Motta varsler og RSS-feeder om søkeresultater

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan holde deg oppdatert om endringer i søkeresultater ved at du får beskjed om slike endringer i form av varsler og RSS-feeder (Really Simple Syndication) hvis området er konfigurert til å sende slike.

Hva vil du gjøre?

Oversikt

Motta varsler når søkeresultater endres

Abonnere på RSS-feeder

Oversikt

Både varsler og RSS-feeder informerer deg om oppdateringer, og begge lar deg tilpasse hvor mye informasjon du mottar. Forskjellen er måten du mottar oppdateringene på.

Varsler kommer i e-postmeldinger eller som tekstmeldinger på mobiltelefonen og informerer deg når bestemte elementer er endret. Du angir selv hvor ofte du vil motta slike varsler. Hvis du for eksempel vil ha beskjed hver gang noen legger til nye filer i et bibliotek, kan du opprette et varsel for deg selv, eller til og med for en medarbeider. Du kan definere den samme varselstypen for å bli varslet når søkeresultatet endres.

Med RSS-feeder kan du samle oppdateringer fra ulike områder i en RSS-leser. RSS-feeder kommer med jevne mellomrom og vises i en RSS-leser, der du kanskje allerede abonnerer på andre typer informasjon, for eksempel overskrifter fra nyhets- eller bloggområder. Det finnes mange typer lesere, inkludert frittstående lesere, weblesere som Windows Internet Explorer og e-postprogrammer som Microsoft Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer varsler for lister, biblioteker, mapper og andre elementer, kan du se Behandle varsler.

Motta varsler når søkeresultater endres

Når du utfører et søk, kan du bruke VarsleMegKnappen -knappen for Varsle meg for å konfigurere fremtidige varsler for når søket endres. Du kan søke i en gruppekalender, og deretter har varsler sendt til du når kalenderen er endret:

 1. Utfør et søk, og vis resultatene.

 2. Klikk Varsle meg VarsleMegKnappen på siden med søkeresultater.

 3. Skriv inn en tittel for varselet i boksen Tittel på varsel på siden Nytt varsel. Tittelen vil bli brukt som emnet i e-postvarselet.

 4. Skriv inn navnene på personene du vil motta dette varselet fra, i boksen Send varsler til.

  Obs!:  Boksen Send varsler til vises bare for personer med tillatelsen Områdeeier og høyere.

 5. I den Leveringsmetodevelger du metoden leveringsmetoden for varslene.

  Obs!: Hvis Tekstmelding (SMS) alternativer er nedtonet, må du kanskje et mobiltelefonnummer som er lagret på webområdet. Hvis du vil lagre et mobiltelefonnummer øverst på området, klikk navnet ditt, og klikk deretter Innstillinger for Mitt. Klikk deretter Rediger element på siden brukerinformasjon. Hvis du har lagret et mobiltelefonnummer og alternativene fremdeles er nedtonet, kan området ikke er konfigurert for utgående e-post og SMS-varsler. Kontakt serveradministratoren.

 6. Velg endringstypene du vil spore, under Endringstype. Du kan for eksempel velge bare å motta varsler når nye elementer endres, når eksisterende elementer endres, eller for alle endringer.

 7. Velg om du vil motta daglige eller ukentlige varsler, under Når varsler skal sendes.

 8. Klikk OK. Du vil motta en bekreftelsesmelding via e-post. Denne meldingen omfatter en kobling til siden Mine varsler på dette området.

  Obs!: Avhengig av hvordan området og serverne er konfigurert, kan personen du opprettet et varsel for, motta en e-postmelding som bekrefter at du har opprettet et varsel. E-postmeldingen kan inneholde koblinger til varselinnstillingene, navnet på personen som opprettet varselet, en mobilvisning og annen informasjon og andre kommandoer.

Behandle varslene dine

Du kan gå gjennom og behandle varslene dine ved å bruke Mine innstillinger-koblingen fra området der du angav varselet.

 1. Hvis du vil se gjennom varslene dine, klikker du navnet ditt øverst i området der du utførte søket, og deretter klikker du Mine innstillinger.

 2. Klikk Mine varsler på Brukerinformasjon-siden.

 3. Gjør ett av følgende på siden Mine varsler på dette området:

  • Hvis du vil redigere et eksisterende varsel, klikker du navnet på varselet i listen.

  • Hvis du vil avslutte et varsel, merker du av for varselet, og deretter klikker du Slett merkede varsler.

   Obs!:  Du kan legge til andre varselstyper fra siden Mine varsler på dette området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse varselstypene, kan du se under Se også i denne artikkelen.

Toppen av siden

Abonnere på RSS-feeder

Før du kan motta RSS-feeder, må serveradministratoren aktivere RSS-feeder i sentraladministrasjonen, og områdeadministratoren må ha aktivert RSS-feeder for dette området på siden Innstilinger for område. Hvis du vil lære mer om hvordan du aktiverer RSS-feeder for området eller områdesamlingen, kan du se artikkelen Behandle RSS-feeder.

Du kan abonnere på RSS-feeder med søkeresultater. Du kan for eksempel søke på et bestemt dokument som er under revidering. Fra siden med søkeresultater kan du abonnere på RSS-feeden for dette dokumentet. Du bør angi at RSS-leseren skal be om nye feeder hver dag, slik at du kan gå gjennom eventuelle endringer.

Gjør følgende for å abonnere på RSS-feeder for søkeresultater.

 1. Utfør et søk, og vis søkeresultatene.

 2. Klikk knappen RSS RSS-knapp på siden med søkeresultater på siden med søkeresultater.

  Obs!:  Hvis RSS-knappen ikke vises, er ikke RSS aktivert for dette området.

 3. Klikk Abonner på denne feeden.

 4. Skriv inn en tittel for RSS-feeden som vil hjelpe deg med å huske hva søkeresultatene er for, i Navn-boksen i dialogboksen Abonner på denne feeden.

 5. Velg Feeder i mappelisten Opprett i.

 6. Velg Abonner. Det vises en kobling til den nye RSS-feeden i Feeder-listen i webleseren.

 7. Følg eventuelle tilleggsinstruksjoner i RSS-leseren, webleseren eller e-postprogrammet

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×