Nettverksplanlegging med ExpressRoute for Office 365

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Før du legger til Azure ExpressRoute i din nettverksarkitektur, er det lurt å tenke gjennom og planlegge for hvordan programforespørsler skal oversettes til nettverkstrafikk.

ExpressRoute for Office 365 gir lag 3-tilkobling mellom kundens nettverk og Microsofts datasentre. Lag 3-tilkobling tilbys gjennom Border Gateway Protocol (BGP)-rutingannonser som tilbyr direkteruter til Office 365-frontservere. Fra perspektivet til lokale enheter blir Azure ExpressRoute sett på som et alternativ til Internett når du evaluerer den riktige TCP/IP-banen til Office 365.

Azure ExpressRoute legger til en direkte bane til et bestemt sett med støttede funksjoner og tjenester som tilbys av Office 365-servere i Microsofts datasentre. Azure ExpressRoute erstatter ikke Internett-tilkoblingen til Microsoft-datasentre eller grunnleggende Internett-tjenester, for eksempel DNS-navneoppløsing.

Tabellen nedenfor uthever noen forskjeller mellom Internett- og Azure ExpressRoute-tilkoblinger i sammenheng med Office 365.

Forskjeller på nettverksplanlegging

Internett-nettverkstilkobling

ExpressRoute-nettverkstilkobling

Tilgang til nødvendige Internett-tjenester, inkludert:

 • DNS-navneoppløsing

 • Kontrollere tilbakekalling av sertifikat

 • Nettverk for innholdslevering

Ja

Forespørsler til Microsoft-eid DNS og/eller CDN-infrastruktur kan bruke ExpressRoute-nettverket.

Tilgang til Office 365-tjenester, inkludert:

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • Skype for Business Online

 • Office Online

 • Office 365 Portal og godkjenning

Ja, alle programmer og funksjoner

Ja, bestemte programmer og funksjoner

Lokal sikkerhet på perimeter.

Ja

Ja

Planlegging for høy tilgjengelighet.

Failover til en alternativ Internett-tilkobling for nettverket

Failover til en alternativ ExpressRoute-tilkobling*

Direkte tilkobling med en forutsigbar nettverksprofil.

Nei

Ja

IPv6-tilkobling.

Ja

Nei

*Failover til en Internett-tilkobling anbefales kun for enkle nettverkstopologier.

Følgende ressurser er her for å hjelpe planleggingen. Vi har også registrert en 10 del Azure ExpressRoute for Office 365-opplæring serie på kanalen 9 for å forklare konseptet mer grundig.

Hvis du bruker en eksisterende Azure ExpressRoute-krets og ønsker å aktivere tilkobling til Office 365 over denne kretsen, evaluerer du først om ditt eksisterende antall kretser, utgående plasseringer og størrelsen på kretser som er egnet for utviding til Office 365. De fleste kunder krever ekstra båndbredde og mange krever flere kretser.

Legg til tilkoblinger til Office 365 over eksisterende Azure ExpressRoute-kretser gjennom konfigurering av Microsoft Public-nodefordeling sammen med konfigurasjonen av nodefordeling for Azure Private eller Azure Public på kretsen. Én enkelt krets kan gi alle tre av disse nodenettrelasjonene.

Azure ExpressRoute-abonnementet er kundesentrert, abonnementer er knyttet til kunder, kunder kan ha flere Azure ExpressRoute-kretser og de kan få tilgang til mange Microsoft-skyressurser over disse kretsene. Én enkelt kunde kan for eksempel velge å få tilgang til en Azure-basert virtuell datamaskin, en Office 365-testleier og en Office 365-produksjonsleier over et par Azure ExpressRoute-kretser.

Hvis du bruker Azure ExpressRoute i dag med Azure, finnes det noen forskjeller du trenger å vite om.

Nodenettrelasjon

Azure privat

Azure offentlig

Microsoft

Tjenester

IaaS: Azure virtuelle datamaskiner

PaaS: Azure offentlig

SaaS: Office 365 og CRM Online

Connection initiation

Kunde-til-Microsoft

Microsoft-til-kunde

Kunde-til-Microsoft

Kunde-til-Microsoft

Microsoft-til-kunde

QoS-kundestøtte

Ingen QoS

Ingen QoS

QoS1

1QoS støtter kun Skype for Business på dette tidspunktet.

Hver Office 365-kunde har unike båndbreddebehov avhengig av antall brukere på hvert kontor, hvor aktive disse brukerne er med hvert Office 365-program og andre faktorer som bruken av lokale eller hybride sikkerhetskonfigurasjoner og utstyr for nettverket.

Å ha for lite båndbredde fører til høy nettverksbelastning, gjentatt overføring av data og uforutsette forsinkelser. For mye båndbredde fører til unødvendige kostnader. På et eksisterende nettverk omtales båndbredde ofte med tanke på mengden tilgjengelig rom for utvidelse på kretsen som prosentandel. Har du 10 % rom for utvidelse, vil dette sannsynligvis resultere i høy nettverksbelastning, og 80 % ytelse vil vanligvis bety unødvendige kostnader. Vanlige mål for rom for utvidelse er 20 til 50 %.

Den beste måten å finne riktig båndbreddenivå på er å teste din eksisterende nettverksutnyttingsgrad. Dette er den eneste måten å få et nøyaktig mål for bruk og behov på, da hver nettverkskonfigurasjon og hvert program er på noen måter unike. Vi tilbyr noen båndbreddekalkulatorer for å få et estimat på dine båndbreddebehov for Exchange Online, OneDrive for Business og Skype for Business Online; men det er viktig å merke seg at disse kalkulatorene ikke tar med annen nettverkstrafikk som kan gå gjennom Azure ExpressRoute-kretsen, for eksempel CRM Online, identitetssynkronisering og så videre.

Når du har en estimert grunnlinje som omfatter alle nettverksprogrammer, kan du prøve ut Office 365 med en liten gruppe som består av de ulike profilene til sluttbrukerne i organisasjonen din for å bestemme faktisk bruk, og bruke de to målene for å beregne hvor mye båndbredde som du vil kreve for hver kontorplassering.

Det er også viktig å merke seg at de båndbredderegulerende mekanismene for Exchange Online og SharePoint Online ikke påvirkes av Azure ExpressRoute. All veiledning om Office 365 nettstedet for ytelsesjustering gjelder for kunder uavhengig av deres bruk av ExpressRoute.

Når behovene dine for båndbredde er avgjort per plassering, kan du bestemme antallet kretser du vil kjøpe, og i hvilken størrelse. Referer til Azure-innholdet for mer detaljert informasjon om forskjellige kretsstørrelser og faktureringsmodeller som er tilgjengelige for behovene dine.

Sikring av tilkoblingsmuligheter for Azure ExpressRoute starter med de samme prinsippene som sikring av Internett-tilkoblingen. Mange kunder velger å distribuere nettverk og perimeterkontroller langs ExpressRoute-banen, og kobler sine lokale nettverk til Office 365 og andre Microsoft-skyer. Disse kontrollene kan omfatte brannmurer, programproxyer, datalekkasjeforhindring, gjenkjenning av inntrenging, systemer for forhindring av inntrenging og så videre. I mange tilfeller bruker kunder forskjellige nivåer av kontroll for trafikk initiert fra kundens lokale nettverk til Microsoft, kontra trafikk initiert fra Microsoft som går til kundens lokale nettverk.

Når du vurderer alternativer og topologiske løsninger for å opprettholde ønsket grad av nettverkskontroll og perimeterkontroll for ExpressRoute for Office 365-tilkoblinger, er det viktig å forstå at de er nært beslektet med den generelle nettverkstopologien og ExpressRoute-tilkoblingsmodellen du velger å distribuere. Tabellen nedenfor inneholder noen eksempler:

Alternativ for ExpressRoute-integrering

Perimetermodell for nettverksikkerhet

Plassert sammen i en sky-exchange

Installer ny eller bruk eksisterende infrastruktur for sikkerhet/perimeter i den delte plasseringen der ExpressRoute-tilkoblingen er etablert.

Få mest mulig ut av den delte plasseringen for ruting/sammenkobling, og flytt tilknytninger tilbake fra den delte plasseringen til den lokale infrastrukturen for sikkerhet/perimeter.

