Legge til tilgjengelige bilder og medier på et SharePoint Online-område

Legge til tilgjengelige bilder og medier på et SharePoint Online-område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med SharePoint Online kan du enkelt legge til alternativ tekst for alt multimedieinnhold. Alternativ tekst er et av de første stegene mot fullstendig tilgjengelighet for dokumentet. Det hjelper brukere med synshemninger å lære om innholdet i bilder, skjermbilder, diagrammer, videoer og mer. Døve brukerne er avhengige av lydavskrifter for å få tilgang til innhold i video- og lydfiler.

I dette emnet

Legge til et bilde med alternativ tekst

Når du bruker fotoer, bilder, utklipp eller lydfiler, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. Hvis du bruker bilder, kan lisensfilteret i Bing være til hjelp.

 1. Hvis du vil åpne Redigering-båndet og gå til Redigering-modus, velger du Rediger-koblingen på siden du vil redigere.

 2. Plasser fokus der du vil at bildet skal vises.

 3. Åpne dialogboksen Last opp bilde på fanen Sett inn, åpne Bilde-gruppen, og velg Fra datamaskin.

  Skjermbilde av SharePoint Online-båndet. Velg deretter Sett inn-fanen, og velg Bilde for å velge om du vil laste opp en fil fra datamaskinen, en nettadresse eller en SharePoint-plassering.

  Tips!: Hvis du vil sette inn et bilde fra Internett ved å lime URL-adressen for bildet, velger du Fra adresse. Hvis du vil sette inn et bilde fra området ditt på SharePoint Online, velger du Fra SharePoint.

 4. Velg filen, velg en målmappe i SharePoint Online-området ditt (standardvalget er mappen Områdeobjekter), og inkluder eventuelle notater om den andre bildeversjonen.

 5. Hvis du vil sette inn bildet og aktivere Bilde-fanen, velger du OK.

  Skjermbilde viser en del av SharePoint Online-båndet med Bilde-fanen valgt, samt valgene som er tilgjengelige i gruppene Velg, Egenskaper, Stiler, Ordne, Størrelse og Avstand.

  Tips!: Bilde-fanen er bare synlig når et bilde er valgt.

 6. Gå til Alternativ tekst-boksen på Bilde-fanen, og legg til alternativ tekst for bildet.

 7. Klikk Lagre når du er ferdig.

Tilgjengelighetstips   

 • Alternativ tekst skal være kort, men beskrivende.

 • God alternativ tekst forklarer lytteren hvorfor bildet er viktig.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, inkludert eksempler og koblinger til mer informasjon, kan du gå til siden WebAIM – alternativ tekst.

Legge til video i en medienettdel

Når du legger til en video på en side, bør du inkludere bildetekster og lydbeskrivelser av innholdet. Bildetekster gjør det mulig for hørselshemmede brukere å lære mer om innholdet, og gir også støtte til fremmedspråklige som ser på videoen.

Hvis du vil gjøre lydopptak tilgjengelige for døve brukere, kan du opprette en lydavskrift og gjøre den tilgjengelig sammen med lydfilen.

 1. Hvis du vil åpne Redigering-båndet og gå til Redigering-modus, velger du Rediger-koblingen på siden hvor du vil vise videoen.

 2. Plasser fokus der du vil at videoen skal vises.

 3. Åpne dialogboksen Last opp medier på fanen Sett inn, åpne Video og lyd-gruppen, og velg Fra datamaskin.

  Skjermbilde av SharePoint Online-båndet. Velg deretter Sett inn fane og Video og lyd for å angi om du vil legge til en fil fra datamaskinen, en SharePoint-plassering, en nettadresse eller via en innebyggingskode.

  Tips!: Hvis du vil sette inn en fil fra Internett, velger du Fra adresse og limer inn en URL-adresse. Hvis du vil sette inn en lydfil eller video fra området ditt på SharePoint Online, velger du Fra SharePoint. Hvis du vil legge til innebyggingskode fra områder som YouTube og Vimeo, velger du Bygg inn.

 4. Velg filen, velg en målmappe i SharePoint Online-området ditt (standardvalget er mappen Områdeobjekter), og inkluder passende notater om den andre filversjonen.

 5. Hvis du vil sette inn videoen i en medienettdel-komponent og aktivere Medier- og Nettdel-fanene, velger du OK.

  Tips!: Medier-fanen er bare synlig når en mediefil er valgt.

