MultiSelect-egenskap

Gjelder for

ListBox-objekt

Du kan bruke MultiSelect-egenskapen til å angi om en bruker kan foreta flere valg i en liste på en skjema, og hvordan alle valgene kan foretas. Lese/skrive Byte.

uttrykk. MultiSelect

uttrykk Påkrevd Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

MultiSelect-egenskapen bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ingen

0

(Standard) Flere valg er ikke tillatt.

Enkel

1

Du kan merke eller oppheve merking av flere elementer ved å klikke på dem med musen eller trykke på MELLOMROM.

Utvidet

2

Flere elementer merkes ved å holde nede SKIFT og klikke på dem med musen eller ved å holde nede SKIFT og trykke på en piltast for å utvide det merkede området fra det tidligere valgte elementet til gjeldende element. Du kan også merke elementer ved å dra med musen. Du kan merke eller oppheve merking av et element ved å holde nede CTRL og klikke på elementet.


Obs!: Du kan angi MultiSelect-egenskapen ved å bruke listeboksens egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications, VBA-kode.

Denne egenskapen kan angis bare i utformingsvisning.

Du kan bruke ListIndex-egenskapen til å returnere indeksnummeret for det valgte elementet. Når MultiSelect-egenskapen er satt til Utvidet eller Enkel, kan du bruke listeboksens Valgt-egenskap eller ItemsSelected-samlingen for å fastslå hvilke elementer som er valgt. I tillegg vil verdien av listebokskontrollen alltid være Null når MultiSelect-egenskapen er satt til Utvidet eller Enkel.

Hvis MultiSelect-egenskapen er satt til Utvidet, vil en ny spørring i listeboksen fjerne eventuelle valg som brukeren har gjort.

Eksempel

Hvis du vil returnere verdien av MultiSelect-egenskapen for en listeboks kalt «Land» på «Ordreoppføring»-skjemaet, kan du bruke følgende:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

For å angi MultiSelect-egenskapen, kan du bruke følgende:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×