Legge til sporingsnumre på gavekort eller kuponger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gavekort og salgskampanjekuponger kan spille en viktig rolle i markedsføringsstrategien ved at nye kunder og stamkunder trekkes til firmaet. Men hvordan kan du finne ut om de virkelig hjelper deg med å skape vekst i firmaet? Du trenger å måle hvor vellykket markedsføringstiltakene er, slik at du kan finne ut hvilke markedsføringsstrategier som er effektive for de forskjellige kundene. Det er da du utnytter tiden din best og får mest mulig ut av markedsføringsbudsjettet.

Én av de enkleste måtene å måle effekten av markedsføringstiltak som gavekort og kuponger, på, er å legge til et sporingsnummer eller en kode på hvert gavekort eller hver kupong som distribueres. Når gavekort eller kuponger løses inn, kan du bruke disse sporingsnumrene til å registrere og kategorisere kunderesponsen.

I denne artikkelen får du vite hvordan du kan legge til sporingsnumre i bunker med gavekort eller kuponger som du oppretter i Microsoft Office Publisher.

I denne artikkelen

Ulike måter å spore

Opprette en datakilde som inneholder unike sporingsnumre

Bruke Publisher til å opprette et gavekort eller kuponger

Bruke utskriftsfletting til å legge til sporingsnumre i publikasjonen

Ulike måter å spore på

Du kan ta med sporingsinformasjon i publikasjoner på to ulike måter. Du kan gjøre ett av følgende:

 • Legge til unike numre på gavekort     Ved å bruke et unikt nummer på hvert gavekort kan du spore når kortene blir løst inn, av hvem og for hvilket produkt eller hvilken tjeneste. Hvis du legger til unike sporingsnumre, kan du også være sikker på at gavekortene ikke kopieres eller løses inn flere ganger.

 • Legge til bestemte koder på kuponger for å spore kunderesponsen     Bruk forskjellige koder for ulike markedsføringsmeldinger, annonser eller salgskampanjer. Med disse kodene kan du holde oversikt over hvordan kundene oppdaget tilbudet ditt. Jo mer du lærer om hvem som trekkes til firmaet og hva som tiltrekker seg kundens oppmerksomhet, desto bedre kan du avgjøre hva du bør fokusere på i fremtidige markedsføringstiltak.

Gavekort med et unikt sporingsnummer

Obs!: Du kan bruke samme metode hvis du trenger å legge til fortløpende numre på inngangsbilletter, lodd, fakturaer eller andre typer publikasjoner.

Til toppen av siden

Opprette en datakilde som inneholder unike sporingsnumre

Hvis du skal bruke utskriftsfletting til å opprette en bunke med gavekort eller kuponger med sporingsnumre eller koder, må du opprette en datakilde som inneholder en kolonne med sporingsnumre. Hvis du har tenkt å legge til bare sporingsnumre i publikasjonene, oppretter du en datakilde for sporingsnumrene. Hvis du også har tenkt å bruke utskriftsfletting til å sette inn ytterligere informasjon i publikasjonene, for eksempel kundenes navn eller adresse, kan du legge til kolonnen med sporingsnumre i en datakilde som også inneholder navnene og adressene du vil bruke.

Du kan bruke Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook eller Microsoft Office Outlook med Business Contact Manager til å opprette en datakilde for prosjektet for utskriftsfletting. Hvis du vil opprette en lang liste med unike, fortløpende numre som skal brukes som sporingskoder for gavekort eller kuponger, kan du bruke Microsoft Office Excel til å generere denne listen raskt.

Bruke Microsoft Office Excel til å opprette en liste med unike sporingsnumre

 1. Åpne et nytt eller eksisterende Excel-regneark i Microsoft Office Excel.

 2. Skriv inn en etikett i den første cellen i kolonnen der du vil legge til sporingsnumre, for eksempel Sporingsnummer, og trykk deretter ENTER for å flytte til raden nedenfor.

 3. I den andre cellen i kolonnen skriver du inn nummeret for det første sporingsnummeret i sekvensen. Skriv for eksempel inn 1 000.

