Markedsføre produkter og tjenester i Business Contact Manager

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I den markedsføring arbeidsområde i Business Contact Manager for Outlook, kan du opprette og starte en rekke markedsføringsaktiviteter og spore suksessen til hver enkelt individuelt eller sammen som en del av en markedsføringskampanje for flere kanaler.

Bygge en samtaleliste for en bestemt kampanje, kan du sende en personlig e-postmelding til kundene du velger, lage brosjyrer og flygeblad for direktereklame eller utvikle din egen markedsføringsaktivitet med verktøy som er angitt i Business Contact Manager for Outlook.

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter og bruker masse e-post og Skriv ut markedsføringsaktiviteter direktereklame. Du finner også informasjon om hvordan du analyserer hvor vellykket markedsføringen og hvordan du bruker rapporter og markedsføring miniprogram i Business Contact Manager for Outlook.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en samtaleliste markedsføringsaktivitet, kan du se opprette og bruke ringelister i Business Contact Manager.

Hva vil du gjøre?

Opprette og starte en masse e-post eller direktereklame print markedsføringsaktivitet

Planlegg aktiviteten

Opprette markedsføring innholdet i Outlook, Word eller Publisher

Starte en markedsføringsaktivitet

Spore eller analysere markedsføringsaktiviteter

Til toppen av siden

Opprette og starte en masse e-post eller direktereklame print markedsføringsaktivitet

For bedriften å vokse, må du markedsføre den. Business Contact Manager for Outlook gjør det enkelt å opprette e-postmeldinger for massedistribusjon, direktereklame kampanjer og utvikle andre markedsføringsaktiviteter.

Oppretting og lansering av en markedsføringsaktivitet er i hovedsak en tretrinns prosess for å planlegge aktiviteten, å opprette innholdet for den, og deretter starte den.

Til toppen av siden

Planlegg aktiviteten

Løpet av planleggingsstadiet, skal du opprette en markedsføringskampanje aktivitetsposten ved å velge et navn for aktiviteten og angi som mellom forretningsforbindelser og forretningskontakter eller kundeemner er målgruppen.

Merknad  Mottakerlisten for en markedsføringsaktivitet kan inneholde bare én oppføringstype. Mottakerlisten kan for eksempel inkludere kontoer, men ikke forretningsforbindelser og forretningskontakter. Forretningskontakter og kundeemner kan være i samme liste kundeemneoppføringen er basert på oppføringstypen forretningsforbindelse.

 1. Klikk Markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk ett av følgende knapper på båndet i Ny-gruppen i kategorien Hjem:

  • Masse e-post Ikonet masseutsendelse av e-post

   • Hurtigtast    Slik oppretter du en ny masseutsendelse av e-markedsføring aktivitet Trykk ALT + NE.

  • Nye elementer, pek på markedsføring, og klikk deretter Utskrift av direktereklame,Ikon for utskrift av direktepost eller Annen aktivitet.

   • Hurtigtast    Slik oppretter du en ny utskrift av direktereklame markedsføring aktivitet trykker du ALT + NN.

 3. Skriv inn et navn for markedsføring aktiviteten på skjema.

 4. Hvis du vil at denne aktiviteten skal være en del av en markedsføringskampanje, Skriv inn et navn på kampanjen i feltet kampanje, eller velg et kampanjenavn fra listen. Hvis aktiviteten ikke er en del av en markedsføringskampanje, lar du standardteksten, gjeldende aktiviteter i stedet.

 5. I delen mottakerlisten for å sende meldingen til e-post eller business-adressen til én av følgende typer kunder, klikker du Alle kontoer, alle forretningskontakter og salgsmuligheter, Alle forretningskontakter eller Alle kundeemner.

  Klikk eventuelt ett av følgende alternativer:

  • Søkemappen. Velg en søkemappe som inneholder en forhåndsdefinert filtrert liste over mottakere, til å opprette en egendefinert liste. Feltet har fått nytt navn Egendefinert liste når du velger en mappe.

  • Eksisterende markedsføringsaktivitet. Velg mottakerlisten brukes for en tidligere aktivitet.

