Nybegynnerveiledning for Visio

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det finnes mange typer Visio-diagrammer, inkludert organisasjonskart, nettverksdiagrammene, arbeidsflyter og home eller office planer. Men du kan bruke samme tre grunnleggende trinn til å opprette nesten alle:

 1. Velge og åpne en mal.

 2. Dra og koble figurer.

 3. Legge til tekst for figurer.

La oss for eksempel opprette et flytskjema.

Trinn 1: Velge og åpne en mal

 1. Start Visio.

 2. Klikk Kategorier, og klikk deretter Flytskjema.

 3. Klikk Enkelt flytskjema, og klikk deretter Opprett.

Hver mal inneholder figurer som er knyttet til typen tegning i samlinger kalt sjablonger. Sjablonger er i figurer-vinduet ved siden av tegningssiden. Hvis du for eksempel er en av sjablongene som åpnes med Enkelt flytskjema Figurer for enkelt flytskjema.

Trinn 2: Dra og koble sammen figurer

Du oppretter diagrammet ved å dra figurer fra sjablongen til den tomme siden og koble dem sammen. Du kan koble figurer på flere måter, men for øyeblikket bruker du Automatisk tilkobling. Noen få klikk kan for eksempel koble en start/slutt-figur i et flytskjema til en ny Prosess-figur.

 1. Dra start-/sluttfiguren fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til tegningssiden, og slipp deretter museknappen.

 2. Hold pekeren over figuren slik at de blå Automatisk tilkobling-pilene vises.

  Piler for automatisk tilkobling

 3. Hold pekeren over den blå pilen som peker i den retningen du vil plassere den andre figuren.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de øverste figurene i sjablongen.

  Miniverktøylinje for automatisk tilkobling

 4. Klikk den firkantede prosessfiguren.

  Prosessfiguren legges til i diagrammet og kobles automatisk til start-/sluttfiguren.

Hvis miniverktøylinjen ikke inneholder figuren du vil legge til, kan du dra den aktuelle figuren fra Figurer-vinduet og slippe den på en blå pil. Den nye figuren kobles til den første figuren på samme måte som om du hadde klikket figuren på miniverktøylinjen.

Pilene for automatisk tilkobling kan også brukes til å koble to figurer som allerede er i tegningen. Dra en automatisk tilkobling-pil fra en figur, og slipp den på en annen figur. Du får en pil fra den første figuren til den andre.

Trinn 3: Legge til tekst på figurer

 1. Klikk figuren, og skriv inn teksten. Du trenger ikke dobbeltklikke for å legge til tekst på en figur, siden tekst du skriver, legges til på figuren som er merket.

  Merk en figur, og skriv inn

 2. Når du har skrevet inn det du vil, klikker du et tomt område på tegningssiden eller trykker ESC.

Du kan legge til tekst på nesten alle slags objekter, til og med koblinger, ved å merke dem og skrive.

Hva er Visio-figurer, -sjablonger og -maler?

Figurer

Visio- figurer er ferdiglagde objekter som du drar til tegningssiden, de er selve byggeblokkene i diagrammet.

Når du drar en figur fra figurer-vinduet bort på tegningssiden, forblir den opprinnelige figuren på sjablongen. Den opprinnelige kalles en originalfigur. Figuren som du plasserer i tegningen er en kopi, også kalt en forekomst – av denne malen. Du kan dra så mange forekomster av det samme formen bort på tegningen du vil ha.

Rotere og endre størrelsen på figurer

De vanligste tingene personer gjør med figurer omfatter funksjoner som er bygget rett inn i figurene. Visuelle stikkord hjelpe deg med å finne og bruke disse funksjonene raskt:

 • Rotasjonshåndtak

  Det runde håndtaket Rotasjonshåndtak over en merket figur kalles et rotasjonshåndtak. Dra det mot høyre eller venstre for å rotere figuren.

 • Tilkoblingspiler for automatisk tilkobling

  Med tilkoblingspilene Knapp kobler du enkelt figurene til hverandre, som vist i forrige del.

 • Markeringshåndtak for endring av figurstørrelse

  Du kan bruke de firkantede markeringshåndtakene til å endre høyde og bredde på figuren. Klikk og dra et markeringshåndtak i hjørnet av en figur for å forstørre figuren uten å endre proporsjonene, eller klikk og dra et markeringshåndtak på siden av figuren for å gjøre figuren høyere eller bredere.

Spesialfunksjoner for Visio-figurer

Visio-figurer er mye mer enn enkle bilder eller symboler.

