Legge til strekkoder for postnumre på etiketter og konvolutter i Publisher

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det amerikanske postvesenet (USPS) utviklet DPBC-funksjonen (strekkode for leveringspunkt) som hjelp med å automatisere sorteringen av brevpost til over 100 millioner unike leveringspunkt i USA. Når du legger til strekkoder for postnumre på hver enkelt konvolutt eller etikett i utskriftsflettingen, kan det hende du er berettiget til automatiseringsrabatt.

Adresseetikett med strekkode

I denne artikkelen

Krav til postnummer

Legge til strekkoder i en mottakerliste

Åpne eller Opprett en konvolutten eller etiketten publikasjon

Bruke utskriftsfletting til å legge til strekkoder i publikasjonen

Forhåndsvise og skrive ut konvolutter eller etiketter

Krav til strekkode for postnumre

Før du legger til strekkoder for postnumre på etiketter og konvolutter, må du ha en skrift for strekkode for postnumre installert på datamaskinen. Du kan få tak i slike skrifttyper fra mange forskjellige firmaer. Du finner frem til et firma som tilbyr skrifter for strekkode for postnumre, ved å søke etter "barcode font" eller "bar code font" på Microsoft Office Marketplace på Office Online, eller ved hjelp av en søkemotor på Internett.

Les nøye gjennom dokumentasjonen som følger med strekkodeskriften du kjøper. Dokumentasjonen skal beskrive nøyaktig hvilke tegn og tall du må skrive inn for å opprette en gyldig strekkode, i tillegg til skriftstørrelsen du må bruke for å oppfylle kravene til USPS, hvordan du oppretter de lange strekene som rammer inn starten og slutten på strekkoden, med mer.

Retningslinjer for USPS for strekkoder for postnumre varierer avhengig av hvilken type adresselisten (bokstav, svarmelding, tidsskrifter og så videre). Pass på å sjekke retningslinjene for kravene som er knyttet til ditt bruksområde. Priser for masseutsendelse krever at du følger visse håndtering og sending prosedyrer. I tillegg endrer USPS jevnlig måten de beregner strekkoder for postnumre. Pass på å arbeide med lokale innlegg office av disse årsakene.

Til toppen av siden

Legge til strekkoder for postnumre i en mottakerliste

Du legger til strekkoder i etiketter eller konvolutter på samme måte som du legger til navn og adresser: ved å gjøre klar en datakilde og bruke utskriftsfletting.

Datakilden er mottakerlisten i Microsoft Office Publisher, databasetabellen i Microsoft Office Access, regnearket i Microsoft Office Excel, kontaktlisten i Microsoft Office Outlook eller en annen strukturert fil der du har lagret navnene og adressene du vil flette til etiketter eller konvolutter.

Du må opprette en strekkodekolonne i datakilden. Hver rad i strekkodekolonnen må inneholde en kombinasjon av tegn og tall som skal skrives ut som de to lange strekene som rammer inn strekkoden, med skrift for strekkode for postnumre, ZIP+4-koden, koden for leveringspunktet og korrigeringstegnet.

Excel-regneark som inneholder kolonnen Strekkode

1. Hver kolonne i en datakilde representerer en kategori med informasjon. Du kan legge til den spesifikke informasjonen som er lagret i hver rad i en kolonne, på de utskrevne etikettene og konvoluttene ved å sette inn en kolonneplassholder (også kalt et datafelt) i den første etikett- eller konvoluttpublikasjonen.

2. Tegnene og tallene i denne cellen definerer strekkoden for postnummer for adressen i samme rad. I dette eksemplet representerer parentesene de lange strekene som rammer inn strekkoden. Se i dokumentasjonen som fulgte med skriften for strekkode for postnumre, for å finne ut hvilke tegn du skal bruke.

3. Informasjonen i hver rad tilsvarer informasjonen som skal vises på én etikett eller konvolutt.

Legge til strekkoder i en datakilde

Hvis du ennå ikke har en adresseliste som du kan bruke som datakilde, må du opprette en. For informasjon om hvordan du oppretter adresselister, kan du se Tips om adresselister.

Hvis du allerede har en adresseliste, må du legge til strekkodetallene i hver oppføring. Du kan skrive inn disse tallene i en kolonne i datakilden du har tenkt å bruke i utskriftsflettingen.

Hvis du opprettet datakilden i Publisher, kan du bruke prosedyren nedenfor til å oppdatere datakilden. Hvis du opprettet datakilden i Access, Excel, Outlook eller et annet program, kan du best oppdatere datakilden i samme program som du brukte til å opprette den. Du kan også redigere en datakilde som ble opprettet i ett av disse programmene, etter at du har koblet til mottakerlisten under en utskriftsfletting i Publisher.

Oppdatere datakilden

 1. Velg Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen i Publisher, og klikk deretter Rediger adresseliste.

 2. Velg datakilden i dialogboksen Åpne adresseliste, og klikk deretter Åpne.

 3. Klikk Tilpass kolonner i dialogboksen Rediger datakilde.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Tilpass adresseliste.

 5. Skriv inn et feltnavn (eller en kolonneoverskrift), for eksempel Strekkode, i dialogboksen Legg til felt, klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

 6. Klikk den første cellen i den nye kolonnen der du vil angi dataene, i dialogboksen Rediger datakilde.

 7. Skriv inn en strekkode, og trykk deretter PIL NED for å flytte til raden nedenfor.

 8. Gjenta til du har ført opp alle strekkodene du har tenkt å bruke.

 9. Klikk OK for å lagre og lukke filen.

  Obs!: Selv om du har en strekkodekolonne i datakilden, trenger du en separat postnummerkolonne hvis du vil at ZIP-koder og andre postnumre skal vises i adressen på de utskrevne etikettene eller konvoluttene.

Til toppen av siden

Åpne eller opprette en konvolutt- eller etikettpublikasjon

Når datakilden er konfigurert, er du klar til å åpne konvolutt- eller etikettpublikasjonen. Hvis du allerede har en publikasjon som du tidligere har brukt til utskriftsfletting, kan du ganske enkelt åpne denne publikasjonen. Hvis du starter fra grunnen av, åpner du en publikasjon som samsvarer med størrelsen på konvoluttene eller etikettene du har tenkt å skrive ut navn, adresser og strekkoder på. Hvis du skriver ut etiketter, noterer du deg produktnummeret, for eksempel 5160 eller L7163, som er knyttet til etikettpakken du har kjøpt. Du trenger dette nummeret for å åpne riktig publikasjon.

Åpne en eksisterende publikasjon

 1. Start Publisher.

 2. Klikk ÅpneFil-menyen.

 3. Finn konvolutt- eller etikettpublikasjonen du vil åpne, i dialogboksen Åpne publikasjon, og klikk deretter Åpne.

Starte fra grunnen av med konvolutter

 1. Start Publisher.

 2. Gjør ett av følgende i Publikasjonstyper-listen:

  • Klikk Størrelser på tomme sider for å begynne med en enkel, tom konvolutt, og klikk deretter Konvolutter.

  • Klikk Konvolutter under Publikasjonstyper for å begynne med en forhåndsutformet konvolutt, og tilpass deretter publikasjonen ved å gjøre ønskede endringer.

   Du kan angi fargevalg og skriftutvalg samt firmainformasjonssettet som skal brukes på utformingen, under Tilpass.

 3. Klikk Opprett.

Starte fra grunnen av med etiketter

Du kan konfigurere en rekke publikasjoner for utskrift på etikettprodukter fra en bestemt produsent. Du kan for eksempel utforme etiketter ved hjelp av én av utformingene i Publisher og deretter skrive ut publikasjonen på etikettpapiret fra en bestemt produsent, for eksempel Avery, NCR eller Printec.

 1. Start Publisher.

 2. Klikk Størrelser på tomme sider i Publikasjonstyper-listen, og klikk deretter Adresseetiketter, Medieetiketter eller Andre etiketter.

  Du kan angi fargevalg og skriftutvalg samt firmainformasjonssettet som skal brukes på utformingen, under Tilpass.

 3. Finn navnet på produsenten av etikettene, og utvid listen.

 4. Rull gjennom etikettpublikasjonene, klikk produktnummeret eller -størrelsen som samsvarer med tallene på etikettpakken, og klikk deretter Opprett.