Point-to-Point Ethernet

Avslutt tilkoblingen for Point-to-Point ExpressRoute i den eksisterende lokale plasseringen for infrastruktur for sikkerhet/perimeter.

Installer ny infrastruktur for sikkerhet/perimeter som er spesifikk for ExpressRoute-banen, og terminer Point-to-Point-tilkoblingen der.

Alle-til-alle-IPVPN

Bruk en eksisterende lokal infrastruktur for sikkerhet/perimeter på alle plasseringer som går ut til IPVPN brukt for ExpressRoute for Office 365-tilkobling.

Fest IPVPN som brukes for ExpressRoute for Office 365 til bestemte lokale plasseringer angitt som sikkerhet/perimeter.

I tillegg til alternativene ovenfor kan noen leverandører tilby administrert sikkerhet/perimeter-funksjonalitet som en del av integreringsløsningene med Azure ExpressRoute.

Når du vurderer den topologiske plasseringen av alternativene for nettverk/sikkerhetsperimeter som brukes for tilkoblinger for ExpressRoute for Office 365, må du også tenke på følgende:

 • Dybden av og typen nettverks-/sikkerhetkontroller kan påvirke ytelsen og skalerbarheten til Office 365-brukeropplevelsen.

 • Utgående (lokal->Microsoft) og innkommende (Microsoft->lokalt) [hvis aktivert] flyter kan ha forskjellige krav.

 • Office 365-krav for porter/protokoller og nødvendige IP-delnett er de samme enten trafikken er sendt via ExpressRoute for Office 365 eller via Internett.

 • Topologisk plassering av kunders nettverks-/sikkerhetkontroller avgjør det endelige slutt-til-slutt-nettverket mellom brukeren og Office 365-tjenesten, og kan ha en betydelig innvirkning på ventetiden for nettverket.

 • Kunder oppfordres til å designe sin sikkerhets-/perimeter-topologi for bruk med ExpressRoute for Office 365 i henhold til beste praksiser for redundans, høy tilgjengelighet og nødgjenoppretting.

I eksemplet nedenfor sammenligner Woodgrove Bank de forskjellige alternativene for tilkobling for Azure ExpressRoute med de sikkerhetsmodellene for perimeter som er nevnt ovenfor.

Eksempel 1 Sikring av Azure ExpressRoute

Woodgrove Bank vurderer å implementere Azure ExpressRoute, og etter planlegging av den optimale arkitekturen for Ruting med ExpressRoute for Office 365 og etter å ha brukt veiledningen ovenfor til å forstå båndbreddebehovene, fastslår de den beste metoden for å sikre perimeteret.

For Woodgrove, en multinasjonal organisasjon med kontorer på flere kontinenter, må sikkerhet implementeres for alle perimetre. Det optimale tilkoblingsalternativet for Woodgrove er en flerpunktskobling med flere nodeplasseringer over hele verden som dekker behovene til ansatte på hvert kontinent. Hvert kontinent inneholder redundante Azure ExpressRoute-kretser innen kontinentet, og sikkerhet må dekke alle disse.

Den eksisterende infrastrukturen som Woodgrove allerede har, er pålitelig og kan håndtere det ekstra arbeidet. Som et resultat kan Woodgrove Bank benytte infrastrukturen for sin perimetersikkerhet for Azure ExpressRoute og Internett. Hvis dette ikke var tilfelle, kunne Woodgrove valgt å kjøpe ekstra utstyr for å supplere sitt eksisterende utstyr eller for å håndtere en annen type tilkobling.

Når du vurderer høy tilgjengelighet, bør du vurdere det fra perspektivet til personen som bruker tjenesten. Dette gjelder for lokale infrastrukturtjenester og programmer på samme måte som det gjelder for Internett-baserte tjenester som Office 365. Det er mange faktorer som kan påvirke en persons tilgjengelighetsopplevelse, fra komponenter i selve Office 365-tjenesten, til alle de lokale komponentene personen må stole på for å bruke Office 365 og alt i mellom.

