Nye funksjoner i Excel 2013

Viktig   De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner, kan være litt forskjellige på en Windows-PC som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-PC som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Klikk et funksjonsnavn i følgende liste for å se detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjonsnavn

Type og beskrivelse

ACOT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

ARABISK (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall

GRUNNTALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet

BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon)

Statistikk:    Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling

BITOG (funksjon)

Teknikk:   Returnerer et "bitvist Og" av to tall

BITVFORSKYV (funksjon)

Teknikk:   Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter

BITELLER (funksjon)

Teknikk:   Returnerer et bitvist Eller av to tall

BITHFORSKYV (funksjon)

Teknikk:   Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter

BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)

Teknikk:   Returnerer et bitvist "eksklusivt Eller" av to tall

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum.

KOMBINASJONA (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   
Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer

COT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COTH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer cotangensen til en vinkel

CSC (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel

DAGER (funksjon)

Dato og klokkeslett:   Returnerer antall dager mellom to datoer

DESIMAL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

URL.KODE (funksjon)

Nettadresse:   Returnerer en URL-kodet streng

FILTERXML (funksjon)

Nettadresse:   Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

FORMELTEKST (funksjon)

Oppslag og referanse:   Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

GAMMA (funksjon)

Statistikk:   Returnerer verdien for Gamma-funksjonen

GAUSS (funksjon)

Statistikk:    Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

HVIS.IT (funksjon)

Logikk:   Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket

IMCOSH (funksjon)

Teknikk:    Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall

IMCOT (funksjon)

Teknikk:   Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC (funksjon)

Teknikk:   Returnerer cosekans for et komplekst tall

IMCSCH (funksjon)

Teknikk:   Returnerer hyperbolsk cosekans for et kompleks tall

IMSEC (funksjon)

Teknikk:   Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH (funksjon)

Teknikk:   Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSINH (funksjon)

Teknikk:   Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMTAN (funksjon)

Teknikk:   Returnerer tangent for et komplekst tall

ERFORMEL (funksjon)

Informasjon:   Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ISOUKENR (funksjon)

Dato og tid:   Returnerer nummeret for ISO-ukenummeret for året for en bestemt dato

MENHET (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

TALLVERDI (funksjon)

Tekst:    Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling

PVARIGHET (funksjon)

Økonomi:   Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi

PERMUTASJONA (funksjon)

Statistikk:   Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PHI (funksjon)

Statistikk:   Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

REALISERT.AVKASTNING (funksjon)

Økonomi:   Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

SEC (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer sekant for en vinkel

SECH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:   Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

ARK (funksjon)

Informasjon:   Returnerer arknummeret til det refererte arket

ANTALL.ARK (funksjon)

Informasjon:   Returnerer antall ark i en referanse

SKJEVFORDELING.P (funksjon)

Statistikk:   Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en populasjon: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi

UNICODETEGN (funksjon)

Tekst:   Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNICODE (funksjon)

Tekst:   Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

NETTJENESTE (funksjon)

Nettadresse:   Returnerer data fra en nettjeneste.

EKSKLUSIVELLER (funksjon)

Logikk:   Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk