Legge til sporingsnumre på gavekort eller kuponger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gavekort og salgskampanjekuponger kan spille av en viktig rolle i en markedsføringsaktivitet strategi ved å tegne nye og gjentakelse kunder for virksomheten. Men hvordan kan du finne ut om de er virkelig for å hjelpe deg med å utvikle firmaet? Hvis du vil gjøre mest mulig ut av tid og markedsføring budsjettet, må du spore en vellykket markedsføringen slik at du kan finne ut hvilke markedsføringsstrategier er effektive for hvilke kunder.

En av de enkleste måtene å måle effekten av markedsføringstiltak som gavekort og kuponger er å legge til et sporingsnummer eller kode i hver gavekort eller kuponger som du distribuerer. Når gavekort eller kuponger løses, kan du bruke disse sporingsnumre til å registrere og kategorisere kundens svar.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan legge til sporingsnumre i bunker med gavekort eller kuponger som du oppretter i Publisher.

Ulike måter å spore

Når du med sporingsinformasjon i publikasjonene, kan du dra to ulike måter. Du kan gjøre ett av følgende:

 • Legge til unik tall i gavekort     Ved å bruke et unikt nummer på hvert sertifikat, kan du spore når gavekort løses av hvem og for hvilket produkt eller tjeneste. I tillegg ved å legge til unike sporingsnumre, kan du sikre at gavekortene ikke kopieres eller innløst mer enn én gang.

 • Legg til bestemte koder på kuponger for å spore kunden svar     Bruk forskjellige koder for ulike markedsførings meldingene, annonser eller kampanjer. Disse kodene gjør at du kan holde oversikt over hvordan kundene oppdaget tilbudet ditt. Jo mer lære du om hvem som trekkes for virksomheten, og hva trekker til seg kundens oppmerksomhet, desto bedre kan du fokusere fremtidige markedsføringstiltak.

Gavekort med et unikt sporingsnummer

Obs!: Du kan bruke den samme metoden når du må legge til sekvensielle tall adgang og trekningslodd, fakturaer og andre typer publikasjoner.

Trinn 1: Opprette en datakilde som inneholder unike sporingsnumre

Hvis du vil bruke utskriftsfletting til å opprette en bunke gavekort eller kuponger med sporingsnumre, må du konfigurere en datakilde som inneholder en kolonne med sporingsnumre. Hvis du planlegger å legge til bare sporingsnumre i publikasjonene, kan du opprette en datakilde for sporingsnumre. Hvis du også har tenkt å bruke utskriftsfletting til å sette inn mer informasjon i publikasjonene, for eksempel kundenes navn eller adresser, kan du legge til kolonnen med sporingsnumre i en datakilde som også inneholder navnet og adressen du vil bruke.

Du kan bruke Publisher, Excel, Access eller Outlook til å opprette en datakilde for utskriftsfletting prosjektet. Hvis du vil opprette en stor liste med unike, sekvensielle tall skal brukes som sporer koder for gavekort eller kuponger, kan du imidlertid bruke Excel til å generere denne listen.

Bruke Excel til å opprette en liste over unike sporingsnumre

 1. Åpne et nytt eller eksisterende regneark i Excel.

 2. I den første cellen i kolonnen som der du vil legge til sporingsnumre, Skriv inn en etikett, for eksempel Sporingsnummer, og trykk deretter ENTER for å flytte til raden nedenfor.

 3. Skriv inn nummeret for det første sporingsnummeret i serien i den andre cellen i kolonnen. Skriv for eksempel 1000.

 4. I cellen nedenfor, legger du til 1 nummeret du skrev inn i cellen ovenfor, og deretter skriver du inn tallet. Skriv for eksempel 1 001.

  Dette oppretter et mønster for serien med tall som du oppretter.

 5. Merk cellene som inneholder startverdiene.

 6. Dra fyllet håndtere fyllhåndtak på tvers av celleområdet du vil fylle.

 7. Når du har opprettet så mange sporingsnumre du trenger, kan du lagre filen.

Legge til bestemte forhåndsdefinert sporingskoder til en datakilde

Hvis du allerede har utviklet et sett med bestemte koden tall du vil bruke til å spore og kategorisere kundens svar, kan du skrive disse tallene i en kolonne i datakilden som du har tenkt å bruke for utskriftsfletting.

 1. Åpne et nytt eller eksisterende regneark i Excel.

 2. Klikk den første cellen i kolonnen der du vil skrive inn dataene.

 3. Skriv inn en etikett, for eksempel Sporingskode, og trykk deretter ENTER for å flytte til raden nedenfor.

 4. Skriv inn en kode for oppfølging, og trykk deretter ENTER for å flytte til raden nedenfor.

 5. Gjenta til du har ført opp alle til sporingsnumre som du har tenkt å bruke.

  Obs!: Hvis du vil opprette flere eksemplarer av et gavekort eller kuponger som alle har en bestemt sporing av kode, kan du skrive det samme tallet flere ganger i kolonnen.

 6. Når du har opprettet så mange sporingskoder du trenger, kan du lagre filen.

Trinn 2: Bruke Publisher til å opprette et gavekort eller kuponger

Du kan opprette et gavekort eller kupong ved hjelp av Publisher ved å starte med en forhåndsutformet gavekortpublikasjon eller ved å utforme et gavekort fra grunnen av.

 • Hvis du vil velge en forhåndsutformet publikasjon, velger du kategorien Gavekort til å finne gavekort malen du vil bruke, og deretter åpne, utforme og lagre sertifikatet basert på denne malen.