Ofte inkluderer nettverksbanen til Office 365 mange lokale komponenter som ikke er redundante eller utformet til å være svært tilgjengelig. Mange kunder har opplevd dårlig tilgjengelighet når de bruker Office 365 på grunn av mangel på tilgjengelighet fra disse mellomliggende komponentene, selv når Office 365 er tilgjengelig for alle andre.

Hvis du har tenkt å bruke ExpressRoute for Office 365 for nettverkstrafikk i produksjon, er det avgjørende å evaluere alle faktorer i nettverkstopologien, ExpressRoute-tilkoblinger og tilknyttet lokal infrastruktur, med en individuell sluttbrukeropplevelse i tankene. La oss begynne med Office 365-tjenesten og siden ta opp sluttbrukeren. Her er det flere hensyn du bør ta når du planlegger tilkoblinger og tilgjengelighetsstrategi for Office 365.

Tjenestetilgjengelighet

 • Office 365-tjenester dekkes av godt definerte serviceavtaler, som omfatter kjøretid og mål for tilgjengelighet for enkelttjenester. Én årsak til at Office 365 kan opprettholde slikt et høyt tilgjengelighetsnivå er muligheten for individuelle komponenter til sømløs failover mellom de mange Microsoft-datasentrene, ved hjelp av det globale Microsoft-nettverket. Denne failoveren strekker seg fra datasenteret og nettverket til flere Internett-utgangspunkter, og aktiverer failover sømløst fra perspektivet til personene som bruker tjenesten.

 • ExpressRoute gir 99,9 % tilgjengelighet gjennom tjenestenivåavtalen på individuelle dedikerte kretser mellom Microsoft Network Edge og ExpressRoute-leverandør eller partnerinfrastrukturen. Disse tjenestenivåene brukes på ExpressRoute-kretsnivå, som består av to uavhengige forbindelser mellom det redundante Microsoft-utstyret og utstyret til nettverksleverandøren i hver nodeplassering.

Leverandørtilgjengelighet

 • Microsofts servicenivå-ordninger stopper hos ExpressRoute-leverandøren eller -partneren. Dette er også det første stedet du kan gjøre valg som vil påvirke tilgjengelighetsnivået. Du bør nøye vurdere karakteristikken til arkitekturen, tilgjengeligheten og robustheten som ExpressRoute-leverandøren tilbyr mellom nettverksperimeteret og leverandørenes tilkobling på hver Microsoft-nodeplassering. Vær oppmerksom på både de logiske og fysiske aspektene ved redundans, nodeutstyr, leverandørforsynte WAN-kretser og eventuell ekstra tjenester som NAT-tjenester eller administrerte brannmurer.

Kundetilgjengelighet

 • Ditt lokale nettverksperimeter og ExpressRoute-utgangspunkt krever nøye gjennomgang. Fra WAN-infrastrukturen til utstyr på utgangspunkter, til nettverksperimeteret som er koblet til ExpressRoute-kretser, bør analysen din undersøke hvordan tilgjengeligheten og robustheten påvirkes av nettverkstopologien. Disse delene av tilkoblingsscenarioene er ikke dekket av ExpressRoute eller tjenestenivåavtalene for Office 365, men de spiller en viktig rolle i tjenestetilgjengelighet fra ende til ende fra sluttbrukernes synspunkt.

 • Internett-tilgjengelighet er likevel viktig. Hver plassering der folk skal bruke Office 365, må ha tilgang til Internett, uavhengig av tilkoblingsmuligheten til ExpressRoute. Office 365 baserer seg på en rekke systemavhengigheter som for eksempel domenenavnoppløsing, validering av sertifikater, innholdsleveringsnettverk samt tilgang til noen Office 365-tjenesteendepunkter som ikke er tilgjengelig over ExpressRoute-tilkoblinger.

 • Fokuser på personene som bruker og drifter Office 365. Hvis en feil i en hvilken som helst komponent påvirker folks opplevelse med å bruke tjenesten, kan du se etter måter å begrense prosentandelen på av personer som blir berørt. Hvis en failover-modus har en kompleks virkemåte, kan du vurdere folks erfaring med lang tid til gjenoppretting og se etter automatiserte failover-moduser med enkel virkemåte.

Utforming av tilgjengelighetsplanen

Vi anbefaler på det sterkeste at du planlegger og utformer høy tilgjengelighet og robusthet i tilkoblingsscenarioene fra ende til ende for Office 365. Et design må inkludere

 • ingen enkeltpunkter for feilen.

 • minimering av antall personer som er påvirket, og varigheten av den innvirkningen for mest forventede feilmoduser.

 • optimalisering for enkle og gjentakbare prosesser og automatisk gjenopprettingsprosess fra de mest forventede feilmodusene.

 • støtte de fulle kravene til nettverkstrafikken og funksjonaliteten ved å ha ekstra baner, uten betraktelig ytelsesreduksjon.

Tilkoblingsscenarioene skal inneholde en nettverkstopologi som er optimalisert for flere uavhengige og aktive nettverksbaner til Office 365. Dette vil gi en bedre tilgjengelighet fra ende til ende enn en topologi som er optimalisert for redundans på enkeltenhets- eller utstyrsnivå.

Tips!: Hvis brukerne er fordelt på flere kontinenter eller geografiske områder og hver av disse plasseringene kobler via redundante WAN-kretser til en enkelt lokal plassering der en enkelt ExpressRoute-krets finnes, kommer brukerne til å oppleve mindre tjenestetilgjengelighet fra ende til ende enn en nettverkstopologi-utforming som inneholder uavhengige ExpressRoute-kretser som kobler de forskjellige områdene til den nærmeste nodeplasseringen.

Vi anbefaler klargjøring av ExpressRoute-kretser til ulike geo-redundante nodeplasseringer for hvert område der personer bruker ExpressRoute-tilkoblinger for Office 365-tjenester. Dette gjør at hvert område forblir tilkoblet under en katastrofe som påvirker en viktig plassering, for eksempel et datasenter eller en nodeplassering. Vi anbefaler også at disse tilkoblingene konfigureres på en aktiv/aktiv måte slik at sluttbrukertrafikk fordeles på tvers av flere nettverksbaner. Dette reduserer omfanget av personer som er påvirket under utstyr- eller komponentnivå-nedetid.

Alle failover-scenarioene diskutert så langt har vært mellom ExpressRoute-kretser og helt uavhengig av utgående Internett-trafikk og tilgjengelighet for Internett-nettverksbanen. Enkelte kunder har vurdert å bruke Internett som en nettverksbane for failover i tilfelle ExpressRoute er utilgjengelig. I enkle nettverkstopologier skal dette være utformet som en failover-plan. Når en nettverkstopologi begynner å ta med ulike båndbreddefunksjoner på forskjellige steder, komplekse konfigurasjon på trafikkruting- eller programnivå gjennom bruk av .PAC- eller WPAD-konfigurasjoner, blir automatisk failover fra en ExpressRoute-nettverksbane til en Internett-nettverksbane upraktisk. Hvis din nettverkstopologi omfatter disse mer kompliserte komponentene, anbefaler vi mer detaljerte tester for å forstå failoverprosessen og -opplevelsen.

Eksempel 2 Failover og høy tilgjengelighet

Woodgrove Bank sin multi-geografiske utforming har gjennomgått en gjennomgang av ruting, båndbredde, sikkerhet og må nå gå gjennom en gjennomgang av høy tilgjengelighet. Woodgrove tenker at høy tilgjengelighet dekker tre kategorier: robusthet, pålitelighet og redundans.

Med robusthet kan Woodgrove raskt gjenopprette systemene fra feil. Med pålitelighet kan Woodgrove tilby et konsistent utfall i systemet. Med redundans kan Woodgrove flytte mellom én eller flere speilede forekomster av infrastrukturen.

Innenfor hver edge-konfigurasjon har Woodgrove redundante brannmurer, proxyer og IDS. For Nord-Amerika har Woodgrove én edge-konfigurasjon i sitt Dallas-datasenter og en annen edge-konfigurasjon i sitt Virginia-datasenter. Det redundante utstyret på hvert kontor gir robusthet til denne plasseringen.

Nettverkskonfigurasjonen til Woodgrove Bank er bygd basert på noen viktige prinsipper:

 • Det finnes flere Azure ExpressRoute-kretser innenfor hvert geografisk område.

 • Hver krets i et område kan støtte all nettverkstrafikk i området.

 • Ruting vil klart foretrekke den ene eller den andre banen avhengig av tilgjengelighet, plassering og så videre.

 • Failover mellom Azure ExpressRoute-kretser skjer automatisk uten at ekstra konfigurasjon eller handling kreves av Woodgrove.

 • Failover mellom Internett-kretser skjer automatisk uten ekstra konfigurasjon eller handling krevd av Woodgrove.

I denne konfigurasjonen, med redundans på det fysiske og virtuelle nivået, kan Woodgrove Bank tilby lokal robusthet, regional robusthet og global robusthet på en pålitelig måte. Woodgrove valgte denne konfigurasjonen etter å ha evaluert en enkelt Azure ExpressRoute-krets per område samt muligheten for failover til Internett.

Hvis Woodgrove ikke kunne hatt flere Azure ExpressRoute-kretser per område, ville ruting av trafikk med opprinnelse i Nord-Amerika til Azure ExpressRoute-kretsen i Asia og Stillehavsområdet tilført et uakseptabelt latensintervall, og den nødvendig DNS-videresendingskonfigurasjonen øker kompleksiteten.

Hvis du benytter Internett som en sikkerhetskopi av konfigurasjonen, forsvinner den forutsigbare tilkoblingen du får med Azure ExpressRoute. Dette bryter Woodgroves pålitelighetsprinsipp, noe som resulterer i en inkonsekvent opplevelse ved bruk av tilkoblingen. I tillegg ville en manuell konfigurasjon vært nødvendig for en failover, med tanke på BGP-annonsene som er konfigurert, NAT-konfigurasjonen, DNS-konfigurasjonen og proxy-konfigurasjonen.

Har du fortsatt spørsmål om hvordan du planlegge og implementere trafikk management eller Azure ExpressRoute? Les resten av våre nettverk og ytelse veiledning eller Azure ExpressRoute vanlige spørsmål om.

Det finnes mange ulike typer Azure ExpressRoute-leverandører. Utformingen av Azure ExpressRoute lar kundene velge riktig leverandør for hver plassering der en Azure ExpressRoute-krets er klargjort. For noen kunder innebærer dette alle nye nettverksleverandører, og for andre betyr det mer funksjonalitet fra en eksisterende leverandør.

Når du velger en Azure ExpressRoute-leverandør bør du evaluere plasseringen du ønsker å ha kretsen i, basert på all tidligere planlegging rundt ruting, båndbredde, sikkerhet og høy tilgjengelighet. Når du har funnet de optimale plasseringene, evaluerer du tilkoblingsalternativet, ende-til-ende, flerpunkts eller vertsbasert. Husk at du kan kombinere og tilpasse alternativene for tilkobling så lenge båndbredden og andre redundante komponenter støtter ruting og høy tilgjengelighet utformingen.

Med disse to variablene identifisert, plassering og tilkoblingstype, går du gjennom gjeldende liste over leverandører etter område.

Her er en kort kobling du kan bruke til å komme tilbake: https://aka.ms/planningexpressroute365

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Nettverkstilkobling til Office 365

Azure ExpressRoute for Office 365

Administrere ExpressRoute for Office 365-tilkobling

Ruting med ExpressRoute for Office 365

Implementere ExpressRoute for Office 365

Bruke BGP-fellesskap i ExpressRoute for Office 365-scenarier (forhåndsvisning)

Mediekvalitet og ytelse for nettverkstilkobling i Skype for Business Online

Optimalisere nettverket for Skype for Business Online

ExpressRoute og QoS i Skype for Business Online

Ringeflyt ved hjelp av ExpressRoute

Office 365-ytelsesjustering ved hjelp av referanseverdier og ytelseshistorikk

Feilsøkingsplan for ytelse for Office 365

Office 365-nettadresser og IP-adresseområder

Nettverks- og ytelsesjustering for Office 365

Feilsøking for Office 365-tilkobling

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×