Lese dokumenter i Word

Visningen for fullskjermlesing er optimert for dokumentlesing på dataskjermen. I fullskjermlesing har du også mulighet til å se hvordan dokumentet vil se ut på utskrift.

Hva vil du gjøre?

Lese dokumenter

Bruke markering i dokumentet

Søke etter eller slå opp ord og uttrykk

Deaktivere fullskjermlesing

Lese dokumenter

 • Klikk Fullskjermlesing i Dokumentvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Båndet i Office 14

Bla gjennom dokumentet én side om gangen

Du kan bruke følgende alternativer for å gå fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider eller skjermbilder samtidig.

Flytte ett skjermbilde om gangen

 1. Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider eller skjermbilder samtidig.

 2. Trykk CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE hvis du vil flytte ett skjermbilde om gangen.

Justere visningen av dokumentet

Klikk Visningsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Først må du kontrollere at det ikke er merket av for Vis utskrevet side under Visningsalternativer. Klikk Øk tekststørrelse for å vise teksten i større størrelse. Klikk Reduser tekststørrelse hvis du vil vise mer tekst på skjermen.

 • Klikk Vis utskrevet side for å vise siden slik den vil se ut når du skriver den ut.

 • Klikk Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider samtidig.

Hoppe til et bestemt skjermbilde

 • Hvis du vil hoppe til det første eller siste skjermbildet i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjermbilde, skriver du inn nummeret på skjermbildet og trykker ENTER.

Hoppe til en bestemt del av dokumentet

Du kan bruke kategorien Bla gjennom sidene i dokumentet i navigasjonsruten til å finne den delen av dokumentet du vil gå til.

 1. Hvis navigasjonsruten ikke vises, klikker du Side x av x øverst på skjermen og deretter Hopp til en side og Navigasjonsrute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gå til en av overskriftene i dokumentet, klikker du kategorien Bla gjennom overskriftene i dokumentet og klikker en av overskriftene. Alternativet er ikke tilgjengelig hvis det ikke er definert noen overskrifter i dokumentet.

  • Hvis du vil gå til en bestemt side, klikker du kategorien Bla gjennom sidene i dokumentet, og deretter klikker du miniatyrbildet for denne siden.

Til toppen av siden

Bruke markering i dokumentet

I fullskjermlesing kan du utheve innhold, spore endringer, sette inn merknader og gå gjennom endringer.

Utheve innhold du vil huske

 1. Klikk pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst på tittellinjen.

 2. Klikk uthevingsfargen du vil bruke.

 3. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

Merknad: 

 • Hvis du vil deaktivere uthevingen, klikker du Uthevningsfarge for tekst, og deretter klikker du Stopp utheving, eller du kan trykke ESC.

 • Hvis du vil endre uthevingsfargen, klikker du pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst, og deretter klikker du fargen du vil bruke.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate skriving i dokumentet, klikker du Visningsalternativer og deretter Tillat skriving.

 2. Klikk Visningsalternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Gjør endringene du ønsker.

Legge til merknader

 • Klikk Sett inn merknad på tittellinjen.

Til toppen av siden

Søke etter eller slå opp ord og uttrykk

Søke etter eller erstatte et ord eller uttrykk

 1. Klikk Verktøy og deretter Søk.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen, akkurat som i en hvilken som helst annen visning i Microsoft Word.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du søker etter i dokumentet, med en annen tekst, klikker du kategorien Erstatt, og deretter skriver du inn teksten du vil erstatte med, i Erstatt med-boksen.

  Merknad: Hvis du vil bruke Erstatt, må du klikke Visningsalternativer og deretter Tillat skriving.

Slå opp eller oversette et ord, eller søke etter mer informasjon om det

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk Verktøy og deretter Oppslag.

  Merknad: Hvis du vil velge en bestemt type oppslagsmateriell, for eksempel ordbok, ordliste, leksikon eller synonymordbok, velger du en oppslagstjeneste i oppgaveruten Oppslag.  

Til toppen av siden

Deaktivere fullskjermlesing

 • Klikk Lukk øverst i høyre hjørne på skjermen, eller trykk ESC.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×