  Hvis du ikke ser et publikasjonsnummer som er nøyaktig likt nummeret på pakken, ser du på pakken og informasjonen som fulgte med etikettene. Det kan være oppført andre produktnumre som er tilgjengelige i Publisher, som er lignende i størrelse og oppsett som etikettene i pakken du kjøpte. Hvis du for eksempel vil skrive ut på Avery 8163, kan du velge Avery 8463, 8663, 15163 eller 18163 i Publisher.

Til toppen av siden

Bruke utskriftsfletting til å legge til strekkodene i publikasjonen

Når etikett- eller konvoluttpublikasjonen er åpen, er du klar til å koble den til en datakilde, som er en fil som inneholder navnene, adressene og strekkodene du vil legge til. Når du har opprettet tilkoblingen, er du klar til å legge til plassholdere (flettefelt) i startpublikasjonen for å angi hvor adressen og strekkoden skal vises på utskrevne etiketter eller konvolutter.

Hvis du vil flette inn bilder i publikasjonen, legge til en firmalogo, for eksempel – datakilden må inneholde filnavn eller baner til bildefilene du vil flette. Ikke ta med faktisk bilder eller bilder i datakilden.

Koble til datakilden

 1. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter Utskriftsfletting.

 2. Klikk Bruk en eksisterende liste under Opprett mottakerliste i oppgaveruten Utskriftsfletting, og klikk deretter Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 3. Klikk datakilden som inneholder strekkodene, i dialogboksen Velg datakilde.

  Som standard lagres datakilder i Microsoft Publisher i mappen Mine datakilder. Du må kanskje søke for å finne datakilden.

 4. Klikk Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan det hende det vises andre dialogbokser der du blir bedt om å angi spesifikk informasjon. Hvis datakilden for eksempel er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du velge regnearket som inneholder informasjonen du vil ha, og deretter klikke OK.

 5. Dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting gir deg muligheten til å begrense eller sortere oppføringene i datafilen. Du vil for eksempel kanskje bare sende noe til kunder på et bestemt poststed. Hvis du ikke vil begrense eller sortere informasjonen, klikker du OK. Hvis du vil begrense eller sortere informasjonen, kan du gjøre noen av eller alle tingene nedenfor før du klikker OK.

  • Hvis du ikke vil at informasjonen i en bestemt rad skal vises på en etikett eller konvolutt, fjerner du merket i boksen på begynnelsen av raden.

  • Hvis du vil sortere radene i stigende eller synkende rekkefølge for informasjon i en bestemt kolonne, klikker du kolonneoverskriften.

  • Hvis du vil begrense listen med rader i henhold til bestemte kriterier, klikker du pilen ved siden av kolonneoverskriften.

   Obs!: Hvis du brukte en kontaktfil fra Outlook som datakilde og lagret strekkoder i ett av brukerfeltene (for eksempel Brukerfelt 1), må du rulle langt ned til høyre i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting for å se dette feltet. Du kan endre plasseringen av et felt i dialogboksen ved å dra feltets kolonneoverskrift mot venstre eller høyre.

 6. Klikk OK for å gå tilbake til oppgaveruten Utskriftsfletting.

Legge til og formatere plassholdere

Plassholdere, også kalt datafelt, tilsvarer kolonneoverskrifter fra datakilden. Når du plasserer et datafelt for strekkode i en etikett- eller konvoluttpublikasjon, angir du hvor du vil at informasjon fra strekkodekolonnen skal vises på utskriftene. Du kan formatere felt slik at informasjonen på de utskrevne etikettene eller konvoluttene ser ut slik du vil ha dem. Du må formatere strekkodefeltet slik at informasjon i feltet skrives ut med en skrift for strekkode for postnumre.

Legge til og formatere plassholdere på konvolutter

 1. Hvis du opprettet et firmainformasjonssett, settes det inn som avsenderadresse. Hvis ikke, og hvis du ikke skriver ut på konvolutter som ikke allerede har avsenderadresse påført, eller hvis du startet med en størrelse for tom side for å opprette konvoluttpublikasjonen, legger du til avsenderadressen.

