Nettverkforespørsler i Office 2016 for Mac

Office 2016 for Mac-programmer gir en optimalisert app-opplevelse på macOS-plattformen. Hver app er utformet for å fungere i en rekke scenarioer, inkludert tilstander uten nettverkstilgang. Når en maskin er koblet til et nettverk, vil programmene automatisk koble til en serie med nettbaserte tjenester for å gi forbedret funksjonalitet. Denne artikkelen beskriver hvilke endepunkter og nettadresser programmene forsøker å nå, samt tjenestene som tilbys. Denne informasjonen er nyttig under feilsøking av konfigurasjonsproblemer med nettverket og for å angi en policy for nettverkets proxy-servere. Informasjonen i denne artikkelen er ment som et tillegg til artikkelen om nettadresse og adresseområde i Office 365.

Endepunkter for Office-klienten: Windows | Mac

Mesteparten av denne artikkelen omfatter tabeller med detaljer om nettadresser for nettverk, type og tjenestebeskrivelse eller funksjon som leveres av det endepunktet. Hver av Office-appene kan variere i bruk hva gjelder tjenester og endepunkter. Følgende apper er definert i tabellene nedenfor:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typen nettadresse defineres som følger:

 • ST: Statisk – Nettdressen er hardkodet i klientprogrammet

 • SS: Semi-statisk – nettadressen er kodet som del av en nettside eller omdirigerer

 • CS: Config Service – Nettadressen returneres som en del av konfigureringstjenesten for Office

Office 2016 for Mac standardkonfigurasjon

Installasjon og oppdateringer

Følgende nettverksendepunkter brukes til å laste ned installasjonsprogrammet for Office 2016 for Mac fra Microsoft sitt innholdsleveringsnettverk (CDN).

Nettadresse

Type

Beskrivelse

https://go.Microsoft.com/fwlink/

ST

Koblingstjeneste fremover til nyeste installasjonspakker for Office 365 fra installasjonsportalen.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Plasseringen for installasjonspakker på innholdsleveringsnettverket (CDN).

Første app-lansering

Følgende nettverksendepunkter kontaktes ved første lansering av en Office-app. Disse endepunktene gir forbedret funksjonalitet i Office for brukere, og nettadressene kontaktes uavhengig av lisenstype (inkludert volumlisensinstallasjoner).

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

‘Flighting’-konfigurering – muliggjør fremheving av funksjoner og eksperimentering.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

‘Flighting’-nettverkskonfigurasjonstest

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Office-konfigurasjonsliste – hovedliste over endepunkter for tjenesten.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Office Rules Telemetry-nedlasting – informerer klienten om hvilke data og hendelser som skal lastes opp til telemetritjenesten.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Office Telemetry Upload Reporting –«Heartbeat» og feilhendelser som oppstår på klienten, lastes opp til telemetritjenesten.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Office Online Template Service – gir brukere dokumentmaler på nettet.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Office Templates Downloads – lagring av PNG-malbilder.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Lagre konfigurasjonen for Office-programmer.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Office Document Integration Services Catalog (liste over tjenester og endepunkter).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Microsoft AutoUpdate Manifests – ser om det er noen oppdateringer tilgjengelig.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-app for Office-konfigurering og ressurser.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Map-app for Office-konfigurering og ressurser.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-app for Office-konfigurering og ressurser.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Innhold for Nyheter for OneNote.

Merknad: Det er viktig å forstå at Office Configuration Service (http://officeclient.microsoft.com) fungerer som en tjeneste med automatisk søk for alle Microsoft Office-klienter (ikke bare Mac). Nærmere bestemt er endepunktene som returneres i svaret, semistatiske i og med at endring er veldig sjeldent, men likevel mulig.

Pålogging

Følgende nettverksendepunkter kontaktes når du logger deg på skybasert lagring. Forskjellige tjenester kan kontaktes, avhengig av kontotypen.

 • MSA: Microsoft-konto – typisk brukt for forbruker- og detaljhandelscenarioer

 • OrgID: Organisasjonskonto – vanligvis brukt for kommersielle scenarioer

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Påloggingshjelper for MSA og OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Windows Authorization Service

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Office 365 Login Service (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Påloggingstjeneste for Microsoft-konto (MSA)=

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Påloggingstjenestehjelper for Microsoft-konto (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Office 365-påloggingsvaremerking (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Lagringsplasslokaliserer for dokumenter og steder

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Nyligst brukte (MRU) dokumenttjeneste

Merknad: For abonnementsbaserte lisenser og detaljhandellisenser er det slik at når du logger på, aktiveres produktet, og tilgang aktiveres til skyressurser, som for eksempel OneDrive. For volumlisensinstallasjoner blir brukere også bedt om å logge på (som standard), men det er kun nødvendig for tilgang til skyressurser, da produktet allerede er aktivert.

Produktaktivering

Følgende nettverksendepunkter gjelder for Office 365-abonnement og lisensaktiveringer for detaljhandel. Nærmere bestemt gjelder dette IKKE for volumlisensbaserte installasjoner.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office-lisensieringsttjeneste

Dette er nytt innhold

Følgende nettverksendepunkter gjelder kun for Office 365-abonnementer.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Dette er nytt HTML-sideinnhold

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Støttede JavaScript-biblioteker

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Støtter JSON-data

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Støtter JSON-data

https://c.bing.net

WXPN

CS

Støtter JSON-data

Smart søk

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Insights-nettjeneste

https://www.bing.com

WXPN

CS

Leverandør av innsiktsinnhold

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Leverandør av innsiktsinnhold

Send et smil

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Send et smil-tjeneste

Lagre som PDF og OpenDocument

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Konverteringstjeneste for Word-dokumenter (PDF og OpenDocument-text)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Konverteringstjeneste for Excel-regneark (OpenDocument-regneark)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Konverteringstjeneste for PowerPoint-presentasjon (OpenDocument-presentasjon)

Office-apper (også kalt tillegg)

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnement og detaljsalg/volumlisensaktiveringer når Office App-tillegg godkjennes for bruk.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://store.office.com

WX

CS

Konfigurasjon for Office-appbutikk

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-appressurser

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Appressurser for Bing-kart

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Personergraf-appressurser

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

JavaScript-biblioteker for Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetri og rapporteringstjeneste for Office-apper

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://*.wikipedia.org

W

SS

Wikipedia-sideressurser

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Wikipedia-mediaressurser

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Wikipedia-sandkasseramme

https://*.virtualearth.net

X

SS

Kartmaler

Krasjrapportering

Følgende nettverksendepunkt gjelder for alle Office 2016-programmer og lisenstyper. Når en prosess krasjer uventet, genereres en rapport og sendes til Watson-tjenesten.

Nettadresse

Type

Beskrivelse

https://watson.microsoft.com

ST

Microsoft-tjeneste for feilrapportering

Alternativer for å redusere nettverksforespørsler og trafikk

Standardkonfigurasjonen av Office 2016 for Mac gir den beste brukeropplevelsen, både når det gjelder funksjoner og å holde datamaskinen oppdatert. I enkelte scenarier kan det hende du vil hindre programmer i å kontakte nettverksendepunkter. Denne delen omhandler alternativer for hvordan du kan gjøre dette.

Telemetri

Office 2016 for Mac sender telemetri-informasjon tilbake til Microsoft med jevne mellomrom. Data lastes opp til «Nexus»-endepunktet. Telemetridataene hjelper det tekniske teamet med å vurdere tilstanden og eventuell uventet oppførsel for hver Office-app. Det finnes to telemetrikategorier:

 • Heartbeat inneholder informasjon om versjon og lisens. Dataene sendes umiddelbart ved app-lansering.

 • Bruk inneholder informasjon om bruk av appene og ikke-kritiske feil. Disse dataene sendes hvert 60. minutt.

Hvis du vil hindre programmer i å sende «bruk»-telemetri, kan innstillingen SendAllTelemetryEnabled justeres. Innstillingen er per program og kan angis via macOS-konfigurasjonsprofiler eller manuelt fra Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Heartbeat-telemetri sendes alltid og kan ikke deaktiveres.

Tilbakemelding og undersøkelser

Office 2016 for Mac gjør det mulig å gi tilbakemelding om Office-opplevelser. Vi bruker tilbakemeldingene til å gjøre produktforbedringer, forstå nye funksjonsforespørsler og evaluere hvor fornøyde kundene våre er med disse endringene over tid. Det finnes to kategorier av tilbakemeldinger: tilbakemeldinger fra brukere og undersøkelse.

 • Tilbakemeldinger fra brukere initieres av personen som bruker Office. De kan sende inn en kommentar, en valgfri skjerminnspilling og en valgfri e-postadresse.

 • Undersøkelse initieres av Office og vises som en varsling som kan forkastes. Du kan sende inn en vurdering sammen med en valgfri kommentar. Du får forespørsel om undersøkelser maksimalt én gang hver 3. måned.

Du kan deaktivere tilbakemelding og undersøkelse per program i Office. Innstillingen SendASmileEnabled kan angis via macOS-konfigurasjonsprofiler eller manuelt fra Terminal:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Les mer om våre retningslinjer for datainnsamling og personvern

Krasjrapportering

Når en kritisk programfeil oppstår, avsluttes programmet uventet og laster opp en krasjrapport til «Watson»-tjenesten. Krasjrapporten består av en samtale-stabel. Dette er listen over trinnene som programmet behandlet i forkant av krasjet. Disse trinnene hjelper det tekniske teamet med å identifisere akkurat den funksjonen som mislyktes, og hvorfor.

I noen tilfeller vil innholdet i et dokument forårsake at programmet krasjer. Hvis appen identifiserer dokumentet som årsaken, spør den brukeren om det er greit å sende dokumentet sammen med anrop-stabelen også. Brukere kan gjøre et informert valg på dette spørsmålet. IT-administratorer kan ha strenge krav om overføring av dokumenter og ta avgjørelsen på vegne av brukeren om å aldri sende dokumenter. Følgende preferanse kan angis for å forhindre at dokumenter blir sendt, og for å skjule forespørselen til brukeren:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Merknad: Hvis SendAllTelemetryEnabled er satt til USANN deaktiveres all krasjrapportering for den prosessen.

Oppdateringer

Microsoft lanserer Office 2016 for Mac-oppdateringer med jevne mellomrom (vanligvis en gang i måneden). Vi oppfordrer på det sterkeste brukere og IT-administratorer til å holde maskiner oppdatert, for å sikre at de siste sikkerhetsoppdateringene er installert. I tilfeller der IT-administratorer vil nøye kontrollere og behandle maskinoppdateringer, kan følgende preferanse angis for å forhindre at AutoUpdate-prosessen automatisk gjenkjenner og tilbyr produktoppdateringer:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Her er en kort kobling du kan bruke til å komme tilbake: https://aka.ms/macofficeendpoints

Se også

Nettverksforespørsler i Office 2016 for Mac

Office 365-nettadresser og IP-adresseområder

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×