Multiplisere tall i celler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Uansett hvor god du er i gangetabellen, kan du bruke Excel Online som kalkulator. Multipliser tall i en enkel formel ved å bruke stjerne (*) som multiplikasjonstegn.

  1. Merk en tom celle, og Skriv inn et likhetstegn (=). (Husk at alle formler starter med et likhetstegn).

  2. Skriv inn tallene med en stjerne (*) mellom hvert tall.

  3. Trykk ENTER for å vise resultatet av formelen.

Hvis du for eksempel vil multiplisere 54 med 89, bruker du denne formelen:

  • = 54 * 89

Skrive inn formelen i celle C1, får du resultatet (4806) i celle C1. Denne formelen, ved å bruke cellereferanser (for eksempel A1 og B1 i = A1 * B1) i stedet for tall, fremdeles gir samme resultat (4806).

Tall i celle A1 og B1

Fordelen med å bruke cellereferanser er at hvis tallene i cellene endres, oppdaterer Excel Online automatisk formelresultatet.

Hvis du heller vil bruke en funksjon til å multiplisere tall, kan du bruke PRODUKT-funksjonen.

Multiplisere tall med PRODUKT-funksjonen i en formel

Feltet produkt-funksjonen også multipliserer for deg og er svært nyttig når du har mange tall til å multiplisere eller tallområder. Hvis du prøver å multiplisere tallområder ved hjelp av stjerner mellom områder, for eksempel = a1: a3 * C1: C3, får du en #VALUE! feil resultat. Dette er der fantastisk produkt-funksjonen virkelig; Den multipliserer områder uten å bruke en stjerne.

I denne tabellen kan vi multiplisere tallene i kolonne A og kolonne C.

Data i kolonne A og C i et Excel-regneark

Skriv et likhetstegn, PRODUKT, og deretter skriver du inn tallene, cellene eller områdene du vil multiplisere i parentes. Skriv et semikolon mellom hvert tall eller hver cellereferanse du skal multiplisere, og bruk et kolon for hvert celleområde: A1:A3. I vårt eksempel ser formelen slik ut:

  • PRODUCT(A1:A3,C1:C3)

Resultatet er 18164250, som er samme resultat du ville fått hvis du skrev formelen på følgende måte:

  • = A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3

Du kan blande tall og cellereferanser og ta med så mange argumenter du vil. Hvis vi multipliserer eksempeldataene med 2, blir resultatet 36328500. Formelen ser slik ut:

  • =PRODUCT(A1:A3,C1:C3,2)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×