Len, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer et langt heltall som inneholder antall tegn i en streng eller antall byte som kreves for å lagre en variabel.

Syntaks

Lengde ( streng | varnavn)

Syntaksen for lengde -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

streng

En hvilken som helst gyldig strenguttrykk. Hvis streng inneholder Null, returneres Null.

varnavn

En hvilken som helst gyldig variabel navn. Hvis varnavn inneholder Null, returneres Null. Hvis varnavn er en Variant, behandler den samme som en strenglengde , og returnerer alltid antall tegn den inneholder.


Kommentarer

Ett (og bare ett) av de to mulige argumentene må angis. Med brukerdefinerte typer returnerer Len størrelsen slik at den skal skrives til filen.

Obs!: Bruke funksjonen LENGDEB med bytedata i en streng, som vist språk med dobbeltbyte-tegnsett (DBCS). I stedet for å returnere antall tegn i en streng, returnerer LENGDEB antallet byte som brukes til å representere den strengen. Med brukerdefinerte typer returnerer LENGDEB størrelsen i minnet, inkludert eventuell utfylling mellom elementene. For eksempelkode som bruker LENGDEB, kan du se det andre eksemplet i eksempelemnet.

Obs!: Lengde kanskje ikke kunne bestemme det faktiske antallet lagrede byte som kreves ved bruk av variabelen strenger i brukerdefinerte datatyper.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Det første eksemplet bruker lengde til å returnere antall tegn i en streng eller antall byte som kreves for å lagre en variabel. Typen ... Avslutte Type definerer CustomerRecord må være foran nøkkelordet privat hvis den vises i en klassemodul. En Type -setning kan være offentligei en standardmodul.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Det andre eksemplet bruker LENGDEB og en brukerdefinert funksjon (LenMbcs) til å returnere antall byte tegn i en streng hvis ANSI brukes til å representere strengen.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×