 4. I cellen nedenfor legger du til 1 i nummeret du skrev inn i cellen ovenfor, og skriver inn dette nummeret. Skriv for eksempel inn 1 001.

  Dermed dannes det et mønster for nummersekvensen du oppretter.

 5. Merk cellene som inneholder startverdiene.

 6. Dra fyllet håndtere Fyllhåndtak på tvers av celleområdet du vil fylle.

 7. Når du har opprettet så mange sporingsnumre som du trenger, lagrer du filen.

Legge til spesifikke, forhåndsbestemte sporingskoder til en datakilde

Hvis du allerede har utviklet et sett med spesifikke kodenumre som du vil bruke til å spore og kategorisere kunderesponsen, kan du skrive inn disse numrene i en kolonne i datakilden du har tenkt å bruke til utskriftsflettingen.

 1. Åpne et nytt eller eksisterende Excel-regneark i Microsoft Office Excel.

 2. Klikk den første cellen i kolonnen du vil angi dataene i.

 3. Skriv inn en etikett, for eksempel Sporingskode, og trykk deretter ENTER for å flytte til raden nedenfor.

 4. Skriv inn en sporingskode, og trykk deretter ENTER for å flytte til raden nedenfor.

 5. Gjenta dette til du har ført opp alle sporingskodene du har tenkt å bruke

  Obs!: Hvis du vil opprette flere eksemplarer av et gavekort eller en kupong med en bestemt sporingskode, kan du skrive inn samme nummer flere ganger i kolonnen.

 6. Når du har opprettet så mange sporingskoder du trenger, lagrer du filen.

Til toppen av siden

Bruke Publisher til å opprette et gavekort eller en kupong

Du kan opprette et gavekort eller en kupong ved hjelp av Publisher på en av to måter. Du kan gjøre følgende:

Starte med en forhåndsutformet gavekortpublikasjon

 1. Start Publisher.

 2. Klikk Gavekort i Publikasjonstyper-listen, og klikk deretter utformingen du ønsker.

 3. Tilpass publikasjonen ved å endre det du ønsker. Du kan for eksempel velge en annen farge eller et annet skriftsett.

 4. Klikk Opprett.

 5. Hvis du vil erstatte plassholdertekst og -bilder i publikasjonen med egen informasjon, gjør du hva du vil av følgende:

  • Hvis du vil erstatte plassholderteksten, klikker du teksten og skriver inn en ny tekst.

   I de fleste tilfeller endres størrelsen på teksten automatisk slik at den passer i tekstboksen. Hvis du vil kontrollere størrelsen på teksten, klikker du tekstboksen. Velg Beste tilpassing av tekstFormat-menyen, og klikk deretter Ikke bruk beste tilpassing. Velg teksten og deretter en ny skriftstørrelse i Skriftstørrelse-listen på verktøylinjen.

   Obs!: Hvis du allerede har opprettet et firmainformasjonssett, erstatter business kontaktinformasjon og logo automatisk noe av plassholderteksten. For mer informasjon, kan du se opprette, endre, eller fjerne firmainformasjonsdata.

  • Hvis du vil bytte ut plassholderbilder (ikke publikasjonsutforminger) med egne bilder, høyreklikker du plassholderbildet, klikker Endre bilde og velger kilden for det nye bildet.

   Hvis du ikke ser Endre bilde når du høyreklikker, klikker du bildet på nytt til du ser grå sirkler rundt det, og deretter høyreklikker du bildet.

   Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer størrelse på, flytter og arbeider med andre sider ved bilder, se Hjelp for Publisher.

 6. Når du er fornøyd med gavekortet, lagrer du filen.

Starte publikasjonen fra bunnen av

Hvis du skal utforme et gavekort eller en kupong fra bunnen av, kan du begynne med en helt tom publikasjon eller tilpasse en eksisterende publikasjon. Små publikasjoner, for eksempel visittkort, postkort og etiketter, kan tilpasses slik at de fungerer som kuponger. Flygeblader eller brosjyrer kan tilpasses for bruk som gavekort.

 1. Start Publisher.

 2. Gjør ett av følgende i Publikasjonstyper-listen:

  • Når du skal starte med en tom publikasjon, klikker du Størrelser på tomme sider og deretter størrelsen du ønsker.

  • Hvis du vil tilpasse en bestemt publikasjonsutforming, klikker du publikasjonstypen du vil ha, og deretter klikker du ønsket utforming.

  • Endre det du ønsker, under Tilpass.

 3. Klikk Opprett.

 4. I publikasjonen legger du til tekst, bilder og eventuelle andre objekter som du vil ha med.

  Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du arbeider med tekst, bilder og objekter, se Hjelp for Publisher.

 5. Når publikasjonen ser ut slik du ønsker, lagrer du filen.

Til toppen av siden

Bruke utskriftsfletting til å legge til sporingsnumre på gavekort eller kuponger

Når du har opprettet listen over sporingsnumre i datakilden og utformet publikasjonen, kan du flette listen over sporingsnumre med publikasjonen, slik at du får en bunke med gavekort eller kuponger som alle har et unikt sporingsnummer.

Dette prosjektet for utskriftsfletting omfatter følgende fire generelle trinn:

 1. Koble gavekort eller kupong til datakilden.

 2. Sette inn et datafelt i en publikasjon som en plassholder for tall sporingsinformasjon.

 3. Forhåndsvise flettingen for å finjustere oppsettet

 4. Skrive ut flettede publikasjonen for å opprette eller skrive ut en bunke gavekort eller kuponger som viser sporingsnumre fra datakilden.

Koble publikasjonen til datakilden

 1. Lagre og lukk datakilden som inneholder listen over sporingsnumre.

 2. Åpne gavekort- eller kupongpublikasjonen i Publisher.

 3. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter Utskriftsfletting.

 4. I oppgaveruten Utskriftsfletting klikker du Bruk en eksisterende liste under Opprett mottakerliste, og deretter klikker du Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 5. Finn datakilden som inneholder sporingsnumrene, i dialogboksen Velg datakilde, velg filen og klikk deretter Åpne.

  Obs!: Som standard åpnes mappen Mine datakilder i Publisher først. Hvis du lagret datakilden i en annen mappe enn Mine datakilder, blar du til stedet der du lagret datakilden.

 6. Hvis datakilden er et Excel-regneark, velger du regnearket du ønsker, i listen i dialogboksen Merk tabell.

 7. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting kan du velge sporingsnumrene du vil inkludere i flettingen. Merk av i boksen ved siden av hver post du vil inkludere, og fjern merket i hver boks for postene du vil utelate.

  Hvis du vil bruke bare bestemte oppføringer i listen, kan du filtrere listen ved hjelp av et bestemt felt eller kriterium. Når du har filtrert listen, kan du bruke avmerkingsboksene til å ta med eller utelate poster.

  Filtrere elementer i listen

  1. Klikk pilen ved siden av kolonneoverskriften for elementet du vil filtrere etter.

  2. Klikk ett av følgende:

   • (Tomme) viser alle postene som har et tomt tilhørende felt.

   • (IkkeTomme) viser alle postene der det tilhørende feltet inneholder informasjon.

   • (Avansert) åpner dialogboksen Filtrer og sorter. Du kan bruke denne dialogboksen til å filtrere ved hjelp av flere kriterier. Du kan også klikke Filtrer under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting for å åpne dialogboksen Filtrer og sorter.

    Tips!: Hvis datakilden inneholder poster som deler samme informasjon, og det er ti eller færre unike verdier i kolonnen, kan du filtrere etter bestemte opplysninger. Hvis det for eksempel er flere poster som har Australia som land/region, kan du filtrere etter Australia.

    Dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting viser bare angitte poster. Hvis du vil vise alle postene på nytt, klikker du (Alle).

  Sortere elementer i listen

  1. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting klikker du kolonneoverskriften for elementet du vil sortere etter.

  2. Du kan raskt merke eller oppheve merkingen av alle elementene ved å merke eller fjerne merket for kolonneoverskriften.

  3. Du kan sortere ved hjelp av flere kriterier ved å klikke Sorter under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting. I dialogboksen Filtrer og sorter velger du kriteriene du vil sortere etter.

 8. Klikk OK.

 9. Nederst i oppgaveruten Utskriftsfletting klikker du Neste: Opprett flettede publikasjoner.

Sette inn et datafelt i publikasjonen

Når du har koblet publikasjonen til datakilden du vil bruke, kan du sette inn et datafelt i publikasjonen der du vil at sporingsnummeret skal vises.

 1. I publikasjonen for utskriftsfletting klikker du der du vil sette inn datafeltet for sporingsnummer. Du må kanskje først opprette en tekstboks for datafeltplasseringen hvis det ikke allerede finnes en slik boks.

 2. Finn feltnavnet som tilsvarer kolonneoverskriften for listen over sporingsnumre i datakilden i listen under klargjør publikasjonen, i oppgaveruten utskriftsfletting. Hvis du brukte Sporing Number som kolonneoverskrift for listen over sporingsnumre i regnearket, Finn Sporingsnummer. Dra feltet for sporingsnummer inn i tekstboksen som du opprettet for feltet.

 3. Hvis du vil sette inn datafelt for ytterligere informasjon i datakilden, for eksempel kundenes navn eller adresse, drar du disse feltnavnene inn i publikasjonen.

 4. Hvis du vil formatere et datafelt for å endre utseendet til de flettede dataene, velger du feltet, klikker SkriftFormat-menyen og velger deretter alternativene du ønsker.

 5. Når du har satt inn alle datafeltene, lagrer du publikasjonen.

Forhåndsvise flettingen

Før du fullfører flettingen forhåndsviser du fletteresultatet for å kontrollere at sporingsnumrene vises på riktig måte i publikasjonene. Du kan forhåndsvise flettingen på disse to tidspunktene: Når du finjusterer oppsettet for å se oppsettet til den enkelte kupongen eller det enkelte gavekortet, eller når du gjør deg klar til å skrive ut, for å forhåndsvise hvordan kupongene eller gavekortene blir ordnet på utskriften.

Forhåndsvise oppsettet til kupongen eller gavekortet

Informasjonen fra den første posten i datakilden vises i datafeltene. Du kan bruke navigasjonsknappene til å forhåndsvise informasjonen fra resten av datakildepostene.

 1. Klikk navigasjon knapper Frem-knapp Tilbake-knappen for å se hvordan de andre oppføringene fra datakilden i publikasjonen i oppgaveruten for utskriftsfletting.

  Du kan ikke redigere datakildeoppføringene her, men du kan formatere, flytte eller slette data ved å formatere, flytte eller slette datafeltene.

 2. Hvis numrene ser ut til å være avkuttet, justerer du formateringen og oppsettet for publikasjonen. Det kan for eksempel være at du må øke størrelsen på tekstboksen som inneholder datafeltet for sporingsnummeret, eller det kan være at du må redusere skriftstørrelsen i datafeltet.

 3. Hvis du er fornøyd med forhåndsvisningene, klikker du Neste: Opprett flettede publikasjoner nederst i oppgaveruten.

Forhåndsvise utskriften

Du kan ta en siste sjekk av den flettede publikasjonen før utskrift ved å forhåndsvise flettingen.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk Flere sider per ark i dialogboksen Utskriftsformat, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Forhåndsvisning under Opprett flettede publikasjoner i oppgaveruten Utskriftsfletting for å kontrollere at informasjonen er riktig plassert på siden med gavekort eller kuponger.

 4. Klikk Lukk for å lukke forhåndsvisningen.

Skrive ut den flettede publikasjonen

 1. Under Opprett flettede publikasjoner i oppgaveruten Utskriftsfletting klikker duSkriv ut.

 2. I dialogboksen Skriv ut velger du alternativene for utskrift som du vil bruke, og deretter klikker du OK.

 3. Klikk LagreFil-menyen for å lagre publikasjonen.

  Obs!: Husk at det du lagrer, ikke er settet med kuponger eller gavekort som du har skrevet ut. Du lagrer i stedet publikasjonen med kobling til datakilden og plassholderfeltene. Hvis du lagrer publikasjonen, kan du raskt opprette et nytt sett med kuponger eller gavekort når det er behov. Koblingen til datakilden som du angav for publikasjonen, opprettholdes, slik at du kan hoppe til trinnet for forhåndsvisning.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×