Figurer kan inneholde data

Du kan legge til data i hver figur ved å skrive dataene i Figurdata-vinduet. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Figurdata. I Visio Professional Edition kan du også importere data fra en ekstern datakilde.

Dataene vises ikke på tegningen som standard. Hvis du vil se dataene for en enkeltfigur, åpner du vinduet Figurdata fra Data > Vis/skjul > Figurdatavindu og velger figuren.

Hvis du vil vise dataene for mange figurer samtidig, kan du bruke en funksjon som kalles datasymboler, også i kategorien Data. Illustrasjonen nedenfor viser dataene for to trær samtidig.

Datasymboler viser dataene for to figurer samtidig.

Figurer med spesielle virkemåter

Mange Visio-figurer har spesielle virkemåter som du finner ved å strekke, høyreklikke eller flytte det gule kontrollhåndtaket på figuren.

Du kan for eksempel strekke en Personer-figur for å vise flere personer, eller du kan dra Voksende blomst-figuren for å indikere vekst.

Personer-figuren viser opptil fire personer når den strekkes vannrett.   Voksende blomst-figuren blir høyere når den strekkes loddrett.

Tips!: Du finner enkelt ut hva en figur gjør, ved å høyreklikke figuren for å se om det er noen spesialkommandoer på hurtigmenyen for figuren.

Hvis du bygger et organisasjonskart, kan figurer bygge rapporteringsstrukturen automatisk. Dra figuren for hver person til diagrammet, og slipp den på sjefens figur. Figurene kobles automatisk for å vise hierarkiet.

Sjablonger

Visio- sjablonger holder samlinger av figurer. Figurer i hver sjablong har noe felles. Figurene kan være en samling av figurer som du må opprette en bestemt type diagram eller flere ulike versjoner av samme figur.

Figurvindu

Sjablongen Figurer for enkelt flytskjema inneholder for eksempel bare vanlige flytskjemafigurer. Det er mer spesialiserte flytskjemafigurer i andre sjablonger, for eksempel Arbeid Flow objekter og Figurer for TKL-Diagram.

Sjablonger vises i Figurer-vinduet, med tittellinjene gruppert sammen øverst i vinduet. Når du vil vise figurene på en bestemt sjablong, klikker du tittellinjen dens. Hvis det er mange sjablonger i malen, får tittellinjeområdet et rullefelt, og noen tittellinjer kan være skjult. Rull ned for å finne alle. Du kan også utvide tittellinjeområdet ved å dra den nederste skillelinjen ned, slik at alle tittellinjer blir synlige.

Åpne en Visio-sjablong

Hver mal åpnes med de sjablongene du trenger for å lage en bestemt type tegning, men du kan når som helst åpne andre sjablonger også.

 • Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet, pek på ønsket kategori, og klikk deretter navnet på sjablongen du vil bruke.

Maler

Når du vil opprette et diagram, kan du begynne med en mal for den typen diagram (eller nærmeste typen hvis det ikke finnes et nøyaktig samsvar – kan du endre innstillingene for å være det du ønsker). Visio skjemamaler kan du starte med de riktige innstillingene:

 • Sjablonger fylt med de figurene du trenger for å opprette en bestemt type tegning

  Hjemtegning-malen åpnes for eksempel med sjablonger full av figurer som vegger, møbler, apparater, kabinetter og så videre.

  Organisasjonskart-malen har egne figurer for direktører, ledere, assistenter, posisjoner, konsulenter, ledige stillinger og mer.

 • Riktig rutenettstørrelse og linjalmålenheter

  Enkelte tegninger krever en spesiell målestokk. Situasjonsplan-malen åpnes for eksempel med en teknisk målestokk der 1 tomme representerer 10 fot. Det finnes maler med innstillinger som passer for de forskjellige tegningstypene.

 • Spesialkategorier

  Enkelte maler har unike funksjoner som du finner i spesialkategorier på båndet. Når du for eksempel åpner Kontorplan-malen, vises kategorien Plan. Du kan bruke kategorien Plan til å konfigurere skjerminnstillinger som er spesifikke for kontorplandiagrammer.

 • Veivisere som hjelper deg med spesielle typer tegninger

  Når du åpner en mal, vises det i noen tilfeller en veiviser som gjør det enkelt å komme i gang. Områdeplan-malen åpnes for eksempel med en veiviser som hjelper deg med å definere område- og rominformasjon.

Vise eksempler på maler

Slik finner du ut hvilke maler som er tilgjengelige:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk de ulike malkategoriene, og klikk deretter miniatyrbildene av malene for å få en kort beskrivelse av dem.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×