Office
Logg på

Nettverkforespørsler i Office 2016 for Mac

Office 2016 for Mac-programmer gir en optimalisert appopplevelse på macOS-plattformen. Hver app er utformet for å fungere i en rekke scenarioer, inkludert tilstander uten nettverkstilgang. Når en maskin er koblet til et nettverk, vil programmene automatisk koble til en serie med nettbaserte tjenester for å gi forbedret funksjonalitet. Denne artikkelen beskriver hvilke endepunkter og nettadresser programmene forsøker å nå, samt tjenestene som tilbys. Denne informasjonen er nyttig under feilsøking av konfigurasjonsproblemer med nettverket og for å angi en policy for nettverkets proxy-servere. Informasjonen i denne artikkelen er ment som et tillegg til artikkelen om nettadresse og adresseområde i Office 365.

Endepunkter for Office-klienten: Windows | Mac

Mesteparten av denne artikkelen omfatter tabeller med detaljer om nettadresser for nettverk, type og tjenestebeskrivelse eller funksjon som leveres av det endepunktet. Hver av Office-appene kan variere i bruk hva gjelder tjenester og endepunkter. Følgende apper er definert i tabellene nedenfor:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typen nettadresse defineres som følger:

 • ST: Statisk – Nettdressen er hardkodet i klientprogrammet

 • SS: Semi-statisk – nettadressen er kodet som del av en nettside eller omdirigerer

 • CS: Config Service – Nettadressen returneres som en del av konfigureringstjenesten for Office

Office 2016 for Mac standardkonfigurasjon

Installasjon og oppdateringer

Følgende nettverksendepunkter brukes til å laste ned installasjonsprogrammet for Office 2016 for Mac fra Microsoft sitt innholdsleveringsnettverk (CDN).

Nettadresse

Type

Beskrivelse

https://go.Microsoft.com/fwlink/

ST

Koblingstjeneste fremover til nyeste installasjonspakker for Office 365 fra installasjonsportalen.

https://officecdn-microsoft-com.akamaized.net/

SS

Plasseringen for installasjonspakker på innholdsleveringsnettverket (CDN).

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Plasseringen for installasjonspakker på innholdsleveringsnettverket (CDN).

https://officeci-mauservice.azurewebsites.net/

ST

Endepunkt for styringskontroll av Microsoft Automatiske oppdateringer

Første app-lansering

Følgende nettverksendepunkter kontaktes ved første lansering av en Office-app. Disse endepunktene gir forbedret funksjonalitet i Office for brukere, og nettadressene kontaktes uavhengig av lisenstype (inkludert volumlisensinstallasjoner).

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://config.edge.skype.com/

WXPON

ST

‘Flighting’-konfigurering – muliggjør fremheving av funksjoner og eksperimentering.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net/

WXPON

ST

‘Flighting’-nettverkskonfigurasjonstest

https://client-office365-tas.msedge.net/

WXPON

ST

‘Flighting’-nettverkskonfigurasjonstest

https://officeclient.microsoft.com/

WXPON

ST

Office-konfigurasjonsliste – hovedliste over endepunkter for tjenesten.

https://nexusrules.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Office Rules Telemetry-nedlasting – informerer klienten om hvilke data og hendelser som skal lastes opp til telemetritjenesten.

https://mobile.pipe.aria.microsoft.com/

N

CS

OneNote Telemetry Service

https://nexus.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Office Telemetry Upload Reporting –«Heartbeat» og feilhendelser som oppstår på klienten, lastes opp til telemetritjenesten.

https://templateservice.office.com/

WXP

CS

Office Online Template Service – gir brukere dokumentmaler på nettet.

https://omextemplates.content.office.net/

WXP

CS

Office Templates Downloads – lagring av PNG-malbilder.

https://store.office.com/

WXP

CS

Lagre konfigurasjonen for Office-programmer.

https://odc.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Office Document Integration Services Catalog (liste over tjenester og endepunkter) og Home Realm Discovery.

https://cdn.odc.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Ressurser for Home Realm Discovery v2 (15.40 og nyere)

https://officecdn.microsoft.com/

WXPON

ST

Microsoft AutoUpdate Manifests – ser om det er noen oppdateringer tilgjengelig

https://ajax.aspnetcdn.com/

WXPO

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Wikipedia-app for Office-konfigurering og ressurser.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Bing Map-app for Office-konfigurering og ressurser.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

People Graph-app for Office-konfigurering og ressurser.

https://www.onenote.com/

N

ST

Innhold for Nyheter for OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

ST

Nytt innhold for OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

SS

Nyheter for bilder for OneNote.

https://acompli.helpshift.com/

O

ST

Appintern støtte.

https://prod-global-autodetect.acompli.net/

O

ST

Tjeneste for gjenkjenning av e-postkonto.

https://autodiscover-s.outlook.com/

WXPO

ST

Outlook Autosøk

https://outlook.office365.com/

WXPO

ST

Outlook-endepunkt for Office 365-tjenesten.

https://r1.res.office365.com/

O

ST

Ikoner for Outlook-tillegg.

Obs!: Det er viktig å forstå at Office Configuration Service (http://officeclient.microsoft.com) fungerer som en tjeneste med automatisk søk for alle Microsoft Office-klienter (ikke bare Mac). Nærmere bestemt er endepunktene som returneres i svaret, semistatiske i og med at endring er veldig sjeldent, men likevel mulig.

Pålogging

Følgende nettverksendepunkter kontaktes når du logger deg på skybasert lagring. Forskjellige tjenester kan kontaktes, avhengig av kontotypen. For eksempel:

 • MSA: Microsoft-konto – typisk brukt for forbruker- og detaljhandelscenarioer

 • OrgID: Organisasjonskonto – vanligvis brukt for kommersielle scenarioer

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://login.windows.net/

WXPON

ST

Windows Authorization Service

https://login.microsoftonline.com/

WXPON

ST

Office 365 Login Service (OrgID)

https://login.live.com/

WXPON

ST

Påloggingstjeneste for Microsoft-konto (MSA)=

https://auth.gfx.ms/

WXPON

CS

Påloggingstjenestehjelper for Microsoft-konto (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com/

WXPON

SS

Office 365-påloggingsvaremerking (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Lagringsplasslokaliserer for dokumenter og steder

https://roaming.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Nyligst brukte (MRU) dokumenttjeneste

Obs!: For abonnementsbaserte lisenser og detaljhandellisenser er det slik at når du logger på, aktiveres produktet, og tilgang aktiveres til skyressurser, som for eksempel OneDrive. For volumlisensinstallasjoner blir brukere også bedt om å logge på (som standard), men det er kun nødvendig for tilgang til skyressurser, da produktet allerede er aktivert.

Produktaktivering

Følgende nettverksendepunkter gjelder for Office 365-abonnement og lisensaktiveringer for detaljhandel. Nærmere bestemt gjelder dette IKKE for volumlisensbaserte installasjoner.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://ols.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Office-lisensieringsttjeneste

Dette er nytt innhold

Følgende nettverksendepunkter gjelder kun for Office 365-abonnementer.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://contentstorage.osi.office.net/

WXPO

SS

Nyheter for JSON-sideinnhold.

Researcher

Disse nettverksendepunktene gjelder for begge Office 365-abonnementene.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://entity.osi.office.net/

W

CS

Nettjeneste for Researcher

https://cdn.entity.osi.office.net/

W

CS

Statisk innhold for Researcher

https://www.bing.com/

W

CS

Leverandør av Researcher-innhold

Smart søk

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://uci.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Insights-nettjeneste

https://ajax.googleapis.com/

WXPN

CS

JQuery-bibliotek

https://cdnjs.cloudflare.com/

WXPN

CS

Støttende JavaScript-bibliotek

https://www.bing.com/

WXPN

CS

Leverandør av innsiktsinnhold

https://tse1.mm.bing.net/

WXPN

CS

Leverandør av innsiktsinnhold

PowerPoint Designer

Følgende nettverksendepunkter gjelder kun for Office 365-abonnementer.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://pptsgs.officeapps.live.com/

P

CS

Nettjeneste for PowerPoint Designer

PowerPoint QuickStarter

Følgende nettverksendepunkter gjelder kun for Office 365-abonnementer.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://pptcts.officeapps.live.com/

P

CS

Nettjeneste for PowerPoint QuickStarter

Send et smilefjes eller sint fjes

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://sas.office.microsoft.com/

WXPON

CS

Send et smil-tjeneste

Kontakt kundestøtte

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://powerlift-frontdesk.acompli.net/

O

CS

Kontakt kundestøtte

https://acompli.helpshift.com/

O

CS

Appintern støtte

Lagre som PDF

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnementer og aktiveringer for detaljhandel/volumlisens.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://wordcs.officeapps.live.com/

W

CS

Konverteringstjeneste for Word-dokumenter (PDF)

Office-apper (også kalt tillegg)

Følgende nettverksendepunkter gjelder for både Office 365-abonnement og detaljsalg/volumlisensaktiveringer når Office App-tillegg godkjennes for bruk.

Nettadresse

Apper

Type

Beskrivelse

https://store.office.com/

WXPO

CS

Konfigurasjon for Office-appbutikk

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Wikipedia-appressurser

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Appressurser for Bing-kart

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Personergraf-appressurser

https://o15.officeredir.microsoft.com/

WPX

SS

Omadresseringstjeneste for Office

https://appsforoffice.microsoft.com/

WXP

SS

JavaScript-biblioteker for Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com/

WX

SS

Telemetri og rapporteringstjeneste for Office-apper

https://ajax.microsoft.com/

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://ajax.aspnetcdn.com/

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://c.microsoft.com/

WPXO

SS

JavaScript-biblioteker for Office

https://c1.microsoft.com/

WPXO

SS

Kundestøtteressurser

https://cs.microsoft.com/

WPXO

SS

Kundestøtteressurser

https://c.bing.com/

WPXO

SS

Kundestøtteressurser

https://*.cdn.optimizely.com/

WPXO

SS

JavaScript-bibliotek

https://errors.client.optimizely.com/

WPX

SS

Feilrapportering

https://*-contentstorage.osi.office.net/

WPXO

SS

Skriftressurser

https://nexus.ensighten.com/

WPXO

SS

Telemetritjeneste

https://browser.pipe.aria.microsoft.com/

WPXO

SS

Telemetrirapportering

https://*.vo.msecnd.net/

WPXO

SS

Aktivabibliotek for Microsoft Store

https://*.wikipedia.org/

W

SS

Wikipedia-sideressurser

https://upload.wikimedia.org/

W

SS

Wikipedia-mediaressurser

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com/

W

SS

Wikipedia-sandkasseramme

https://*.virtualearth.net/

X

SS

Kartmaler

Klarerte koblinger

Dette nettverksendepunktet gjelder for alle Office 2016-programmer.

Nettadresse

Type

Beskrivelse

https://*.oscs.protection.outlook.com/

CS

Microsoft-tjeneste for klarerte koblinger

Krasjrapportering

Følgende nettverksendepunkt gjelder for alle Office 2016-programmer og lisenstyper. Når en prosess krasjer uventet, genereres en rapport og sendes til Watson-tjenesten.

Nettadresse

Type

Beskrivelse

https://watson.microsoft.com/

ST

Microsoft-tjeneste for feilrapportering

https://officeci.azurewebsites.net/

ST

Office Collaborative Insights Service

Alternativer for å redusere nettverksforespørsler og trafikk

Standardkonfigurasjonen av Office 2016 for Mac gir den beste brukeropplevelsen, både når det gjelder funksjoner og å holde datamaskinen oppdatert. I enkelte scenarier kan det hende du vil hindre programmer i å kontakte nettverksendepunkter. Denne delen omhandler alternativer for hvordan du kan gjøre dette.

Deaktivere pålogging i skyen og Office-tillegg

Volumlisenskunder kan ha strenge policyer for skybasert lagring av dokumenter. Denne preferansen per program kan stilles inn til å deaktivere MSA/OrgID-pålogging og tilgang til Office-tillegg.

 • defaults write com.microsoft.Word UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Excel UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Powerpoint UseOnlineContent -integer 0

Hvis brukere prøver å få tilgang til påloggingsfunksjonen, ser de at det ikke finnes en nettverkstilkobling. Ettersom denne preferansen også blokkerer produktaktivering på nettet, skal det kun brukes for volumlisensbaserte installasjoner. Denne preferansen hindrer spesifikt Office-programmer fra å få tilgang til disse endepunktene:

 • https://odc.officeapps.live.com

 • https://*.firstpartyapps.oaspapps.com

 • Alle endepunktene i inndelingen Logg på over.

 • Alle endepunktene i inndelingen Smartoppslag over.

 • Alle endepunktene i inndelingen Produktaktivering over.

 • Alle endepunktene i inndelingen Office-apper (tillegg) over.

Hvis du vil gjenopprette full funksjonalitet for brukeren, stiller du enten preferansen til 2 eller fjerner den.

Obs!: Denne preferansen krever Office 2016 for Mac bygg 15.25 [160726] eller nyere.

Telemetri

Office 2016 for Mac sender telemetri-informasjon tilbake til Microsoft med jevne mellomrom. Data lastes opp til «Nexus»-endepunktet. Telemetridataene hjelper det tekniske teamet med å vurdere tilstanden og eventuell uventet oppførsel for hver Office-app. Det finnes to telemetrikategorier:

 • Heartbeat inneholder informasjon om versjon og lisens. Dataene sendes umiddelbart ved app-lansering.

 • Bruk inneholder informasjon om bruk av appene og ikke-kritiske feil. Disse dataene sendes hvert 60. minutt.

Microsoft tar personvernet ditt svært alvorlig. Du kan lese mer om Microsofts policy for dataområdesamling på https://privacy.microsoft.com. For å hindre programmer fra å sende brukstelemetri kan SendAllTelemetryEnabled-innstillingen justeres. Innstillingen er per program og kan angis via macOS-konfigurasjonsprofiler eller manuelt fra Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Heartbeat-telemetri sendes alltid og kan ikke deaktiveres.

Krasjrapportering

Når en kritisk programfeil oppstår, avsluttes programmet uventet og laster opp en krasjrapport til «Watson»-tjenesten. Krasjrapporten består av en samtale-stabel. Dette er listen over trinnene som programmet behandlet i forkant av krasjet. Disse trinnene hjelper det tekniske teamet med å identifisere akkurat den funksjonen som mislyktes, og hvorfor.

I noen tilfeller vil innholdet i et dokument forårsake at programmet krasjer. Hvis appen identifiserer dokumentet som årsaken, spør den brukeren om det er greit å sende dokumentet sammen med anrop-stabelen også. Brukere kan gjøre et informert valg på dette spørsmålet. IT-administratorer kan ha strenge krav om overføring av dokumenter og ta avgjørelsen på vegne av brukeren om å aldri sende dokumenter. Følgende preferanse kan angis for å forhindre at dokumenter blir sendt, og for å skjule forespørselen til brukeren:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Obs!: 

 • Hvis SendAllTelemetryEnabled er satt til USANN, deaktiveres all krasjrapportering for den prosessen. Hvis du vil aktivere krasjrapportering uten å sende brukstelemetri, kan du stille inn denne preferansen:

 • defaults write com.microsoft.errorreporting IsMerpEnabled -bool TRUE

Oppdateringer

Microsoft lanserer Office 2016 for Mac-oppdateringer med jevne mellomrom (vanligvis en gang i måneden). Vi oppfordrer på det sterkeste brukere og IT-administratorer til å holde maskiner oppdatert, for å sikre at de siste sikkerhetsoppdateringene er installert. I tilfeller der IT-administratorer vil nøye kontrollere og behandle maskinoppdateringer, kan følgende preferanse angis for å forhindre at AutoUpdate-prosessen automatisk gjenkjenner og tilbyr produktoppdateringer:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Blokkere forespørsler med en brannmur/proxy

Hvis organisasjonen blokkerer forespørsler til nettadresser via en brannmur eller proxy- server, sørger du for å konfigurere nettadressene i dette dokumentet enten som tillatt, eller blokklistet med et 40X-svar (403 eller 404). Et 40X-svar tillater aksept av den manglende evnen til å få tilgang til ressursen i Office-programmene. Dette gir en raskere brukeropplevelse enn bare å droppe tilkoblingen, noe som får klienten til å prøve på nytt.

Hvis proxy-serveren krever godkjenning, returneres et 407-svar til klienten. For den beste opplevelsen må du sørge for å bruke Office 2016 bygg 15.27 eller nyere, da de inkluderer spesifikke løsninger for å arbeide med NTLM- og Kerberos-servere.

Her er en kort kobling du kan bruke til å komme tilbake: https://aka.ms/macofficeendpoints

Se også

Nettadresser og IP-adresseområder for Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×