Levetiden for en skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen gjelder for malen skjemautformere som vil ha en inngående forståelse av skjemautformingsprosessen i Microsoft Office InfoPath. Den beskriver de forskjellige fasene for å opprette og distribuere en skjemamal og inneholder koblinger til mer informasjon om viktige oppgaver. Mens du kan eksperimentere og arbeide på måten som passer deg best, må du følger denne anbefalte utformingsprosessen sparer tid og krefter i det lange løp.

I denne artikkelen

Fase 1: planlegge

Fase 2: Utforming

Fase 3: distribuere

Fase 4: Vedlikehold

Fase 5: Arkiv

Fase 1: planlegge

Hvor lang tid du bruker på planlegging, avhenger av kompleksiteten i skjemamalen, din rolle i organisasjonen og på prosessene og kravene i organisasjonen.

Hvis skjemamalen brukes bare av medlemmer av det nærmeste teamet, være planleggingsfasen svært uformell. Hvis skjemamalen er mer komplekse, planleggingsfasen sannsynligvis være en mer formelle og komplisert prosess, og du må kanskje kontakte mange interessenter. For eksempel hvis skjemamalen skal være én del av en større, firmaet business, som en reiseregning rapportering eller enterprise resource planning system, og deretter må du sannsynligvis opprette formelle planleggingsdokumenter, for eksempel funksjonelle spesifikasjoner.

I begge tilfeller før du starter utformingen av skjemamalen, bør du vurdere følgende:

 • Brukermål    Hva trenger brukerne å utføre med skjemamalen? Hvilke scenarier trenger du støtte? Hvordan vil du måle suksess i brukernes målene for møte?

 • Vurderinger for kompatibilitet    Skjemamalen må være tilgjengelig for brukere utenfor organisasjonen, nå eller senere? Hvis du for eksempel vil skjemamalen skal være tilgjengelig i organisasjonens eksterne webområde for kunder som ikke har installert på datamaskinene InfoPath? Hvis dette er tilfelle, kan du utformer en nettleserkompatibel skjemamal i stedet for en standard, bare InfoPath-skjemamal. Noen av brukerne i organisasjonen må være i stand til å fylle ut skjemaet i InfoPath 2003? Hvis dette er tilfelle, bør du utforme en skjemamal for kompatible bakover. Vil du at brukerne skal kunne fylle ut skjemaer mens de er borte fra kontoret eller frakoblet? Hvis dette er tilfelle, kan du legge til funksjoner i skjemamalen som gjør at det skal fungere effektivt i frakoblet modus.

 • Eksisterende brukerskjemaer    For øyeblikket bruker du Microsoft Office Word-dokumenter eller Microsoft Office Excel-arbeidsbøker samle inn data fra brukere? Hvis dette er tilfelle, kan du enkelt konvertere disse filene til InfoPath-skjemamaler. Har du eksisterende InfoPath 2003-skjemamaler? Hvis dette er tilfelle, vil disse skjemamalene skal være kompatible bakover, eller vil du oppgradere dem til Office InfoPath 2007-format?

 • Integrasjon krav    Hvilke andre produkter eller teknologier skjemamalen fungerer med? Hvis du for eksempel må du kanskje lagre dataene i skjemamalen i Microsoft SQL Server-database, eller du kan velge å baserer utformingen av skjemamalen på en webtjeneste, slik at du kan sende data til en database som ikke støttes direkte av InfoPath.

 • Krav til brukergrensesnitt    Trenger du å følge til retningslinjer for varemerking? Hva vil du at skjemamalen skal se ut? Hvilke typer kontroller vil du bruke, og hvordan vil du organisere dem?

 • Prosesskrav    Vil skjemamalen være en del av en større forretningsprosess, for eksempel prosessen med å godkjenne en reiseregning? I så fall hva slags visninger trenger du, og hvordan vil du implementere reglene som styrer hvordan dataene går gjennom organisasjonen og behandles av ulike personer og business systemer? Vil du dra nytte av arbeidsflytfunksjoner i andre programmer, for eksempel Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Krever skjemamalen forvaltet kode eller skript? Hvis dette er tilfellet, vil du bruke interne utviklere eller vil være dette arbeidet utsatte?

 • Krav til datalagring    Hva vil du gjøre med dataene i brukerskjemaer? Hvis du for eksempel hvis brukere skal kunne sende skjemadata raskt frem og tilbake, og du trenger ikke å bruke dataene, kanskje deretter du vil bruke e-postmeldinger til lagring av data. Hvis brukere skal kunne få tilgang til og dele skjemadata, vil du kanskje lagre samlinger av relaterte InfoPath-skjemaer i biblioteker på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services. Hvis brukerne må ha tilgang til skjemadata i andre forretningsprogrammer eller systemer, for eksempel utgiftsrapportering eller regnskapsprogrammer, vil du kanskje lagre dataene i firmaets databaser. Dette oppnås ofte ved å koble skjemamalen til en webtjeneste som fungerer som et mellomledd mellom skjemamalen og databasen eller business systemet.

 • Sikkerhetskrav    Hva slags sikkerhetsutfordringer og sikkerhetsproblem står du overfor? Skjemamalen må være installert på brukernes datamaskiner eller kan brukerne tilgang til den fra en nettverksressurs? Vil du brukere å signere skjemaene eller enkelte datasett i skjemaene? Vil du koble skjemamalen direkte til en database, eller vil du bruke datatilkoblingsfiler i datatilkoblingsbiblioteker, som vanligvis administreres av en administrator?

 • Krav til testing    Hvilken prosess vil du bruke til å teste utseendet og virkemåten av skjemamalen? Trenger du å opprette en formell testplan?

 • Krav til distribusjon    Hvordan planlegger du å dele skjemamalen med andre? Hvor vil du publisere skjemamalen? Hvis du har tenkt å publisere den på en server som kjører InfoPath Forms Services, vil du publisere den til et bibliotek eller som en området innholdstype ? Hvordan vil du varsle brukerne om skjemamalens tilgjengelig? Hva er planene for lansering nye versjoner av skjemamaler?

 • Krav til vedlikehold    Vil du arkivere skjemamaler, brukerskjemaer eller begge deler? Hvor lenge trenger du å beholde dataene? Hva slags arkivering og data oppbevaringspolicyer kreves av organisasjonen?

Til toppen av siden

Fase 2: Utforming

Når du har fullført planleggingsfasen, kan du starte utformingsprosessen. Det anbefales at du følger rekkefølgen på oppgavene nedenfor når du utformer skjemamalen. Du kan imidlertid avvike fra rekkefølgen om nødvendig. Du kan for eksempel foretrekker å definere datavalidering, betinget formatering og regler for kontroller når du legger til kontrollene i skjemamalen, i stedet for å gjøre det senere i utformingsprosessen.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

Trinn 2: Opprette eller angi den primære datakilden

Trinn 3: Definere oppsett

Trinn 4: Legge til kontroller

Trinn 5: Legge til datatilkoblinger

Trinn 6: Legge til datavalidering, regler og andre funksjoner for forretningslogikk

Trinn 7: Opprette egendefinerte visninger

Trinn 8: Aktivere virkemåte for sending

Trinn 9: Aktivere sikkerhetsfunksjoner

Trinn 10: Teste utseende og virkemåte

Trinn 1: Opprette skjemamalen

Når du oppretter skjemamalen, må du kanskje å importere et eksisterende skjema, for eksempel et Word-dokument eller en Excel-arbeidsbok til InfoPath eller angi kompatibilitetsinnstillingene for skjemamalen slik at resulterende skjemaer kan fylles ut i InfoPath 2003 eller i en nettleser. De fleste av disse alternativene er tilgjengelige i dialogboksen Utform en skjemamal. Hvis du skal utforme en skjemamal som kan åpnes og fylles ut i Microsoft Office InfoPath eller en nettleser, kan du for eksempel velge merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner i dialogboksen Utform en skjemamal.

Ressursene nedenfor gir mer informasjon om hvordan du oppretter en skjemamal.

Klikk

Hvis du vil

Introduksjon til InfoPath Forms Services

Lær mer om server-teknologi som gjør mulig å opprette en skjemamal som kan åpnes og fylles ut i en nettleser.

Innføring i webleserkompatible skjemamaler

Lær mer om webleserkompatible skjemamaler, som kan åpnes eller fylles ut i InfoPath, i en nettleser eller på en mobil enhet. En webleserkompatibel skjemamal kan aktiveres for bruk i en nettleser når det publiseres på en server som kjører InfoPath Forms Services, av deg eller av en farmadministrator for serveren.

Angi kompatibilitetsinnstillingene for en skjemamal

Velge en kompatibilitetsinnstilling for skjemamal eller endre eksisterende kompatibilitetsinnstilling. Denne innstillingen bestemmer hvilke InfoPath-funksjoner og kontroller er tilgjengelige for deg når du utformer skjemamalen. Hvis du for eksempel hvis du velger avmerkingsboksen Aktiver bare webleserkompatible funksjoner i oppgaveruten Utform en skjemamal, InfoPath skjuler eller deaktiverer kontroller og funksjoner som ikke fungerer i leseraktiverte skjemamaler.

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Opprette en skjemamal fra en eksisterende Microsoft Office Excel-arbeidsbok.

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

Opprette en skjemamal fra et eksisterende Microsoft Office Word-dokument.

Trinn 2: Opprette eller angi den primære datakilden

Alle skjemamaler er basert på en datakilde, som lagrer data som samles inn i et skjema. Denne datakilden kan være en firmaets database, en webtjeneste eller en eksisterende XML-fil som brukes i hele organisasjonen til å standardize data, for eksempel en XML-skjema (XSD)-fil. Hvis du ikke har en eksisterende datakilde, kan du la InfoPath opprette et for deg når du legger til kontroller i skjemamalen.

