Lese POP3-e-postmeldinger på flere datamaskiner

Når du henter nye meldinger fra en POP3-e-postkonto, slettes meldingene fra POP3-e-postserveren som standard og lagres på datamaskinen du bruker. Du ser ikke meldingen når du kobler til fra en annen datamaskin fordi meldingen ikke lenger er på POP3-e-postserveren.

Ved å endre innstillingene på POP3-e-postkontoen kan du velge om meldingene fjernes etter at de er lastet ned.

Flere datamaskiner som laster ned POP3-e-postmeldinger

1. Når du kobler til POP3-e-postserveren fra den første datamaskinen, lastes e-postmeldingene ned til Outlook.

2. Når du kobler til fra den andre datamaskinen, lastes e-postmeldingene ned til Outlook.

3. Når du kobler til fra den tredje datamaskinen, lastes e-postmeldingene ned til Outlook og slettes fra serveren fordi det ikke er merket av for La det være en kopi av meldinger på serveren i kontooppsettet på den tredje datamaskinen. Dette sender en kommando fra Outlook til POP3-e-postserveren om at den skal slette nedlastede meldinger. Ingen andre datamaskiner kan laste ned disse meldingene fra POP3-e-postserveren etter dette.

Laste ned, men ikke fjerne meldingene fra POP3-e-postserveren

Gjør følgende på hver datamaskin der du vil lese e-postmeldingene, men ikke lagre dem permanent:

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 2. Velg POP3-e-postkontoen under fanen E-post, og velg deretter Endre.

 3. Velg Flere innstillinger.

 4. Merk av for La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering under fanen Avansert.

  Leveringsdelen av Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett

  Du kan også velge om du vil slette meldinger automatisk fra e-postserveren etter et gitt antall dager, når du sletter elementet på datamaskinen, eller når mappen Slettede elementer tømmes. Disse innstillingene kan hjelpe til å hindre at den maksimale postboksstørrelsen som er satt av Internett-leverandøren, overskrides.

Obs!: De fleste Internett-leverandører har en størrelsesgrense for POP3-postboksen. Hvis du ikke sletter elementer fra serveren, kommer kontoen til slutt til å overskride grensen som er satt av Internett-leverandøren. Dette kan hindre ytterligere meldinger i å komme frem og kan medføre tilleggskostnader. Kontakt Internett-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Laste ned, men ikke fjerne meldingene fra POP3-e-postserveren

Gjør følgende på hver datamaskin der du vil lese e-postmeldingene, men ikke lagre dem permanent:

 1. Klikk på KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Under Navn velger du POP3-e-postkontoen du vil endre, og deretter klikker du på Endre.

  Obs!: Hvis profilen ikke inneholder en Microsoft Exchange-konto, lagres meldingene på datamaskinen i en PST-fil. Hvis profilen imidlertid inneholder både en Exchange-konto og en POP3-e-postkonto, og standardinnstillingen er å levere alle nye meldinger til postkassen på serveren som kjører Exchange, lagres de nedlastede POP3-meldingene på Exchange-kontoen. Alle profilene du bruker på en hvilken som helst datamaskin som har tilgang til Exchange-postboksen, vil kunne se de tidligere nedlastede POP3-e-postmeldingene.

 3. Klikk Flere innstillinger.

 4. Klikk Avansert-kategorien, og deretter merker du av for La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering.

  Du kan også velge om du vil slette meldinger automatisk fra e-postserveren etter et gitt antall dager, når du sletter elementet på datamaskinen, eller når mappen Slettede elementer tømmes. Disse innstillingene kan hjelpe til å hindre at den maksimale postboksstørrelsen som er satt av Internett-leverandøren, overskrides.

Obs!: De fleste Internett-leverandører har en størrelsesgrense for POP3-postboksen. Hvis ikke du sletter elementer fra serveren, vil kontoen til slutt overskride grensen som er satt av Internett-leverandøren. Dette hindrer flere meldinger i å komme frem og kan medføre tilleggskostnader. Kontakt Internett-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ikke lagre POP3-e-postmeldinger i Exchange-innboksen

Hvis profilen inneholder en e-postkonto for både Microsoft Exchange og POP3, og standardinnstillingen er å levere alle nye e-postmeldinger til Exchange-postboksen, vil alle nye meldinger du mottar i begge kontoene oppbevares i Exchange-innboksen. De nedlastede POP3-meldingene vil ikke oppbevares i en egen Outlook-datafil, men lagres i Exchange-kontoen.

Hvis du vil holde POP3-e-postmeldingene adskilt fra e-postmeldingene i Exchange-kontoen, kan du endre plasseringen for levering for POP3-e-postkontoen til en fil med personlige mapper (.pst). På denne måten forhindrer du at meldingene fra POP3-kontoer, for eksempel en personlig e-postkonto, kombineres med Exchange-kontomeldingene og lagres på bedriftens servere.

 1. Klikk på KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Under Navn velger du POP3-e-postkontoen du vil endre, og deretter klikker du Endre mappe.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Bruke en eksisterende PST-fil   

   Hvis en fil med personlige mapper (PST) allerede finnes, kan du bruke den. Som standard vises PST-filer som Personlige mapper hvis du ikke har angitt et egendefinert navn.

   1. Velg mappen i PST-filen der nye e-postmeldinger som sendes til POP3-e-postkontoen, skal lagres.

   2. Klikk OK, og klikk deretter Lukk i dialogboksen Kontoinnstillinger.

  • Opprette en ny PST-fil   

   1. Klikk Ny datafil for Outlook.

   2. Velg PST-filtypen du vil ha, og klikk deretter OK.

    Hvis du ikke trenger å bruke PST-filen med en Outlook 2002-versjon eller tidligere, bør du bruke Fil med personlige mapper (*.pst) i Office Outlook.

   3. Skriv inn et navn på PST-filen i Filnavn-boksen, og klikk deretter OK.

   4. I dialogboksen Opprett Microsoft Personlige mapper i Navn-boksen skriver du inn navnet slik du vil det skal vises i Outlook-navigasjonsruten, og deretter klikker du OK.

    Dialogboksen Opprett Microsoft Personlige mapper

    Vi anbefaler at du skriver inn navnet slik du vil det skal vises i Outlook-navigasjonsruten. Hvis du endrer visningsnavnet for PST-filen fra Personlige mapper til noe som gir mer mening, blir det lettere å skjelne mellom forskjellige Outlook-datafiler når du arbeider med mer enn én PST-fil.

    Hvis du vil, kan du legge til et passord for datafilen.

    Passordet kan inneholde opptil 15 tegn.

    Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: House27. Passord bør inneholde 8 eller flere tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

    Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

    Viktig!: Microsoft, Internett-leverandøren eller systemansvarlig har ikke tilgang til passordet.

    Hvis du merker av for Lagre passordet i passordlisten, bør du notere ned passordet i tilfelle det blir nødvendig å åpne PST-filen på en annen datamaskin. Merk bare av i denne boksen hvis Microsoft Windows-brukerkontoen er passordbeskyttet, og ingen andre har tilgang til datamaskinkontoen.

   5. Klikk OK i dialogboksen Ny plassering for e-postlevering, og velg deretter Lukk i dialogboksen Kontoinnstillinger.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×