  • Hvis det finnes eksempeltekst for avsenderadressen, klikker du den og skriver inn avsenderadressen.

  • Hvis det er ingen avsenderadressen tekstboks, på objektverktøylinjen, klikker du Tekstboksen Knappesymbol . Dra diagonalt for å opprette en tekstboks for avsenderadressen på konvolutten, og Skriv inn avsenderadressen.

 2. Legg nå til felt for adressen og strekkoden.

  • Hvis det finnes eksempeltekst for postadressen på konvolutten, går du til neste trinn.

  • Hvis det er ingen tekstboks for e-postadressen, klikker du Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen. Dra diagonalt for å opprette en tekstboks for e-postadressen på konvolutten.

 3. Klikk Tekstboksen Knappesymbol på nytt på objektverktøylinjen. På konvolutten, over tekstboksen for postadresse dra diagonalt for å opprette en ny tekstboks for strekkoden. Tegn tekstboks i henhold til forskyvningen som er angitt ved USPS retningslinjene for strekkoder. Hvis du for eksempel må strekkoden sannsynlig være minst.04 tommer bort fra toppen av tekstboksen for postadresse, bunnen av tekstboksen strekkode og kanten på konvolutten. Tekstboksen må sannsynligvis være nesten 3 tommer lenge for å dekke hele utskrevne strekkoden.

  Obs!: Husk å sjekke retningslinjene fra USPS for målene på forskyvningen fra andre elementer på konvolutten.

 4. Klikk i tekstboksen for postadresse.

 5. Klikk Adresseområde under Flere elementer i dialogboksen Flett utskrift.

 6. Velg formatet for mottakernavn i dialogboksen Sett inn adresseområde, og klikk deretter Tilordne felt.

 7. I dialogboksen Tilordne felt kontrollerer du at hver adressekomponent som er oppført til venstre, som du bruker i adressene dine, er tilordnet en kolonne fra datakilden til høyre. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

  Et «Adresseområde»-felt vises i konvoluttpublikasjonen.

 8. I oppgaveruten Utskriftsfletting klikker du datafeltet for strekkode i listen under Forbered publikasjonen for å legge til et «Strekkode»-felt i konvoluttpublikasjonen.

  Liste over datafelt i oppgaveruten for utskriftsfletting

  Hvis du fletter strekkoder fra en kontaktfil i Outlook, vil feltet som inneholder strekkodene, antakelig hete Brukerfelt 1, Brukerfelt 2, Brukerfelt 3 eller Brukerfelt 4.

 9. Merk «Strekkode»- eller «Brukerfelt»-feltet du nettopp la til, inkludert de doble vinkeltegnene (« »).

 10. Klikk SkriftFormat-menyen.

 11. Velg skriften for strekkode for postnumre under Skrift i dialogboksen Skrift. Velg skriftstørrelsen som i henhold til skriftdokumentasjonen oppfyller kravene fra USPS, under Størrelse.

 12. Klikk OK.

  «Strekkode»- eller «Brukerfelt»-feltet kan endre størrelse og utseende.

  Du kan også endre skriften, størrelsen, fargen med mer for teksten i postadressen. Merk ganske enkelt «Adresseområde»-feltet, inkludert de doble vinkeltegnene (« »), og bruk ønsket formatering.

Legge til og formatere plassholdere på etiketter

 1. Gjør ett av følgende for å legge til felt for adresse og strekkode:

  • Hvis det er eksempeltekst på etiketten, klikker du den. Plasser markøren over den klare, runde sirkelen over tekstboksen. Dra nedover for å gjøre tekstboksen til ca. to tredjedeler eller halvparten av opprinnelig størrelse. Klikk utenfor tekstboksen for å oppheve merkingen av tekstboksen.

  • Hvis det er ingen eksempeltekst på etiketten, på objektverktøylinjen, klikker du Tekstboksen Knappesymbol . På etiketten, dra diagonalt for å opprette en tekstboksen for postadresse som er omtrent halvparten til to-TV høyden og nesten hele lengden av etiketten, unntatt om.25 tommer på slutten. Pass på at omtrent.125 tommer med plass nederst på etiketten som skal delta fysisk.