 6. Åpne fanen Nettdel, og velg Egenskaper for nettdel. Egenskaper-ruten for Medienettdelen vises.

  Skjermbilde av nettdeldialogboksen Medier i SharePoint Online for å angi innstillinger som er relatert til utseende, oppsett, avansert og virkemåten for mediefiler. Alternativene for utseende vises, inkludert tittel, høyde, bredde og kromstatus og type.
 7. Skriv inn tittelen i Tittel-boksen.

 8. Rull nedover, og åpne panelet Avansert.

 9. Skriv inn en kort beskrivelse av lyd- eller videofilen i Beskrivelse-boksen.

 10. Hvis du vil ta i bruk endringene på medienettdelen, ruller du ned til slutten og velger Bruk.

 11. Når du er ferdig og skal lagre endringene på siden, velger du Lagre.

Bygge inn en lydfil på siden

Disse instruksjonene forklarer hvordan du plasserer en mye mindre, slankere kontrollinje på en nettside. Kontrollinjen fungerer best for lydfiler, for eksempel podcaster, hvor en full medienettdel blir for stor.

 1. Last opp lyd- og lydavskriftfilen til Områdeobjekter-mappen.

  1. Hvis du vil åpne Innstillinger-menyen, velger du Innstillinger-ikonet i øvre høyre hjørne.

  2. Velg koblingen Områdeinnhold.

  3. Gå til mappen Områdeobjekter.

  4. Dra lyd- og lydavskriftfilen til mappen.

   Områdeinnhold-siden på et enkelt område i SharePoint Online. Områdeobjekter-flisen er uthevet

  5. Hent URL-adressene for filene. Hvis du vil åpne filhandlingsmenyen, velger du ellipsen ved siden av filnavnet. Kopier og lim inn koblingen fra handlingsmenyen til en annen fil. Du trenger denne koblingen senere i lydinnebyggingskoden.

 2. Hvis du vil åpne Redigering-båndet og gå til Redigering-modus, velger du Rediger-koblingen på siden hvor du vil vise videoen.

 3. Plasser fokus der du vil at videoen skal vises.

 4. Åpne dialogboksen Bygg inn på fanen Sett inn, åpne Video og lyd-gruppen, og velg Bygg inn.

  Skjermbilde av Bygg inn-dialogboksen i SharePoint Online for å lime inn skript- eller innebyggingskode for video- eller lydfiler, og deretter sette inn koden.
 5. Lim inn innebyggingskoden i feltet. URL-adressen til lydfilen skal være etter «src=» og mellom anførselstegnene.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Denne koden plasserer mediekontrollinjen på siden. Linjen lar brukerne starte og stoppe avspillingen.

  Tips!: Hvis innebyggingskoden ikke er formatert riktig, eller hvis den peker til en filplassering som ikke finnes, er Sett inn-knappen ikke aktiv.

 6. Når du er ferdig, velger du Sett inn for å sette inn lydkontrollen på siden. Den innebygde lydkontrollen ser slik ut:

  Skjermbilde av SharePoint Online med kontrollinjen for lydsnutter viser den totale lengden på en lydfil, og gir kontroller for å starte og stoppe avspillingen av filen.
 7. Plasser fokus på slutten av lydkontrollsnutten, og trykk Enter for å gå til neste linje.

 8. Sette inn en kobling til lydavskriftfilen.

  1. Åpne dialogboksen Velg et aktiva fra fanen Sett inn, og velg kobling og Fra SharePoint.

  2. Velg lydavskriftfilen, og trykk Sett inn. Dette setter inn en hyperkobling med navnet på filen som koblingstekst.

  3. Plasser fokus i koblingen, rett før det siste tegnet i filnavnet. Gå sakte tilbake for å fjerne alle tegnene i filnavnet, bortsett fra det første og siste.

   Tips!: Dette lar koblingen forbli intakt og holder markøren nøyaktig der den må være, slik at du kan endre teksten i koblingen.

