Nyheter i Excel 2010

Denne artikkelen inneholder informasjon om nye og forbedrede funksjoner i Microsoft Excel 2010.

I denne artikkelen

Få tilgang til de riktige verktøyene når du trenger dem

Forbedret bånd

Microsoft Office Backstage view

Verktøy for arbeidsbokbehandling

Få tilgang til arbeidsbøker på nye måter

Microsoft Excel Online

Excel Mobile 2010 for Windows Phone 7

Rask og effektiv sammenligning av lister med data

Sparkline-grafikk

Forbedrede pivottabeller

Slicere

Forbedret betinget formatering

Få tilgang til avansert analyse på skrivebordet

Power Pivot for Excel-tillegg

Forbedret versjon av Problemløser

Mer presise funksjoner

Forbedrede filtreringsfunksjoner

64-biters Excel

Forbedret ytelse

Opprette arbeidsbøker som gjør større visuelt inntrykk

Forbedrede diagramfunksjoner

Støtte for formler

Flere temaer

Lime inn med direkte forhåndsvisning

Forbedrede verktøy for bilderedigering

Samarbeid på arbeidsbøker på en ny måte

Samtidig redigering av arbeidsbøker

Forbedrede Excel Services

Tilgjengelighetskontroll

Forbedrede språkverktøy

Utvid arbeidsbøker på nye måter

Forbedrede programmeringsfunksjoner

Støtte for High-Performance Computing

Få tilgang til de riktige verktøyene når du trenger dem

Nye og forbedrede funksjoner kan bidra til at du blir mer produktiv, men bare hvis du finner dem når du trenger dem. I likhet med de andre Microsoft Office 2010-programmene er Excel 2010 utstyrt med Microsoft Office Fluent-grensesnittet, som er et tilpassbart visuelt system med verktøy og kommandoer.

Forbedret bånd

Båndet, som først ble introdusert i Excel 2007, gjør det enkelt å finne kommandoer og funksjoner som tidligere ofte var gjemt i komplekse menyer og verktøylinjer. Selv om det var mulig å tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang i Excel 2007, kunne du ikke opprette egne kategorier eller grupper på båndet. I Excel 2010 kan du imidlertid opprette egendefinerte kategorier og grupper, og du kan gi nytt navn til eller endre rekkefølgen på de innebygde kategoriene og gruppene.

Egendefinert kategori på båndet

Les mer om hvordan du tilpasser båndet.

Microsoft Office Backstage-visning

Klikk kategorien Fil for å åpne Backstage-visning, der du oppretter nye filer, åpner eksisterende filer, lagrer, sender, beskytter, forhåndsviser og skriver ut filer, angir alternativer for Excel og annet.

Kategorien Informasjon i Backstage-visning

Les mer eller se på en video om Backstage-visning i Excel 2010.

Verktøy for arbeidsbokbehandling

Excel 2010 innholder verktøy som gjør det enklere å behandle, beskytte og dele innhold.

 • Gjenopprette tidligere versjoner     Nå kan du gjenopprette versjoner av filer som du har lukket uten å lagre. Dette er nyttig når du glemmer å lagre manuelt, når du lagrer endringer du ikke hadde tenkt å lagre, eller når du simpelthen ønsker å gå tilbake til en tidligere versjon av arbeidsboken.Les mer om gjenoppretting av filer.

 • Beskyttet visning      Excel 2010 har en beskyttet visning som du kan bruke til å ta mer informerte avgjørelser før du utsetter datamaskinen for potensielle risikoer. Dokumenter som kommer fra en Internett-kilde, åpnes som standard i beskyttet visning. Det vises da en advarsel i meldingsfeltet sammen med et alternativ for å aktivere redigering. Du kan angi hvilke kilder som åpnes i beskyttet visning. Du kan også angi at bestemte filtyper skal åpnes i beskyttet visning, uavhengig av hvilken kilde de kommer fra. Les mer om beskyttet visning.

