Mine datainnsamlingssvar behandles ikke automatisk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Symptom

Du bruker Microsoft Office Access 2007 og Microsoft Office Outlook 2007 til å generere og sende en e-postmelding som inneholder et dataregistreringsskjema. Mottakerne rapporterer at de har fylt ut skjemaet og sendt det tilbake til deg som svar. Du ser imidlertid ikke de forventede resultatene i Office Access 2007 eller Office Outlook 2007. Eksempel:

  • Du ser ikke dataene i måltabellene i Access. Nye poster legges ikke til, eller eksisterende poster oppdateres ikke.

  • Kolonnen Datainnsamlingsstatus for meldingen i Outlook viser en feilmelding eller strengen "Melding ikke behandlet." I tillegg viser Kategorier-kolonnen for meldingen en rød firkant eller er tom.

    Tips!: Kolonnene i Outlook kalt Oppfølgingsflagg, Datainnsamlingsstatus og Kategorier, viser statusen for behandlingsoperasjonen. Hvis du vil legge til disse kolonnene i visningen, høyreklikker du en kolonneoverskrift, og deretter klikker du Feltvelger på hurtigmenyen. I dialogboksen Feltvelger drar du hvert felt og slipper det til høyre eller venstre for en eksisterende kolonneoverskrift.

    Når et svar behandles som det skal, er kolonnen Datainnsamlingsstatus tom, og Kategorier-kolonnen viser en grønn firkant. I tillegg viser Oppfølgingsflagg-kolonnen meldingen Datainnsamlingsoperasjonen var vellykket.

Løsning

Hvis du mistenker at et svar kan ikke behandle automatisk, kan du prøve foreslåtte løsninger i tabellen nedenfor. Fleste disse løsningene krever at du først løser problemet, og deretter Eksporter svaret manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du behandler svar manuelt, kan du se artikkelen Behandle svar på datainnsamling manuelt.

Problem

Cau Se

Løsning

Det finnes et svar i Outlook-mappen, men det ble ikke behandlet. I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises meldingen Melding ikke behandlet.

Se gjennom meldingsalternativene i dialogboksen E-postalternativer for datainnsamling. Du kan enten velge å behandle svarene manuelt, eller velge innstillinger som forhindrer at bestemte svar behandles automatisk.

Tips!: Hvis du vil vise alternativene, klikker du Behandle svar i gruppen Samle data i fanen Eksterne data. Velg den ønskede meldingen i dialogboksen, og klikk Meldingsalternativer.

Eksporter svaret manuelt.

For å sikre at svar ennå ikke er mottatt, behandles automatisk, kan du endre innstillingene i dialogboksen Alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen E-postalternativer for datainnsamling.

Jeg svarte på en av meldingene mine, men den behandles ikke.

Du bruker en litt annerledes fremgangsmåte når du svarer på dine egne meldinger.

I stedet for å fylle ut skjemaet i meldingen du mottar, fyller du ut skjemaet i den sendte meldingen som ligger i mappen Sendte elementer. Bla til mappen Sendte elementer, og åpne deretter meldingen. Klikk Svar, fyll ut skjemaet, og klikk deretter Send.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Finner ikke databasen. Finn databasen og importer dataene manuelt.

Databasen er enten flyttet til en annen plassering, har fått nytt navn eller er slettet, eller den er skadet.

Gjenopprett databasen til den opprinnelige plasseringen, og eksporter svaret manuelt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Kan ikke åpne databasen for import av data fordi databasen allerede er i bruk. Behandle svarene manuelt etter at databasen blir tilgjengelig.

Databasen er åpen i alenemodus, og det kan ikke gjøres endringer i databasen før den eksklusive låsen oppheves.

Be brukeren som har databasen åpen i alenemodus, om å lukke og deretter åpne databasen i normal modus. Prøv deretter å eksportere svaret manuelt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Denne Access-databasen er beskyttet med et passord. Eksporter disse dataene manuelt til Microsoft Access.

Måldatabasen er passordbeskyttet. Automatisk behandling mislykkes hvis databasen krever et passord.

Eksporter svaret manuelt. Hvis du vil at fremtidige svar skal behandles automatisk, fjerner du passordet fra databasen.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises en melding om at det mangler en tabell, spørring eller et felt.

Måltabellen eller spørringen er slettet eller har fått nytt navn, eller strukturen er endret slik at innholdet i skjemaet ikke kan legges til i tabellene.

Opprett måltabellene og spørringene på nytt, eller opprett og send en ny datainnsamlingsmelding.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Kan ikke behandle denne e-postmeldingen. Skjemaet i denne e-postmeldingen er skadet, eller det har blitt endret.

Skjemaet i svaret er skadet, eller noen (mottakeren eller avsenderen) har endret skjemaet.

Hvis en mottaker har endret skjemaet, ber du mottakeren om å sende skjemaet til deg på nytt, og deretter eksporterer du svaret manuelt.

Hvis skjemaet i den opprinnelige meldingen er skadet eller ugyldig, må du opprette og sende en ny melding.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Finner ikke den nødvendige informasjonen for å fullføre behandlingen i den angitte databasen.

Informasjonen som kreves for å tilordne svaret til den eksisterende posten som må oppdateres, mangler.

Meldingsinnstillingene må synkroniseres med Outlook. Bytt til Access, og velg deretter meldingen i dialogboksen Behandle svar. Under Meldingsinformasjon ser du en advarselsboks. Klikk meldingen i advarselsboksen for å synkronisere innstillingene, og lukk deretter dialogboksen. Bytt tilbake til Outlook, og eksporter svaret manuelt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Kan ikke legge til eller oppdatere data fordi dataene vil resultere i like verdier i et felt som bare godtar unike verdier.

Et felt der egenskapen Indexed (Indeksert) er angitt til Ja (ingen duplikater), kan ikke inneholde like verdier. Hvis verdien som tilordnes til skjemafeltet, allerede finnes i det tilsvarende feltet i tabellen, vil operasjonen mislykkes.

Be mottakeren sende et nytt svar, med en forskjellig verdi i skjemafeltet.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Verdien du har angitt, er ikke et element i valglisten.

Skjemaet inneholder et obligatorisk felt som slår opp verdier, men brukeren angav ikke en verdi for feltet, eller egenskapen LimitToList (BareFraListe) for feltet er angitt til Ja, mens brukeren angav en verdi som ikke er i listen.

Be mottakeren om å sende svaret på nytt etter at han eller hun har fylt ut alle feltene, eller fyll ut og lagre skjemaet selv, og eksporter det på nytt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises en melding om at verdien som er angitt i et skjemafelt, er ugyldig.

Mottakeren skrev inn ugyldige data i ett eller flere felt.

Be mottakeren om å sende svaret på nytt etter at han eller hun har fylt ut alle feltene, eller fyll ut og lagre skjemaet selv, og eksporter det på nytt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Denne meldingen inneholder et skjema du må fylle ut. Når du er ferdig, sender du det til avsenderen av e-postmeldingen.

Mottakeren fylte ikke ut skjemaet.

Be mottakeren sende et nytt svar etter at han eller hun har fylt ut feltet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×