Merke, flytte, endre størrelse på og rotere figurer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Visio 2010 gir deg flere verktøy for å velge, flytte, endre størrelse på og rotere figurer og objekter. Når du har valgt et objekt- eller alle objektene - på tegningen, kan du deretter endre plasseringen, forstørre eller forminske dem, vende horisontalt og skyve dem på plass.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Hvis du ikke kan merke, flytte, endre størrelse på eller rotere en figur i diagrammet, kan den være en del av et låst lag.

Slik opphever du låsingen av et lag:

 • Klikk Lag i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg Lagegenskaper. Fjern merket for alternativet som er forbundet med figuren du vil merke, i kolonnen Lås i dialogboksen Lagegenskaper.

Hva vil du gjøre?

Merke figurer

Flytte figurer

Endre størrelse på figurer

Rotere eller vende figurer

Merke figurer

Som oftest må du merke figurer før du kan gjøre andre ting, for eksempel flytte, rotere eller endre størrelse på figurer i tegninger som er Visio 2010. I Visio kan du merke én figur om gangen, ved området med Lassomerking-verktøyet eller merke alle figurene på siden.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Merke én figur

 1. Klikk pekeverktøyet i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Hold pekeren over figuren på tegningssiden til den endres til en firehodet pil, og klikk deretter figuren.

Merke flere figurer ved hjelp av områdemerking

 1. Klikk Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Områdemerking.

 2. Hold pekeren over og til venstre for figurene du vil merke, og dra deretter for å lage et merkenett rundt figurene.

 3. Etter at du har merket figurene, vises det blå markeringshåndtak rundt figurene du merket, og magentafargede linjer rundt enkeltfigurer.

Merke flere figurer ved hjelp av lassomerking

 1. Klikk Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Lassomerking.

 2. Dra et frihåndsmerkenett rundt figurene du vil merke.

 3. Når du merker flere figurer, vises det blå markeringshåndtak rundt de merkede figurene.

Merke figurer som delvis befinner seg i et merket område

Merkenettet må som standard omslutte hver figur fullstendig for at figuren skal være merket for både Områdemerking- og Lassomerking-verktøyet. Hvis du vil ha enda mer fleksibilitet, kan du utvide merkenettet slik at figurer som delvis befinner seg i det merkede området, også blir merket.

Gjør følgende for at Visio skal kunne merke figurer som delvis befinner seg i et merket område:

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Visio.

 3. Merk av for Velg figurer som er delvis i området under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert i dialogboksen Visio-alternativer.

.

Merke flere figurer på en side ved hjelp av hurtigtaster

Trykk og hold nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer for å merke flere figurer samtidig.

Tips!: Du kan også bruke disse tastene til å legge til en figur i et merket område, Hvis du for eksempel vil legge til en figur i et merket område du opprettet ved hjelp av Områdemerking-verktøyet, kan du holde nede SKIFT eller CTRL og deretter klikke figuren.

Merke alle figurene på tegningssiden

Velg Merk alt i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Lassomerking.

Merke objekter av en bestemt type

 1. Klikk Velg i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter Velg etter type.

 2. Merk av for objekttypen du vil velge, i dialogboksen Velg etter type, for eksempel figurer, koblinger eller beholdere, og klikk deretter OK.

Oppheve merkingen av én eller flere figurer

Hvis du vil oppheve merkingen av alle figurer:

 • Klikk et tomt område i tegningen, eller trykk ESC.

Hvis du vil oppheve merkingen av én figur når flere figurer er merket:

 • Trykk SKIFT, og klikk en figur for å oppheve merkingen.

Til toppen av siden

Flytte figurer

Visio 2010 tilbyr flere måter å hjelpe deg med å plassere figurer nøyaktig der du vil ha dem.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Flytte figurer ved hjelp av musen

 1. Merk alle figurene du vil flytte.

 2. Hold pekeren over én av figurene. Det vises en firehodet pil.

 3. Dra figurene til de nye plasseringene.

  Alle de merkede figurene flyttes like langt og i samme retning i forhold til sin opprinnelige posisjon.

Tips!: Du begrenser flyttingen av figurene til loddrett eller vannrett ved å holde nede SKIFT mens du drar figurene. Du flytter figurene til en annen side i tegningen ved å dra figurene til en sidekategori.

Flytt figurer en bestemt avstand (krever Visio Professional 2010 )

 1. Merk alle figurene du vil flytte.

 2. Klikk Tillegg, velg Visio-tillegg, og klikk deretter Flytt figurer i Makroer-gruppen i kategorien Vis.

 3. Angi koordinatsystemet du vil bruke til å flytte figuren eller figurene, under Retning.

  • Vannrett/loddrett     Det brukes X-Y-koordinater (kartesiansk) til å flytte det merkede området.

  • Avstand/vinkel     Det brukes polære koordinater til å flytte det merkede området.

 4. Angi hvor langt det merkede området skal flyttes.

 5. Velg Lag kopi for å flytte en kopi av den merkede figuren eller figurene og beholde den opprinnelige figuren eller figurene på den opprinnelige posisjonen.

 6. Klikk OK når du er ferdig med å velge.

Skyve figurer på plass ved hjelp av piltastene

 1. Merk alle figurene du vil flytte.

 2. Gjør følgende:

  • Hvis du vil flytte en figur til den neste posisjonen som det kan forankre, for eksempel et rutenett eller aksemerke, trykker du en piltast.

   Hvis figuren ikke kan festes i noen posisjon, trykker du en piltast for å flytte figuren én piksel på linjalen.

  • Hold nede SKIFT mens du trykker en piltast for å flytte figuren én piksel.

Obs!: Hvis tegningen ruller nedover i stedet for at figuren flyttes når du trykker en piltast, må du kontrollere at SCROLL LOCK-tasten ikke er aktivert.

Til toppen av siden

Endre størrelse på figurer

Du kan endre størrelse på figurer ved å dra dem før de er størrelsen du vil bruke i Visio 2010, eller du kan angi en bestemt størrelse.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre størrelsen på en todimensjonal figur (for eksempel et rektangel) ved hjelp av musen

 1. Merk alle figurene du vil endre størrelse på.

 2. Dra et markeringshåndtak Merkehåndtak til figuren har størrelsen du ønsker. Hvis du vil endre størrelsen på figuren proporsjonalt, kan du dra et hjørnehåndtak.

Endre størrelsen på en endimensjonal figur, for eksempel en linje, ved hjelp av musen

 1. Merk figuren du vil endre størrelse på.

 2. Dra et endepunkt til lengden du ønsker.

Endre størrelsen på en figur ved hjelp av vinduet Størrelse og posisjon

 1. Merk alle figurene du vil flytte.

 2. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Vis, og velg Størrelse og posisjon.

 3. Skriv inn nye verdier i boksene Bredde, Høyde eller Lengde i vinduet Størrelse og posisjon.

Til toppen av siden

Rotere eller vende figurer

Du kan rotere figurer etter grader, vende dem loddrett, vende dem vannrett eller rotere dem ved hjelp av rotasjonshåndtaket.

Obs!: Hvis du vil lære hvordan du roterer tekst, se Legge til, redigere, flytte eller rotere tekst og tekstblokker.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Rotere en figur 90 grader

 1. Merk figurene du vil rotere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Posisjon, velg Roter figurer, og velg Roter 90º mot venstre i Ordne-gruppen i kategorien Hjem for å rotere figuren mot klokken.

  • Klikk Posisjon, velg Roter figurer, og velg Roter 90º mot høyre i Ordne-gruppen i kategorien Hjem for å rotere figuren med klokken.

Rotere en figur ved hjelp av rotasjonshåndtaket

 1. Merk figurene du vil rotere.

 2. Dra et rotasjonshåndtak Rotasjonshåndtak i Visio 2010. .

  Figuren roterer rundt rotasjonspinnen i rotasjonshåndtak . Du flytter pinnen ved å holde pekeren over rotasjonshåndtaket, og deretter flytter du pekeren over pinnen og drar den til en ny plassering.

  Jo lengre du flytter markøren fra det merkede området mens du drar rotasjonshåndtaket, desto mindre trinn økes rotasjonen med.

Rotere en figur etter vinkel ved hjelp av vinduet Størrelse og posisjon

 1. Merk figurene du vil rotere.

 2. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Vis, og velg Størrelse og posisjon.

 3. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Vis, og velg Størrelse og posisjon.

 4. Skriv inn nye verdier i Vinkel-boksene i vinduet Størrelse og posisjon.

Vende en figur loddrett

 1. Merk figurene du vil vende.

 2. Klikk Posisjon, velg Roter figurer, og velg Vend loddrett i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

Vende en figur vannrett

 1. Merk figurene du vil vende.

 2. Klikk Posisjon, velg Roter figurer, og velg Vend vannrett i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×