Merke figurer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hva du vil gjøre?

Merke én figur

Merke flere figurer

Merke alle objekter av en bestemt type

Oppheve merkingen av én eller flere figurer

Feilsøke problemer med merking

Du må vanligvis merke figurer før du kan gjøre andre ting i Microsoft Office Visio-tegninger, for eksempel flytte, rotere eller endre størrelse på figurer. Visio inneholder flere verktøy for merking av figurer. Hvis du vet når du bør bruke de forskjellige verktøyene, er det enkelt å arbeide med figurer.

Merke én figur

Hvis du skal arbeide med en figur, merker du den først på tegningssiden. Deretter utfører du oppgaven din, for eksempel bruker formatering, flytter figuren, justerer den eller legger til tekst.

 1. Klikk pekerverktøyet på standardverktøylinjen, og pek deretter på figuren du vil merke, på tegnesiden.

 2. Når pekeren endres til en firehodet pil, klikker du figuren.

  merk én figur

  Det dukker opp grønne håndtak på figuren når du merker den.

  Obs!: Du kan endre størrelse på figurer ved å dra i disse håndtakene, som kalles markeringshåndtak, på todimensjonale figurer og endepunktene på endimensjonale figurer. Den grønne sirkelen som vises over figuren, kalles roteringshåndtaket. Du kan dra i det for å rotere figuren i ønsket retning.

Til toppen av siden

Merke flere figurer

Når du vil flytte eller formatere flere figurer, kan du merke dem og arbeide med alle samtidig. Hvilken metode du bruker, avhenger av flere faktorer: hvilken handling du vil utføre, hvilken figur du vil skal være den primære figuren, og hvordan figurene du vil merke, er ordnet i tegningen (om de er tilstøtende eller spredt over hele siden).

Du kan merke flere figurer ved hjelp av hvilken som helst av følgende metoder:

Ved hjelp av verktøyet for Områdemerking

Ved hjelp av Lassomerking-verktøyet

Ved hjelp av Merk flere-verktøyet

Bruke hurtigtaster

Merke alle figurene på en side

Bruke Områdemerking-verktøyet

Merk område-verktøyet

Bruk Områdemerking-verktøyet når du enkelt kan tegne et rektangulært merkenett rundt figurene. (Merkenettet definerer området som omslutter alle figurene som skal merkes, med en grønn linje.)

 1. Klikk pil ned ved siden av pekerverktøyet, og klikk deretter Områdemerking.

 2. Plasser pekeren over og til venstre for figurene du vil merke, og dra deretter for å lage et merkenett rundt figurene.

  merk flere figurer ved hjelp av verktøyet for områdemerking

  Når du har merket figurene, vil du se grønne markeringshåndtak rundt figurene du merket, og magenta linjer rundt de individuelle figurene.

  Den primære figuren har en tykk, magenta kontur.

Bruke Lassomerking-verktøyet

lassomerking-verktøyet

Med Lassomerking-verktøyet kan du merke flere figurer i et ikke-rektangulært område.

 1. Klikk pil ned ved siden av pekerverktøyet, og klikk deretter Lassomerking.

 2. Dra et frihåndsmerkenett rundt figurene du vil merke.

  merk flere figurer ved hjelp av lassomerking-verktøyet

  Når du merker flere figurer, vises grønne markeringshåndtak rundt de merkede figurene.

Tips!: Standarden for både Områdemerking-verktøyet og Lassomerking-verktøyet tilsier at merkenettet må omslutte hver enkelt figur fullstendig for at figuren skal være merket. Hvis du vil ha større fleksibilitet, kan du utvide merkenettet slik at figurene som er delvis inne i nettet, også blir merket. Dette gjør du ved å klikke AlternativerVerktøy-menyen og deretter merke av for Merk figurer som ligger delvis innenfor området i kategorien Generelt.

Bruke Merk flere-verktøyet

Velg flere-verktøyet

Med Merk flere-verktøyet kan du legge til figurer i det merkede området. Dette verktøyet gir deg kontroll over definering av den primære figuren.

Hvis du for eksempel har figurer som er nær hverandre, kan du klikke en figur for å gjøre den til den primære figuren og deretter klikke flere figurer for å legge dem til i det merkede området.

 1. Klikk pil ned ved siden av pekerverktøyet, og klikk deretter Merk flere.

 2. Klikk hver enkelt figur du vil merke.

  merk flere figurer ved hjelp av verktøyet for å merke flere

  Den første figuren du merket, får en kontur med en tykk, magenta boks, og alle andre figurer har tynne, magenta linjer.

Obs!: Når du bruker Merk flere-verktøyet og drar musen rundt figurer, fungerer pekeren som Merk flere-verktøyet.

Bruke hurtigtaster

Du kan holde nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer for å merke flere figurer samtidig.

Du kan også bruke disse tastene til å legge til en annen figur i et gjeldende merket område. Hvis du for eksempel vil legge til en figur i et merket område du opprettet med Områdemerking-verktøyet, kan du holde nede SKIFT eller CTRL og deretter klikke figuren.

velg figurer ved hjelp av SKIFT- eller CTRL-tastene

Merke alle figurene på en side

Hvis du har zoomet inn på en side og vil beholde denne nærbildevisningen, kan du enkelt merke alle figurene på en side uten å måtte klikke én og én figur eller dra et merkenett rundt dem.

Gjør ett av følgende:

 • Klikk Merk altRediger-menyen.

 • Trykk CTRL+A.

Når du merker alle figurene på siden, vil den primære figuren være den siste figuren du la inn på siden.

Til toppen av siden

Merke alle av en bestemt type objekter

Du kan enkelt merke alle objekter av en bestemt type, for eksempel figurer, grupper eller støttelinjer:

 • Klikk Velg etter typeRediger-menyen, og merk av for den typen objekt du vil velge, for eksempel figurer, grupper eller støttelinjer.

Til toppen av siden

Oppheve merkingen av én eller flere figurer

Hvis du ved et uhell inkluderer flere figurer i det merkede området enn du hadde tenkt, kan du enkelt oppheve merkingen av én eller flere figurer.

Hvis du vil oppheve merkingen av alle figurer:

 • Klikk et tomt område i tegningen, eller trykk ESC.

Hvis du vil oppheve merkingen av én figur når flere figurer er merket:

 • Trykk SKIFT, og klikk en figur for å oppheve merkingen.

Til toppen av siden

Feilsøke problemer med merking

Hvis du har problemer med å merke figurer på tegningssiden, kan problemet være at figurene er beskyttet, eller at de er gruppert.

Er figurene beskyttet?

Hvis du ikke kan merke en figur, kan figuren være beskyttet mot merking, noe som forhindrer deg i å slette eller bruke endringer på den, for eksempel plassering, endring av størrelse, formatering, redigering av tekst eller rotering.

Slik fjerner du beskyttelse mot merking:

 1. Klikk Vinduet TegningsutforskerVis-menyen.

 2. Høyreklikk navnet på tegnefilen, og klikk deretter Beskytt dokument.

 3. Fjern merket for Figurer i dialogboksen Beskytt dokument, og klikk deretter OK.

Hvis du kan merke en figur, men ikke kan bruke endringer på den, kan det hende at figuren fortsatt er beskyttet. Hvis det vises grå håndtak på den merkede figuren, er figuren låst mot alle endringer.

Slik fjerner du beskyttelsen mot alle endringer:

 1. 1. Merk figuren, og klikk deretter BeskyttelseFormat-menyen.

 2. 2. Fjern merket for alternativene som gjelder egenskapene du vil endre, og klikk deretter OK.

Er figurene gruppert?

Hvis du kan merke figuren, men ikke kan arbeide med den som forventet, kan det hende figuren er en gruppe. Figurer som er gruppert, fungerer som én enhet. Hvis figurene er gruppert, kan du for eksempel endre fargen på dem samtidig.

Slik finner du ut om en figur er en gruppe:

 • Merk figuren, og klikk deretter utvalgFormat-menyen. Hvis figuren Type er angitt som gruppe, er figuren en gruppe.

Slik merker du en figur i en gruppe:

 • Merk gruppe, og klikk deretter Åpne gruppeRediger-menyen.

  Det åpnes et vindu som viser figurgruppen. Du kan deretter merke en figur og bruke endringer på den. Når du er ferdig, lukker du vinduet ved å klikke Lukk-knappen på øvre høyre hjørne av vinduet.

Tips!: Du kan også merke en figur i en gruppe ved å klikke en gruppe én gang og deretter klikke en bestemt figur i gruppen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×