Du kan vise en representasjon av datakilden for skjemamalen i oppgaveruten Datakilde:

Del av oppgaveruten Datakilde

Når du oppretter skjemamalen, må du bestemme hvilke av følgende fremgangsmåter til å bruke:

 • La InfoPath opprette datakilden    Hvis du oppretter en tom skjemamal, opprettes datakilden for deg når du legger til kontroller i skjemamalen. Dette kan være nyttig når du utformer en skjemamal som skal brukes uformelt av medlemmer av en liten gruppe når du ikke har tilgang til en eksisterende datakilde i organisasjonen, eller når du ikke trenger å lagre data som du har samlet inn utenfor skjemaet. Dette kan også være nyttig når du deler skjemaer i et SharePoint-bibliotek eller en Microsoft Office Outlook 2007 e-postmelding, og du vil vise informasjon fra skjemaet i kolonner i biblioteket eller i en InfoPath-skjemamappe i stedet for å lagre den i en database eller andre ekstern plassering.

 • Bruk en eksisterende datakilde    Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende datakilde, for eksempel en database eller nettjeneste, opprettes det en viktigste datatilkobling til datakilden i InfoPath. Det kan være én primær datatilkobling i en skjemamal. Senere i utformingsprosessen, kan du opprette datatilkoblinger til sekundære datakilder for å fylle ut lister med eksterne data eller sende skjemadata til mer enn én datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon om sekundære datakilder, se "trinn 5: legge til datatilkoblinger" senere i denne artikkelen.

Informasjonen nedenfor gir flere detaljer som kan hjelpe deg å finne ut hvilken type datakilde til bruk, og når du skal legge til flere datatilkoblinger i skjemamalen.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i datakilder

Lær om datakildene som kan fungere med InfoPath, og hvordan de er representert i oppgaveruten Datakilde.

Innføring i datatilkoblinger

Lær mer om datatilkoblinger, som er dynamiske koblinger mellom et skjema og en datakilde som lagrer og leverer data for dette skjemaet.

Utforme en skjemamal ved hjelp av innstillinger i et datatilkoblingsbibliotek

Baser utformingen av skjemamalen på en felles datatilkoblingsfil som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på et Office SharePoint Server 2007 område. Denne filen inneholder informasjon om en tilkobling til en datakilde, for eksempel en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Trinn 3: Definere oppsett

De fleste skjemamaler inneholder minst én oppsettstabell, som er et rammeverk for organisering og ordning av skjemamaler, inkludert kontroller, deler av et skjema, logoer og andre typer bilder.

Du finner ferdige oppsettstabeller i oppgaveruten Oppsett:

Del av oppgaveruten Oppsett

Ressursene nedenfor gir mer informasjon om alternativer for visuell utforming for skjemamalen.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i å utforme en skjemamal

Lær om oppsettstabeller, som hjelper deg med å justere elementer i en skjemamal, og kontroller som brukes for oppsett.

Bruke et fargevalg

Lær hvordan du bruker automatisk koordinert farger på bestemte elementer i skjemamalen.

Sette inn og plassere et bilde

Lær hvordan du setter inn et bilde, for eksempel en firmalogo eller et brevhode, i en skjemamal.

Trinn 4: Legge til kontroller

Kontroller at brukerne skal angi og merke data i skjemamalen. De kan også brukes til å vise data fra eksisterende datakilder, for eksempel databaser eller webtjenester. Når du har opprettet skjemamalens oppsett, kan du sette inn en kontroll du trenger i skjemamalen. Kontroller-oppgaveruten gir tilgang til alle kontrollene som er tilgjengelige i InfoPath, inkludert eventuelle egendefinerte kontroller som er lagt til i oppgaveruten, for eksempel ActiveX-kontroller eller maldeler.

Del av oppgaveruten Kontroller

Du kan legge til en kontroll i skjemamalen ved å klikke navnet i listen Sett inn kontroller eller ved å dra den fra oppgaveruten til arbeidsområdet i skjemamalen. Avhengig av hvilken type kontroll du legger til malen for brukere som fyller ut skjemaet, skal kunne skrive inn tekst i tekstfelt, vise data i gjentatte kontroller, velge blant alternativknapper og avmerkingsbokser, velge oppføringer i lister, og klikk kommandoen knappene for å utføre kommandoer. Dataene som brukerne angir i en kontroll er lagret i skjemaets datakilde.

Ressursene nedenfor gir mer informasjon om hvordan du bruker kontroller i InfoPath.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i kontroller

Lær om de forskjellige typene kontroller som er tilgjengelige i InfoPath.

Utforme en maldel på nytt i flere skjemamaler

Lær hvordan du setter inn og oppdatere maldeler. Maldeler kan hjelpe deg med å oppnå en konsekvent utforming for en samling av skjemamaler. Du kan for eksempel opprette maldeler for signaturinndelinger. I tillegg til å bruke kontroller og oppsett, kan du bruke regler for betinget formatering og datavalidering på nytt.

Trinn 5: Legge til datatilkoblinger

Alle skjemamaler har en primær datakilde, som er referert til som den primære datakilden. Hvis du utformer en skjemamal som er basert på en ekstern datakilde, for eksempel en database eller nettjeneste, opprettes den primære datakilden som er basert på den eksterne datakilden. Alternativt, hvis du utformer en tom skjemamal, opprettes den primære datakilden for deg når du legger til kontroller i skjemamalen.

Når du utformer skjemamalen, kan du også legge til datatilkoblinger til én eller flere sekundære datakilder. En sekundær datakilde er en XML-datafil, database eller nettjeneste som brukes av et skjema for oppføringer i en liste eller skripthandlinger. Det gjør det mulig å fylle ut lister og andre kontroller med eksterne data for skjemamalen, for eksempel data som befinner seg i en SQL Server-database eller SharePoint-liste. Du kan også legge til datatilkoblinger til sekundære datakilder når du trenger brukerne å sende data til mer enn én ekstern datakilde.

Informasjonen nedenfor gir flere detaljer om sekundære datatilkoblinger og hva de er brukt for i InfoPath.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i datatilkoblinger

Lær hva en datatilkobling er og hvordan du bruker ett til å hente og sende data fra en database, webtjeneste eller annen datakilde. Hvis gruppeprosjekter er oppført på et SharePoint-område, kan du for eksempel opprette en datatilkobling til listen slik at project-navn vises i en listekontroll i skjemaet.

Legge til en datatilkobling til en SharePoint-dokumentbibliotek eller en liste

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som kan spørre etter data fra et bibliotek eller liste, eller sende data til et bibliotek på en server som kjører Windows SharePoint Services.

Legge til en datatilkobling til en Microsoft SQL Server-database

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender spørringer til en SQL Server-database.

Legge til en datatilkobling til en webtjeneste

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som kan spørre etter eller sende data til en webtjeneste.

Legge til en datatilkobling ved hjelp av innstillinger i et tilkoblingsbibliotek

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen ved hjelp av en datatilkoblingsfil som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på et Office SharePoint Server 2007 område. Denne filen inneholder informasjon om en tilkobling til en datakilde, for eksempel en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Bruk verdier fra en webtjeneste til å fylle ut en liste, rullegardinliste, eller kombinasjonsboks

Fylle ut en liste, rullegardinliste, eller kombinasjonsboks med data fra en sekundær datatilkobling til en webtjeneste.

Bruk verdier fra en SQL Server-database til å fylle ut en liste, rullegardinliste, eller kombinasjonsboks

Fylle ut en liste, rullegardinliste, eller kombinasjonsboks med data fra en datatilkobling for spørring til Microsoft SQL Server-database.

Konfigurere en sekundær datatilkobling for frakoblet bruk

Konfigurere skjemamalen slik at skjemaer som er basert på skjemamalen hurtigbuffer data fra en sekundær datatilkobling når brukere fyller ut skjemaet. Dette er nyttig når brukere ikke har nettverkstilkobling, eller når den eksterne datakilden for skjemaet ellers er utilgjengelig. I disse situasjonene, InfoPath viser bufrede data i skjemaet, og skjemaet fortsetter å fungere som forventet for brukeren.

Trinn 6: Legge til datavalidering, regler og andre funksjoner for forretningslogikk

Det er viktig å redusere kostnader og øke effektiviteten i bedriften der det er mulig. Du kan bruke funksjoner for forretningslogikk i skjemamalen du vil hindre dyr registreringsfeil og til å automatisere handlinger i brukerens skjema. Når du bruker InfoPath-funksjoner som datavalidering, betinget formatering og regler, kan du definere betingelser og handlinger som automatisk utfører oppgaver som er basert på hendelser, for eksempel åpning eller lukking av et skjema eller verdier som er satt inn i skjemaet malen.

Ressursene nedenfor gir flere detaljer som illustrerer celleområdet forretningslogikk funksjoner i InfoPath.

Klikk

Hvis du vil

Legge til, endre eller fjerne datavalidering

Automatisk spore feil når brukeren fyller ut et skjema. Ved å legge til datavalidering i kontroller i skjemamalen, kan du sikre at dataene som du har samlet inn er nøyaktige og konsekvente, og at de følger alle standarder som allerede er i bruk i firmaet.

Bruke betinget formatering i en skjemamal

Skjule eller formatere en kontroll, basert på betingelser som forekommer i skjemaet. Du kan bruke betinget formatering til automatisk bruker fet skrift, understreking, kursiv, gjennomstreking, skriftfarge og bakgrunnsfarge på kontroller. Du kan også bruke betinget formatering til å bestemme om en kontroll vises i skjemaet når brukere fyller ut, om kontrollen er deaktivert eller om du vil at brukere skal kunne legge til eller fjerne enkelte kontroller, for eksempel valgfrie inndelinger.

Legge til en regel

Legge til regler som viser en dialogboks, angi verdien for et felt, spørring eller sende til en datatilkobling, bytte visning, eller åpne eller lukke et skjema som svar på bestemte hendelser og betingelser som forekommer i skjemaet.

Legge til en formel i en kontroll

Legge til formler som beregner data, vise bestemte datoer og klokkeslett i en kontroll eller vise verdier som brukerne angir i en kontroll i en annen kontroll.

Vise forretningslogikken i en skjemamal

Bruk dialogboksen Logikkinspeksjon til å se gjennom alle innstillingene for datavalidering, beregnede standardverdier, regler og programmeringsfunksjoner som er knyttet til skjemamalen. Dette hjelper deg med å unngå tidkrevende prosessen med å åpne hver kontroll individuelt for å vurdere disse innstillingene.

Funksjoner for forretningslogikk i InfoPath er alt du trenger for de fleste skjemamaler. Hvis skjemamalen krever flere funksjoner som ikke er tilgjengelige i InfoPath, kan du bruke kode til å opprette egendefinerte funksjoner. Hvis du vil skrive skript, kan du bruke Microsoft Script Editor (MSE) til å opprette, redigere og feilsøke Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-kode. Hvis du vil skrive forvaltet kode, kan du bruke Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) til å opprette, redigere og feilsøke Visual Basic eller Visual C#-kode. Hvis du har Microsoft Visual Studio 2005, kan du i tillegg kan integrere InfoPath-funksjoner som utformingsmodus i Visual Studio 2005 utviklingsmiljø ved å laste ned og installere Microsoft Visual Studio 2005 Tools for 2007 Microsoft Office System på datamaskinen. Du kan deretter åpne Visual Studio 2005, opprette et InfoPath-skjema malprosjekt, og bruke utformingsmodus funksjoner til å utforme skjemamalen. For informasjon om nedlasting av Microsoft Visual Studio 2005 Tools for 2007 Microsoft Office System, kan du se InfoPath Developer Portal på webområdet for Microsoft Developer Network (MSDN).

Trinn 7: Opprette egendefinerte visninger

Alle InfoPath-skjemamal har en standardvisning, som vises når brukere åpner et skjema som er basert på skjemamalen.

Du kan bruke oppgaveruten visninger til å utforme flere visninger av skjemamalen:

Del av oppgaveruten Visninger

Når du utformer en ny visning, kan du vanligvis Gjenta prosessen med å utforme skjemaet, legger til kontroller i den og legge til datavalidering eller andre funksjoner.

Ved å opprette ulike visninger av skjemamalen, kan du la brukere til å vise dataene i skjemaet i forskjellige måter. Dette hindrer deg fra å utforme flere skjemamaler for samme forretningsprosess. For eksempel i en skjemamal som brukes for behandling av forsikring krav, kan du opprette én visning for forsikringstakere, en annen visning for forsikringsagenter og en tredje visning for forsikringskorrigerere. Hver av disse visningene er tilpasset slik at de passer til brukeren som angir informasjon i den. Du kan også utforme egendefinerte skrive ut visninger som bare brukes til å skrive ut skjemaet.

Visninger skal være enkle og relativt selvforklarende. Hvis du vil kommunisere spesielle instruksjoner til brukerne, må du imidlertid bygge inn assistanse i visningen. Du kan for eksempel opprette en dedikert hjelpevisning for skjemamalen og legge til en knapp til standardvisningen som brukere kan klikke for å få tilgang til hjelp-visningen.

Informasjonen nedenfor gir flere detaljer om visninger.

Klikk

Hvis du vil

Legge til eller slette en visning

Lær hvordan du legger til, behandle og slette visninger.

Opprette en ren InfoPath-visning av en webleserkompatibel skjemamal

Lær hvordan du oppretter to visninger av en webleserkompatibel skjemamal for to typer brukere. Én visning blir for brukere som åpner skjemamalen i en nettleser. Den andre visningen vil bli brukt av brukere som har InfoPath installert på datamaskinen. Vises aldri denne ren InfoPath-visning i en nettleser. Dermed kan du bruke InfoPath-funksjoner i denne visningen som ikke støttes i webleserkompatible skjemamaler, for eksempel brukerroller eller overordnet/detaljert kontroller.

Utforme en visning som er optimalisert for utskrift

Lær hvordan du utformer en utskriftsvisning for skjemamalen og andre teknikker for oppretting av Skriv ut-vennlig skjemamaler.

Legge til egendefinert hjelpetekst i en skjemamal

Lær hvordan du utformer en hjelpevisning for skjemamalen og andre teknikker for å vise egendefinert instruksjonstekst til brukere.

Trinn 8: Aktivere virkemåte for sending

Når du utformer skjemamaler til å samle inn data som en del av en større forretningsprosess, blir disse dataene vanligvis ikke værende i skjemaer som brukere fyller ut. I stedet, flyttes fra skjemaet til neste trinn i forretningsprosessen, vanligvis til en ekstern datakilde, for eksempel en database eller nettjeneste. En ansatt kan for eksempel bruke InfoPath til å fylle ut et utgiftsrapportskjema, og deretter sende skjemaet til en webtjeneste der skjemaet kan behandles.

Angir hvor du vil dataene i skjemamalen sendes kan øke nøyaktigheten og effektiviteten til forretningsprosesser, fordi den gir deg mer kontroll over disse prosessene. Før brukere kan sende skjemadata, sikrer InfoPath at dataene i skjemaene er gyldig, og gjør at brukerne kan rette eventuelle ugyldige data. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å sikre at bare gyldige data sendes til den eksterne datakilden.

Ressursene nedenfor forklarer hvordan du utformer skjemamalen slik at skjemadata sendes til et sted.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i innsending av skjemadata

Les om hvordan du sender skjemadata til et bestemt sted, for eksempel en database eller nettjeneste.

Sende skjemadata til flere steder

Utforme sekundære datatilkoblinger og regler som sender skjemadata til flere steder når brukerne klikker Send-knappen i skjemaet.

Trinn 9: Aktivere sikkerhetsfunksjoner

Du bør bruke organisasjonens eksisterende sikkerhetspolicy som grunnlag for valgene du gjør om sikkerheten for skjemamaler og relaterte skjemaer.

Hvis du oppretter webleserkompatible skjemamaler, må du være oppmerksom på at en rekke faktorer påvirker sikkerheten til informasjonen lagret på servere som kjører InfoPath Forms Services. Noen styres av du og andre styres av administratoren, som er personen som konfigurerer og administrerer brukerkontoer, tilordner tillatelser og hjelper brukerne med nettverket eller serveren tilgangsproblemer. Du må kanskje koordinere med administratoren for å angi de aktuelle alternativene for skjemamalen.

Ressursene nedenfor forklarer hvordan du utformer skjemamalen med tanke på sikkerhet.

Klikk

Hvis du vil

Sikkerhetshensyn for skjemamaler og skjemaer

Les om noen anbefalte fremgangsmåter for å sikre skjemamaler og skjemaer og vurderingene om sikkerhet-servere.

Sikkerhetsnivåene for InfoPath-skjemaer

Lær mer om de tre forskjellige sikkerhetsnivåene for skjemaer: begrenset, domene og fullstendig klarering. Sikkerhetsnivåene avgjør om et skjema kan få tilgang til data i andre domener, eller få tilgang til filer og innstillinger på brukerens datamaskin.

Angi det nødvendige sikkerhetsnivået for en skjemamal

Overstyre standard sikkerhetsinnstilling, som velges automatisk i InfoPath basert på funksjonene i skjemamalen.

Innføring i digitale signaturer

Lær mer om digitale signaturer i InfoPath og vurderinger ved å bruke dem i leseraktiverte skjemamaler. Signere et skjema hjelper deg med å godkjenne en bruker som personen som fylte ut skjemaet og sørger for at innholdet i skjemaet ikke er endres.

Trinn 10: Teste utseende og virkemåte

Testplanen avhenger av kompleksiteten i skjemamalen og eksisterende policyer for din organisasjon for distribusjon av skjemamaler. Testplanen kan bestå av bare forhåndsvisning av skjemamalen til å teste virkemåten og utseendet på skjemaer som er basert på skjemamalen. Når du distribuerer en skjemamal på en større skala, kan det være nødvendig å grundigere formell testing. Du kan for eksempel teste brukervennligheten eller planlegge pilot distribusjoner med et utvalg av brukere.

Det mest grunnleggende testen involverer vanligvis forhåndsvisning av skjemamalen i forhåndsvisningsvinduet i InfoPath. Forhåndsvisningsvinduet lar deg vise skjemaet slik det skal vises for brukerne, og skrive inn data i kontrollene for å teste deres funksjonalitet. Dette kan du kontrollere justeringen og formateringen for kontroller. Du kan også teste funksjonaliteten til kontrollene i skjemaet. For eksempel du kan skrive inn data i kontroller for å sikre at datavalidering, formler, regler og datatilkoblinger fungerer som forventet. I forhåndsvisningsvinduet, bør du også kontrollere at skjemamalen er gratis for stavefeil og beskrivende inkonsekvenser, og kontroller at den ser bra fra en visuell ut.

Tips!: Du kan også bruke forhåndsvisningsvinduet for enkel, repeterende testing av kontroller og virkemåte for skjema under utformingen av skjemamalen.

Mens du kan gjøre mye av testingen selv, før du publiserer og distribuere skjemamalen, bør du teste det med brukere å forsikre deg om at det oppfyller forventningene. Ideelt du publiserer en pilot skjemamal og distribuere den til et lite utvalg brukere. På denne måten, kan du innhente tilbakemelding fra reelle brukere om den generelle brukeropplevelsen av skjemamalen. Du kan deretter gjør nødvendige endringer før du publiserer skjemamalen til et større publikum.

Følgende ressurs forklarer hvordan du bruker oppgaveruten Utformingskontroll til å teste skjemamalen.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i oppgaveruten Utformingskontroll

Lær om oppgaveruten Utformingskontroll, og hvordan du kan bruke den til å teste funksjonaliteten til skjemamalen.

Til toppen av siden

Fase 3: distribuere

Prosessen med å distribuere en skjemamal omfatter publisering skjemamalen, aktivere den for bruk på nettet (for webleserkompatible skjemamaler bare) og gjøre brukerne klar over skjemamalens tilgjengelighet. Hvis du planlegger å installere skjemamalen på brukernes datamaskiner, kan publiseringsprosessen også omfatte oppretting av en spesiell installasjonsfil. Du kan publisere skjemamaler til mange steder, inkludert distribusjonslister for e-post og servere som kjører InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

Hvis du planlegger å publisere en webleserkompatibel skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services, du må aktivere skjemamalen i tillegg til å publisere den. I mange tilfeller kan du utføre dette trinnet under publiseringsprosessen ved å velge en avmerkingsboks i veiviseren for publisering. Imidlertid Hvis skjemamalen inneholder bestemte funksjoner, for eksempel forvaltet kode, vil ikke du kunne aktivere skjemamalen selv. I stedet, må du lagre skjemamalen på en delt plassering, og la farmadministrator vite at det er tilgjengelig for gjennomgang. Farmadministratoren kan deretter kontrollere at skjemamalen er feil og advarsler, laste den opp til en plassering på Web-farmen, og deretter aktivere den i en nettstedssamling på serveren.

Ressursene nedenfor beskriver publiseringsprosessen og hva den innebærer.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i publisering av en skjemamal

Bestemme hvordan og hvor du publiserer skjemamalen.

Publisere en skjemamal til en server som kjører InfoPath Forms Services

Publisere en webleserkompatibel skjemamal som kan fylles ut i InfoPath eller på nettet. Ved å lese denne artikkelen, kan du også bestemme om du kan aktivere en skjemamal, eller om du trenger en farmadministrator om å utføre dette trinnet for deg.

Publisere en skjemamal til en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

Publisere en skjemamal til et bibliotek, som er en plassering på et SharePoint-område der en samling av filer administreres. Du kan også publisere en skjemamal som en innholdstypen for område, som gjør det mulig å tilordne flere skjemamaler til ett bibliotek eller tilordne skjemamalen til flere biblioteker på tvers av en områdesamling.

Publisere en skjemamal til en liste over e-postmottakere

Distribuere skjemamalen i en e-postmelding til brukerne. Publiseringsveiviseren oppretter en e-postmelding som inneholder en kopi av skjemamalen og skjemaet som er basert på skjemamalen. Når brukere åpner e-postmeldingen, kan de fyller ut skjemaet direkte i brødteksten i e-postmeldingen.

Publisere en skjemamal med fullstendig klarering

Bruke publiseringsveiviseren til å opprette installasjonsfiler, slik at du kan installere fullstendig klarerte skjemamaler på brukernes datamaskiner. Et skjema kan vise med fullstendig klarering bare hvis den tilknyttede skjemamalen er digitalt signert med et klarert rot-sertifikat, eller hvis skjemamalen ble installert på brukerens datamaskin ved hjelp av et installasjonsprogram, for eksempel Microsoft Windows Installer (MSI-fil).

Til toppen av siden

Fase 4: Vedlikehold

Vedlikeholde en skjemamal, må du oppdatere skjemamalen når det er nødvendig, og lansere nye versjoner. Det er også lurt å innhente jevnlig tilbakemelding fra brukerne om brukervennligheten i utformingen. Skjemamalen fortsatt oppfyller behovene deres, eller er behovene endret?

Når du publiserer en skjemamal som du har endret, oppdateres både skjemamalen (XSN-fil) og eventuelle eksisterende skjemaer (XML-filer) som er basert på malen. Når brukere åpner et eksisterende skjema, de automatisk skal laste ned den nyeste kopien av skjemamalen og skjemadata oppdateres for å samsvare med denne versjonen. Som standard erstatter den tidligere versjonen av skjemamalen automatisk med den nyeste versjonen. Du kan velge update-metoden du foretrekker for oppdatering av eksisterende brukerskjemaer.

Hvis du er farmadministrator for en server som kjører InfoPath Forms Services, og du må laste opp en ny versjon av en administratorgodkjent skjemamal, kan du bestemme hvordan overgangen mellom den eksisterende versjonen og den oppgraderte versjonen skal utføres. Du kan for eksempel velge å erstatte skjemamalen med en nyere versjon uten å forårsake tap av data for brukere som i øyeblikket fyller ut skjemaet i en nettleser. Hvis du har en overbevisende formål, for eksempel en løsning for sikkerhet, kan du eventuelt velge å overskrive skjemamalen umiddelbart.

Hvis du trenger å oppdatere en eksisterende maldel, åpne den du, gjør de nødvendige endringene, lagrer maldelen og distribuere den på nytt til skjemautformere. Når skjemautformere lagt til den nyeste versjonen av maldelen i oppgaveruten Kontroller, kan de kan bruke den i skjemamalene sine. Hvis de åpner en skjemamal som inneholder en eldre versjon av maldelen, blir de bedt om å oppdatere maldelen med den nyeste versjonen i InfoPath.

Ressursene nedenfor beskriver mer detaljert hvordan du endrer og oppdaterer skjemamaler og maldeler.

Klikk

Hvis du vil

Innføring i oppdatering av eksisterende skjemamaler

Finn ut hvordan InfoPath oppdaterer en skjemamal og eventuelle tilhørende brukerskjemaer. Les om vurderinger ved oppdatering av leseraktiverte skjemamaler og teknikker for å unngå tap av data i eksisterende brukerskjemaer.

Endre en publisert skjemamal

Lær hvordan du endrer en publisert skjemamal, endre en fungerende kopi av skjemamalen og deretter publisere Publiser dem på nytt arbeider kopiere til opprinnelige plasseringen.

Flytte en publisert skjemamal til et nytt dokumentbibliotek

Effektivt flytte en skjemamal og eventuelle eksisterende skjemaer fra ett bibliotek til en annen. Hvis du for eksempel når du har distribuert skjemamalen kanskje du må flytte skjemamalen på en server med større kapasitet slik at flere brukere kan fylle ut skjemaer samtidig.

Endre eller fjerne en datatilkobling

Endre eller fjerne datatilkoblinger fra skjemamalen. Du må kanskje gjøre dette hvis de eksterne datakildene for skjemamalen endres.

Legge til, fjerne eller oppdatere ressursfiler i en skjemamal

Behandle filer som er lagt til en skjemamal til å støtte funksjonaliteten til tilknyttede skjemaer. Du kan for eksempel trenger å legge til en HTML-fil som brukes til å vise informasjon i en egendefinert oppgaverute eller endre en XML-fil som brukes til å vise elementer i en liste.

Endre en eksisterende maldel

Endre utformingen av en eksisterende maldel.

Til toppen av siden

Fase 5: Arkiv

Organisasjoner arkiverer ofte skjemamaler og skjemaer som det siste trinnet i livssyklusen til skjemautforming. Hvis du ikke lenger trenger en bestemt skjemamal, kan du vil fjerne den fra bruk og beholde en digital kopi av skjemamalen til postene. I tillegg vil bevare dataene som samles inn i skjemaer som er basert på malen.

Mange organisasjoner følger strenge retningslinjer angående langsiktige lagring og bevaring av data i Arkiver. En organisasjon kan for eksempel være nødvendig for å oppbevare kundetransaksjonsposter på fil for et bestemt antall år. Retningslinjene for arkivering i organisasjonen kan drives av interne policyer, forskrifter eller begge deler. Som en del av planleggingsprosessen, bør du finne ut hva policyen er.

Arkivere skjemamalen

Hvis du er farmadministrator for en server som kjører InfoPath Forms Services, kan du fjerne leseraktiverte skjemamaler når de er foreldet. Hvis du for eksempel vil fjerne en skjemamal for undersøkelse når undersøkelsen er fullført. For å holde biblioteker oppdaterte og ryddige, kontroller at skjemamaler som brukes ikke lenger er fjernet, og at du har en policy for overvåking og oppgradering av eksisterende skjemamaler.

Hvis du planlegger å avslutte en leseraktivert skjemamal som fortsatt brukes, bør du skal utføre en gradvis oppgradering eller gå i hvilemodus skjemamalen for å hindre at gjeldende økter avsluttes, noe som kan føre til tap av data og avbrudd skarpe for brukere som fyller ut skjemaet.

Det er også lurt å arkivere kildefilen for skjemamalen (XSN-fil) i et program for versjonskontroll eller en annen type fil management-løsning som organisasjonen din bruker. Gjør slik bidrar til å sikre at du og organisasjonen har et opptak av skjemamalen du kan bruke når du refererer til Arkiver med skjemaer og skjemadata, og som du vil gjenopprette eller oppdatere skjemamalen.

Arkivere skjemaer og skjemadata

Hvis organisasjonen bruker Office SharePoint Server 2007, kan du arkivere fullførte, serverbaserte skjemaer (XML-filer) ved å konvertere dem til websider. Arkiverte skjemaet kan lagres i det samme biblioteket der det opprinnelige skjemaet er plassert, eller den kan flyttes til et annet sted i henhold til organisasjonens retningslinjene.

Obs!: Når du konverterer et skjema til en webside, kan den resulterende filen være litt forskjellig fra den opprinnelige filen. Du bør kontrollere resultatet av konverteringen å forsikre deg om at den fungerer dine behov. Hvis du for eksempel hvis en datatilkobling til en sekundær datakilde ble brukt til å fylle ut en listeboks i skjemaet, se du ikke alle verdiene i listen i det arkiverte skjemaet. I stedet, ser du bare verdien som brukeren angav når de har fylt ut skjemaet.

Du kan arkivere et skjema i InfoPath, ved å åpne den og eksport til ett av følgende formater:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF-filen er et elektronisk filformat med fast oppsett som opprettholder dokumentformateringen og muliggjør fildeling. PDF-formatet sikrer at når filen vises på nettet eller skrives ut, beholder det formatet du har planlagt, og at dataene i filen ikke enkelt kopieres eller endres.

 • XML-papirspesifikasjon (XPS)    XPS er et elektronisk filformat som opprettholder dokumentformateringen og muliggjør fildeling. XPS-formatet sikrer at når filen vises på nettet eller skrives ut, det beholder formatet du har planlagt, og at dataene i filen ikke enkelt kopieres eller endres.

Bare når du har installert et tillegg, kan du lagre som en PDF eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Du kan også eksportere et utfylt skjema som en webside i webside i enkeltfil (MHTML) format. Denne filtypen lar brukere vise (men ikke endre) innholdet i skjemaet i en nettleser.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×