 • Klarerte dokumenter     Funksjonen Klarerte dokumenter gjør det enklere å åpne arbeidsbøker og andre dokumenter som inneholder aktivt innhold, for eksempel datatilkoblinger og makroer. Når du har bekreftet at det er trygt å aktivere det aktive innholdet i en arbeidsbok, slipper du å gjenta det. Excel 2010 husker hvilke arbeidsbøker du har klarert, og du slipper å få spørsmål om dette hver gang du åpner arbeidsboken. Les mer om klarerte dokumenter.

Til toppen av siden

Få tilgang til arbeidsbøker på nye måter

Du har nå tilgang til og kan arbeid i filene uansett hvor du befinner deg, om du er på jobb, hjemme eller på reise.

Microsoft Excel Online

Excel Online utvider Microsoft Excel-opplevelsen til nettleseren, der du kan arbeide med arbeidsbøker direkte på nettstedet der de er lagret. Excel Online er en del av Microsoft Office Online og er tilgjengelig i OneDrive og i organisasjoner som har konfigurert Office Online på SharePoint 2010.

Med Excel Online kan du:

 • Vise en arbeidsbok i leseren      Når du klikker en arbeidsbok for å åpne den i Excel Online, vises arbeidsboken i visningsmodus. Du kan sortere og filtrere data i arbeidsboken, utvide pivottabeller for å se relasjoner og trender i dataene, beregne verdier på nytt og vise ulike regneark.

 • Redigere en arbeidsbok i webleseren      Med Excel Online trenger du bare en nettleser for å få tilgang til arbeidsbøkene dine. Gruppemedlemmer kan samarbeide på prosjekter uavhengig av hvilken Excel-versjon de har. Når du klikker en Excel-arbeidsbok som er lagret på et SharePoint-nettsted eller i OneDrive, åpnes arbeidsboken direkte i nettleseren. Arbeidsbøkene har samme utseende i nettleseren som de har i Excel. Du kan redigere regnearkene i nettleseren og bruke det kjente utseendet og den samme virkemåten som i Excel. Når du redigerer i nettleseren, kan du endre data, angi og redigere formler og bruke grunnleggende formatering i regnearket. Du kan også samarbeide med andre på den samme arbeidsboken samtidig.

Les mer om Excel Online.

Excel Mobile 2010 for Windows Phone 7

Hvis du har Windows Phone 7, kan du bruke Microsoft Office Mobile 2010 til å arbeide med filene overalt, uansett om du er på jobben, hjemme eller på reise. Excel Mobile 2010 er en del av Office Mobile og finnes allerede i Office-huben på telefonen, så du trenger ikke å laste ned eller installere noe for å komme i gang.

Excel-arbeidsbok åpen på telefon

Du kan bruke Excel Mobile til å vise og redigere arbeidsbøker som er lagret på telefonen, sendt til deg som e-postvedlegg eller plassert på et SharePoint 2010-område via SharePoint Workspace Mobile 2010. Når du redigerer en arbeidsbok via SharePoint Workspace Mobile, kan du lagre endringene i SharePoint neste gang du er tilkoblet.

Du kan opprette og oppdatere regneark og umiddelbart gjøre beregningene på nytt ved å bruke mange av de samme verktøyene som du allerede kjenner til og bruker i skrivebordsversjonen av Excel:

 • Bruk disposisjonsvisning til å bytte mellom regneark eller diagrammer i en arbeidsbok.

 • Sorter, filtrer og behandle regnearkene.

 • Legg til eller rediger tekst og tall.

 • Legg til merknader.

Les mer om Office Mobile 2010 for Windows Phone 7.

Hvis du har Windows Phone 7, kan du få trinnvis hjelp til å bruke telefonen.

Til toppen av siden

Rask og effektiv sammenligning av lister med data

I Excel 2010 sørger nye funksjoner som sparkline-grafikk og slicere og forbedringer i pivottabeller og andre eksisterende funksjoner for at du oppdager mønstre og trender i dataene.

Sparkline-grafikk

Du kan bruke sparkline-grafikk, som er små diagrammer som får plass i en celle, til å oppsummere trender visuelt ved siden av dataene. Med sparkline-grafikk kan du vise trender på begrenset plass, noe som er spesielt praktisk på instrumentbord eller andre steder der du vil vise et øyeblikksbilde av virksomheten i et lettfattelig visuelt format. Bildet nedenfor viser for eksempel hvordan en sparkline-grafikk raskt gir deg en oversikt over resultatene for hver avdeling i mai.

Sparkline-grafikk som viser trender i salgsdata

Les mer eller se på en video om sparkline-grafikk.

Forbedrede pivottabeller

Det er nå enklere og raskere å bruke pivottabeller. Viktige forbedringer omfatter:

 • Forbedret ytelse     I Excel 2010 bidrar flertrådskjøring til at det går raskere å hente, sortere og filtrere data i pivottabeller.

 • Pivottabelletiketter     Du kan nå fylle ned etiketter i en pivottabell. Du kan også gjenta etiketter i pivottabeller for å vise elementtekst for nestede felt i alle rader og kolonner. Se på en video om gjentatte elementetiketter.

 • Forbedret filtrering     Du kan bruke slicere til å filtrere data i pivottabeller med et enkelt knappetrykk, og du kan raskt se hvilke filtre som er brukt, uten å måtte åpne flere menyer. I tillegg sørger en praktisk søkeboks i filtreringsgrensesnittet for at du umiddelbart finner det du trenger, blant potensielt tusenvis (eller millionvis) av elementer i pivottabellene.

 • Støtte for tilbakeskriving     I Excel 2010 kan du endre verdier i OLAP-pivottabellens Verdier-område og skrive dem tilbake til Analysis Services-kuben på OLAP-serveren. Du kan også bruke tilbakeskrivingsfunksjonen i hva-skjer-hvis-modus og deretter rulle tilbake endringene når du ikke lenger trenger dem, eller du kan lagre endringene. Du kan bruke tilbakeskrivingsfunksjonen med enhver OLAP-leverandør som støtter OPPDATER KUBE-setningen.

 • Funksjonen Vis verdier som     Funksjonen Vis verdier som inneholder en rekke nye automatiske beregninger, blant annet % av radsum i overordnet rad, % av kolonnesum i overordnet kolonne, % av sum i overordnet, % løpende sum i, Ranger minste til største og Ranger største til minste. Se på en video om endringene i funksjonen Vis verdier som.

 • Forbedrede pivotdiagrammer     Det er nå enklere å arbeide med pivotdiagramrapporter.. Det er for eksempel enklere å filtrere data direkte i et pivotdiagram og endre oppsettet til diagrammet ved å legge til og fjerne felt. Du kan også skjule alle feltknappene i pivotdiagramrapporten med ett enkelt klikk.Se på en video om hvordan du bruker interaktive kontroller i en pivotdiagramrapport.

Les mer om endringer i pivottabeller .

Slicere

Slicere er visuelle kontroller som gjør det raskt å filtrere dataene i pivottabeller på en interaktiv og intuitiv måte. Hvis du setter inn en slicer, kan du bruke knapper til raskt å segmentere og filtrere dataene for å vise nøyaktig det du trenger. Når du bruker flere filtre i pivottabellen, behøver du ikke lenger å åpne en liste for å se hvilke filtre som er brukt. Det vises i stedet direkte på skjermen i sliceren. Du kan formatere slicere slik at de passer med formateringen i arbeidsboken, og du kan enkelt bruke dem på nytt i andre pivottabeller, pivotdiagrammer og kubefunksjoner.

Slicer vist øverst i en pivottabell

Les mer eller se på en video om slicere.

