Lisensvilkår for Microsoft-programvare

Serviceavtale for Microsoft Easy Assist

Sist oppdatert: april 2008

Serviceavtale for Microsoft Easy Assist Sist oppdatert: april 2008 Dette er en kontrakt mellom deg (en person eller forretningsenhet) og Microsoft Corporation. Den dekker bruken av tjenesten og programvaren, inkludert alle oppdateringer, alle oppgraderinger, all kundestøtte og alt innhold som er knyttet til tjenesten. Vi kaller alt dette for "tjenesten".

Du garanterer at du er minst 18 år eller over myndighetsalderen der du bor, og at alle opplysninger du gir, er sanne og riktige.

Du kan bare bruke tjenesten hvis du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, må du ikke bruke tjenesten. Denne kontrakten begrenser vårt ansvar og fornekter garantier for tjenesten i den grad lovgivningen tillater det. Les disse punktene i kontrakten nøye.

1. Når du kan bruke tjenesten

Du kan begynne å bruke tjenesten så snart du har fullført godkjenningen, installasjonen og tilslutningsprosessen. Enkelte deler av tjenesten er kanskje ikke tilgjengelige med en gang mens vi konfigurerer dem for deg.

2. Vilkår

Denne kontrakten trer i kraft den dagen du godtar den, og den opphører når vi gir ut en oppdatert versjon av tjenesten eller avbryter eller avslutter tjenesten i samsvar med punkt 8 i denne avtalen.

3. Hvordan du kan bruke tjenesten

Når du bruker tjenesten, må du gjøre følgende:

• Rette deg etter alle lover

• Rette deg etter regler for god oppførsel eller andre meldinger vi gir

• Rette deg etter Microsofts retningslinjer mot søppelpost

• Holde passordet hemmelig

• Gi oss beskjed med en gang hvis du finner ut at et sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av tjenesten har forekommet

4. Hvordan du ikke kan bruke tjenesten

Når du bruker tjenesten, kan du ikke gjøre følgende:

• Bruke tjenesten på en måte som er i strid med loven eller skader Microsoft eller tilknyttede selskaper, forhandlere, distributører og/eller leverandører (samlet kalt "Microsoft-partene") eller kunder av en Microsoft-part

• Skade, deaktivere, overbelaste eller svekke tjenesten (eller nettverkene som er tilknyttet tjenesten) eller forstyrre andres bruk av og glede over tjenesten

• Videreselge eller videredistribuere tjenesten, eller noen som helst del av tjenesten, med mindre du har en videresalgsavtale med Microsoft som tillater dette

• Bruke noen som helst del av tjenesten som mål med kobling fra uønskede masseutsendelser eller uønskede kommersielle meldinger, inkludert "søppelpost" eller uønskede direktemeldinger

• Bruke tredjepartsprogramvare eller -tjenester til å få tilgang til tjenesten

• Bruke automatiske prosesser eller tjenester til å få tilgang til og/eller bruke tjenesten (for eksempel en BOT, en edderkopp ("spider"), jevnlig bufring ("periodic caching") av informasjon lagret hos Microsoft eller metasøking ("meta-searching"))

• Bruke noen som helst uautoriserte metoder til å endre, omdirigere eller forsøke å omdirigere tjenesten

5. Tjenestekontoen

For å kunne bruke tjenesten må du opprette en tjenestekonto og et passord for tjenesten. Du har ansvaret for passordet ditt og all aktivitet på din konto.

6. Hvordan vi kan endre denne kontrakten

Microsoft kan endre denne kontrakten når som helst uten varsel. Hvis vi endrer denne kontrakten vesentlig, vil vi underrette deg på e-postadressen du oppgav ved registrering, minst 30 dager før endringen finner sted. Hvis du ikke aksepterer endringen, må du kansellere og stanse bruken av denne tjenesten før endringen finner sted. Hvis du ikke slutter å bruke tjenesten, vil den fortsatte bruken av tjenesten være underlagt endringene i kontrakten.

7. Du har ansvaret for å ta sikkerhetskopi av dataene dine

Du har ansvaret for å vedlikeholde og sikkerhetskopiere dataene du oppretter, bruker og lagrer med tjenesten. Når du eller vi bringer tjenesten til opphør eller avbryter den av hvilken som helst årsak, kan Microsoft slette dataene dine fra serverne sine for alltid. Du har ansvaret for å iverksette tiltak som er nødvendig for å sikkerhetskopiere dataene dine og sikre at du tar vare på dine primære forretningsressurser.

8. Endring av tjenesten – avbrudd eller opphør

• Iverksatt av Microsoft. Vi kan når som helst endre tjenesten av hvilken som helst årsak uten varsel. Vi kan når som helst avbryte eller stoppe tjenesten eller en del av tjenesten av hvilken som helst årsak uten varsel, inkludert hvis du ikke overholder vilkårene i denne kontrakten. Hvis vi gjør dette, opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart.

• Iverksatt av deg. Du kan når som helst slutte å bruke tjenesten av hvilken som helst årsak.

• Data. Når du eller vi bringer tjenesten til opphør eller avbryter den av hvilken som helst årsak, kan Microsoft slette dataene dine fra serverne sine for alltid. Du har ansvaret for å iverksette tiltak som er nødvendig for å sikkerhetskopiere dataene dine og sikre at du tar vare på dine primære forretningsressurser.

• Avkall på rettigheter og plikter. I den grad det er nødvendig for å bringe denne kontrakten til opphør, gir hver av partene avkall på alle rettigheter og forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning eller forskrifter for å be om eller få inngripen fra domstolene for å bringe denne kontrakten til opphør.

9. Begrensning av tjenesten

Microsoft forbeholder seg retten til å begrense tjenesten. Vi kan for eksempel begrense tilgjengeligheten av denne tjenesten, antallet brukere som kan registrere seg for tjenesten, og størrelsen på og antallet filer som kan overføres i en økt.

10. MERKNAD OM FUNKSJONER FOR REGISTRERING OG PERSONVERN. PROGRAMVAREN OG/ELLER TJENESTEN KAN GI DEG MULIGHETEN TIL Å REGISTRERE MØTER OG SAMLE INN OG BRUKE IDENTIFISERENDE INFORMASJON OM TJENESTEDELTAKERE, inkludert, men ikke begrenset til, et navn som vises, overføres, behandles eller lagres som del av et møte eller en møteregistrering. LOVENE I ENKELTE JURISDIKSJONER KREVER AT DU VARSLER ELLER FÅR TILLATELSE FRA PERSONER FØR DU FANGER OPP, OVERVÅKER OG/ELLER REGISTRERER INFORMASJON DE KOMMUNISERER, OG/ELLER DE BEGRENSER INNSAMLING, LAGRING OG BRUK AV PERSONLIG IDENTIFISERENDE INFORMASJON. Du godtar å rette deg etter alle gjeldende lover, få alle nødvendige tillatelser og gi alle nødvendige opplysninger før du bruker programvaren og/eller tjenestene og/eller funksjonene, for eksempel registreringsfunksjonen.

11. Brukerstøtte. Microsoft gir ingen brukerstøtte for tjenesten.

12. Microsoft har ikke redaksjonell kontroll

• Opphavsrett til åndsverk. Microsoft godkjenner ikke uautorisert bruk av innhold som er beskyttet av copyright og andre opphavsrettigheter. Du forstår at deling av innhold som bryter andres copyright og opphavsrettigheter, er i strid med denne kontrakten. Du garanterer at bruken og publiseringen av innholdet av deg og andre ikke bryter opphavsrettighetene til tredjeparter. Du forstår at Microsoft kan fjerne innhold når som helst uten varsel når innholdet er i strid med denne kontrakten eller en regel for god oppførsel, eller når vi i god tro har grunn til å tro at det er nødvendig å gjøre dette.

• Koblinger til tredjeparters webområder. Tjenesten eller innholdet som vises via tjenesten, kan innholde koblinger til tredjeparters webområder. Microsoft har ikke kontroll over disse webområdene. Hvis Microsoft har inkludert disse koblingene i tjenesten, er de bare ment som et hjelpemiddel for deg. Det at koblinger til tredjeparter er inkludert, betyr ikke at Microsoft støtter tredjeparters webområder, tjenester eller produkter.

13. Personvern

Personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 inneholder en beskrivelse av hvordan vi samler inn og bruker din informasjon. Ved å bruke tjenesten samtykker du i følgende praksiser:

• Overvåkning av din bruk. Vi anser din bruk av tjenesten for å være privat. Vi kan imidlertid hente frem eller fremlegge informasjon om deg, din konto og/eller innholdet i din kommunikasjon for å kunne gjøre følgende: (1) overholde loven eller rettslige prosesser som vi har blitt forkynt, (2) håndheve og undersøke potensielle brudd på denne kontrakten, inkludert bruk av denne tjenesten til å delta i eller legge til rette for aktiviteter som bryter loven, eller (3) beskytte rettighetene, eiendommen og sikkerheten til Microsoft, dets ansatte, dets kunder eller offentligheten. Du samtykker i fremhentingen og fremleggingen av informasjon i dette punktet.

• Overføring av personlige opplysninger. Personlige opplysninger som samles inn via tjenesten, kan bli lagret og behandlet i USA eller andre land der Microsoft dets partnere, datterselskaper eller agenter har kontorer. Ved å bruke tjenesten samtykker du i overføring av opplysninger utenfor landet ditt. Du kan lese mer om overføring av disse dataene i personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Data om ytelse og bruk. For å kunne tilby deg tjenesten forbeholder vi oss retten til å innhente enkelte opplysninger om tjenesteytelsen, datamaskinen din og din bruk av tjenesten. Vi har rett til å laste opp disse opplysningene automatisk fra datamaskinen din. Du kan lese mer om denne opplysningsinnhentingen i personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Filtreringsteknologi. Vi kan bruke teknologi eller andre midler til å beskytte tjenesten, beskytte våre kunder eller hindre deg i å bryte denne kontrakten. Eksempler omfatter filtrering for å stoppe søppelpost og virus eller øke sikkerheten. Disse tiltakene kan virke forstyrrende på din bruk av tjenesten. Microsoft jobber hele tiden aktivt med å gjennomgå og ta i bruk ny teknologi, men det finnes foreløpig ingen teknologiske løsninger som fullstendig blokkerer for sending og mottak av slik uønsket kommunikasjon. Dette punktet innebærer ingen forpliktelse for Microsoft til å hindre uønskede masseforsendelser via tjenesten, og brukere av tjenesten kan ikke holde Microsoft ansvarlig ved mottak av uønskede forsendelser. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsofts retningslinjer på dette området, kan du lese Microsofts retningslinjer mot søppelpost.

14. Programvare

• Bruk. Hvis du mottar programvare fra oss som en del av tjenesten, må denne programvaren brukes i henhold til vilkårene i lisensen du mottar, og som du må godta for å kunne bruke programvaren. Hvis du ikke mottar en lisens, gir vi deg rett til å bruke programvaren bare sammen med tjenesten i henhold til denne kontrakten og bare på antallet datamaskiner som er angitt i tjenestetilbudet. Vi forbeholder oss alle øvrige rettigheter i og til programvaren. Med mindre vi varsler deg om noe annet, opphører din rett til å bruke programvaren når din rett til å bruke tjenesten opphører eller utløper, og da må du umiddelbart avinstallere programvaren. Vi kan deaktivere programvaren etter utløpsdatoen for tjenesten uten å varsle deg.

• Dokumentasjon. Du kan kopiere og bruke dokumentasjon som fulgte med programvaren, til intern referanse.

• Oppdatering. Vi har rett til å kontrollere din versjon av programvaren automatisk. Vi har rett til å laste ned oppgraderinger for programvaren til datamaskinen automatisk for å oppdatere, forbedre og videreutvikle tjenesten.

• Lisensens ramme. Programvaren beskyttes av lover og internasjonale avtaler om copyright og andre opphavsrettigheter. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne kontrakten gir deg bare noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det er uttrykkelig tillatt i henhold til denne kontrakten. Du må dermed rette deg etter eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å gjøre følgende:

o Fremlegge resultater av ytelsestester av programvaren til en tredjepart uten Microsofts skriftlige forhåndssamtykke

o Omgå de tekniske begrensningene i programvaren

o Foreta dekompilering, demontering eller omvendt utvikling ("reverse engineering") av programvare som er inkludert i tjenesten, med mindre og bare i den grad dette er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lov

o Publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den

o Leie ut, lease eller låne bort programvaren

o Overføre programvaren eller denne kontrakten til en tredjepart o Bruke programvaren til kommersielle vertstjenester

• Eksportlover. Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.microsoft.com/exporting.

15. Materialer som Microsoft lisensierer til deg

• Dokumenter. Du har tilgang til informasjon om tjenesten, for eksempel hvitbøker, kunnskapsbaseartikler, dataark og vanlige spørsmål ("dokumenter"). Du kan bare bruke dokumentene til interne formål. Du kan ikke kopiere, distribuere, endre eller basere annet arbeid på dokumentene. Utdanningsinstitusjoner som er offisielt godkjente i henhold til lokal lovgivning, kan laste ned og kopiere dokumentene bare for distribusjon i klasserommet.

• Begrensninger. Lisensbevilgningen til å bruke dokumentene som er inkludert med tjenesten, inkluderer ikke en lisens til utformingen eller oppsettet av tjenesten eller noen av webområdene som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Microsoft. Du må ikke kopiere logoer, grafikk, lyder eller bilder fra tjenesten eller overføre noe av dette på nytt med mindre Microsoft gir deg uttrykkelig rett til det. Microsoft og leverandørene garanterer ikke at dokumentene er nøyaktige eller egnet for dine formål. Det at de inkluderes med tjenesten, betyr ikke at Microsoft bifaller dem. Ikke noe av det som er tilgjengelig fra tjenesten, er ment å være profesjonell rådgivning, inkludert, men ikke begrenset til, investerings- eller skatterådgivning eller juridisk rådgivning.

16. Opphavsrett til åndsverk

Microsoft beholder alle rettigheter og interesser i og til tjenesten, inkludert copyright og alle patenter, forretningshemmeligheter, varemerker og andre opphavsrettigheter. Microsoft forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis. Denne kontrakten verken gir eller impliserer rettigheter til Microsofts varemerker, varenavn eller logoer.

17. Reklame

Microsoft har rett til å drive med reklame i tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre typen reklame i tjenesten. Du forstår at eventuelle relasjoner mellom deg og annonsørene i tjenesten er mellom deg og disse annonsørene, ikke Microsoft.

18. Dine relasjoner til andre

Du forstår at du, og ikke Microsoft, har direkte forbindelse til eventuelle tredjeparter du har relasjoner til, inkludert annonsører og alle som kjøper eller selger varer eller tjenester, via tjenesten. Du er ene og alene ansvarlig for dine relasjoner til tredjeparter, inkludert følgende:

• Levering av og betaling for varer og tjenester

• Behandling av kundeordrer, betaling og andre transaksjoner

• Kontroll av gyldigheten til kundenes ordrer før du sluttfører dem

• Meddelelse til kunder om statusen til ordrer eller transaksjoner

• Kundestøtte knyttet til ordrer eller transaksjoner (for eksempel tapte ordrer, faktureringsdisputter, betalinger og så videre)

• Fastsettelse, innsamling og betaling av alle avgifter (hvis det er noen) som oppstår fra eller er knyttet til slike ordrer eller transaksjoner, til de aktuelle myndighetene

• Innkjøpet og bruken som du eller dine tilknyttede kontoer er ansvarlige for, av eventuelle produkter og tjenester fra tredjeparter

Du garanterer at følgende er tilfelle:

• Det er lovlig å selge og distribuere produktene og tjenestene du annonserer, selger og distribuerer, og de er ikke i strid med denne kontrakten.

• Du har alle lisensene som er nødvendig for å selge, distribuere og annonsere varene og tjenestene du tilbyr.

• Ingen salg og reklame bryter gjeldende lovgivning.

• Du retter deg etter alle gjeldende lover og regler (inkludert lover og regler som er knyttet til innsamling av informasjon fra tredjeparter).

19. Tilbakemelding

Hvis du gir tilbakemelding om tjenesten til Microsoft, gir du Microsoft retten til gratis å bruke, dele og kommersialisere tilbakemeldingen på en hvilken som helst måte og for et hvilket som helst formål. Du gir også gratis til tredjeparter eventuelle patentrettigheter som er nødvendige for at produktene, teknologiene og tjenestene deres skal kunne bruke eller fungere som grensesnitt mot bestemte deler av et Microsoft-program eller en Microsoft-tjeneste som inkluderer tilbakemeldingen. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft må lisensiere programvare eller dokumentasjon til tredjeparter på grunn av at vi inkluderer tilbakemeldingen i dem. Disse rettighetene er gjeldende utover denne kontrakten.

20. Våre meldinger til deg, dine meldinger til oss

Denne kontrakten er i elektronisk form. Vi har lovet å sende deg en del informasjon i forbindelse med tjenesten, og vi har rett til å sende deg denne informasjonen. Det kan finnes annen informasjon om tjenesten som loven krever at vi sender til deg.

Vi har rett til å sende denne informasjonen til deg i elektronisk form. Vi har rett til å gi deg nødvendig informasjon via e-post til e-postadressen du oppgav da du registrerte deg for tjenesten.

Meldinger regnes som sendt og mottatt på overføringsdatoen i e-postmeldingen. Så lenge du har tilgang til og kan bruke tjenesten, har du nødvendig programvare og maskinvare for å motta disse meldingene. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du avslutte tjenesten. Vi kan foreløpig ikke godta e-postmeldinger.

21. Ingen garanti

Microsoft gir ingen garanti om påliteligheten og nøyaktigheten til tjenesten eller resultatene fra tjenesten. Du forstår at sikkerhetsmekanismene i tjenesten har iboende begrensninger, og at du har ansvaret for å avgjøre om tjenesten svarer til dine behov.

Vi leverer tjenesten "som den er" ("as is"), "med alle feil" ("with all faults") og "som tilgjengelig" ("as available"). Du bruker den på egen risiko. Microsoft-partene gir ingen uttrykkelige garantier eller betingelser. Du kan ha ytterligere rettigheter i henhold til lokal lovgivning som denne kontrakten ikke kan endre. I den grad lovgivningen tillater det fraskriver Microsoft-partene seg eventuelle underforståtte garantier, inkludert garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål, rimelig innsats og at tjenesten ikke krenker tredjeparts rettigheter.

22. Ansvarsbegrensning – ditt eneste krav

I den grad lovgivningen tillater det har du ikke rett til å få dekket skader av Microsoft-partene, inkludert direkte skader, følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

Denne begrensningen gjelder alt som er knyttet til følgende:

• Tjenesten

• Innhold (inkludert kode) på tredjeparters webområder, tredjeparters programmer eller tredjeparters oppførsel

• Virus eller andre ødeleggende faktorer som påvirker tilgangen til eller bruken av tjenesten eller programvaren og/eller maskinvaren

• Inkompatibilitet mellom tjenesten og andre tjenester og annen programvare og maskinvare

• Forsinkelser eller feil som kan oppstå når du starter, gjennomfører eller fullfører overføringer eller transaksjoner i forbindelse med tjenesten på en nøyaktig eller betimelig måte

• Krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller andre erstatningsrettslige forhold

Begrensningen gjelder også selv om følgende er tilfelle:

• Denne beføyelsen kompenserer deg ikke fullt ut for eventuelle tap, eller formålet med den oppnås ikke.

• Microsoft visste eller skulle ha visst om muligheten for skadene.

Siden enkelte stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at de ovennevnte begrensningene eller fraskrivelsene ikke gjelder deg. Det kan hende at de heller ikke gjelder deg hvis provinsen eller landet du bor i, ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

Fraskrivelsen av ansvar under punkt 23 er uavhengig av ditt eneste krav og er fortsatt gyldig selv om formålet med et slikt krav ikke oppnås eller på annen måte blir ansett som ugjennomførlig. Disse begrensningene og fraskrivelsene gjelder uten hensyn til om skadene oppstår på grunn av (1) brudd på kontrakten, (2) brudd på garantien, (3) uaktsomhet eller (4) andre årsaker, i den grad slike fraskrivelser og begrensninger ikke er lovstridige.

Hvis du er misfornøyd med tjenesten, ikke godtar et av punktene i denne kontrakten eller er uenig med eller har et krav overfor en Microsoft-part angående denne kontrakten eller tjenesten, er din eneste beføyelse å slutte å bruke tjenesten.

23. Krav må meldes innen ett år

I den grad lovgivningen tillater det må alle krav som er knyttet til denne kontrakten eller tjenesten, legges frem innen ett år. Ettårsperioden starter den datoen kravet kunne ha blitt fremlagt første gang. Hvis kravet ikke meldes, er det ikke lenger gyldig. Dette punktet gjelder deg og dine etterfølgere. Dette gjelder også Microsoft og deres etterfølgere og stedfortredere.

24. Garanti om skadesløshet

Du samtykker i å forsvare og beskytte Microsoft-partene og holde dem skadesløse mot alle krav, alle tap, alt ansvar og alle utgifter (inkludert advokatsalærer) som oppstår fra din bruk av tjenesten, brudd på denne kontrakten eller brudd på rettighetene til tredjeparter.

25. Microsoft-selskapet, gjeldende lov og verneting

Microsoft-selskapet som du har inngått kontrakt med:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Gjeldende lov og verneting:

Tolkningen av denne kontrakten er underlagt lovene i delstaten Washington, og disse lovene gjelder krav knyttet til brudd på kontrakten, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, inkludert krav knyttet til forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten i USA. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at de statlige eller føderale domstolene i King County, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår fra eller vedrører denne kontrakten.

26. Tolkning av kontrakten

Alle delene i denne kontrakten gjelder i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning. En domstol kan med endelig rettsvirkning bestemme at vi ikke har adgang til å håndheve en del av denne kontrakten slik den er nedfelt skriftlig. Hvis dette skjer, erstattes denne delen med vilkår som i størst mulig grad samsvarer med den delen som ikke kan håndheves. Resten av denne kontrakten kan ikke endres. Denne kontrakten, inkludert regler for god oppførsel og andre meldinger vi formidler, utgjør den fullstendige kontrakten mellom Microsoft og deg vedrørende tjenesten. Den erstatter alle andre kontrakter eller erklæringer vedrørende tjenesten. Hvis du er underlagt konfidensialitetsforpliktelser i forbindelse med tjenesten, skal disse forpliktelsene fortsatt håndheves. Punktoverskriftene i kontrakten begrenser ikke andre vilkår i denne kontrakten.

27. Overdragelse

Microsoft kan når som helst og uten forvarsel overdra hele eller deler av denne kontrakten. Du kan ikke overdra denne kontrakten, helt eller delvis, til noen andre. Ethvert forsøk på dette er ugyldig. Du kan i stedet avslutte tjenestekontoen din. Den andre parten kan da opprette en tjenestekonto og inngå en egen kontrakt med oss.

28. Force majeure

Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader eller anses for å bryte denne kontrakten på grunn av hendelser eller omstendigheter som de med rimelighet ikke kan kontrollere, inkludert krig, invasjon, strømbrudd, terroristangrep, jordskjelv eller naturkatastrofer.

29. Merknader

Opphavsrettserklæring

Alt innhold i tjenesten er: Copyright © 2006 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Med enerett. Programvare eller innhold som er inkludert som en del av tjenesten, beskyttes av lover og internasjonale avtaler om copyright og andre opphavsrettigheter.

Ha respekt for opphavsretten

Respekter rettighetene til artister og andre opphavspersoner. Innhold som musikk, bilder og film kan være beskyttet av lover om opphavsrett. Personer som vises i innhold, kan ha rett til å kontrollere bruken av bildene. Du kan ikke dele andre personers innhold med mindre du er eier av rettighetene eller har tillatelse fra eieren, for ellers er slik deling ulovlig.

Informasjon om og fremgangsmåte for å fremsette krav ved brudd på opphavsretten

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skal krav vedrørende krenkelse av opphavsrett sendes til tjenesteleverandørens representant. FORESPØRSLER SOM IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR, BLIR IKKE BESVART. Se Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement på http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Merknad om varemerke

Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Du finner informasjon om varemerker på http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis, er forbeholdt Microsoft.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×