  • Ny liste. Dialogboksen Filtrer forretningskontakter åpnes. Velg vilkår for å filtrere listen.

   Tips!  Du kan også opprette en markedsføringsaktivitet fra navnene i en rapport. Hvis du vil ha informasjon om dette alternativet, kan du se bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

 6. Klikk Se gjennom og filtrer for å redigere den valgte listen ved å filtrere den.

  Se Filtrere oppføringer i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om å filtrere en liste.

 7. Klikk Detaljer for å åpne siden aktivitetsdetaljer på båndet, i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

 8. Hvis du vil, skriver du inn informasjon i feltene Kampanjekode, budsjetterte kostnader, Startdato, Sluttdato og kommentarer.

 9. Klikk Lagre og lukk for å lagre posten, eller fortsette neste på Opprett markedsføring innholdeti denne artikkelen.

  Når du er klar til å starte aktiviteten, klikker du Start, eller se starte en markedsføringsaktivitet senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Opprette markedsføring innholdet i Outlook, Word eller Publisher

Hvis du vil opprette innhold som skal distribueres, kan du bruke Outlook, Word eller Publisher til utkast e-postmeldinger, skrive ut brev, flygeblader, brosjyrer, og annet markedsføringsmateriale og andre typer dokumenter, og deretter koble dem til aktiviteten i Business Contact Manager for Outlook.

Når du har opprettet markedsføring aktivitetsposten og valgte mottakere, som beskrevet i planlegge aktiviteten, kan du koble innholdet til aktiviteten.

Du kan velge å utvikle innholdet som du planlegger aktiviteten markedsføring og opprette aktivitetsposten, eller du kan opprette innholdet i Outlook, Publisher eller Word først, og deretter opprette posten for markedsføringsaktiviteten. Hvis du oppretter innholdet på forhånd, vil du bare velge filen i markedsføring aktivitetsoppføring.

 1. Klikk Markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en ny oppføring for markedsføringsaktivitet

  • I arbeidsområdet, klikker du kategorien Masse e-post, Utskrift av direktereklame, eller Andre markedsføringsaktiviteter, og dobbeltklikk deretter en post for å åpne den.

 3. Bestemme om å opprette nye markedsføring innhold for aktiviteten, eller bruke innhold som allerede er opprettet.

  Opprette en ny fil

  1. Klikk ett av følgende innholdskilder i aktivitetsvinduet markedsføring:

   • Outlook-redigeringsprogrammet.

   • Utskriftsfletting i publisher.

   • Word-utskriftsfletting.

  2. Programmet du valgte, åpnes. Bruk programmet til å opprette meldingen, som du kan tilpasse ved hjelp av utskriftsfletting.

  3. Hvis du valgte Outlook-redigeringsprogrammet, klikker du Opprett-knappen.

  Hvis du har valgt utskriftsfletting i Publisher eller Word-utskriftsfletting, klikker du Opprett/Bla gjennom, og klikk deretter Opprett.

  1. Opprette meldingen, flyer, brosjyre eller brosjyren for distribusjon.

  Hvis du vil tilpasse meldingen markedsføring for hver mottaker, følger du instruksjonene i oppgaveruten utskriftsfletting i Publisher eller Word. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker utskriftsfletting, se Publisher eller Word.

  1. Lagre filen, og deretter gå tilbake til vinduet for markedsføring aktivitet.

   Merknad  Standardnavnet på filen er det samme som navnet på aktiviteten med mindre du lagrer filen med et annet navn.

  Til å velge en eksisterende fil

  1. Klikk Opprett/Bla gjennom i markedsføring aktivitetsvinduet, i delen innholdskilde, og deretter Bla gjennom.

  Tips!  Når du har opprettet eller valgt en fil, legges kommandoen en Rediger-knappen. Hvis du lagrer og deretter åpne på nytt for aktiviteten, knappen er gitt nytt navn Rediger/Bla gjennom. Klikk Rediger Hvis du vil endre den valgte filen.

  1. Når du er ferdig med endringene, lagre filen, og deretter gå tilbake til vinduet for markedsføring aktivitet.

   Tips!  Du kan klikke Rediger mottakerliste i oppgaveruten utskriftsfletting i Publisher eller Word, til å endre din aktivitet mottakere, og i Business Contact Manager for Outlook Hvis aktiviteten ikke er startet.

 4. Filen du valgte, er oppført i feltet Bruk fil.

 5. Klikk Lagre og lukk Hvis du vil starte aktiviteten senere. Hvis ikke, klikker du Start, og se starte en markedsføringsaktivitet neste i denne artikkelen.

  Tips!  Hvis du ønsker å spore resultatene av denne markedsføringsaktivitet, må du også registrere navnet på aktiviteten i Igangsatt av-feltet i hver forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet post generert av aktiviteten. Deretter, hvis du vil vise resultatene for aktiviteten, kan du se siden Spor i markedsføring aktivitetsoppføring.

Til toppen av siden

Starte en markedsføringsaktivitet

Når du er klar til å starte et av markedsføringsaktiviteter som du har opprettet, er alt du trenger å gjøre å klikke Start.

 1. Åpne aktivitetsposten.

  Hvordan?

  1. Klikk kategorien, Masse e-post, Utskrift av direktereklame eller Andre markedsføringsaktiviteter, for hvilken type aktivitet du vil starte i arbeidsområdet for markedsføring.

  2. Dobbeltklikk aktiviteten for å åpne den i listeruten.

   Tips!  Hvis du har en lang liste med aktiviteter, kan du se etter aktiviteten under navnet på kampanjen. Hvis du ikke tilordner den til en kampanje, vises aktiviteten under gjeldende aktiviteter. Du kan også skrive inn navnet på aktiviteten i søkeboksen for raskt å finne den.

 2. Se gjennom navnene i mottakerlisten for å være sikker på at du har valgt alle forretningsforbindelser, forretningskontakter og kundeemner som du vil motta en masseutsendelse.

  Tips!  Du kan også se gjennom og oppdatere listen over mottakere i oppgaveruten utskriftsfletting i Publisher eller Word.

 3. Klikk Start.

  Dokumentet åpnes i programmet du brukte til å opprette den.

 4. Gjør ett av følgende:

  Hvis du sender en masse e-postmelding

  Gjør eventuelle nødvendige endringer i dokumentet, for eksempel tilpasse meldingen ved hjelp av funksjonen for utskriftsfletting. Klikk Fullfør og slå sammen for å sende meldingen på båndet i Fullfør-gruppen, og deretter sende e-postmeldinger.

  Hvis du oppretter en publikasjon for direktereklame

  Gjør eventuelle nødvendige endringer i dokumentet, og deretter følger du trinnene i vinduet for å skrive ut dokumentet, flette den til en ny publikasjon eller legge den til i en eksisterende publikasjon.

Til toppen av siden

Spore eller analysere markedsføringsaktiviteter

Når du starter en markedsføringsaktivitet er det viktig å spore resultatene. I det minste må du forstå Hvis aktiviteten er verdt tid og penger.

Hvis du vil se resultatene av en markedsføringsaktivitet, bør du registrere hvilke forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner og salgsmuligheter som er resultatet av hver markedsføringsaktivitet. Når du fullfører de nye postene, noterer du navnet på markedsføringsaktivitet i Igangsatt av-feltet i hver post.

I denne inndelingen

Legg til navnet på en markedsføringsaktivitet til oppføringer for forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet

Vis resultatene av en markedsføringsaktivitet

Hvor kommer sporingsnumrene fra?

Analysere en markedsføring aktivitet eller kampanje

Vise et miniprogram for markedsføring

Bruke miniprogrammer til å analysere Aktivitetsresultater fra markedsføring

Bruk markedsføring rapporter

Til toppen av siden

Legg til navnet på en markedsføringsaktivitet til oppføringer for forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet

Hvis du vil spore avkastning på investering på en markedsføringsaktivitet effektivt, må du registrere de budsjetterte og faktiske kostnadene for aktiviteten.

Du må også legge til navnet på aktiviteten Igangsatt av-feltet i hver oppføring for forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet som kommer fra aktiviteten. Det totale antallet for hver oppføringstype er oppført i delen Aktivitetsresultater på siden Spor av markedsføring aktivitetsoppføring.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Kontakt Management for forretningsforbindelser eller forretningskontakter i navigasjonsruten under Business Contact Manager.

  • Klikk Salg for kundeemner eller salgsmuligheter i navigasjonsruten under Business Contact Manager.

 2. Klikk kategorien som inneholder oppføringen du vil bruke.

 3. Dobbeltklikk en forretningsforbindelse, forretningskontakt, salgsmulighet eller føre post for å åpne den i listeruten.

 4. Klikk Igangsatt av i Kildeinformasjon for posten.

 5. Klikk Alle markedsføringsaktiviteter i dialogboksen Velg en forretningsforbindelse, forretningskontakt eller markedsføringsaktivitet under Varetype, eller klikk markedsføring aktivitetstype som genererte oppføringen.

  Koble til en markedsføringsaktivitet

 6. Klikk navnet på markedsføringsaktiviteten under Aktivitetsnavn.

 7. Klikk koble til under Koblede oppføringer.

  Posten er knyttet til aktiviteten som markedsføring, og inkluderes i totalene som vises på siden for Sporing av aktivitetsposten.

 8. Klikk OK for å lukke vinduet.

 9. Gjenta dette for hver konto, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet som er resultatet av markedsføringsaktiviteten.

Til toppen av siden

Vis resultatene av en markedsføringsaktivitet

Du har flere metoder for å overvåke markedsføringsaktiviteter, for eksempel ved hjelp av siden Spor for aktiviteten, viser Analyseverktøy og miniprogram på markedsføring arbeidsområde og gjennomgang av data i rapporter. Siden Spor vil gi flest mulig detaljer om aktiviteter. Det er også der du kan merke aktiviteter som lukket, og lagrer informasjon om faktiske kostnader.

 1. Åpne siden Spor ved først å åpne en markedsføringsaktivitet.

 2. Klikk Spor i Vis-gruppen på båndet.

  Hurtigtast    Hvis du vil åpne siden Spor, trykker du ALT + H, og trykk deretter 03.

 3. I delen informasjon om aktivitet kan du skriver i de faktiske kostnadene for aktiviteten, og Merk av for å merke aktiviteten som lukket.

 4. I aktiviteten resultatene-delen kan du vise antall nye salgsmuligheter og kontaktpersoner fra aktiviteten, og klikk Vis rapport for å opprette en detaljert Forretningsrapport for informasjonen i det merkede feltet.

Til toppen av siden

Hvor kommer sporingsnumrene fra?

Dataene som vises på siden spore beregnes automatisk, basert på informasjonen du angir om hver enkelt aktivitet:

 • Hver Konto, Forretningskontakt, leder, og Salgsmulighet som har valgt aktivitetsnavn i sin igangsatt av felt som er inkludert i tilsvarende antall for startede salgsmuligheter, startede forretningsforbindelser og startede kontakter.

 • Hvis aktiviteten er en samtaleliste, oppdateres feltet startede telefonlogger når du lagrer endringer i samtalen liste post.

 • Forventede inntekter informasjonen beregnes fra salg sannsynlighetsprosenten og verdien av produkter og tjenester på hver salgsmulighetsposten som er knyttet til aktiviteten.

Til toppen av siden

Analysere en markedsføring aktivitet eller kampanje

Kategorien analyse i arbeidsområdet for markedsføring, bringer sammen en liste over alle dine markedsføringsaktiviteter, sortert etter kampanje.

Merknad  Du får flere opplysninger for individuelle markedsføringsaktiviteter bare. Det finnes ingen funksjon for hele kampanjen analyse som omfatter alle aktiviteter.

 1. I navigasjonsruten klikker du markedsføring under Business Contact Manager.

 2. Klikk kategorien analyse i listeruten i arbeidsområdet.

  Kategorien viser hver av markedsføringsaktivitetene organisert etter kampanje; aktiviteter som ikke er knyttet til en kampanje, blir vist under kampanje: gjeldende aktiviteter.

 3. Hvis du vil se gjennom detaljer for en bestemt aktivitet, dobbeltklikker du aktivitetsnavnet på for å åpne oppføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, se vise resultatene av en markedsføringsaktivitet .

  Merknad  Når en rapport er åpen, kan du bruke knappene Markedsføring på båndet til å starte en ny markedsføringsaktivitet henvist til kontakter som er valgt i rapporten.

Til toppen av siden

Vise et miniprogram for markedsføring

Markedsføring-miniprogrammer er nyttig for å gi deg en rask titt på hvordan en bestemt markedsføringsaktivitet eller kampanjen er etterfølgende.

Hvis du vil ha den beste informasjonen fra en miniprogram, må du holde det oppdatert aktivitetsdata for markedsføring. Når du oppretter nye poster i aktiviteten og tilordne dem til kampanjer, vises disse dataene i miniprogrammer. For spesifikke detaljer, for eksempel antall forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheter som kom fra en bestemt aktivitet, må du skrive inn aktivitetsnavnet i Igangsatt av-feltet for hver nye post. For nøyaktig økonomiske tall, kan du inkludere budsjetterte og faktiske kostnader tallene på sidene for Detaljer og Spor for hver aktivitet.

 1. Klikk Markedsføring under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk kategorien Miniprogrammer på båndet.

Hurtigtast    Hvis du vil vise kategorien miniprogrammer på båndet, trykker du ALT + G.

 1. Klikk markedsføring i Legg til miniprogrammer-gruppen, og klikk deretter ett av følgende:

  • Analyse av aktivitetstype

  • Kampanjeanalyse

  • Sammenligning av kampanjer

Informasjon oppdateres når ny informasjon er lagret i en aktuelle post.

Til toppen av siden

Bruke miniprogrammer til å analysere Aktivitetsresultater fra markedsføring

Markedsføring miniprogrammer som er tilgjengelige i Business Contact Manager for Outlook inkluderer:

 • Analyse av aktivitetstype. Viser informasjon om alle markedsføringsaktiviteter for en bestemt type, for eksempel masse e-post.

 • Kampanjeanalyse. Viser informasjon for alle markedsføringsaktiviteter under en enkelt kampanje.

 • Sammenligning av kampanjer. Viser informasjon for alle markedsføringskampanjer.

Du kan konfigurere hvert markedsføring miniprogram for å vise bare aktivitetene eller kampanjer du vil vise, og hvor mange salgsmuligheter, forretningsforbindelser, forretningskontakter eller kundeemner som kom fra hver aktivitet eller kampanje, eller deres faktiske kostnader, budsjetter eller forventet omsetning.

Merknad  Kontroller at eventuelle nye poster som er opprettet som et resultat av en markedsføringsaktivitet har navnet på aktiviteten som er angitt i feltet Initiativtakere.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker miniprogrammer, kan du se bruke miniprogrammer i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Bruk markedsføring rapporter

Du kan se gjennom resultatene av markedsføringsaktivitetene i forskjellige rapporter i Business Contact Manager for Outlook, skrive dem ut eller eksportere dem til Excel for videre analyse.

Følgende rapporter er som standard tilgjengelige:

 • Salgsmuligheter etter Markedsføringsaktivitet

 • Forretningskontakter etter Markedsføringsaktivitet

 • Forretningsforbindelser etter Markedsføringsaktivitet

 • Markedsføringsaktiviteter etter Kampanje

 • Markedsføringsaktiviteter etter Type

Merknad  Hvis du vil vise den nyeste informasjonen om markedsføringsaktiviteter i rapportene, må du kontrollere at alle poster som er opprettet som et resultat av en markedsføringsaktivitet inkluderer navnet på markedsføringsaktiviteten i feltet Initiativtakere.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker rapporter og diagrammer, kan du se Bruk rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Outlook 2016, Word 2013, Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Office 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk