Lisensvilkår for Microsoft-programvare for Microsoft OneNote

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Takk for at du velger Microsoft OneNote. Dette er en lisensavtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsofts tilknyttede selskaper) som beskriver din rett til å bruke OneNote-programvaren. For enkelhets skyld har vi organisert denne avtalen i to deler. De to første sidene er innledende vilkår. De er formet som spørsmål og svar og tar for seg de vanligste spørsmålene om lisens. Deretter følger Tilleggsvilkår og Begrensede Rettigheter med flere detaljer. Vi inkluderer også vilkår under koblinger som det refereres til i denne avtalen. Du bør gå gjennom hele avtalen siden alle vilkårene er viktige, og til sammen utgjør denne kontrakten som gjelder for deg. Du bør også se gjennom vilkårene det kobles til når programvaren kjører. HVIS DU BOR I USA, INNEHOLDER TILLEGGSVILKÅRENE EN BESTEMMELSE OM BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. DISSE BESTEMMELSENE PÅVIRKER RETTIGHETENE DINE VED EN TVIST MED MICROSOFT. LES DEM GRUNDIG.

VED Å LASTE NED ELLER BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU ALLE DISSE VILKÅRENE OG GIR SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV VISSE TYPER INFORMASJON VED FØRSTE BRUK, OPPDATERINGER OG I FORBINDELSE MED INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER I PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE FUNKSJONER SOM ER UNDERLAGT VILKÅRENE UNDER KOBLINGER I DENNE AVTALEN, GODTAR DU VILKÅRENE i DISSE KOBLINGENE OG LOVER AT DU HAR LEST VILKÅRENE. Hvis du ikke godtar eller overholder disse vilkårene, har du ikke rettigheter til, og må ikke bruke, programvaren eller funksjonene.

Hvordan kan jeg bruke programvaren?    Vi selger ikke våre programvare eller din kopi av den – vi bare lisens. Under lisens, kan du installere og bruke én kopi av programmet på opptil femten (15) Windows 8-enheter (eller slike antallet enheter som ellers kan være angitt for i den Microsoft Store vilkår for bruk på https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ store vilkår for Bruk) (lisensiert enhetene) som er knyttet til Microsoft-kontoen som er knyttet til Microsoft Store-kontoen. Disse rettighetene avsluttes når du avinstallerer du programmet fra disse lisensiert enhetene. Bortsett fra tillatt Bruk beskrevet under "RAS" nedenfor, er denne lisensen for direkte bruk av programvaren bare på inndata stedene av lisensierte enhetene for eksempel en berøringsskjerm. Den får ikke tillatelse til å installere programvaren på en server eller for bruk ved eller gjennom datamaskiner eller enheter som er koblet til serveren via et internt eller eksterne nettverk. Programvaren er også ikke lisensiert for kommersiell vert - slik at du ikke kan gjør programvaren tilgjengelig via et nettverk for samtidig bruk av flere brukere. Hvis du vil ha mer informasjon om flere brukerscenarioer og virtualization, kan du se ytterligere vilkår.

Hva med oppgradering av programvaren?    Hvis du installerer programvaren som er dekket av denne avtalen, som en oppgradering av din nåværende programvare, så erstatter oppgraderingen den opprinnelige programvaren som du oppgraderer. Du beholder ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at du har oppgradert, og du kan ikke fortsette å bruke den eller overføre den på noen måte. Denne avtalen regulerer dine rettigheter til å bruke den oppgraderte programvaren og erstatter avtalen om programvaren du oppgraderte fra.

Kan jeg overføre programvaren til en annen enhet eller bruker?    Lisensen omfatter retten til å installere og bruke programvaren på opptil femten (15) lisensierte enheter (eller slike antall enheter som ellers kan være angitt for i Microsoft Store vilkår for bruk) samtidig. Hvis du prøver å installere programvaren på flere enheter, kan det være deaktivert automatisk fra en av disse enhetene, slik at ikke mer enn det maksimale antallet forekomster er aktivert når som helst.

Er det noen begrensninger på antall notater jeg kan opprette, få tilgang til eller redigere med OneNote?    Det er ingen bestemte begrensninger på antall notater du kan opprette, få tilgang til eller redigere. Du kan imidlertid bli begrenset av maskinvarebegrensninger på enheten eller lagringbegrensninger på serveren hvor notatene lagres.

Innhenter programvaren personopplysninger?    Hvis du kobler enheten til Internett, kan noen funksjoner i programvaren koble seg til datasystemer hos Microsoft eller tjenesteleverandøren for å sende eller motta informasjon. Du vil ikke nødvendigvis motta en egen melding når de kobles til. Hvis du velger å bruke en av disse funksjonene, godtar du å sende eller motta denne informasjonen når du bruker funksjonen. Mange av disse funksjonene kan slås av, eller du kan velge ikke å bruke dem.

Hvordan bruker vi opplysningene dine?    Microsoft bruker informasjonen selskapet innhenter via programvarefunksjonene, til å oppgradere eller rette programvaren og forbedre produktene og tjenestene på andre måter. I enkelte tilfeller deler vi den også med andre. Vi deler for eksempel feilrapporter med aktuelle maskinvare- og programvareleverandører, slik at de kan bruke informasjonen til å forbedre måten produktene deres fungerer sammen med Microsofts produkter på. Du aksepterer at vi kan bruke og utlevere informasjon slik det beskrives i personvernerklæringen vår på Personvernerklæring for OneNote.

Hva gjelder denne avtalen til?    Denne avtalen gjelder programvaren, og også eventuelle Microsoft-oppdateringer, tillegg og tjenester for programvaren, med mindre følger med dem i andre vilkår. Andre vilkår og betingelser kan gjelde for å bruke av andre tjenester som er inkludert Microsoft Store vilkår for bruk.

Er det ting jeg ikke kan gjøre med programvaren?    Ja. Siden programvaren lisensieres og ikke selges, forbeholder Microsoft seg alle rettigheter (for eksempel i henhold til lover om immaterielle rettigheter) som ikke uttrykkelig er tildelt i denne avtalen. Spesielt gir lisensen deg ikke rett til, og du kan ikke: bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat eller publisere, kopiere (bortsatt fra tillatt sikkerhetskopi), leie ut, lease ut eller låne bort programvaren, overføre programvaren (bortsett fra det som er tillatt i denne avtalen), forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren eller drive omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere programvaren, hvis ikke lovene i landet der du bor, tillater dette selv om avtalen vår ikke gjør det. I slike tilfeller kan du bare gjøre det loven tillater. Når du bruker Internett-baserte funksjoner, kan du ikke bruke disse funksjonene på en måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste, data, en konto eller et nettverk på en uautorisert måte.

TILLEGGSVILKÅR

 1. LISENSRETTIGHETER OG SCENARIOER MED FLERE BRUKERE

 2. Datamaskin.    I denne avtalen betyr "datamaskin" et maskinvaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagringsenhet som kan kjøre programvaren. En maskinvarepartisjon eller et maskinvareblad regnes som en datamaskin.

 3. Kombinerte eller delte tilkoblinger.    Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare til å multiplekse eller dele tilkoblinger eller på andre måter la flere brukere eller flere datamaskiner eller enheter få tilgang til eller bruke programvaren indirekte via den lisensierte enheten.

 4. Bruk i et virtuelt miljø.    Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare, inkludert Client Hyper-V, til å opprette én eller flere virtuelle datamaskiner på ett enkelt maskinelt datamaskinsystem, regnes hver virtuell datamaskin og den fysiske datamaskinen som en separat datamaskin i denne avtalen. Hvis du vil bruke programvaren på mer enn én virtuell datamaskin, må du skaffe separate eksemplarer av programvaren og en separat lisens for hvert eksemplar. Innhold som er beskyttet av teknologi for administrasjon av digitale rettigheter eller annen krypteringsteknologi for hele diskvolumer, kan være mindre sikkert i et virtualisert miljø.

 5. Ekstern tilgang:    Windows 8-enheter kan komme med teknologi for Eksternt skrivebord og Fjernhjelp som gjør det mulig for andre enheter å få ekstern tilgang til programvaren som er installert på den lisensierte enheten.

  • Eksternt skrivebord.    Eksternt skrivebord eller lignende teknologier er lisensiert for utgående bruk fra den lisensierte enheten. Du kan få tilgang til programvare som kjører på en separat lisensiert verts-PC fra denne lisensierte enheten, ved hjelp av Eksternt skrivebord.

  • Fjernhjelp.    Du kan bruke Fjernhjelp eller lignende teknologier for å dele en aktiv økt uten å anskaffe flere lisenser for programvaren. Fjernhjelp gir en bruker muligheten til å koble direkte til en annen brukers datamaskin, vanligvis for å løse problemer.

 6. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL

 7. Gyldighetsområde.    Avsnitt B gjelder enhver tvist BORTSETT FRA TVIST SOM GJELDER HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, MICROSOFTS ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Tvist betyr enhver konflikt, søksmål eller uoverensstemmelse mellom deg og Microsoft knyttet til programvaren (inkludert pris) eller denne avtalen, uansett om det gjelder kontrakt, begrensede rettigheter, erstatningsansvar utenfor kontrakt, lov, bestemmelse, pålegg eller annet juridisk eller rimelig grunnlag. "Tvist" skal ha den mest omfattende betydningen som er tillatt ifølge lov.

 8. Melding om tvist.    Hvis det oppstår en tvist må du eller Microsoft gi den andre et varsel for tvist, som er en skriftlig erklæring som angir fjerde navn, adresse og kontakt informasjon for å gi det, fakta gir stige til tvisten og reduksjon forespurt parten. Du må sende et varsel for tvist ved US e-post til Microsoft Corporation, v /:LCA VOLDGIFT, One Microsoft måte, Redmond, WA98052-6399. Et skjema er tilgjengelig på melding om tvist – Microsoft Software, produkter og tjenester med Voldgift avtaler. Microsoft sender en melding om tvist til deg ved US e-post til adressen om vi har det, eller andre e-postadressen din. Du og Microsoft forsøke å løse en konflikt gjennom uformelle forhandling innen 60 dager fra datoen meldingen om tvist sendes. Etter 60 dager, kan du eller Microsoft starte voldgift.

 9. Domstolen for små krav.    Du kan også fremme en tvist for forliksrådet (Small Claims Court) i delstatsområdet (county) der du bor, eller i King County i Washington, hvis tvisten oppfyller alle krav til å bli behandlet i forliksrådet. Du kan fremme saken for domstolen for små krav uansett om du har forhandlet uformelt først eller ikke.

 10. BINDENDE VOLDGIFT.   HVIS DU OG MICROSOFT IKKE LØSER EN TVIST VED UFORMELLE FORHANDLINGER ELLER I FORLIKSRÅDET, SKAL ETHVERT ANNET FORSØK PÅ Å LØSE TVISTEN SKJE UTELUKKENDE VED BINDENDE VOLDGIFT. DU GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL Å FREMME ENHVER TVIST (ELLER DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL) FOR EN DOMSTOL OVERFOR EN DOMMER ELLER JURY. I stedet skal alle tvister løses ved hjelp av en nøytral voldgiftsmann, og hans eller hennes beslutning er endelig bortsett fra en begrenset ankerett i henhold til Federal Arbitration Act (føderal lov om megling i USA). Enhver domstol med jurisdiksjon over partene kan håndheve voldgiftsmannens vedtak.

 11. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL.   ALLE TILTAK FOR Å LØSE ELLER BEHANDLE EN TVIST I ETHVERT FORUM SKAL GJENNOMFØRES UTELUKKENDE PÅ INDIVIDUELL BASIS. VERKEN DU ELLER MICROSOFT SKAL PRØVE Å FREMME EN TVIST SOM GRUPPESØKSMÅL, PRIVAT SØKSMÅL AV OFFENTLIG INTERESSE (PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION) ELLER ANDRE SØKSMÅL DER EN PART SØKER Å OPPTRE SOM EN REPRESENTANT. EN VOLDGIFT ELLER ET SØKSMÅL SKAL IKKE KOMBINERES MED ANDRE UTEN FORUTGÅENDE SKRIFTLIG TILLATELSE FRA ALLE PARTER I ALLE DE BERØRTE VOLDGIFTENE ELLER SØKSMÅLENE.

 12. Voldgiftsprosedyre, kostnader, gebyrer og insentiver.    Eventuelle voldgift vil bli utført av American Voldgift Association ("AAA") under kommersielle Voldgift reglene og i mange tilfeller supplerende fremgangsmåter for Consumer-Related tvister. For mer informasjon, kan du se American Arbitration Association nettstedet eller ringe 1-800-778-7879. På en tvist som involverer $ 75 000 eller mindre, Microsoft vil du umiddelbart gi gebyr for arkivering og betale AAA og arbitrator avgifter. Du og Microsoft godtar vilkårene som gjelder prosedyrer, gebyrer og insentiver på Microsoft Legal and Corporate Affairs nettstedet. Hvis du vil starte voldgift, kan du sende inn skjemaet som er tilgjengelig på krav om Voldgift før den American Arbitration Association for Microsoft-programvare, -produkter og tjenester med Voldgift avtaler til AAA. Du godtar å starte voldgift bare i fylke der du bor eller Karlsen County, Washington. Microsoft godtar å starte voldgift bare i fylke der du bor.

 13. Krav eller tvister må fremmes innen ett år.    I den grad det er tillatt ved lov skal alle krav eller tvister i henhold til denne avtalen, og som Avsnitt B gjelder for, fremmes innen ett år for domstolen for små krav (Avsnitt B.3) eller for voldgift (Avsnitt B.4). Ettårsperioden starter når kravet eller Melding om Tvist kunne blitt fremmet første gang. Krav eller en tvist som ikke er fremmet innen ett år, er utelukket permanent.

 14. Delvis ugyldighet.    Hvis avkallet på gruppesøksmål i Avsnitt B.5 viser seg å være lovstridig eller ikke kan håndheves når det gjelder hele tvisten eller deler av en tvist, gjelder ikke Avsnitt B (voldgift) for disse delene. I stedet skal disse delene skilles ut og behandles av en domstol, mens de øvrige delene blir behandlet ved voldgift. Hvis det viser seg at en annen bestemmelse i Avsnitt B er lovstridig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen gjøres ugyldig, mens resten av Avsnitt B beholder sin gyldighet fullt ut.

 15. VALG AV LOV

Lovene i delstaten eller landet der du bor, regulerer alle krav og tvister i henhold til denne avtalen, inkludert brudd på kontraktsvilkår og krav i henhold til lover for vern av forbrukere, lover om urimelig konkurranse, lover om underforståtte garantier, om urimelig berikelse og om erstatningsansvar utenfor kontrakt. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene, hvis ikke lovene i delstaten eller landet ditt tillater dette.

 1. FØRSTE GANGS BRUK OG OPPDATERINGER

 2. Bruker du først.    Du kan få programvaren bare fra Microsoft Store. Når du har installert programvaren, kan du gå til «Lisensiering alternativer» under «Innstillinger» i programmet for å se detaljer om lisensen.

 3. Oppdateringer.    Du kan bare få oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft Store. For mer informasjon, kan du se Microsoft Store vilkår for Bruk.

 4. INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER – PERSONVERN

Programvarefunksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til Microsoft (eller deres leverandører eller tjenesteleverandører), for eksempel din IP-adresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, samt språkkoden til datamaskinen som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internett-baserte funksjoner tilgjengelige for deg i samsvar med vår Personvernerklæring på Personvernerklæring for OneNote. Noen Internett-baserte funksjoner kan bli levert senere via Microsofts oppdateringstjeneste.

 1. Samtykke for Internett-baserte Tjenester.    Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i vår personvernerklæring, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I enkelte tilfeller mottar du ikke varsel når de kobles til. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du se vår Personvernerklæring på Personvernerklæring for OneNote. VED Å TA I BRUK DISSE FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.

 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP).    Denne programvaren bruker programmet for forbedret Kundeopplevelse. Programmet for forbedret Kundeopplevelse sender automatisk Microsoft informasjon om maskinvaren og hvordan du bruker denne programvaren. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Programmet for forbedret Kundeopplevelse vil også jevnlig ned en liten fil til datamaskinen din. Denne filen hjelper oss med å samle inn informasjon om problemer som oppstår når du bruker programvaren. Når den er tilgjengelig, kan ny hjelpeinformasjon om feil også lastes ned automatisk.

 3. Elektroniske funksjoner og elektronisk innhold.    Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og sende det til deg. Utklipp, maler, opplæring på Internett og hjelp på Internett er eksempler på disse funksjonene. Denne informasjonen brukes til å gi deg innholdet du ber om og å forbedre tjenestene våre. Du kan velge ikke å bruke disse elektroniske funksjonene og det elektroniske innholdet. Se vår Personvernerklæring under koblingen i slutten av denne avtalen for å få mer informasjon.

 4. Informasjonskapsler.    Hvis du velger å bruke nettbaserte funksjoner i programvaren, for eksempel elektronisk hjelp og maler, kan det bli installert informasjonskapsler. Hvis du vil finne ut hvordan du kan blokkere, kontrollere og slette informasjonskapsler, kan du lese avsnittet om informasjonskapsler i Personvernerklæringen for OneNote under koblingen i slutten av denne avtalen.

