Måter å dele en Access-skrivebordsdatabase på

Måter å dele en Access-skrivebordsdatabase på

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan dele en Access-database på mange ulike måter avhengig av hvilke behov du har, og tilgjengelige ressurser. I denne artikkelen skal vi se på hvilke alternativer som finnes, og fordelene med hvert alternativ, den henviser til ressurser for mer informasjon om en metode som vil fungere for deg.

Hvis du skal gjøre endringer i utformingen til databasen din, må du ha Access installert på datamaskinen.

I denne artikkelen

Dele data ved å bruke nettverksmapper

Dele opp en delt database

Dele en database på et SharePoint-område

Dele en database ved å koble til SharePoint-lister

Dele en database ved å bruke en server

Ting du bør vurdere når du skal bestemme deg for en metode

Dele data ved å bruke nettverksmapper

Dette er det enkleste alternativet og har færrest krav, men har også færrest funksjoner. Med denne metoden lagres databasefilen på en delt nettverksstasjon, og alle brukere deler databasefilen samtidig. Enkelte begrensninger inkluderer pålitelighet og tilgjengelighet hvis flere brukere endrer data samtidig, fordi alle databaseobjektene deles. Denne teknikken kan også redusere ytelsen i og med at alle databaseobjektene sendes på tvers av nettverket.

Alternativet kan være hensiktsmessig for deg hvis det forventes at bare noen få personer bruker databasen samtidig og brukere ikke trenger å tilpasse databasens utforming.

Obs!: Denne metoden er ikke like sikker som andre metoder for deling av en database siden hver bruker har en fullstendig kopi av databasefilen, noe som øker risikoen for uautorisert tilgang.

Slik deler du en database ved å bruke en nettverksmappe:

 1. Opprett en delt nettverksmappe hvis en delt nettverksmappe ikke allerede er tilgjengelig.

  Hvis du vil ha hjelp med dette trinnet, kan du se hjelpesystemet for operativsystemet på datamaskinen du vil bruke til å dele databasen. Hvis den delte mappen er på en nettverksserver, må du kanskje be systemansvarlig om hjelp.

 2. Kontroller at Access er åpnet i delt modus på datamaskinene til alle brukerne. Dette er standardinnstillingen, men du bør kontrollere for å være sikker – hvis en bruker åpner databasen i alenemodus, går dette utover datatilgjengeligheten. Følg denne fremgangsmåten på hver datamaskin:

  1. Start Access, og klikk Alternativerunder fil

  2. Klikk på Innstillinger for klient i boksen Alternativer for Access Obs! 

  3. Velg Delt under Standard åpningsmodus i delen Avansert, klikk OK, og avslutt Access.

 3. Kopier databasefilen til den delte mappen. Når du har kopiert filen, kontrollerer du at filattributtene er angitt slik at det er tillatt å lese fra / skrive til databasefilen. Brukerne må ha lese- og skrivetilgang for å kunne bruke databasen.

 4. Opprett en snarvei til databasefilen på datamaskinen til hver bruker. Angi banen til databasefilen i Mål-egenskapen i dialogboksen Snarveisegenskaper ved å bruke en UNC-adresse i stedet for bokstaven for en tilordnet stasjon. Bruk for eksempel \\datamaskinnavn\delt.accdb i stedet for F:\eksempel.accdb.

  Obs!: Dette trinnet kan også utføres av brukerne på egen hånd.

Til toppen av siden

Dele opp en delt database

Dette er et godt valg hvis du ikke har et SharePoint-område eller en databaseserver. Du kan bruke oppdelte, delte databaser over et nettverk eller et SharePoint-område. Når du deler en database, organiserer du den på nytt i to filer – en bakdatabase som inneholder datatabellene, og en frontdatabase som inneholder alle de andre databaseobjektene, for eksempel spørringer, skjemaer og rapporter. Hver bruker arbeider med dataene ved å bruke en lokal kopi av frontdatabasen.

Fordeler med å dele opp en database

 • Bedre ytelse   Bare dataene deles over nettverket, ikke tabellene, spørringene, skjemaene, rapportene, makroene og modulene.

 • Større tilgjengelighet    Database transaksjoner, for eksempel post redigeringer, full føres raskere.

