Mine datainnsamlingssvar behandles ikke automatisk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Symptom

Du bruker Access 2007 og Access 2010 med Outlook 2007 eller Outlook 2010 til å generere og sende en e-postmelding som inneholder et dataregistreringsskjema. Mottakerne rapporterer at de har fylt ut skjemaene og sendt tilbake til deg som svar. Du ser imidlertid ikke det forventede resultatet i Access eller Outlook. Eksempel:

  • Du ser ikke dataene i måltabellene i Access. Legges ikke til nye poster, eller eksisterende poster blir ikke oppdatert.

  • Data samling Status-kolonnen for meldingen i Outlook viser en feilmelding eller strengen "Melding ikke behandlet." I tillegg Kategorier-kolonnen for meldingen enten viser en rød firkant eller er tom.

    Tips!: Kolonner i Outlook kalt Oppfølgingsflagg, Data samling Status og Kategorier som viser statusen for av behandlingsoperasjonen. Hvis du vil legge til disse kolonnene i visningen, høyreklikk en kolonneoverskrift, og klikk Feltvelger på hurtigmenyen. Dra hvert felt i dialogboksen Feltvelger og slipper det til høyre eller venstre for en eksisterende kolonneoverskrift.

    Når et svar er behandlet, Data samling Status-kolonnen i Outlook er tom og Kategorier-kolonnen viser en grønn firkant. I tillegg viser kolonnen Oppfølgingsflagg meldingen datainnsamling operasjonen var vellykket.

Oppløsning

Hvis du mistenker at et svar kan ikke behandle automatisk, kan du prøve foreslåtte løsninger i tabellen nedenfor. Fleste disse løsningene krever at du først løser problemet, og deretter Eksporter svaret manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du behandler svar manuelt, kan du se artikkelen Behandle svar på datainnsamling manuelt.

Problem

Årsak

Løsning

Svar finnes i Outlook-mappen, men ikke ble behandlet. Data samling Status-kolonnen vises meldingen ikke behandlet.

Se gjennom meldingsalternativene i dialogboksen E-postalternativer for datainnsamling. Du velger å behandle svarene manuelt, eller velger innstillinger som gjør at bestemte svar behandles automatisk.

Tips!: For å vise alternativer, kategorien Eksterne Data i gruppen Samle Data, klikker du Behandle svar. Velg meldingen du vil bruke, og klikk Meldingsalternativer i dialogboksen.

Eksport svaret manuelt.

For å sikre at svar ennå ikke er mottatt, behandles automatisk, kan du endre innstillingene i dialogboksen Alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen E-postalternativer for datainnsamling.

Jeg svarte på en av meldingene mine, men det er ikke blir behandlet.

Svare på din egen melding innebærer en litt annen prosedyre.

Fyll ut skjemaet som er i den sendte meldingen blir funnet i Sendte elementer-mappen i stedet for å fylle ut skjemaet i meldingen du mottar. Bla til mappen Sendte elementer og åpne meldingen. Klikk Svar, fyller ut skjemaet, og klikk deretter Send.

Data samling Status-kolonnen viser følgende streng:

Finner ikke databasen. Finn databasen og Importer dataene manuelt.

Databasen er enten flyttet til et annet sted, har fått nytt navn eller slettet, eller er skadet.

Gjenopprette databasen til sin opprinnelige plassering, og Eksporter svaret manuelt.

Data samling Status -kolonnen viser følgende streng:

Kan ikke åpne databasen for å importere data fordi databasen er allerede i bruk. Behandle svarene manuelt når databasen blir tilgjengelig.

Databasen er åpen i alenemodus, og kan ikke gjøre endringer i databasen til eksklusiv lås frigis.

Be brukeren som har databasen åpen i alenemodus å lukke og åpne databasen i normal modus. Prøv deretter å eksportere svaret manuelt.

Data samling Status-kolonnen viser følgende streng:

Denne Access-databasen er beskyttet med et passord. Eksport disse dataene manuelt til Microsoft Access.

Måldatabasen er passordbeskyttet. Automatisk behandling mislykkes hvis databasen krever et passord.

Eksport svaret manuelt. Hvis du vil at fremtidige svar skal behandles automatisk, kan du fjerne passordet fra databasen.

Data samling Status -kolonnen viser en melding om at det mangler en tabell, spørring eller et felt.

Måltabellen eller spørringen er slettet eller har fått nytt navn, eller strukturen er endret på en slik måte at innholdet i skjemaet ikke kan legges til tabeller.

Opprette på nytt måltabellene og spørringene, eller opprette og sende en ny datainnsamlingsmelding.

Data samling Status-kolonnen viser følgende streng:

Kan ikke behandle denne e-postmeldingen. Skjemaet i denne e-postmeldingen er enten skadet eller har blitt endret.

Enten skjemaet i svaret er skadet, eller noen (mottakeren eller avsenderen) endret skjemaet.

Hvis en mottaker har endret skjemaet, ber du mottakeren om å sende skjemaet til deg på nytt, og deretter Eksporter svaret manuelt.

Hvis skjemaet i den opprinnelige meldingen er skadet eller ugyldig, må du opprette og sende en ny melding.

Data samling Status-kolonnen viser følgende streng:

Finner ikke informasjonen nødvendig å fullføre behandlingen i den angitte databasen.

Det mangler informasjon som er nødvendig å tilordne svaret til den eksisterende oppføringen som må oppdateres.

Meldingsinnstillingene må være synkronisert med Outlook. Bytte til Access og i dialogboksen Behandle svar, merker du meldingen. Under Detaljer om meldingen vises en advarselsboksen. Klikk melding i boksen Sikkerhetsadvarsel for å synkronisere innstillingene, og lukk deretter dialogboksen. Gå tilbake til Outlook, og Eksporter svaret manuelt.

Data samling Status-kolonnen viser følgende streng:

Kan ikke legge til eller oppdatere data fordi dataene vil resultere i like verdier i et felt som godtar bare unike verdier.

Et felt der indeksert-egenskapen er satt til Ja (ingen dubletter) kan ikke inneholde dupliserte verdier. Hvis verdien som er tilordnet til skjemafelt allerede finnes i det tilsvarende feltet i tabellen, mislykkes operasjonen.

Be mottakeren om å sende et nytt svar med en annen verdi i skjemafeltet.

Data samling Status -kolonnen viser følgende streng:

Verdien du angav er ikke et element i listen over valg

Skjemaet inneholder et obligatorisk felt som slår opp verdier, men brukeren angav ikke en verdi for feltet, eller bare fra liste-egenskapen for feltet er satt til Ja og brukeren har angitt en verdi som ikke er i listen.

Enten be mottakeren om å sende svaret på nytt når du har fullført alle feltene, eller fullføre og lagre skjemaet selv og Eksporter på nytt.

Data samling Status -kolonnen viser en melding som angir verdien som er angitt i et skjemafelt ikke er gyldig.

Mottakeren skrev inn ugyldige data i én eller flere felt.

Enten be mottakeren om å sende svaret på nytt når du har fullført alle feltene, eller fullføre og lagre skjemaet selv og Eksporter på nytt.

Data samling Status-kolonnen viser følgende streng:

Denne meldingen inneholder et skjema som du trenger å fylle. Når du er ferdig, kan du sende det til avsenderen av denne e-postmeldingen.

Mottakeren fullførte ikke skjemaet.

Be mottakeren om å sende et nytt svar når du har fullført skjemaet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×