Lese POP3-e-postmeldinger på flere datamaskiner

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Som standard når du henter nye meldinger fra en POP3-e-postkonto meldingene er slettet fra POP3-serveren, og deretter lagret på datamaskinen som du bruker. Fordi meldingen er ikke lenger på POP3-serveren, kan du ikke kan se det når du kobler fra en annen datamaskin.

Hvis du vil vise meldingene fra forskjellige datamaskiner, kan du velge å laste ned en kopi av nye e-postmeldinger og ikke slette dem fra POP3-serveren. Laste ned en kopi av meldingene kan være nyttig hvis du sjekker POP3-e-postkontoen fra flere profiler eller datamaskiner. Du kan for eksempel laste ned en kopi av meldingene på både arbeid og hjemme datamaskiner og deretter slette dem fra POP3-serveren.

Merknad: E-postmeldinger du sender er lagret i Sendte elementer-mappen i Outlook bare på datamaskinen de sendes. Du får ikke tilgang til Sendte elementer-mappen på én datamaskin fra andre datamaskiner som kjører Outlook. Vurder å ta med e-postadressen din i Blindkopi-boksen, slik at du kan laste ned meldingene du sender på en annen datamaskin.

Flere datamaskiner laster ned POP3-e-postmeldinger

1. Når du kobler til serveren for POP3-e-post fra den bærbare datamaskinen, ned en kopi av ny e-postmeldingene til Outlook.

2. Når du kobler fra datamaskinen på jobben, ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.

3. Når du kobler fra hjemmedatamaskinen, ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.

4. fordi merket for Behold en kopi av meldingene på serveren ikke er valgt i Outlook på hjemmedatamaskinen, sendes det en kommando fra Outlook til POP3 e-postserveren om å slette nedlastede meldinger. Ingen andre versjoner av Outlook kan laste ned disse meldingene fra POP3-serveren.

Laste ned, men ikke fjerne meldingene fra POP3-serveren

På hver datamaskin der du vil lese e-postmeldingene, men ikke lagre dem permanent, gjør du følgende:

 1. Klikk Kontoinnstillinger i kategorien fil > Kontoinnstillinger

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 2. Kategorien e-post under navn, velger du POP3-e-postkontoen, og klikk deretter Endre.

 3. Klikk Flere innstillinger.

 4. Merk av for La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering i kategorien Avansert.

  Leveringsdelen av Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett

  Du kan også velge om du vil slette meldinger automatisk fra e-postserveren etter et angitt antall dager, når du sletter elementet på datamaskinen, eller når du har tømt Slettede elementer-mappen. Disse innstillingene kan hjelpe deg med å hindre deg i å overskride maksimumsstørrelsen på postboksen angi av Internett-leverandøren (ISP).

 5. Gjør ett av følgende:

  Få nye meldinger manuelt   

  • Klikk Grupper for sending/mottak i gruppen Send og motta i kategorien Send og motta, pek på kontoen, og klikk deretter Innboks.

  Få nye meldinger automatisk   

  1. Klikk Grupper for sending/mottak i gruppen Send og motta kategorien Sending/mottak > Definer grupper for sending/mottak.

   Tips!: Hurtigtast: Trykk CTRL + ALT + S for å åpne dialogboksen Grupper for sending/mottak,.

  2. Under Gruppenavn velger du gruppen som inneholder POP3-e-postkontoen, og merk deretter av for Planlegg automatisk sending/mottak hvert n minutt under Innstillinger for gruppenavn. Skriv inn et tall mellom 1 og 1440. Det siste tallet planlegger automatisk sending/mottak én gang daglig.

   Merknad: Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte grupper for sending/mottak, velger du Alle kontoer-gruppen.

   POP3-e-postserveren er merket, og nye meldinger lastes ned i henhold til tidsplanen du har angitt.

Merknad: De fleste Internett-leverandører har en størrelsesgrense for POP3-postboksen. Hvis du ikke sletter elementer fra serveren, kontoen din vil til slutt overskride tildelt av Internett-Leverandøren. Dette kan hindre at flere meldinger som mottas, og du kan kanskje belastet ekstra gebyrer. For mer informasjon, kan du kontakte Internett-Leverandøren.

Til toppen av siden

Laste ned, men ikke fjerne meldingene fra POP3-serveren

På hver datamaskin der du vil lese e-postmeldingene, men ikke lagre dem permanent, gjør du følgende:

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Under navn, velger du POP3-e-postkontoen du vil endre, og klikk deretter Endre.

  Merknad: Hvis profilen ikke inneholder en Microsoft Exchange-konto, er meldingene lagret på datamaskinen i en PST-fil. Hvis profilen inneholder både en Exchange-konto og en POP3-e-postkonto, og standardinnstillingen er å levere alle nye meldinger til postboksen på serveren som kjører Exchange, lagres de nedlastede POP3-meldingene i Exchange-kontoen. Profilen du bruker en datamaskin som har tilgang til Exchange-postboksen, skal kunne se tidligere nedlastede POP3 e-postmeldinger.

 3. Klikk Flere innstillinger.

 4. Klikk Avansert-kategorien, og deretter merker du av for La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering.

  Du kan også velge om du vil slette meldinger automatisk fra e-postserveren etter et angitt antall dager, når du sletter elementet på datamaskinen, eller når du har tømt Slettede elementer-mappen. Disse innstillingene kan hjelpe deg med å hindre deg i å overskride maksimumsstørrelsen på postboksen angi av Internett-leverandøren (ISP).

 5. Gjør ett av følgende:

  Få nye meldinger manuelt   

  • Velg Send/mottaVerktøy-menyen, pek på POP3 e-postkontoen, og klikk deretter Innboks.

  Få nye meldinger automatisk   

  1. Klikk Send og motta og deretter Innstillinger for sending/mottakVerktøy-menyen, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

   Tips!: Hurtigtast: Trykk CTRL + ALT + S for å åpne dialogboksen Grupper for sending/mottak,.

  2. Under Gruppenavn velger du gruppen som inneholder POP3-e-postkontoen, og merk deretter av for Planlegg automatisk sending/mottak hvert n minutt under Innstillinger for gruppenavn. Skriv inn et tall mellom 1 og 1440. Det siste tallet planlegger automatisk sending/mottak én gang om dagen.

   Merknad: Hvis du ikke har opprettet egendefinerte grupper for sending/mottak, velger du Alle kontoer-gruppen.

   POP3-e-postserveren, blir kontrollert og nye meldinger skal lastes ned i henhold til tidsplanen du har angitt.

Merknad: De fleste Internett-leverandører har en størrelsesgrense for POP3-postboksen. Hvis ikke du sletter elementer fra serveren, vil kontoen til slutt overskride grensen som er satt av Internett-leverandøren. Dette hindrer flere meldinger i å komme frem og kan medføre tilleggskostnader. Kontakt Internett-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×