Forbedret betinget formatering

Med betinget formatering kan du enkelt utheve interessante celler eller celleområder, fremheve uvanlige verdier og visualisere data ved å bruke datastolper, fargeskalaer og ikonsett. Excel 2010 byr på enda mer fleksible formateringsmuligheter:

 • Nye ikonsett     Ikonsett, som først ble introdusert i Office Excel 2007, brukes til å vise ikoner for ulike datakategorier basert på terskler du bestemmer. Du kan for eksempel la en grønn pil som peker oppover, representere høyere verdier, la en gul pil som peker mot siden, representere mellomstore verdier og la en rød pil som peker nedover, representere lavere verdier. I Excel 2010 har du tilgang til flere verdisett, inkludert trekanter, stjerner og bokser. Du kan også kombinere ikoner fra ulike sett, og det er enklere å skjule ikoner fra visningen hvis du for eksempel velger å bare vise ikoner for høy fortjeneste og skjule dem for mellomstore og lavere verdier.

  Eksempel på visning av bare ikoner for høyere verdier

 • Flere alternativer for datastolper      Excel 2010 inneholder nye alternativer for formatering av datastolper. Du kan bruke heldekkende fyll eller kantlinjer på datastolpene og angi at stolperetningen skal være høyre mot venstre i stedet for venstre til høyre. I tillegg vises datastolpene for negative verdier på motsatt side av positive verdier på en akse, som vist nedenfor.

  Eksempel på datastolper med negative verdier

 • Andre forbedringer     Når du angir vilkår for betingelses- eller datavalideringsregler, er det nå mulig å referere til verdier i andre regneark i arbeidsboken.

Les mer om betinget formatering.

Til toppen av siden

Få tilgang til avansert analyse på skrivebordet

Uansett om du er på jobben eller hjemme, må du kunne manipulere og analysere dataene på en måte som gir deg ny innsikt og gjør det enklere å ta bedre beslutninger, og jo raskere du blir ferdig med oppgaven, jo bedre er det. Excel 2010 inneholder nye og forbedrede analyseverktøy som hjelper deg med nettopp dette.

Power Pivot for Excel-tillegg

Hvis du har behov for å analysere store mengder data, kan du laste ned tillegget Microsoft SQL Server Power Pivot for Excel, som legger til kategorien PowerPivot på båndet i Excel.

Vinduet PowerPivot for Excel åpent i Excel 2010

Med Power Pivot for Excel kan du importere flere millioner med datarader fra flere datakilder i én Excel-arbeidsbok, opprette relasjoner mellom heterogene data, opprette beregnede kolonner og mål ved hjelp av formler, bygge pivottabeller og pivotdiagrammer og deretter utføre ytterligere analyser på dataene, slik at du kan ta forretningsavgjørelser til riktig tid, og alt dette kan gjøres uten hjelp fra en IT-ekspert.

Les mer om PowerPivot for Excel.

Forbedret versjon av Problemløser

Excel 2010 inneholder en ny versjon av Problemløser som du kan bruke til å finne optimale løsninger i hva-skjer-hvis-analyser. Problemløser har forbedret brukergrensesnitt, en ny evolusjonsproblemløser basert på genetiske algoritmer, som håndterer modeller med en hvilken som helst Excel-funksjon, nye globale optimaliseringsalternativer, bedre lineær programmering og ikke-lineære optimaliseringsmetoder og nye linearitets- og gjennomførbarhetsrapporter. I tillegg er Problemløser nå tilgjengelig i en 64-biters versjon.

Hvis du vil ha mer detaljert hjelp til å bruke Problemløser fra Frontline Systems, kan du gå til Hjelp for Problemløser på www.solver.com.

Mer presise funksjoner

Som et resultat av tilbakemeldinger fra brukere i akademiske, tekniske og vitenskapelige miljøer inneholder Excel 2010 nå et sett med mer presise statistiske funksjoner og andre funksjoner. Enkelte eksisterende funksjoner har også fått nye og mer beskrivende navn.

 • Økt nøyaktighet     Flere funksjoner har blitt optimalisert og blitt mer nøyaktige. Excel 2010 gir for eksempel mer nøyaktige resultater for beta- og kjikvadratfordelingen.

 • Mer konsekvente funksjoner     Enkelte statistiske funksjoner har fått nye navn, slik at de samsvarer bedre med funksjonsdefinisjonene i vitenskapelige miljøer og andre funksjonsnavn i Excel. De nye funksjonsnavnene beskriver også funksjonaliteten mer presist. Arbeidsbøker som er opprettet i tidligere versjoner av Excel, vil fortsatt fungere til tross for navneendringen siden de opprinnelige funksjonene fortsatt finnes i en kompatibilitetskategori.

  Funksjoner i Excel 2010

Les mer eller se på en video om funksjonsendringer.

Forbedrede filtreringsfunksjoner

I tillegg til slicere, som ble beskrevet tidligere i denne artikkelen, har Excel 2010 nye funksjoner som gjør det enklere å sortere og filtrere data.

 • Nytt søkefilter     Når du filtrerer data i tabeller, pivottabeller og pivotdiagrammer i Excel, kan du bruke en ny søkeboks til raskt å finne det du leter etter i lange lister. Hvis du for eksempel leter etter et bestemt produkt i en katalog som inneholder over 100000 elementer, starter du med å skrive inn et søkeord, og alle relevante elementer vises i listen med det samme. Du kan begrense resultatene ytterligere ved å fjerne merket for elementer du ikke vil vise.

  Søk-boksen i filterlisten

 • Filtrere og sortere uavhengig av plassering     I Excel-tabeller erstattes vanlige regnearkoverskrifter med tabelloverskrifter øverst i kolonnene når du ruller nedover i en lang tabell. Knappene for autofiltrering er nå synlige langs tabelloverskriftene i tabellkolonnene, slik at du kan sortere og filtrere data raskt uten å måtte bla helt opp til toppen av tabellen igjen.

  Autofiltre i kolonneoverskrifter i Excel-tabell

  Les mer eller se på en video om hvordan du oppretter en Excel-tabell.

64-biters Excel

Excel 2010 er tilgjengelig i en 64-biters versjon, noe som betyr at avanserte brukere og analytikere kan opprette større og mer komplekse arbeidsbøker. Når du bruker 64-biters versjonen av Excel, kan du adressere fysisk minne (RAM) som er over grensen på to gigabyte (GB) som finnes i 32-biters versjonen av Excel.

Les mer om den 64-biters versjonen av Office 2010

Forbedret ytelse

Ytelsesforbedringene i Excel 2010 kan gjøre det mer effektivt å arbeide med dataene. Her er noen av disse forbedringene:

 • Generelle forbedringer     Basert på tilbakemelding fra kundene har vi forbedret ytelsen på flere områder i Excel 2010. I Excel 2010 er det for eksempel raskere å flytte og endre størrelse på diagrammer, arbeide i sideoppsettvisning og arbeide med figurer i regnearket.

 • Støtte for store datasett      Excel 2010 håndterer arbeidsbøker som innholder enorme mengder data, på en mer effektiv måte. Det tar kortere tid å utføre oppgaver som det er vanlig å utføre på store datasett, for eksempel å filtrere og sortere data, kopiere og lime inn data fra ett regneark til et annet og kopiere formler ved hjelp av Fyll-funksjonen.

 • Forbedringer for prosessorer med flere kjerner      Excel 2010 har forbedret flertrådskjøring som gir raskere henting, sortering og filtrering av data i pivottabeller og Excel-tabeller. Det tar også vanligvis kortere tid enn tidligere å åpne og lagre filer.

 • Raskere beregning     Hvis arbeidsbøker utgjør et viktig element i sentrale forretningsprosesser i organisasjonen, er det viktig at beregningshastigheten ikke blir en flaskehals. Excel 2010 har støtte for asynkrone brukerdefinerte funksjoner som kan kjøre samtidig uten å bruke flere Excel-beregningstråder, noe som gir raskere beregningsytelse. Dette er nyttig når du importerer data til regneark på egendefinerte måter og i scenarioer med High-Performance Computing.

Til toppen av siden

Opprette arbeidsbøker som gjør større visuelt inntrykk

Uansett hvor store datamengder du arbeider med, må du ha verktøy du kan bruke til å utforske og formidle ideer med visuelle virkemidler, som for eksempel diagrammer, bilder og skjermbilder.

Forbedrede diagramfunksjoner

Det er enklere å arbeide med diagrammer i Excel 2010. Forbedringene omfatter blant annet:

 • Nye diagramgrenser     I Excel 2010 er begrensningen på antallet datapunkter som kan opprettes i et diagram, fjernet. Antallet datapunkter er bare begrenset av tilgjengelig minne. Det gjør at brukerne, og da spesielt brukere i vitenskapelige miljøer, kan visualisere og analysere større datasett på en mer effektiv måte.

 • Rask tilgang til formateringsalternativer     I Excel 2010 får du tilgang til formateringsalternativer umiddelbart ved å dobbeltklikke et diagramelement.

 • Makroregistrering for diagramelementer     Hvis du registrerte en makro mens du formaterte et diagram eller et annet objekt i Office Excel 2007, ble det ikke opprettet noen makrokode. I Excel 2010 kan du imidlertid bruke makroregistreringen til å registrere formateringsendringer i diagrammer og andre objekter.

Les mer om hvordan du oppretter et diagram.

Støtte for formler

Du kan bruke de nye verktøyene for formelredigering i Excel 2010 til å sette inn vanlige matematiske formler i regnearkene eller bygge inn dine egne formler ved å bruke et bibliotek med matematiske symboler. Du kan også sette inn nye formler i tekstbokser og andre figurer. Dette gjør du ved å klikke pilen ved Formel i Symboler-gruppen i kategorien Sett inn.

Forhåndsformaterte formler i formellisten

Flere temaer

Det er flere temaer og stiler enn noensinne i Excel 2010. Med disse elementene kan du gi arbeidsbøker og andre Microsoft Office-dokumenter en profesjonell og helhetlig utforming. Når du velger et tema i Excel 2010, utføres utformingsarbeidet for deg. Tekst, diagrammer, grafikk, tabeller og tegnede objekter endres i samsvar med temaet du har valgt, slik at alle elementene i arbeidsboken kompletterer hverandre visuelt.

Temagalleriet i Excel 2010

Les mer om hvordan du bruker temaer i Excel-regneark.

Lime inn med direkte forhåndsvisning

Med funksjonen for å lime inn med direkte forhåndsvisning sparer du tid når du bruker innhold på nytt i Excel 2010 eller andre programmer. Du kan bruke funksjonen til å forhåndsvise ulike alternativer for innliming, for eksempel Behold kildekolonnens bredde, Ingen kantlinjer eller Behold kildeformatering. Med direkte forhåndsvisning kan du kontrollere hvordan innholdet du vil lime inn, vil se ut før du faktisk limer det inn i regnearket. Når du flytter pekeren over alternativene for innliming for å forhåndsvise resultatet, vises en meny med kontekstavhengige elementer som endres i forhold til innholdet du vil bruke på nytt. Skjermtips inneholder ekstra informasjon som hjelper deg med å ta riktig avgjørelse.

Alternativer på menyen Alternativer for innliming

Se på en video om forhåndsvisning av innhold før du limer det inn.

Forbedrede verktøy for bilderedigering

Det å formidle ideer i Excel 2010 handler ikke alltid om å vise tall eller diagrammer. Hvis du vil bruke bilder, tegninger eller SmartArt-grafikk til å kommunisere visuelt, kan du benytte deg av følgende funksjoner:

 • Skjermbilder     Du kan raskt ta et skjermbilde og legge det til i arbeidsboken og deretter bruke verktøyene i kategorien Bildeverktøy til å redigere og forbedre skjermbildet. Les mer om skjermbilder.

  Skjermbilde-knapp

 • Nye oppsett med SmartArt-grafikk     Med nye bildeoppsett kan du fortelle historien din med bilder. Du kan for eksempel bruke oppsettet Bilde med bildetekst til å vise bilder med flotte bildetekster under. Les mer om SmartArt-grafikk.

 • Bildekorrigeringer     Finjuster fargen i et bilde, eller juster lysstyrken, kontrasten eller skarpheten i bildet – alt sammen uten å måtte bruke andre bilderedigeringsprogrammer. Les mer om hvordan du korrigerer bilder.

 • Nye og forbedrede kunstneriske effekter     Bruk forskjellige kunstneriske effekter i bildet for å få det til å ligne mer på en skisse, en tegning eller et maleri. Noen av de nye kunstneriske effektene er Blyantskisse, Linjetegning, Vannfargesvamp, Mosaikkbobler, Glass, Jevne pasteller, Plastinnpakning, Fotokopi og Malingsstrøk. Les mer om hvordan du legger til effekter.

 • Bedre komprimering og beskjæring     Du har nå større kontroll over avveiningen mellom bildekvalitet og komprimering, slik at du kan foreta riktig valg i forhold til det mediet arbeidsboken skal brukes til (utskrift, skjerm, e-post). Les mer om beskjæring og komprimering av bilder.

Til toppen av siden

Samarbeid på arbeidsbøker på en ny måte

Excel 2010 inneholder forbedrede funksjoner for publisering, redigering og deling av arbeidsbøker i organisasjonen.

Samtidig redigering av arbeidsbøker

Excel Online, som er en del av Office Online, gjør det mulig for flere brukere å redigere et regneark samtidig fra forskjellige steder. Hvis du er ansatt i et lite firma eller jobber for deg selv hjemme eller på skolen, trenger du bare en en gratis Windows Live-konto for å kunne redigere arbeidsbøker samtidig med andre. Brukere i virksomheter som bruker Microsoft SharePoint 2010-teknologi, kan også bruke denne funksjonaliteten på innsiden av brannmuren.

Se på en video om å samarbeide på et regneark i webleseren.

Forbedrede Excel Services

Hvis organisasjonen tidligere brukte Excel Services til å dele Excel-arbeidsbøker på SharePoint Server-webområder, bør du merke deg følgende forbedringer:

 • Forbedret brukeropplevelse     Noen av de mer synlige endringene inkluderer muligheten til å oppdatere elementene på en side i stedet for at hver endring krever sideoppdatering. Det er også lagt til rullefelt som gjør det enkelt å rulle gjennom regnearket.

 • Bedre integrering med SharePoint 2010-funksjoner     I denne versjonen av Excel Services får du bedre integrering med viktige SharePoint 2010-funksjoner, inkludert funksjoner for innholdsbehandling, versjonskontroll, datatilkoblingsbehandling og tjenesteadministrasjon. Excel Services har i tillegg bedre integrering med de innebygde funksjonene for forretningsanalyse i SharePoint.

 • Forbedret støtte for arbeidsbokfunksjoner     Tidligere var det slik at hvis en arbeidsbok inneholdt funksjoner som ikke var støttet, så var det ikke mulig å åpne arbeidsboken i webleseren. Nå er det mulig å åpne arbeidsbøker som inneholder en Excel-funksjon som ikke støttes, i webleseren i de fleste tilfeller. Det er i tillegg støtte for flere Excel-funksjoner i Excel Services, inkludert nye Excel 2010-funksjoner som sparkline-grafikk og slicere.

 • Utvidet støtte for utviklerprogramvare     Både utviklere og andre brukere kan dra nytte av nye verktøy, for eksempel et REST-programmeringsgrensesnitt for bygging av forretningsprogrammer.

Les mer om Excel Services.

Tilgjengelighetskontroll

Med det nye verktøyet for tilgjengelighetskontroll i Excel 2010 kan du identifisere og løse problemer som kan gjøre det vanskelig for personer med funksjonshemninger å få lese eller bruke arbeidsboken. Du kan kjøre tilgjengelighetskontroll ved å klikke Kontroller for problemer og deretter klikke Kontroller tilgjengelighet i kategorien Fil. Feil og advarsler vises i en oppgaverute. Du kan deretter gå gjennom problemene og se hvilke du må løse.

Du kan også legge til alternativ tekst for flere objekter i regnearket, inkludert Excel-tabeller og pivottabeller. Denne informasjonen er nyttig for mennesker med nedsatt syn som kanskje har problemer med å se hele objektet.

Les mer eller se på en video om tilgjengelighetskontroll.

Forbedrede språkverktøy

I dialogboksen Alternativer for Excel kan flerspråklige brukere raskt angi innstillinger for redigering, visning, skjermtips og hjelpespråk. Endrer du språkinnstillingene i Excel, endres de også automatisk på tvers av alle aktuelle Microsoft Office 2010-programmer. Hvis du ikke har det nødvendige programvare- eller tastaturoppsettet installert, får du beskjed om det, og det vises koblinger som gjør det enklere å løse slike problemer.

Les mer om angivelse av språkinnstillinger.

Til toppen av siden

Utvid arbeidsbøker på nye måter

Hvis du utvikler egendefinerte arbeidsbokløsninger, kan du dra nytte av nye måter å utvide disse løsningene på.

Forbedrede programmeringsfunksjoner

Forbedringer for utviklere omfatte blant annet:

 • Endringer i SDK for XLL     SDK for XLL støtter nå kall av nye regnearkfunksjoner, utvikling av asynkrone brukerdefinerte funksjoner, utvikling av klyngesikre brukerdefinerte funksjoner som kan avlastes til en regneklynge, og bygging av 64-biters XLL-tillegg.

 • VBA-forbedringer      Excel 2010 inneholder en rekke funksjoner du kan bruke til å overføre eventuelle Excel 4.0-makroer du har, til VBA. Forbedringene omfatter bedre ytelse for utskriftsrelaterte metoder og diagramegenskaper som tidligere ikke var tilgjengelige med VBA.

 • Bedre brukergrensesnittutvidelse     Hvis du utvikler egendefinerte arbeidsbokløsninger, har du flere alternativer for å tilpasse båndet og den nye Backstage-visning. Du kan for eksempel aktivere kategorier på båndet og opprette egendefinerte kategorier som fungerer på samme måte som innebygde kontekstavhengige kategorier, ved at kategoriene bare vises når bestemte hendelser inntreffer. Du kan i tillegg øke eller redusere størrelsen på egendefinerte grupper på båndet etter hvert som størrelsen på båndet endres, og tilpasse hurtigmenyer med rike kontroller. Du kan også legge til et egendefinert brukergrensesnitt og andre elementer i Backstage-visning.

 • Endringer i SDK for Open XML     Open XML SDK 2.0 har nå støtte for objekter på skjemanivå i tillegg til delnivåstøtten som ble introdusert i Open XML SDK 1.0. Det gjør det enklere å manipulere arbeidsbøker og andre dokumenter programmatisk utenfor Office 2010-skrivebordsprogrammene, for eksempel som en del av en serverbasert løsning.

Les mer om funksjoner for utviklere.

Støtte for High-Performance Computing

Mange organisasjoner bruker HPC-klynger til å øke regnekraften. En finansbedrift kan for eksempel bruke regneklynger til å øke hastigheten for langvarige, beregningsintensive økonomiske modeller. Excel 2010 inneholder funksjoner for integrering med HPC-klynger. Når en støttet klynge er tilgjengelig, kan brukerne angi at Excel skal bruke klyngen, ved å velge en kobling og konfigurere navnet som skal brukes, under Avansert i dialogboksen Alternativer for Excel.

Les mer om Excel 2010 og High-Performance Computing.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk