Multiplisere med prosent

Det er kanskje en stund siden du brukte prosenter i Excel. Eller kanskje prosentregning ikke er yndlingstemaet ditt. Alt dette er lettere hvis du lar Excel gjøre jobben for deg.

Og hvis du for eksempel trenger å finne prosentandelen av en sum, kan du lese om dette i artikkelen Beregne prosentverdier.

Multiplisere en hel tallkolonne med prosent

I denne eksempeltabellen har vi noen få tall som skal multipliseres med 15 prosent. Selv om kolonnen har 100 eller 1000 celler med data, kan Excel fortsatt håndtere det med noen få trinn. Slik gjør du det:

Tall i kolonne A, i celle A1 til A5, 15 % i celle B1

 1. Skriv tallene du vil multiplisere med 15 % i en tom kolonne.

 2. Skriv inn prosentandelen i en tom celle, 15 %, og kopier deretter dette tallet ved å trykke CTRL + C.

 3. Merk celleområdet A1:A5 ved å dra nedover kolonnen.

 4. Høyreklikk de merkede cellene, og klikk deretter Lim inn utvalg (ikke klikk pilen ved siden av Lim inn utvalg).

  Kommandoen Lim inn utvalg vises når du har kopiert en celle, merket en kolonne eller rad med celler og deretter høyreklikket

 5. Klikk Verdier > Multipliser. Klikk OK.

  Og her er resultatet: Alle tallene er multiplisert med 15 %.

  Tall i kolonne A multiplisert med 15 %

Tips!: Du kan også multiplisere kolonnen for å trekke fra en prosentandel. Hvis du vil trekke fra 15 %, setter du et minustegn foran prosenten, og trekker prosentandelen fra 1, ved hjelp av formelen =1-n %, der n er prosenten. For å trekke fra 15 % bruker du formelen =1-15 %. Til slutt følger du de samme trinnene som ovenfor.

Redusere eller øke et beløp med en prosentandel

La oss du du vil redusere eller øke de ukentlige matutgiftene dine med 25 %. Hvis du vil finne beløpet, bruker du en formel til å få en sum, med en prosentandel trukket fra eller lagt til.

Hvis B2 er beløpet du bruker, og C2 er prosentandelen du vil redusere beløpet med, skriver du denne formelen i celle D2:

 • =B2*(1-C2)

Resultatet vises i kolonne D

I denne formelen brukes 1 til å representere 100 %. Tallene i parentes beregnes først, så trekkes C2 fra 1, og vi får 75 %. Resultatet multipliseres med B2 og gir resultatet 56,25 for uke 1.

Hvis du vil kopiere formelen i celle D2 nedover i kolonnen, dobbeltklikker du den lille grønne firkanten nede til høyre i celle D2. Resultatene regnes ut uten at du behøver skrive inn formelen på nytt.

Hvis du vil øke beløpet med 25 %, skriver du samme formel i celle D2, men endrer minustegnet til et plusstegn. Her er formelen:

 • =B2*(1+C2)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×