 5. OneNote på Windows 8.    Hvis du kjører programvaren på en Windows 8-enhet, har aktivert programvarens elektroniske funksjoner og innhold og logger på Windows 8 med en Microsoft-konto, logges du automatisk på programvaren med den samme Microsoft-kontoen. Dermed kan du lagre og få tilgang til filer på nettet på OneDrive uten å bli bedt om å angi brukernavnet og passordet for Microsoft-kontoen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernerklæringen under koblingen på slutten av denne avtalen.

 6. Misbruk av Internett-baserte tjenester.    Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte.

 • TILLEGGSLISENSKRAV OG/ELLER RETTIGHETER FOR BRUK

  1. Tredjepartsprogrammer.    Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.

  2. Skrifttypekomponenter.    Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise innhold. Du kan legge inn skrifttyper i innhold, men bare i den grad det er tillatt i innleggingsbegrensningene i skrifttypene.

  3. Medieelementer.    Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, fremføre og vise medieelementer (bilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold) som er inkludert i programvaren, i prosjekter og dokumenter, bortsett fra at du ikke kan: (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementer separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer for kommersielle formål når de viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet; eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer som er tilgjengelige på Office.com eller andre nettsteder via funksjoner i programvaren, reguleres av vilkårene på disse nettstedene.

 • GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER OG EKSPORTBEGRENSNINGER

Hvis det er et geografisk område som er angitt for programvaren, kan du bruke programvaren bare i dette området. Du må også være i samsvar med alle nasjonale og internasjonale eksportlover og bestemmelser som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger på mål, sluttbrukere og slutt bruk. Hvis du vil ha mer informasjon om geografiske og eksportere begrensninger, går du Hva du bør se nettstedet og eksport av Microsoft-nettstedet.

 1. PROSEDYRER FOR STØTTE OG REFUSJON

Microsoft tilbyr begrensede støttetjenester for korrekt lisensiert programvare som beskrevet på Microsofts kundestøtte.

 1. HELE AVTALEN

Denne avtalen (sammen med vilkår som følger med eventuelle programvaretillegg, -oppdateringer og -tjenester som Microsoft leverer og som du bruker), og vilkårene som finnes under nettkoblinger som er oppgitt i denne avtalen, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og alle slike tillegg, oppdateringer og tjenester (med mindre Microsoft oppgir andre vilkår for slike tillegg, oppdateringer eller tjenester). Du kan se på denne avtalen etter at programvaren har begynt å kjøre ved å gå til "Lisensieringsalternativer" under "Innstillinger" i programvaren. Du kan også lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen etter at programvaren har begynt å kjøre, og du aksepterer å gjøre dette. Du aksepterer at du for hver tjeneste eller inkluderte app som reguleres av denne avtalen og dessuten spesielle vilkår knyttet til denne avtalen, vil lese vilkårene for denne tjenesten før du bruker den. Du forstår at du ved å bruke denne tjenesten, godtar denne avtalen og vilkårene under koblinger. Disse koblingene er:

INGEN GARANTIER

Den programvare er lisensiert "som-er." Du bærer risikoen ved å bruke den. Microsoft gir ingen Hurtiginstallasjon garantier garanterer eller betingelsene. Hele risikoen som for å kvaliteten og ytelsen til programvaren er med deg. Bør programvaren bevise defekt, du antar at hele kostnaden for alle nødvendig vedlikeholder eller reparasjon. Du kan ha flere forbrukerrettigheter under lokale lover som ikke kan endre denne avtalen. I den grad det tillates under lokale lover, Microsoft utelukker alle implisitte garantier, inkludert om salgbarhet, trening for et bestemt formål og krenkelse.

BEGRENSNINGER PÅ OG UTELUKKELSE AV RETTSMIDLER OG SKADEERSTATNING. Hvis du har grunnlag for å kreve skadeerstatning fra Microsoft eller deres leverandører, kan du bare få dekket direkte skader opp til USD 5. Du kan ikke få dekket andre skader, deriblant følgeskader, tapt fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

Denne begrensningen gjelder følgende:

 • Alt som har å gjøre med programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller programmer.

 • Krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet, feilaktig fremstilling, utelatelse, overtredelse eller annet erstatningsansvar, brudd på lov eller forskrift eller urettferdig berikelse, i den grad det tillates av gjeldende lov.

Den gjelder også selv om Microsoft var klar over eller burde vært klar over faren for skader. Begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke deg siden landet ditt kanskje ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre former for skade.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×