Lese POP3-e-postmeldinger på flere datamaskiner

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du laster ned nye meldinger fra en POP3 e-postkonto, meldingene som standard slettet fra POP3-serveren. Hvis du sjekker POP3 e-postkontoen fra forskjellige datamaskiner ved hjelp av standardinnstillingene for Microsoft Office Outlook 2007 POP3, vil datamaskinen som laster ned en ny e-postmelding er det eneste stedet der den blir lagret. Meldingen er ikke lenger på POP3-serveren når du kobler fra en annen datamaskin.

Hvis du vil vise meldingene fra forskjellige datamaskiner, kan du velge å laste ned en kopi av nye e-postmeldinger og beholde dem på POP3-e-postserveren.

Hva vil du gjøre?

Laste ned en kopi av meldingene og beholde dem på POP3-e-postserveren

Laste ned meldinger og slette dem fra POP3-e-postserveren

Laste ned en kopi av meldingene og beholde dem på POP3-e-postserveren

Det kan være nyttig å laste ned en kopi av meldingene og ikke slette elementer hvis du sjekker POP3-e-postkontoen fra flere profiler eller datamaskiner. Du kan for eksempel laste ned en kopi av meldingene både på datamaskinen på arbeidsplassen og datamaskinen hjemme, og deretter slette dem fra POP3-e-postserveren.

Merknad  E-postmeldinger du sender, lagres i mappen Sendte elementer i Outlook bare på datamaskinen de sendes fra. Du kan ikke få tilgang til mappen Sendte elementer på én datamaskin fra de andre datamaskinene som kjører Outlook. Du bør vurdere å inkludere e-postadressen i Blindkopi-boksen, slik at du kan laste ned meldingene du sender, på en annen datamaskin.

Flere datamaskiner laster ned POP3-e-postmeldinger

1. Når du kobler til POP3-e-postserveren fra den bærbare datamaskinen, lastes det ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.

2. Når du kobler til fra datamaskinen på jobben, lastes det ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.

3. Når du kobler til fra datamaskinen hjemme, lastes det ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.

4. Siden det ikke er merket av for La det være en kopi av meldinger på serveren i Outlook på hjemmedatamaskinen, sendes det en kommando fra Outlook til POP3-e-postserveren om å slette meldingene du nettopp lastet ned. Ingen andre versjoner av Outlook kan nå laste ned disse meldingene fra POP3-e-postserveren.

På hver datamaskin der du vil lese e-postmeldingene, men ikke lagre dem permanent, gjør du følgende:

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Under Navn velger du POP3-e-postkontoen du vil endre, og deretter klikker du Endre.

  Merknad  Hvis profilen ikke inneholder en Microsoft Exchange-konto, lagres meldingene på datamaskinen i en PST-fil. Hvis profilen inneholder både en Exchange-konto og en POP3-konto, og standardinnstillingen er å levere alle nye meldinger til postboksen på serveren som kjører Exchange, lagres de nedlastede POP3-meldingene på Exchange-kontoen. Alle profilene du bruker på en datamaskin som har tilgang til Exchange-postboksen vil kunne se de tidligere nedlastede POP3 e-postmeldingene.

 3. Klikk Flere innstillinger.

 4. Klikk Avansert-kategorien, og deretter merker du av for La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering.

  Du kan også velge om du vil slette meldinger automatisk fra e-postserveren etter et angitt antall dager, når du sletter elementet på datamaskinen, eller når mappen Slettede elementer tømmes. Disse innstillingene kan hjelpe til å hindre deg i å overskride den maksimale postboksstørrelsen som er satt av Internett-leverandøren (ISP).

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hent nye meldinger manuelt

   • Velg Send og mottaVerktøy-menyen, velg POP3-e-postkontoen, og klikk deretter Innboks.

  • Hent nye meldinger automatisk

   1. Velg Send og motta og Innstillinger for sending/mottakVerktøy-menyen, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

    Hurtigtasten for å åpne dialogboksen Grupper for sending/mottak, trykker du CTRL + ALT + S.

   2. Under Gruppenavn velger du en gruppe som inneholder POP3-e-postkontoen, og deretter, under Innstillinger for gruppen navn, merker du av for Planlegg automatisk sending/mottak hvert x minutt. Skriv inn et tall mellom 1 og 1440. Det siste tallet planlegger automatisk sending/mottak én gang om dagen.

   3. Merknad  Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte grupper for sending/mottak, velger du Alle kontoer-gruppen.

    POP3-e-postserveren sjekkes, og nye meldinger lastes ned ifølge tidsplanen du oppgav.

Merknad  De fleste Internett-leverandører har en størrelsesgrense for POP3-postboksen. Hvis ikke du sletter elementer fra serveren, vil kontoen til slutt overskride grensen som er satt av Internett-leverandøren. Dette hindrer flere meldinger i å komme frem og kan medføre tilleggskostnader. Kontakt Internett-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Top of Page

Laste ned meldinger og slette dem fra POP3-e-postserveren

På datamaskinen der du vil lagre e-postmeldingene, kan du konfigurere Outlook til å laste ned meldingene og slette dem fra e-postserveren. Når du har brukt denne datamaskinen til å se etter e-postmeldinger, kan du ikke lenger laste ned meldingene fra de andre datamaskinene.

 1. Hvis du ikke har lagt til POP3-kontoen i Outlook-profilen, legger du den til nå.

  1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

   Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

   Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

  2. Klikk Ny i kategorien E-post, velg Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP, og klikk deretter Neste.

  3. Klikk POP3, og klikk deretter Neste.

  4. Skriv inn navnet, e-postadressen og passordet i de tilsvarende tekstboksene.

 2. Gjør ett av følgende:

  1. Hent nye meldinger manuelt

   • Velg Send og mottaVerktøy-menyen, velg kontoen og klikk deretter Innboks.

  2. Hent nye meldinger automatisk

   1. Velg Send og motta og Innstillinger for sending/mottakVerktøy-menyen, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

    Hurtigtasten for å åpne dialogboksen Grupper for sending/mottak, trykker du CTRL + ALT + S.

   2. Under Gruppenavn velger du en gruppe som inneholder POP3-e-postkontoen, og deretter, under Innstillinger for gruppen navn, merker du av for Planlegg automatisk sending/mottak hvert x minutt. Skriv inn et tall mellom 1 og 1440. Det siste tallet planlegger automatisk sending/mottak én gang om dagen.

   3. Merknad  Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte grupper for sending/mottak, velger du Alle kontoer-gruppen.

    POP3-e-postserveren sjekkes, og nye meldinger lastes ned ifølge tidsplanen du oppgav.

Tips!  Hvis du vil ha tilgang til nye meldinger på en hvilken som helst datamaskin, kan du bruke fremgangsmåten for å laste ned en kopi av meldingene og beholde dem på POP3-serveren på alle datamaskinene. Når du merker av for La det være en kopi av meldinger på serveren, merker du også av for Fjern fra serveren etter n dager. Dette gjør at du kan sjekke e-post fra en hvilken som helst datamaskin innen det angitte antallet dager. E-post slettes fra POP3-e-postserveren når tidsgrensen overskrides.

Top of Page

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Outlook 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk