Mer om datavalidering

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Dette er en avansert emne på datavalidering. Hvis en innføring i datavalidering og hvordan du validerer en celle eller et område, kan du se legge til datavalidering i en celle eller et område.

Du kan bruke datavalidering til å begrense typen data eller verdier som brukerne angir i celler. Du kan for eksempel bruke datavalidering til å beregne tillatte maksimumsverdien i en celle som er basert på en verdi for et annet sted i arbeidsboken. I eksemplet nedenfor har brukeren skrev abc, som ikke er en gyldig verdi i cellen.

Eksempel på en ugyldig inndatamelding

En inndatamelding vises når brukere merker cellen

Når er datavalidering nyttig?

Datavalidering er uvurderlig når du vil dele en arbeidsbok med andre, og du vil bruke data som er angitt for å være nøyaktige og konsekvente. Du kan bruke datavalidering blant annet følgende:

 • Begrense oppføringer til forhåndsdefinerte elementer i en liste, For eksempel du kan begrense en brukers avdeling valg regnskap, lønn, t, for å nevne noen.

 • Begrens tall utenfor et angitt område– For eksempel du kan angi en maksimale prosentandelen inndata for en ansatt årlige personlig tillegg, la oss si at 3%, eller Tillat bare et helt tall mellom 1 og 100.

 • Begrens datoer utenfor en bestemt tidsramme– For eksempel i en ansatt fritid forespørselen, du kan hindre andre i å velge en dato før dagens dato.

 • Begrens klokkeslett utenfor en bestemt tidsramme– du kan For eksempel angi møte planlegging mellom 8:00 AM og 5:00 PM.

 • Begrens antall tegn i teksten, For eksempel du kan begrense tillatte teksten i en celle til opptil 10 tegn.

 • Validere data basert på formler eller verdier i andre celler, For eksempel du kan bruke datavalidering til å angi en maksimumsgrense for provisjon og tillegg som er basert på den totale planlagte lønn-verdien. Hvis brukere angir mer enn hvor grensen, kan de se en feilmelding.

Validering inndata og feilmeldinger

Du kan velge å vise en inndatamelding når brukeren velger cellen. Inndata meldinger brukes vanligvis til å gi brukerne veiledning om typen data du vil bruke angitt i cellen. Denne typen melding vises nær cellen. Du kan flytte denne meldingen hvis du vil, og det forblir synlige før du flytter til en annen celle eller trykker du Esc.

Skriv inn meldingen viser for en celle

Du kan konfigurere inndata meldingen i andre validering i kategorien data.

Inndatamelding innstillinger i dialogboksen datavalidering

Når brukerne vant til å skrive inndatameldingen, kan du fjerne merket for alternativet Vis inndatamelding når cellen merkes.

Du kan også vise en Advarsel om feil som vises bare når det skrives inn ugyldige data.

Advarsel angitt ugyldige data

Du kan velge mellom tre typer varsler om feil:

Ikon

Type

Bruksområde

Stoppikon

Stopp

Hindre at brukere skriver inn ugyldige data i en celle.

En Stopp advarsel har to alternativer: Prøv på nytt eller avbryte.

Advarselsikon

Advarsel!

Varsle brukere at dataene som er registrert er ugyldig, uten å hindre skrive den inn.

Når det vises en advarsel om advarsel , kan brukere klikke Ja for å godta den ugyldige oppføringen, uten å redigere den ugyldige oppføringen eller Avbryt for å fjerne ugyldige oppføringen.

Informasjonsikon

Informasjon

Informer brukerne om at dataene som er registrert er ugyldig, uten å hindre skrive den inn. Denne typen denne feilmeldingen er den mest fleksible.

Når det vises en melding om informasjon , kan brukerne klikke OK for å godta den ugyldige verdien eller Avbryt for å avvise den.

Tips for arbeid med datavalidering

Bruk disse tipsene og triksene for arbeid med datavalidering i Excel.

Obs!: Hvis du vil bruke datavalidering med arbeidsbøker i Excel Services eller Excel Online må du opprette datavalidering i Excel skrivebordsversjonen først.

 • Bredden på fra rullegardinlisten, bestemmes av bredden på cellen som har datavalideringen. Du må kanskje justere bredden på denne cellen for å forhindre avkorting av bredden med gyldige oppføringer som er bredere enn bredden på fra rullegardinlisten.

 • Hvis du har tenkt å beskytte regnearket eller arbeidsboken, kan du beskytte den når du er ferdig med å angi innstillingene for datavalidering. Kontroller at du låser opp celler validert før du beskytter regnearket. Ellers vil brukere ikke kunne skrive inn data i cellene. Se Beskytt et regneark.

 • Hvis du har tenkt å dele arbeidsboken, kan du dele det etter at du er ferdig med å angi innstillinger for validering og beskyttelse av data. Når du deler en arbeidsbok, kan du ikke endre innstillingene for datavalidering med mindre du stoppe deling.

 • Du kan bruke datavalidering på celler som det allerede er lagt inn data i. Du får imidlertid ikke noe automatisk varsel om eksisterende celler inneholder ugyldige data. I dette scenarioet kan du utheve ugyldige data ved å be om at de skal innsirkles i regnearket. Når du har identifisert de ugyldige dataene, kan du skjule sirklene igjen. Hvis du korrigerer en ugyldig oppføring, forsvinner sirkelen automatisk.

  Sirkelen betyr at det er ugyldige data

  Hvis du vil bruke sirklene, merker du cellene du vil evaluere og gå til Data > Dataverktøy > Datavalidering > Sirkle inn ugyldige Data.

  Sirkle inn ugyldige Data på båndet
 • Du kan raskt fjerne datavalidering for en celle, merker du den og deretter går du til Data > Dataverktøy > Datavalidering > Innstillinger > Fjern alle.

 • Hvis du vil finne celler i regnearket som har datavalidering, klikker du Søk etter og merk i gruppen Redigering på fanen Hjem, og deretter klikker du Datavalidering. Når du har funnet cellene som har datavalidering, kan du endre, kopiere eller fjerne valideringsinnstillingene.

 • Når du oppretter en rullegardinliste, kan du bruke kommandoen Definer navn (kategorienformler, Definerte navn-gruppen) for å definere et navn for området som inneholder listen. Når du oppretter listen på et annet regneark, kan du skjule regnearket som inneholder listen, og deretter Passordbeskytt arbeidsboken slik at brukerne ikke har tilgang til listen.

 • Hvis du endrer valideringsinnstillingene for en celle, kan du automatisk bruke endringene i alle andre celler som har de samme innstillingene. Du gjør dette ved å merke av for Bruk disse endringene på alle celler med samme innstillinger på fanen Innstillinger.

 • Hvis datavalideringen ikke fungerer, må du kontrollere følgende:

  • Ingen brukere kopierer eller fyller inn data - datavalidering er utformet for å vise meldinger og hindre ugyldige oppføringer bare når brukere skriver inn data direkte i en celle. Når dataene er kopiert eller fylt inn, vises ikke meldingene. Hvis du vil hindre brukere i å kopiere og fylle ut data ved å dra og slippe celler, går du til fil > Alternativer > Avansert > Redigeringsalternativer > Fjern Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler merket, og deretter Beskytt regnearket.

  • Manuell omberegning er deaktivert – Hvis manuell omberegning er aktivert, til celler som kan hindre at dataene blir validert på riktig måte. Hvis du vil deaktivere manuell omberegning, kan du gå til kategorien formler > Beregning-gruppen > Beregningsalternativer > Velg automatisk.

  • Formler er uten feil – Kontroller at formler i validert celle ikke forårsaker feil, som #REF! eller #DIV/0!. Excel ignorerer datavalideringen før du rette feilen.

  • Celler referert i formler er gyldige – Hvis en referert celle endres slik at en formel i en validert celle beregner et ugyldig resultat, Valideringsmeldingen for cellen, vises ikke.

  • En Excel-tabell kan være koblet til et SharePoint-område – du kan ikke legge til datavalidering i en Excel-tabell som er koblet til et SharePoint-område. Hvis du vil legge til datavalidering, må du koble fra Excel-tabell eller konvertere Excel-tabell til et område.

  • Det er for øyeblikket kan du legge inn data - kommandoen i datavalidering er ikke tilgjengelig mens du angir data i en celle. Hvis du vil skrive inn data er ferdig, trykker du Enter eller ESC for å avslutte.

  • Regnearket kan være beskyttet eller delt – du kan ikke endre innstillingene for datavalidering Hvis arbeidsboken er delt eller beskyttet. Du må oppheve delingen eller oppheve beskyttelsen av arbeidsboken først.

Oppdatere eller fjerne datavalidering i en arvet arbeidsbok

Hvis du arver en arbeidsbok med datavalidering, kan du endre eller fjerne den med mindre regnearket er beskyttet. Hvis det er beskyttet med må et passord som du ikke vet at du prøve å kontakte eieren av forrige for å hjelpe deg med å oppheve beskyttelsen av regnearket, som Excel har ingen måte å gjenopprette ukjent eller tapte passord. Du kan også kopiere dataene til et annet regneark, og deretter fjerne datavalidering.

Hvis du ser et datavalideringsvarsel når du prøver å angi eller endre data i en celle, og du ikke vet hva du kan angi, kontakter du eieren av arbeidsboken.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn et spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Bruke datavalidering på celler

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×