 2. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

 3. Dra diagonalt for å opprette en tekstboks for strekkode i det tomme området øverst på etiketten. Gjør denne nye tekstboksen like lang som den andre tekstboksen på etiketten, og la det være minst 0,04 tommer mellom toppen av tekstboksen og toppen av etiketten, og mellom bunnen av tekstboksen for strekkode og tekstboksen under den.

 4. Klikk i tekstboksen for postadresse på etiketten. Klikk Adresseområde under Flere elementer i dialogboksen Flett utskrift.

 5. Velg formatet for mottakernavn i dialogboksen Sett inn adresseområde, og klikk deretter Tilordne felt.

 6. I dialogboksen Tilordne felt kontrollerer du at hver adressekomponent som er oppført til venstre, som du bruker i adressene dine, er tilordnet en kolonne fra datafilen til høyre. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

  Et «Adresseområde»-felt vises i etikettpublikasjonen.

 7. I oppgaveruten Utskriftsfletting klikker du datafeltet for strekkode i listen under Forbered publikasjonen for å legge til et «Strekkode»-felt i konvoluttpublikasjonen.

  Liste over datafelt i oppgaveruten for utskriftsfletting

  Hvis du fletter strekkoder fra en kontaktfil i Outlook, vil feltet som inneholder strekkodene, antakelig hete Brukerfelt 1, Brukerfelt 2, Brukerfelt 3 eller Brukerfelt 4.

 8. Merk «Strekkode»- eller «Brukerfelt»-feltet du nettopp la til, inkludert de doble vinkeltegnene (« »).

 9. Klikk SkriftFormat-menyen.

 10. Velg skriften for strekkode for postnumre under Skrift i dialogboksen Skrift. Velg skriftstørrelsen som i henhold til skriftdokumentasjonen oppfyller kravene fra USPS, under Størrelse. Klikk OK.

  «Strekkode»- eller «Brukerfelt»-feltet kan endre størrelse og utseende.

  Du kan også endre skriften, størrelsen, fargen med mer for teksten i postadressen. Merk ganske enkelt «Adresseområde»-feltet, og bruk ønsket formatering.

Til toppen av siden

Forhåndsvise og skrive ut konvoluttene eller etikettene

Du er nå klar til å flette informasjon fra datafilen inn i publikasjonen for å opprette en ny etikett eller konvolutt for hver informasjonsrad du har valgt å flette. Når du forhåndsviser publikasjonene, kan du identifisere eventuelle problemer som må rettes opp før du skriver ut publikasjonene.

Forhåndsvise adressene og strekkodene

 1. Hvis du vil forhåndsvise oppføringer i rekkefølge, klikker du navigasjon knapper Frem-knapp Tilbake-knappen for å se hvordan hver oppføring vises i den flettede publikasjonen.

  Her er et eksempel på hvordan en flettet publikasjon kan se ut:

  Forhåndsvisning av etikett med strekkode

 2. Hvis du ser noen problemer, må du rette dem opp nå. Her er noen eksempler på problemer som kan oppstå:

 3. Hvis du er fornøyd med forhåndsvisningene, klikker du Neste: Opprett flettede publikasjoner nederst i oppgaveruten.

En del av strekkoden mangler

Tekstboksen for strekkode er kanskje for kort til at det er plass til hele strekkoden. Klikk kantlinjen rundt tekstboksen, og dra deretter et hvitt håndtak til tekstboksen har riktig lengde.

Adressene vises ikke på riktig måte

Adresser vises kanskje ikke riktig. Klikk Adresseområde-koblingen i oppgaveruten for utskriftsfletting. Flytt pekeren til øvre venstre hjørne av tekstboksen som inneholder adresseområdet, klikk Flettefelt rullegardinmenyen Alternativer for Flettefelt , og klikk deretter Endre adressebok. Klikk Tilordne felt i dialogboksen Endre adressebok. Pass på at hver adressekomponent vises til venstre som du bruker i adressene er tilordnet en kolonne fra datakilden til høyre i dialogboksen Tilordne felt. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

Tekstformateringen ser ikke riktig ut

Du vil kanskje endre skriften eller skriftstørrelsen og fargen i adresseområdet. Merk «Adresseområde»-feltet, inkludert de doble vinkeltegnene (« »). Klikk SkriftFormat-menyen for å åpne dialogboksen Skrift, og gjør deretter ønskede endringer.

Skrive ut den flettede publikasjonen

Du er nå klar til å skrive ut. Hvis du skriver ut adresser og strekkoder på konvolutter, skriver du ut publikasjonene som separate ark. Hvis du skriver ut adresser og strekkoder på etiketter, kan du skrive ut et område med adresser og tilhørende strekkoder på et etikettark, eller du kan skrive ut flere eksemplarer av samme adresse og tilhørende strekkode på alle etiketter på et ark.

Skrive ut adressene og strekkodene på konvolutter

Når du har opprettet konvolutten og valgt ønsket sidestørrelse, kan den skrives ut.

 1. Klikk Skriv ut i oppgaveruten Utskriftsfletting, og klikk deretter kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

 2. Kontroller forhåndsvisningsvinduet. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal sette inn konvolutten, klikker du Vis hvordan du setter inn papir, og deretter klikker du Åpne dialogboksen Konvoluttoppsett.

 3. I dialogboksen Konvoluttoppsett viser bildet med blå kantlinje anbefalt alternativ for skriveren.
  Illustrasjon av konvoluttoppsett

  Antallet papirskuffer og alternativer varierer avhengig av skriverens produsent, skrivertype og -modell du bruker.

 4. Klikk OK, og klikk deretter Skriv ut.

 5. Klikk LagreFil-menyen for å lagre publikasjonen.

  Obs!: Husk at det du lagrer, ikke er settet med konvolutter du har skrevet ut. I stedet lagrer du publikasjonen med tilkobling til datakilden og plassholderfeltene i den. Når du lagrer publikasjonen, kan du raskt opprette et nytt sett med konvolutter når du trenger det. Publikasjonen opprettholder koblingen til datakilden du koblet den til, slik at du kan gå rett til forhåndsvisningen.

Skrive ut adressene og strekkodene på etiketter

 1. Klikk SkriveroppsettFil-menyen.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Skriveroppsett:

  • Hvis du vil sette opp etikettene slik at forskjellige adresser og tilknyttede strekkoder skrives ut på hver etikett på et ark, klikker du Flere sider per ark under Utskriftsalternativer, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil sette opp etikettene slik at flere eksemplarer av samme adresse og tilknyttede strekkode skrives ut på alle etiketter på et ark, klikker du Flere eksemplarer per ark under Utskriftsalternativer, og deretter klikker du OK.

 3. Forhåndsvis utskriftsresultatet for å kontrollere at etikettinformasjonen justeres riktig på etikettarket. Klikk Forhåndsvisning under Opprett flettede publikasjoner i oppgaveruten Utskriftsfletting. Gjør om nødvendig korrigeringer for å justere adressene og strekkodene på etikettene.

  Hvordan?

  1. Klikk Lukk for å lukke forhåndsvisningsvinduet.

  2. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

  3. Klikk Avansert i dialogboksen Utskriftsformat. Gjør de nødvendige endringene i marger og avstand i dialogboksen Egendefinert sidestørrelse, og klikk deretter OK to ganger.

  4. Klikk Forhåndsvisning under Opprett flettede publikasjoner i oppgaveruten Utskriftsfletting på nytt for å kontrollere korrigeringene.

 4. Klikk Lukk for å lukke forhåndsvisningsvinduet.

 5. Klikk Skriv ut under Opprett flettede publikasjoner i oppgaveruten Utskriftsfletting. Velg ønskede utskriftsalternativer, og klikk deretter OK.

 6. Klikk LagreFil-menyen for å lagre publikasjonen.

  Obs!: Husk at det du lagrer, ikke er settet med konvolutter du har skrevet ut. I stedet lagrer du publikasjonen med tilkobling til datakilden og plassholderfeltene i den. Når du lagrer publikasjonen, kan du raskt opprette et nytt sett med konvolutter når du trenger det. Publikasjonen opprettholder koblingen til datakilden du koblet den til, slik at du kan gå rett til forhåndsvisningen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×