  4. Skriv inn teksten du vil bruke for koblingen. For en lydavskrift kan du for eksempel skrive Vis lydavskrift.

  5. Slett de gjenværende tegnene i filnavnet.

 9. Når du er ferdig og skal lagre alle endringene, klikker du Lagre øverst på siden.

Relatert informasjon

Ressurser for å opprette tilgjengelige områder i SharePoint Online

Hurtigtaster i SharePoint Online

Med SharePoint kan du enkelt legge til alternativ tekst for alt multimedieinnhold. Alternativ tekst er et av de første stegene mot fullstendig tilgjengelighet for dokumentet. Det hjelper brukere med synshemninger å lære om innholdet i bilder, skjermbilder, diagrammer, videoer og mer. Døve brukerne er avhengige av lydavskrifter for å få tilgang til innhold i video- og lydfiler.

I dette emnet

Legge til et bilde med alternativ tekst

Når du bruker fotoer, bilder, utklipp eller lydfiler, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. Hvis du bruker bilder, kan lisensfilteret i Bing være til hjelp.

Du kan gjøre følgende for sider på SharePoint-område:

 1. Velg koblingen Rediger for å tillate å legge til innhold på siden du vil redigere.

 2. Velg knappen Legg til en ny nettdel.

  Skjermbilde av knappen Legg til en ny nettdel i SharePoint.
 3. Velg nettdelen Bilde fra valgmenyen.

  Skjermbilde av utvalg av Nettdel for bilde i SharePoint.
 4. Velg plasseringen av filen fra listen over filplasseringer.

  Skjermbilde av utvalg av filplassering i Sharepoint.
 5. Velg filen og deretter Åpne.

 6. Hvis du vil legge til alternativ tekst i bildet, kan du velge koblingen Rediger nettdel.

  Skjermbilde av knappen Rediger nettdel i SharePoint.
 7. Skriv inn den alternative teksten i Alternativ tekst-boksen.

 8. Velg X for å lagre den alternative teksten.

  Skjermbilde av dialogboksen Alternativ tekst for bilde i SharePoint.

Tilgjengelighetstips

 • Alternativ tekst skal være kort, men beskrivende.

 • God alternativ tekst forklarer lytteren hvorfor bildet er viktig.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, inkludert eksempler og koblinger til mer informasjon, kan du gå til siden WebAIM – alternativ tekst.

Legge til video på en SharePoint-side

Når du legger til en video på en side, bør du inkludere bildetekster og lydbeskrivelser av innholdet. Bildetekster gjør det mulig for hørselshemmede brukere å lære mer om innholdet, og gir også støtte til fremmedspråklige som ser på videoen.

 1. Velg koblingen Rediger for å tillate å legge til innhold på siden du vil redigere.

 2. Velg knappen Legg til en ny nettdel.

  Skjermbilde av knappen Legg til en ny nettdel i SharePoint.
 3. Velg Bygg inn.

  Skjermbilde av dialogboksen Bygg inn kode i SharePoint.
 4. Skriv inn nettadressen eller innebyggingskoden for videoen du vil vise.

  Skjermbilde av dialogboksen Bygg inn kode i SharePoint.

  Obs!: For YouTube-videoer kan du inkludere denne linjen i innebyggingskoden rett etter adresseinformasjonen for videoen: & cc_load_policy = 1 (for eksempel < iframe bredde = "560" height = "315" src = "https:// www.YouTube.com/EMBED/7XocqGYt4J4&cc_load_policy=1 "frameborder ="0"allowfullscreen >< / iframe >).

 5. Velg X for å lagre den innebygde videoen.

 6. Hvis du vil legge til en video fra samlingen av områderessurser på SharePoint Modern Experience, kan du velge Office 365 Video fra menyen Nettdel.

  Skjermbilde av menyknappen Office 365 Video i SharePoint.
 7. Velg Legg til video.

  Skjermbilde av dialogboksen Legg til Office 365-video i SharePoint.
 8. Skriv inn nettadressen til Office 365 Video for å vise den på siden.

  Skjermbilde av dialogboksen Office 365-videoadresse i SharePoint.
 9. Når du har skrevet inn adressen, velger du X for å lagre videoen på siden.

  Obs!: Bare videoer i SharePoint-områdesamlingen kan velges her. Eksterne elementer, for eksempel YouTube- og Vimeo-videoer, må bygges inn.

 10. Når du er ferdig og skal lagre endringene på siden, velger du Lagre og lukk eller Publiser.

Se også

Ressurser for å opprette tilgjengelige områder i SharePoint Online

Hurtigtaster i SharePoint Online

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×