flytte den til et annet sted.

Til toppen av siden

Enklere oppslag og skriving av koblede notater

OneNote er velegnet som en uunnværlig følgesvenn når du slår opp og samler inn informasjon fra andre filer eller på Internett (for eksempel en markedsanalyse, skolearbeid, oppussingsalternativer for hjemmet, et bilkjøp, hotell- og flyinformasjon og så videre). Dette innebærer ofte å se på en rekke nettsider og relaterte dokumenter som du legger til merknader på. Vi har utvidet en rekke funksjoner i denne kategorien for å forbedre denne opplevelsen.

 • Forankret OneNote     Du kan nå flytte OneNote-vinduet til siden av skrivebordet i Windows, og der kan du forankre det sammen med andre vinduer (for eksempel nettleseren, andre Microsoft Office-programmer og så videre). OneNote minimerer brukergrensesnittet og viser bare gjeldende side sammen med de andre vinduene.

 • Skriving av koblede notater     Når OneNote 2010 er på en forankret plassering, kan du automatisk koble notater du tar, til det du ser på , for eksempel en nettadresse i Internet Explorer, markørens plassering i Microsoft Word, et bestemt presentasjonslysbilde i Microsoft PowerPoint og så videre. Når du senere går tilbake til OneNote og holder musepekeren over et koblet notat, vil du se et miniatyrbilde av det opprinnelige dokumentet, som du kan klikke for å bli tatt tilbake til det du så på da du skrev notatet.

 • Automatisk tekstbryting     OneNote bryter nå tekstdisposisjoner slik at de automatisk tilpasses størrelsen på vinduet når det bare er én disposisjon på siden (for eksempel når OneNote er forankret i et relativt smalt vindu på siden av skrivebordet).

 • IRM-beskyttede utskrifter     I virksomhets- og opplæringssituasjoner kan du nå på en tryggere måte distribuere åndsverk og proprietært materiale, for eksempel produktmanualer eller forelesningsnotater. Mottakere av beskyttede notater kan vise slikt innhold i OneNote 2010 og legge til merknader med sine egne, personlige notater. Uautoriserte mottakere kan ikke se noe av det beskyttede materialet.

 • Skriverdriver for 64-biters operativsystemer      OneNote 2010 er den første versjonen av OneNote som tilbyr en opprinnelig Send til OneNote-skriverdriver som fullt ut støtter 64-biters versjoner av de nyeste operativsystemene, for eksempel Windows Vista og Windows 7.

Til toppen av siden

Redigere forbedringer

Mye på samme måte som de organisatoriske funksjonene, er redigeringsmulighetene i OneNote et kjernefunksjonsområde. OneNote 2010 tilbyr flere forbedringer her også.

 • Galleri av grunnleggende stiler      OneNote 2010 legger til et galleri av raske notatskrivingsstiler, for eksempel Overskrift 1, 2, 3. Disse typene er ikke ment å samsvare med kompleksiteten i stilgalleriet i et tekstbehandlingsprogram, men disse grunnleggende stilene gir en rask og enkel metode for å bruke en konsekvent struktur og utseende til regelmessige notattyper (for eksempel forelesnings- eller møtenotater).

 • Forbedret punktmerket liste     En enkel, men mye etterspurt endring, er at innrykket for første nivå av punktmerkede elementer i en liste nå samsvarer nøyaktig med innrykket for forrige tekst.

 • Matematiske formler      OneNote 2010 støtter muligheten for å legge til formler. Dette er nyttig for studenter eller andre som bruker matematikk som en del av sine notater. Denne funksjonen er ytterligere forbedret på nettbrett som kjører Windows 7, der OneNote kan gjenkjenne og konvertere håndskrevne matematiske ligninger i tillegg til skrevne.

 • Minioversetter     Men den nye minioversetteren i OneNote 2010 kan du bruke musen til å peke til et ord eller uttrykk på et fremmedspråk og se en oversettelse i ditt eget språk i et lite vindu. Dette er nyttig for språkstudenter, eller alle som arbeider i et bi- eller flerspråklig miljø og trenger hjelp for å forstå et ord eller uttrykk (for eksempel fra teksten i en delt notatblokk eller fra et utklipt innhold fra Internett). Minioversetteren har både en Spill av-knapp, slik at du kan høre en uttale av ordet eller uttrykket, og en Kopier-knapp, slik at du kan lime inn oversettelsen i et annet dokument. Ingen språkpakker, språkgrensesnitt eller korrekturverktøy må være installert på datamaskinen for at denne funksjonen skal fungere.

Til toppen av siden

Støtte for berøring

Ettersom OneNote er så populær blant nettbrettbrukere, er det helt naturlig med en nylig tillagt støtte for berøringsaktiverte operativsystemer, som Windows 7.

 • Fingerpanorering og automatisk veksling mellom programmer     På kompatible datamaskiner som kjører Windows 7, kan du bruke fingeren til å bla og panorere rundt på alle sider i OneNote 2010. OneNote bytter automatisk mellom penn, panorer og utvalg avhengig av innenheten.

 • Knipe-zooming     Dette er en standardbevegelse på flerberøringsenheter, for eksempel en datamaskin som kjører et berørings- eller flerberøringskompatibelt operativsystem, for eksempel Windows 7. Ved hjelp av en knipebevegelse med fingrene kan du zoome inn og ut av en notatblokkside i OneNote og endre sidestørrelsen som du vil.

 • Forbedrede navigasjonskontroller     Flere navigasjonsforbedringer er lagt til for kunder som bruker OneNote 2010 på berøringskompatible datamaskiner og operativsystemer.

Til toppen av siden

Forbedringer av brukergrensesnittet

På samme måte som de andre Microsoft Office 2010-programmene, inkluderer OneNote 2010 Fluent™-grensesnittet, som består av et fullt egendefinerbart visuelt system av verktøy og kommandoer.

 • Tilgang fra båndet     Båndet gir enkel tilgang til verktøy og kommandoer i OneNote. Det erstatter verktøylinjene i eldre versjoner av Microsoft Office-programmer. Båndet i OneNote ble utviklet for å optimalisere viktig notattaking og gjøre notatene enklere å bruke. Båndet gir raskere tilgang til hele utvalget av kommandoer i OneNote 2010 og gjør det enkelt med fremtidige tillegg og tilpasninger. For å maksimere plassen for notattaking på siden, kan båndet være skjult under skriving og bare vises midlertidig ved behov.

 • Tilpasse båndet     Du kan tilpasse båndet i OneNote 2010 slik at det inneholder verktøyene og kommandoene som du liker best. Du kan også opprette egendefinerte faner og grupper med snarveier til de mest brukte kommandoene.

 • Microsoft Office Backstage-visning     En nyhet i Microsoft Office 2010-programmer er Microsoft Office Backstage, som er den nyeste teknologien i Microsoft Office Fluent-grensesnittet og en hjelpefunksjon på båndet. Backstage-visningen er der du administrerer filer og angir program- og notatblokkalternativer.

 • Forenklede språkinnstillinger     Flerspråklige brukere kan enkelt få tilgang til en dialogboks i OneNote 2010, der innstillinger kan angis for redigering, visning, skjermtips og språk for Hjelp. Hvis du ikke har installert den nødvendige programvaren eller tastaturoppsettet, blir du varslet og får oppgitt koblinger som hjelper deg med å løse slike problemer.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×