Enkel matematikk i Excel

Mer komplekse formler i Excel 2013

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Se denne videoen for å forstå hvordan du kan lage mer komplekse formler ved hjelp av flere operatorer, cellereferanser og funksjoner.

Vil du vite mer?

Bruke Autosummer for å summere tall

Summer tall ved å opprette en formel

Nå skal vi opprette flere komplekse formler med mange operatorer, cellereferanser og funksjoner.

Vi skal beregne salgsprovisjon basert på netto omsetning.

Dette gjør jeg ved å ta salgsprisen og trekke fra kostnader for solgte varer.

Dette er i parentes for å sikre at det gjøres først.

Deretter multipliserer jeg netto omsetning ut fra provisjonsprosenten i B4, 3 %. Dette returnerer provisjonen.

La oss se hvordan dette fungerer i en formel.

Fordi cellereferansene er i parenteser, blir først kostnader for solgte varer trukket fra salgsprisen.

Dette returnerer en netto omsetning på USD 3 200.

Denne multipliseres så med 3 % og returnerer en provisjon på USD 96.

Nå skal vi finne de vektede poengsummene for studenter.

Med vektede poengsummer mener jeg at forskjellige prøver tildeles en viktighet som en prosentandel av studentens sluttkarakter.

Prøve 1 og prøve 2 teller som 10 % hver, og tentamen og eksamen teller som 40 % hver.

Dette gjør jeg ved å multiplisere Bobs poengsum for prøve 1 med prøvens vekting.

Jeg trykker F4 etter at jeg har angitt vektverdien i B3, slik at hvis jeg kopierer formelen,

vil vektingen for prøve 1 alltid ligge i celle B3.

Dette kalles en absolutt cellereferanse.

Deretter legger jeg til Bobs poengsum for tentamen, multiplisert med vektingen i B4, og trykker F4 igjen.

Jeg bruker samme fremgangsmåte for prøve 2 og eksamen.

Jeg kopierer formelen ved å klikke cellen,

plassere musepekeren over cellens nedre høyre hjørne til jeg ser et svart +-tegn,

venstreklikke med musen og dra kantlinjen mot venstre.

Her er studentenes vektede poengsummer.

La oss se nærmere på hva som skjer i denne formelen for Bobs vektede poengsum.

Hvert av prøveresultatene multipliseres med sitt vekttall og resulterer i denne formelen.

Deretter legges tallene sammen, og vi får resultatet 74,5.

Hva er verdien som returneres av denne formelen?

Først tar vi de innerste parentesene, 5 minus 3 er 2, som gir denne formelen.

Deretter tar vi de gjenstående parentesene. 10 ganger 2 er 20, og 1 minus 4 er -3, som gir denne formelen.

Nå utfører vi multiplikasjon og divisjon fra venstre mot høyre. 6 ganger 20 er 120, delt på 3 er 40, som gir denne formelen.

Til slutt legger vi til og trekker fra fra venstre mot høyre. 4 + 40 er 44, - 3 er 41.

Du kan bruke funksjoner i formler med flere operatorer, inkludert nestede parenteser.

Funksjoner og cellereferanser evalueres og behandles som de resulterende tallene.

Parentesene som kommer etter et funksjonsnavn, fungerer bare som en beholder for funksjonens argumenter,

for eksempel tall eller cellereferanser, og påvirker ikke rekkefølgen for operasjonene i en formel.

La oss se nærmere på hva som skjer i denne formelen.

Funksjonene og cellereferansene evalueres og resulterer i denne formelen.

Operasjonene i parenteser gjøres først og gir formelen 12 minus 3, som blir 9.

Nå vet du ganske mye om hvordan du utfører enkle matematiske beregninger i Excel.

Det er selvfølgelig mye mer å lære.

Sjekk derfor kurssammendraget på slutten. Det beste du kan gjøre, er imidlertid å utforske Excel 2013 på egen hånd.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×