Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10 (aktivitetsfelt)

Datatype    datofelt

Oppføringstype    beregnet eller angitt felt

Beskrivelse    Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan (Leveringsslutt for opprinnelig plan 1 til Leveringsslutt for opprinnelig plan 10) inneholder planlagte leveransessluttdatoer som er lagret i den tilsvarende opprinnelig plan for prosjektet. Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1 lagrer leveringssluttdato slik de var da Opprinnelig plan 1 ble lagret. Likeledes lagrer feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 2–10 planlagte leveringssluttdatoer når Opprinnelig plan 2–10 lagres.

Hvordan beregnet    Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10 inneholder- til du angir en opprinnelig plan for prosjektet for et bestemt opprinnelig plan-nummer. Når du lagrer en opprinnelig plan, kopieres den gjeldende verdien i Leveringsslutt-feltet til det aktuelle Leveringsslutt for opprinnelig plan-feltet. Hvilket Leveringsslutt for opprinnelig plan-felt som brukes (for eksempel Leveringsslutt for opprinnelig plan 6), avhenger av hvilken opprinnelig plan som ble lagret (for eksempel Opprinnelig plan 6).

Beste bruksområder    Legg til ett av feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10 i en aktivitetsliste hvis du vil se når leveringsaktiviteter ble planlagt fullført på bestemte tidspunkter. Du kan også legge til feltene for planlagt Leveringsslutt eller tidligere Leveringsslutt for opprinnelig plan, slik at du kan se avvik mellom leveringssluttdatoer på ulike tidspunkter.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du den første opprinnelige planen for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer, og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Du vil se hvordan endringene du har gjort, har påvirket sluttdatoene for leveringsaktivitetene. I aktivitetslisten legger du til både feltet Leveringsslutt for opprinnelig plan 2 og Leveringsslutt-feltet.

Merknader    Du kan lagre en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelige planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til og med Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Leveringsslutt-feltet kopieres til det tilsvarende feltet for Leveringsslutt for opprinnelig plan.

Når du har lagret en opprinnelig plan, kan du endre dataene i feltet Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10. Feltene for den opprinnelige planen beregnes imidlertid ikke på nytt selv om verdiene endres. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene blir misvisende.

Gjelder for: Project 2010, Project Professional 2013, Project 2007, Project Standard 2013, Project Standard 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk