Masseimport av eksterne kontakter til Exchange Online

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen er for administratorer. Prøver du å importere kontaktene til din egen postboks? Se Importer kontakter til Outlook

Har firmaet mange eksisterende forretningskontakter som du vil ta med i den delte adresseboken (også kalt global adresseliste) i Exchange Online ? Vil du legge til eksterne kontakter som medlemmer av distribusjonsgrupper, på samme måte som med brukere i organisasjonen? Hvis dette er tilfelle, kan du bruke Exchange Online PowerShell og en CSV (kommadelte)-fil til flere importere eksterne kontakter til Exchange Online. Det er en tretrinns prosess:

Trinn 1: Opprett en CSV-fil som inneholder informasjon om de eksterne kontaktene

Trinn 2: Opprett de eksterne kontaktene med PowerShell

Trinn 3: Legg til informasjon i egenskapene for de eksterne kontaktene

Når du har fullført disse trinnene for å importere kontakter, kan du utføre disse tilleggsoppgavene:

Legg til flere eksterne kontakter

Skjul eksterne kontakter fra den delte adresseboken

Trinn 1: Opprett en CSV-fil som inneholder informasjon om eksterne kontakter

Det første trinnet er å opprette en CSV-fil som inneholder informasjon om hver eksterne kontakt du vil importere til Exchange Online.

 1. Kopier følgende tekst til en tekstfil i notisblokken, og lagre den på skrivebordet som en CSV-fil ved å angi filtypen .csv, for eksempel ExternalContacts.csv.

  Tips!: Hvis språk inneholder spesialtegn (for eksempel åäog ö i svensk) lagre CSV-filen med UTF-8 eller annen Unicode-koding når du lagrer filen i Notisblokk.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Den første raden eller overskriftsraden i CSV-filen viser egenskapene for kontakter som kan brukes når du importerer dem til Exchange Online. Hvert egenskapsnavn er atskilt med komma. Hver rad under overskriftsraden representerer egenskapsverdiene for å importere en enkelt ekstern kontakt.

  Obs!: Denne teksten inneholder eksempeldata som du kan slette. Ikke slett eller endre den første raden (topptekst). Den inneholder alle egenskapene for eksterne kontakter.

 2. Åpne CSV-filen i Microsoft Excel for å redigere den, da det er mye enklere å redigere CSV-filer i Excel.

 3. Opprett en rad for hver kontakt du vil importere til Exchange Online. Fyll ut så mange av cellene som mulig. Denne informasjonen vises i den delte adresseboken for hver kontakt.

  Viktig!:  Følgende egenskaper (som er de fire første elementene i overskriftsraden) er nødvendige for å opprette en ekstern kontakt, og må fylles ut i CSV-filen: ExternalEmailAddress, Name, FirstName, LastName. PowerShell-kommandoen som du kjører i trinn 2, bruker verdiene for disse egenskapene til å opprette kontakter.

Tilbake til toppen

Trinn 2: Opprett eksterne kontakter med PowerShell

Neste trinn er å bruke CSV-filen du opprettet i trinn 1 og PowerShell til å masseimportere eksterne kontakter som er oppført i CSV-filen, til Exchange Online.

 1. Koble PowerShell til din Exchange Online-organisasjon. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell. Pass på å bruke brukernavnet og passordet for din Office 365 globale administratorkonto når du kobler til Exchange Online PowerShell.

 2. Når du har koblet PowerShell til Exchange Online, går du til skrivebordmappen der du lagret CSV-filen i trinn 1, for eksempel C:\Brukere\Administrator\skrivebord.

 3. Kjør følgende kommando for å opprette eksterne kontakter:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Det kan ta litt tid å opprette de nye kontaktene, avhengig av hvor mange du importerer. Når kommandoen er ferdige å kjøre, viser PowerShell en liste over de nye kontaktene som ble opprettet.

 4. Hvis du vil vise de nye eksterne kontaktene, kan du gå til Administrasjonssenter for Exchange (EAC), og deretter klikke Mottakere > Kontakter.

  Tips!: Hvis du vil ha instruksjoner for å koble til EAC, kan du se Exchange-administrasjonssenteret i Exchange Online.

 5. Klikk om nødvendig Oppdater Oppdater-ikon for å oppdatere listen og se de eksterne kontaktene som ble importert.

  De importerte kontaktene vises i den delte adresseboken i Outlook og Outlook på nettet.

  Obs!: Du kan også vise kontaktene i Office 365 administrasjonssenteret ved å gå til Brukere > Kontakter.

Tilbake til toppen

Trinn 3: Legg til informasjon i egenskapene for hver eksterne kontakt

Når du har kjørt kommandoen i trinn 2, er de eksterne kontaktene opprettet, men de inneholder ikke noe av informasjonen om kontakten eller organisasjonen som er informasjonen fra de fleste av cellene i CSV-filen. Årsaken til dette er at når du oppretter nye eksterne kontakter, fylles bare de nødvendige egenskapene ut. Ikke bekymre deg hvis ikke all informasjon er fylt ut i CSV-filen. Hvis det ikke er fylt ut, legges det ikke til.

 1. Koble PowerShell til din Exchange Online-organisasjon. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell.

 2. Gå til skrivebordmappen der du lagret CSV-filen i trinn 1, for eksempel C:\Brukere\Administrator\skrivebord.

 3. Kjør følgende to kommandoer for å legge til de andre egenskapene fra CSV-filen til eksterne kontakter som du opprettet i trinn 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Obs!: Manager-parameteren kan være problematisk. Hvis cellen er tom i CSV-filen, vil du få en feilmelding, og ikke noe av egenskapsinformasjonen blir lagt til kontakten. Hvis du ikke trenger å angi en leder, kan du bare slette –Manager $_.Manager fra den forrige PowerShell-kommandoen.

  Det kan ta litt tid å opprette de nye kontaktene, avhengig av hvor mange du importerte i trinn 1.

 4. Slik kontrollerer du at egenskapene ble lagt til kontakter:

  1. I EAC går du til Mottakere > Kontakter.

  2. Klikk en kontakt, og klikk deretter Rediger Redigeringsikon for å vise kontaktens egenskaper.

Det var det hele. Brukere kan se kontaktene og tilleggsinformasjon i adresseboken Outlook og Outlook på nettet.

Tilbake til toppen

Legg til flere eksterne kontakter

Du kan gjenta trinn 1 til trinn 3 for å legge til nye eksterne kontakter i Exchange Online. Du eller brukerne i firmaet kan bare legge til en ny rad i CSV-filen for den nye kontakten. Deretter kan du kjøre PowerShell-kommandoer fra trinn 2 og trinn 3 for å opprette og legge til informasjon i de nye kontaktene.

Obs!: Når du kjører kommandoen for å opprette nye kontakter, kan du få en feilmelding om at kontaktene som ble opprettet, allerede eksisterer. Alle nye kontakter som legges til i CSV-filen, er opprettet.

Skjule eksterne kontakter fra den delte adresseboken

Enkelte firmaer kan bruke bare eksterne kontakter for at de kan legges til som medlemmer av distribusjonsgrupper. I dette tilfellet kan det hende at de vil skjule eksterne kontakter fra den delte adresseboken. Slik gjør du det.

 1. Koble PowerShell til din Exchange Online-organisasjon. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell.

 2. Kjør følgende kommando for å skjule en ekstern kontakt.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Hvis du vil skjule Pilar Pinilla fra den delte adresseboken, kan du kjøre denne kommandoen:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Kjør denne kommandoen for å skjule alle eksterne kontakter fra den delte adresseboken:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Når du skjuler dem, vises ikke eksterne kontakter i den delte adresseboken, men du kan fortsatt legge dem til som medlemmer av en distribusjonsgruppe.

Tilbake til toppen

Se også

E-post i Office 365 – hjelp for administratorer

Administrere Office 365 og Exchange Online med Windows PowerShell

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×