 • Økt sikkerhet    Brukere får tilgang til bak databasen via koblede tabeller. Det er mindre sannsynlig at inntrengerne kan få uautorisert tilgang til dataene via front databasen.

 • Større pålitelighet    Hvis en bruker opplever et problem, og databasen lukkes uventet, er eventuelle skader på database filer vanligvis begrenset til kopien av front databasen som brukeren hadde åpne.

 • Fleksibelt utviklingsmiljø    Hver bruker kan uavhengig utvikle spørringer, skjemaer, rapporter og andre database objekter uten at det påvirker andre brukere. Du kan også utvikle og distribuere en ny versjon av frontdatabasen uten at det går utover tilgangen til dataene som er lagret i bakdatabasen.

Hvis dette alternativet er hensiktsmessig for deg, kan du gå til instruksjonene om å Dele opp en database i Access.

Til toppen av siden

Dele en database på et SharePoint-område

Viktig    Microsoft anbefaler ikke lenger å opprette og bruke Access-nettapper i SharePoint. Du kan som et alternativ bruke Microsoft PowerApps, til å bygge bedriftsløsninger uten kode for nettet og mobilenheter.

Du har flere gode alternativer hvis du har en server som kjører SharePoint, særlig en server som kjører Access Services. Flere integreringspunkt med SharePoint er med på å gjøre databasetilgangen mer praktisk. Når du publiserer en nettdatabase, opprettes det et SharePoint-område som inneholder databasen. Alle databaseobjektene og dataene flyttes til SharePoint-lister på dette området.

Når du publiserer en database, flytter du den til nettet. Du kan opprette nettskjemaer og -rapporter som kjører i et leservindu, og også opprette standard Access-objekter (noen ganger kalt klientobjekter for å skille dem fra nettobjekter). Du må ha Access installert på datamaskinen for å kunne bruke Access-klientobjekter, men alle databaseobjekter på SharePoint-området er delte.

Obs!: Når du har Access installert på databasen, kan du bruke klientobjektene fra en nettdatabase, men ellers kan du bruke bare nettdatabaseobjektet.

Access Services gir deg en plattform der du kan opprette databaser som du kan bruke på nettet. Du utformer og publiserer en nettdatabase ved hjelp av Access 2010 og SharePoint, og brukerne bruker nettdatabasen i en nettleser.

Obs!: Du trenger utviklertilgang på SharePoint-nettstedet der du vil publisere databasen.

Skjemaer, rapporter og makroer for brukergrensesnitt kjøres i nettleseren

Data lagres i SharePoint-lister hvis du bruker en nettdatabase: Alle tabeller blir til SharePoint-lister, og poster blir til listeelementer, og du kan bruke SharePoint-tillatelser til å kontrollere tilgang til nettdatabasen.

Spørringer og datamakroer kjører på serveren: All SQL-behandling skjer på serveren. Dette forbedrer nettverksytelsen ved å begrense trafikken til resultatsett.

Lagre en database i et dokumentbibliotek 

Du kan lagre en database i et hvilket som helst SharePoint-dokumentbibliotek. Denne metoden ligner på lagring av en database i en nettverksmappe og den er en praktisk måte å behandle tilgang til en database på. Når du kobler til SharePoint-lister, deles data, men ikke databaseobjekter. Hver bruker bruker sin egen kopi av databasen.

Hvis SharePoint-området for eksempel inneholder lister der kundestøtteproblemer spores og informasjon om ansatte lagres, kan du opprette en database i Access som frontdatabase for disse listene. Du kan bygge Access-spørringer for å analysere disse problemene og Access-rapporter for å formatere og publisere skrevne rapporter for et gruppestatusmøte. Hvis brukerne har Access på datamaskinen, kan du gjøre Access-spørringer og -rapporter tilgjengelige på Vis-menyen for SharePoint-listen. Når brukerne viser listen på SharePoint-området, kan de finne og åpne spørringene, rapportene og de andre Access-objektene ved å klikke på Vis-menyen. Hvis brukerne ikke har Access, kan de fortsatt bruke dataene i listene ved å bruke SharePoint-visninger.

 1. Åpne databasen du vil dele.

 2. Klikk påLagre som i Fil-fanen.

 3. Klikk på Lagre database som i inndelingen Avansert, velg SharePoint og klikk deretter på Lagre som.

  Obs!: Hvis du bruker Access 2010, klikker du på Fil > Lagre og publiser > Lagre database som > SharePoint.

 4. Bla til dokumentbiblioteket du vil bruke i dialogboksen Lagre på SharePoint.

 5. Kontroller filnavnet og -typen for databasen, foreta eventuelle nødvendige endringer, og klikk deretter på Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se publisere til Access Services og importere fra eller koble til data til en SharePoint-liste.

Til toppen av siden

Dele en database ved å koble til SharePoint-lister

Denne metoden har de samme fordelene som ved å bruke en oppdelt database, og brukere kan endre sin egen kopi av databasen siden dataene deles via SharePoint-området. Selv om du ikke oppnår de samme fordelene som når du publiserer databasen til et SharePoint-område, oppnår du det praktiske ved å ha data sentralt plassert. Siden dataene er i SharePoint-lister, kan du i tillegg gjøre dem tilgjengelige over nettverket ved å bruke SharePoint-funksjoner.

Denne metoden har tre hovedtrinn:

 1. Flytt dataene til SharePoint-lister.

 2. Opprett koblinger til disse listene.

 3. Distribuer databasefilen.

Du kan bruke veiviseren for flytting til SharePoint-område til å fullføre de to første trinnene og hvilke som helst egnede ressurser du har tilgjengelig, til å fullføre det siste trinnet.

Bruke veiviseren for eksport av tabeller til SharePoint

 1. Klikk på SharePoint i Flytt data-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

  Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis databasen er lagret i ACCDB-filformat.

 2. Følg fremgangsmåten i veiviseren for eksport av tabeller til SharePoint, inkludert å angi plasseringen til SharePoint-området. Klikk på Avbryt hvis du vil avbryte prosessen.

 3. Merk av for Vis detaljer på den siste siden i veiviseren for å vise flere detaljer om overføringen.

  På denne veivisersiden finner du en beskrivelse av hvilke tabeller som er koblet til lister, og informasjon om plasseringen til sikkerhetskopien og URL-adressen for databasen. Du får også en advarsel hvis det oppstår overføringsproblemer, og plasseringen til en loggtabell der du kan se flere detaljer om problemene.

 4. Klikk på Slutt når handlingene er fullført.

  Hvis det vises en advarsel, ser du gjennom loggtabellen og utfører nødvendige handlinger. Det kan for eksempel hende at visse felt ikke flyttes eller ikke konverteres til en annen datatype som er kompatibel med en SharePoint-liste.

Obs!: Hvis du vil vise listene på SharePoint-området, klikker du på Lister på hurtigstartlinjen eller på Vis alt områdeinnhold. Det kan hende at du må oppdatere siden i nettleseren. Hvis du vil vise listene på hurtigstartlinjen på SharePoint-området eller endre andre innstillinger, for eksempel gjøre det mulig å spore versjoner, kan du endre listeinnstillingene på SharePoint-området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp på SharePoint-området.

Til toppen av siden

Dele en database ved å bruke en server

Du kan bruke Access med et databaseserverprodukt, for eksempel SQL Server, til å dele databasen. Denne metoden gir deg mange fordeler, men krever ekstra programvare – et databaseserverprodukt.

Denne metoden er lik deling av en database fordi tabellene er lagret på nettverket, og hver bruker har en lokal kopi av en Access-databasefil som inneholder koblinger til tabellene, sammen med spørringer, skjemaer, rapporter og andre database objekter. Bruk dette alternativet hvis en databaseserver er tilgjengelig og alle brukerne har Access installert. Fordelene med denne Delings metoden avhenger av hvilken database server program vare du bruker, men som vanligvis inneholder bruker kontoer og selektiv tilgang til data, ypperlig data tilgjengelighet og gode integrerte data behandlings verktøy. I tillegg fungerer den fleste database serverens program vare bra med tidligere versjoner av Access, så ikke alle brukerne må bruke samme versjon. Bare tabeller deles.

Fordeler ved å dele en database ved å bruke en databaseserver

 • Høy ytelse og skalerbar het    I mange situasjoner gir en databaseserver bedre ytelse enn en Access-databasefil alene. Mange databaseserverprodukter støtter også svært store databaser på én terabyte eller mer, omtrent 500 ganger den gjeldende grensen for en Access-databasefil (to gigabyte). Databaseserverprodukter fungerer vanligvis svært effektivt ved å behandle spørringer parallelt (ved hjelp av flere integrerte tråder i én enkelt prosess for å håndtere brukerforespørsler) og minimere kravene til ekstra minne når flere brukere legges til.

 • Økt tilgjengelighet    De fleste database server-produkter lar deg sikkerhetskopiere databasen mens den er i bruk. Dermed trenger du ikke å tvinge brukere til å avslutte databasen for å ta sikkerhetskopi av data. Dessuten håndterer databaseserverprodukter vanligvis samtidig redigering og postlåsing svært effektivt.

 • Forbedret sikkerhet    Ingen database kan gjøres helt sikker. Databaseserverprodukter gir imidlertid robust sikkerhet som er med på å beskytte dataene mot uautorisert bruk. De fleste databaseserverprodukter gir kontobasert sikkerhet, slik at du kan angi hvem som kan vise hvilke tabeller. Selv om Access-frontdatabasen anskaffes på urettmessig vis, blir bruk av data forhindret av kontobasert sikkerhet.

 • Automatisk gjenoppretting    Hvis det oppstår system feil (for eksempel et operativ system krasj eller strøm brudd), har noen databaseservere for en database automatisk gjen opprettede mekanismer som gjenoppretter en database til den siste konsekvensen i løpet av noen minutter, uten database administrator handling.

 • Serverbasert behandling    Hvis du bruker Access i en klient/server-konfigurasjon, reduseres nettverks trafikken ved å behandle database spørringer på serveren før resultatene sendes til klienten. Det er vanligvis mer effektivt å la serveren utføre behandlingen, særlig når du arbeider med store datasett.

Grunnleggende fremgangsmåte for å bruke Access med en databaseserver

 1. Den nøyaktige fremgangsmåten som kreves for å bruke Access med en databaseserver, er avhengig av databaseserverproduktet du bruker, men den grunnleggende fremgangsmåten er den samme:

 2. Flytt data fra tabellene i Access-databasen til tabeller på databaseserveren.

 3. Koble til tabellene på databaseserveren fra Access-databasefilen.

 4. Opprett aktuelle brukerkontoer på databaseserveren.

 5. Distribuer Access-databasefilen.

 6. Installer eventuelle nødvendige databasedrivere på datamaskinene til brukerne.

 7. Hvis du vil ha spesifikk informasjon om hvordan du bruker Access med SQL Server, kan du se Flytte Access-data til en SQL Server-database ved å bruke oppskaleringsveiviseren.

Se også Koble til eller importere fra en SQL Server-database.

Til toppen av siden

Ting du bør vurdere når du skal bestemme for en metode

Krav til metode

Delt database

Nettverksmappe

SharePoint-område

Databaseserver

Kreves det programvare for databaseserver?

N

N

N

J

Krever det SharePoint

N

N

J

N

Kreves det at Access Services kjører på en SharePoint-server?

N

N

Avhenger av scenariet:

Hvis du kobler til lister og lagrer i et dokumentbibliotek, kreves ikke Access Services.

Hvis du publiserer som en nettdatabase eller et nettapp, kreves Access Services

N

Datatilgjengelighet

Bra

Tilstrekkelig for små grupper med lett dataredigering

Best. Støtter frakoblingsscenarier.

Best

Sikkerhet

Avhenger av ytterligere tiltak

Den minst sikre metoden

Best

Best

Fleksibilitet

Fleksibel. Nye databasefunksjoner kan enkelt utvikles uten forstyrrelser i arbeidet. Brukere kan endre utformingen i sin egen kopi.

Mindre fleksibel. Utvikling kan foretas med en frakoblet kopi av databasen, som deretter erstattes. Brukere kan ikke endre databaseutformingen hver for seg.

Fleksibel. Utnytter SharePoint-tillatelser for tilgangskontroll og utformingsendringer. Tillater leserbasert bruk av enkelte databaseobjekter, for eksempel skjemaer.

Fleksibel. Nye databasefunksjoner kan enkelt utvikles uten forstyrrelser i arbeidet. Brukere kan endre utformingen av objekter i sin kopi.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×