Microsoft Office Word Viewer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Office Word Viewer kan du åpne, vise eller skrive ut dokumenter som er opprettet ved hjelp av Microsoft Office Word 2007, 2003, 2002 eller 2000. Word Viewer kan du kopiere tekst og grafikk i et annet program. Du kan imidlertid redigere, lagre eller opprette et nytt Word-dokument med mindre du har installert Word.

Viktig: Microsoft Word Viewer avsluttes i November, 2017. På det tidspunktet Viewer lenger ikke tilgjengelig for nedlasting, og vil ikke lenger motta sikkerhetsoppdateringer. Hvis du vil fortsette å vise Word-filer gratis, anbefaler vi installerer Word mobile-app eller lagre dokumenter i OneDrive eller Dropbox, der Word Online åpner dem i nettleseren.

For Word mobile-appen gå til butikken for enheten din:
Google Play
iTunes
Microsoft Store

Den nyeste versjonen av Microsoft Office eliminerer behovet for å bruke en spesiell viewer for Word-dokumenter.

Koble til, kjøp eller prøv Office

Hjelp for Word Viewer

Før du begynner

Åpne et dokument for lesing

Vise et dokument

Flytte rundt i et dokument

Skrive ut et dokument

Merk og Kopier tekst og grafikk

Se gjennom digitale sertifikater

Før du begynner

Siden Microsoft Office Word 2007 bruker nye filformatene, må du laste ned Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater i tillegg til Word Viewer til å åpne dokumenter som er opprettet ved hjelp av Office Word 2007.

Merknad: Word Viewer støtter ikke kjøring av makroer.

Microsoft anbefaler at du distribuerer Word Viewer med Word-dokumenter med personer som ikke har Microsoft Word. Word Viewer er en erstatning for Word Viewer 2003 og tidligere alle versjoner av Word Viewer.

Hjelp for Word Viewer er bare tilgjengelig når du er koblet til Internett. Hvis du vil skrive ut denne siden, klikker du Vis alle (over høyre) for å utvide alle inndelinger, og trykk deretter CTRL + P.

Til toppen av siden

Åpne et dokument for lesing

Hvis du vil åpne en fil i Word Viewer, gjør du følgende:

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. Klikk stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder filen du vil åpne, i Søk-listen.

 3. Finn filen, eller Finn og åpne mappen som inneholder filen i mappelisten.

 4. Klikk filen, og klikk deretter Åpne.

 • Når du prøver å åpne en fil som ikke er en støttet filtype, åpnes filen som en TXT-fil i Word Viewer. Dialogboksen Filkonvertering åpnes, og du kan velge et alternativ for tekstkoding.

 • Du kan åpne og vise en fil med begrenset tillatelse i Word Viewer bare hvis du har fått lese eller endre tilgang til filen av forfatteren. Hvis du vil vise hvilke tillatelser du har et dokument med begrenset tillatelse, dobbeltklikker du tillatelse-ikonet på statuslinjen.

Åpne et dokument for redigering

Hvis Word er installert på datamaskinen, og du vil endre en fil som er åpnet i Word Viewer, kan du klikke Åpne fil for redigering på Word Viewer fil-menyen for å åpne filen i Word.

Til toppen av siden

Vise et dokument

Velge en dokumentvisning

 • Klikk Normal, Weboppsett, Utskriftsoppsett, Leseoppsett, Disposisjon eller FullskjermVis-menyen.

 • I Word Viewer åpne dokumenter som standard i utskriftsoppsettvisning. Nettsider åpnes som standard i weboppsettvisning.

 • Hvis du vil velge menykommandoer i fullskjermmodus, holder du pekeren øverst på skjermen til menylinjen vises. Hvis du vil slå av fullskjermmodus og bytte til forrige visning, klikker du Lukk fullskjerm på verktøylinjen for Fullskjerm , eller trykk ESC.

 • Hvis du vil vise to sider eller skjermbilder samtidig i lesevisning for oppsett, klikker du Tillat flere siderVis-menyen.

Zoome inn eller ut i dokumentet

Du kan zoome inn for å få et nærbilde av dokumentet eller zoome ut for å se mer av siden eller sidene i redusert størrelse.

 1. Klikk ZoomVis-menyen.

 2. Velg en innstilling under Zoom til eller angi et tall mellom 10 og 500 i boksen prosent.

Merknad: Du kan ikke zoomer inn eller ut i dokumentet i lesevisning oppsett.

Vise eller skjule linjaler eller statuslinjen

 • Hvis du vil vise eller skjule den vannrette linjalen, klikker du LinjalVis-menyen.

Du kan vise den loddrette linjalen i utskriftsoppsettvisning bare.

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk kategorien Vis.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise eller skjule den loddrette linjalen, Merk av eller fjern merket for loddrett linjal (bare utskriftsoppsettvisning) under Alternativer for utskrifts- og Weboppsett.

  • Hvis du vil vise eller skjule statuslinjen, Merk av eller fjern merket for statuslinjen under Vis.

Vise dokumentegenskaper

Du kan vise dokumentegenskaper fra det åpne dokumentet eller fra fillisten i dialogboksen Åpne.

 • Hvis du vil vise dokumentegenskaper fra det gjeldende dokumentet, klikker du Egenskaperfil-menyen.

Hvis du vil vise dokumentegenskaper fra dialogboksen Åpne, gjør du følgende:

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. Velg dokumentet du vil se egenskapene i dialogboksen Åpne.

 3. Gjør ett av følgende på visninger-menyen:

  • Hvis du vil vise slike egenskaper som størrelsen på filen og datoen filen sist ble endret, klikker du Detaljer.

  • Hvis du vil vise alle dokumentegenskaper, klikker du Egenskaper.

Til toppen av siden

Flytte rundt i et dokument

Bla gjennom et dokument

Hvis du vil bla gjennom et dokument, må du vise vannrette og loddrette rullefeltene.

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk kategorien Vis.

 2. Under Vis, Merk Vannrett rullefelt og Loddrett rullefelt.

Hvis du vil

Gjør du dette

Rulle opp én linje

Klikk rullepil opp.

Bla nedover én linje

Klikk rullepil ned.

Rulle oppover ett skjermbilde

Klikk over rulleboksen.

Rulle nedover ett skjermbilde

Klikk under rulleboksen.

Rull ned til en bestemt side

Dra rulleboksen.

Bla mot venstre

Klikk venstre rullepil.

Rull til høyre

Klikk høyre rullepil.

Rulle til venstre utenfor margen, i normalvisning

Hold nede SKIFT, og klikk venstre rullepil.

Gå til en bestemt side, tabell eller et annet element

 1. Klikk Gå tilRediger-menyen.

 2. Klikk elementtypen i Gå til-boksen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gå til et bestemt element, skriver du inn navnet eller nummeret på elementet i boksen Skriv inn, og klikk deretter Gå til.

  • Gå til neste eller forrige element av samme type, kan du slette all tekst i boksen Skriv inn, og klikk deretter Neste eller forrige.

Følge en hyperkobling

Når et Word-dokument inneholder hyperkoblinger til andre plasseringer (for eksempel til plasseringer i samme fil eller filer på et nettverk eller Internett), kan du gå til disse plasseringene ved å holde nede CTRL-tasten og klikke visningstekst for hyperkobling eller bilde.

Til toppen av siden

Skrive ut et dokument

Skrive ut hele dokumentet

 • Hvis du vil skrive ut det aktive dokumentet, klikker du Skriv utfil-menyen.

  Merknad: Du kan skrive ut en fil med begrenset tillatelse bare hvis du har bestemte trykt tillatelse. Hvis du vil vise hvilke tillatelser du har et dokument med begrenset tillatelse, dobbeltklikker du tillatelse-ikonet på statuslinjen.

Skrive ut bestemte sider og inndelinger

Du kan skrive ut bestemte sider, én eller flere inndelinger eller et sideområde i mer enn én inndeling.

 1. Gå til Fil-menyen og klikk Skriv ut.

 2. Under Sideområde, klikker du sider.

 3. Skriv inn instruksjonene for å skrive ut ett av følgende i sider-boksen:

  Usammenhengende sider eller et sideområde

  Skriv inn sidetall med komma. Skriv inn sideområdet med en bindestrek mellom første og siste sidetall i området.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut sidene 2, 4, 5, 6 og 8, skriver du inn 2,4-6,8

  En rekke sider i en inndeling

  Skriv inn psidetall s inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut sidene 5 til 7 i inndeling 3, skriver du inn p5s3-p7s3

  En hel inndeling

  Skriv inn sinndelingsnummeret.

  Skriv for eksempel s3

  Usammenhengende inndelinger

  Inndelingsnummer, atskilt med komma.

  Skriv for eksempel s3, s5

  Et sideområde på tvers av inndelinger

  Skriv inn et utvalg av sidetall og inndelingene som inneholder dem med en bindestrek mellom første og siste sidetall i området.

  Skriv for eksempel p2s2-p3s5

Merknad: Du kan skrive ut en merket del av et dokument. Merk delen av dokumentet du vil skrive ut, klikker du Skriv utfil-menyen, og klikk deretter valg.

Skrive ut bare odde- og partallssider

 1. Gå til Fil-menyen og klikk Skriv ut.

 2. Klikk oddetallssider eller partallssider i listen Skriv ut.

Skrive ut i omvendt rekkefølge

I Word Viewer, du kan skrive ut et dokument i omvendt rekkefølge begynner med den siste siden.

 1. Gå til Fil-menyen og klikk Skriv ut.

 2. Klikk Alternativer i dialogboksen Skriv ut.

 3. Velg avmerkingsboksen for Omvendt rekkefølge under Utskriftsalternativer.

Skrive ut flere eksemplarer om gangen

 1. Gå til Fil-menyen og klikk Skriv ut.

 2. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i boksen Antall kopier.

Merk av for Sorter Hvis du vil skrive ut en fullstendig kopi av dokumentet før den første siden i neste eksemplar skrives. Hvis du foretrekker å skrive ut alle kopier av den første siden og deretter alle kopier av de påfølgende sidene, fjerner du merket for Sorter.

Til toppen av siden

Merk og Kopier tekst og grafikk

Merke tekst og grafikk

Du kan bruke musen eller tastaturet til å merke tekst og grafikk, og deretter lime dem inn i et annet program. Du kan også kopiere elementer som ikke er ved siden av hverandre. Du kan for eksempel velge et avsnitt på side 1 og en setning på side 3.

Merknad: Selv om du kan kopiere elementer fra et dokument i Word Viewer, kan du ikke bruke Word Viewer til å lime inn elementer i et dokument. Hvis du vil lime inn elementene, må du bruke et program, for eksempel Microsoft Office Word, som gjør det mulig å redigere dokumenter.

Velg elementer som ikke er ved siden av hverandre

 1. Merk det første elementet du vil bruke, for eksempel en tabellcelle eller et avsnitt.

 2. Hold nede CTRL.

 3. Velg eventuelle ekstra elementer du vil bruke mens du holder nede CTRL.

Merknad: Når du velger elementer som ikke er ved siden av hverandre, kan du velge bare elementer av samme type, for eksempel to eller flere tekstområde eller to eller flere flytende grafikk.

Merke tekst ved hjelp av musen

Hvis du vil merke

Gjør du følgende

En hvilken som helst mengde tekst

Dra over teksten.

Et ord

Dobbeltklikk ordet.

En tekstlinje

Flytt pekeren til begynnelsen av linjen til pekeren endres til en pil, og klikk deretter.

En setning

Hold nede CTRL, og klikk deretter i setningen.

Et avsnitt

Flytt pekeren til venstre for avsnittet til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og dobbeltklikk deretter. Eller klikk tre ganger hvor som helst i avsnittet.

Flere avsnitt

Flytt pekeren til venstre for avsnittet til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk og dra oppover eller nedover.

En stor tekstblokk

Klikk i begynnelsen av utvalget, Rull til slutten av det merkede området, og holder du nede SKIFT og klikk.

En tabell

Klikk på det øverste venstre hjørnet av tabellen, og dra til nedre høyre hjørne.

Et helt dokument

Flytt pekeren til venstre for ingen tekst i dokumentet, til pekeren endres til en pil som peker mot høyre, og klikk deretter tre ganger.

Merke tekst ved hjelp av tastaturet

Merk tekst ved å holde nede SKIFT og trykke tasten som flytter innsettingspunktet.

Utvide et merket område

Trykk dette

Ett tegn mot høyre

SKIFT+HØYREPIL

Ett tegn mot venstre

SKIFT+VENSTREPIL

Til slutten av et ord

CTRL+SKIFT+HØYREPIL

Til begynnelsen av et ord

CTRL+SKIFT+VENSTREPIL

Til slutten av en linje

SKIFT+END

Til begynnelsen av en linje

SKIFT+HOME

Én linje ned

SKIFT+PIL NED

Én linje opp

SKIFT+PIL OPP

Til slutten av et dokument

CTRL+SKIFT+END

Til begynnelsen av et dokument

CTRL+SKIFT+HOME

Til slutten av et vindu

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Å inkludere hele dokumentet

CTRL+A

Kopiere tekst og grafikk til et annet program

Merknad: Du kan kopiere innhold fra en fil med begrenset tillatelse bare hvis du har bestemte Kopier tillatelse. Hvis du vil vise hvilke tillatelser du har et dokument med begrenset tillatelse, dobbeltklikker du tillatelse-ikonet på statuslinjen.

 1. Merk teksten eller grafikken du vil kopiere.

 2. Klikk KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til programmet du vil kopiere informasjonen til, og bruk deretter programmets kommando for Lim inn.

Søke etter tekst

 1. Klikk SøkRediger-menyen.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i boksen Søk etter.

 3. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke.

  Hvis du vil merke alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk samtidig, Merk av for Merk alle elementer i, og velg deretter hvilken del av dokumentet du vil søke i ved å klikke Merk alle elementer i listen.

 4. Klikk Søk etter neste eller Søk etter alle.

Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Til toppen av siden

Se gjennom digitale sertifikater

 1. Klikk Vis signaturVerktøy-menyen.

 2. Hvis du vil vise detaljer om et bestemt sertifikat, velger du navnet på signataren, og klikk deretter Vis sertifikat.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slå fast om du skal klarere kilden for den digitale signaturen, ser du på feltene Utstedt til og Utstedt av.

  • Hvis du vil slå fast om sertifikatet er gyldig, kontrollerer du feltet Gyldig fra.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×