Multiplisere tall i celler

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Uansett hvor god du er i gangetabellen, kan du bruke Excel Online som kalkulator. Multipliser tall i en enkel formel ved å bruke stjerne (*) som multiplikasjonstegn.

  1. Velg en tom celle og skriv et likhetstegn (=) (husk at alle formler starter med et likhetstegn).

  2. Skriv inn tallene med en stjerne (*) mellom hvert tall.

  3. Trykk ENTER for å vise resultatet av formelen.

Hvis du for eksempel vil multiplisere 54 med 89, bruker du denne formelen:

  • =54*89

Hvis vi legger inn denne formelen i celle C1, får vi resultatet (4806) i celle C1. Ved å bruke cellereferanser (for eksempel A1 og B1 i =A1*B1) i stedet for tall i samme formel, blir resultatet fortsatt det samme (4806).

Tall i celle A1 og B1

Fordelen med å bruke cellereferanser er at hvis tallene i cellene endres, oppdaterer Excel Online automatisk formelresultatet.

Hvis du heller vil bruke en funksjon til å multiplisere tall, kan du bruke PRODUKT-funksjonen.

Multiplisere tall med PRODUKT-funksjonen i en formel

PRODUKT-funksjon multipliserer også, og er mest nyttig når du har mange tall eller tallområder som skal ganges. Hvis du prøver å gange tallområder ved å skrive en stjerne mellom områdene, for eksempel =A1:A3*C1:C3, får du et feilresultat (#VERDI!) Her kommer PRODUKT-funksjonen til sin virkelige nytte ved at den multipliserer områder uten bruk av stjerne.

I denne tabellen kan vi multiplisere tallene i kolonne A og kolonne C.

Data i kolonne A og C i et Excel-regneark

Skriv et likhetstegn, PRODUKT, og deretter skriver du inn tallene, cellene eller områdene du vil multiplisere i parentes. Skriv et semikolon mellom hvert tall eller hver cellereferanse du skal multiplisere, og bruk et kolon for hvert celleområde: A1:A3. I vårt eksempel ser formelen slik ut:

  • PRODUKT(A1:A3;C1:C3)

Resultatet er 18164250, som er samme resultat du ville fått hvis du skrev formelen på følgende måte:

  • =A1*A2*A3*C1*C2*C3

Du kan blande tall og cellereferanser og ta med så mange argumenter du vil. Hvis vi multipliserer eksempeldataene med 2, blir resultatet 36328500. Formelen ser slik ut:

  • =PRODUKT(A1:A3;C1:C3,2)

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×