 • Når du skal utforme et sertifikat fra grunnen av, kan du starte med en helt tom publikasjon eller tilpasse en eksisterende publikasjon. Små publikasjoner, for eksempel visittkort, postkort og etiketter kan tilpasses slik fungerer som kuponger. Flygeblader eller brosjyrer kan tilpasses for bruk som gavekort. For mer informasjon, kan du se opprette en publikasjon i Publisher.

Trinn 3: Bruke utskriftsfletting til å legge til sporingsnumre i publikasjonen

Når du setter opp i listen over sporingsnumre i datakilden og utforme publikasjonen, er du klar til å flette listen over sporingsnumre med publikasjonen for å opprette en bunke gavekort eller kuponger som alle har et unikt sporingsnummer.

Dette prosjektet for utskriftsfletting omfatter fire grunnleggende trinnene:

 1. Koble gavekort eller kupong til datakilden.

 2. Sette inn et datafelt i en publikasjon som en plassholder for tall sporingsinformasjon.

 3. Forhåndsvise flettingen for å finjustere oppsettet

 4. Skrive ut flettede publikasjonen for å opprette eller skrive ut en bunke gavekort eller kuponger som viser sporingsnumre fra datakilden.

Koble publikasjonen til datakilden

 1. Lagre og lukk datakilden som inneholder listen over sporingsnumre.

 2. Åpne Publisher-gavekort eller kupong.

 3. Klikk menyen utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser , og klikk deretter Trinnvise veiviseren for utskriftsfletting.

 4. Velg Bruk en eksisterende liste i oppgaveruten utskriftsfletting under Opprett mottakerliste, og klikk deretter Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 5. Finn datakilden som inneholder din sporingsnumre i dialogboksen Velg datakilde , velg filen, og klikk deretter Åpne.

 6. Hvis datakilden er et Excel-regneark, velger du regnearket du vil bruke fra listen i dialogboksen Velg tabell.

 7. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge til sporingsnumre som du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av oppføringene du vil inkludere, og fjern merket ved siden av oppføringene du vil utelate.

  Hvis du bare vil bruke bestemte oppføringer i listen, kan du filtrere listen etter et bestemt felt eller vilkår. Etter at du har filtrert listen, kan du bruke avmerkingsboksene for å inkludere eller utelate poster.

  Filtrere elementer i listen

  1. Klikk pilen ved siden av kolonneoverskriften for elementet du vil filtrere etter.

  2. Klikk ett av følgende:

   • (Tomme) viser alle postene der det tilsvarende feltet er tomt.

   • (IkkeTomme) viser alle postene der det tilsvarende feltet inneholder informasjon.

   • (Avansert) åpner dialogboksen Filtrer og Sorter , som du kan bruke til å filtrere ved hjelp av flere vilkår. Du kan også klikke Filtrer under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting for å åpne dialogboksen Filtrer og Sorter .

    Tips!: Hvis datakilden inneholder poster som deler samme informasjon, og det finnes ti eller færre unike verdier i kolonnen, kan du filtrere etter spesifikk informasjon. Hvis det er flere poster som viser Australia som land/område, kan du for eksempel filtrere på Australia.

    Dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting viser bare angitte poster. Hvis du vil vise alle postene igjen, klikker du (alle)

  Sortere elementer i listen

  1. Klikk kolonneoverskriften for elementet du vil sortere etter, i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting .

  2. Hvis du raskt vil merke av for eller fjerne avmerkingen for alle elementene, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil sortere ved hjelp av flere vilkår, klikker du Sorter under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting. Velg vilkårene du vil sortere etter, i dialogboksen Filtrer og Sorter.

 8. Klikk på OK.

 1. Lagre og lukk datakilden som inneholder listen over sporingsnumre.

 2. Åpne Publisher-gavekort eller kupong.

 3. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting.

 4. Klikk Bruk en eksisterende listeunder Opprett en mottakerlistei oppgaveruten for utskriftsfletting , og klikk deretter Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 5. Finn datakilden som inneholder din sporingsnumre i dialogboksen Velg datakilde , velg filen, og klikk deretter Åpne.

  Obs!: Som standard åpnes Publisher mappen Mine datakilder først. Hvis du har lagret datakilden i et annet sted enn mappen Mine datakilder , bla til plasseringen der du lagret datakilden.

 6. Hvis datakilden er et Excel-regneark, velger du regnearket du vil bruke fra listen i dialogboksen Velg tabell .

 7. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting , kan du velge til sporingsnumre som du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av oppføringene du vil inkludere, og fjern merket ved siden av oppføringene du vil utelate.

  Hvis du bare vil bruke bestemte oppføringer i listen, kan du filtrere listen etter et bestemt felt eller vilkår. Etter at du har filtrert listen, kan du bruke avmerkingsboksene for å inkludere eller utelate poster.

  Filtrere elementer i listen

  1. Klikk pilen ved siden av kolonneoverskriften for elementet du vil filtrere etter.

  2. Klikk ett av følgende:

   • (Tomme) viser alle postene der det tilsvarende feltet er tomt.

   • (IkkeTomme) viser alle postene der det tilsvarende feltet inneholder informasjon.

   • (Avansert) åpner dialogboksen Filtrer og Sorter , som du kan bruke til å filtrere ved hjelp av flere vilkår. Du kan også klikke Filtrer under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting for å åpne dialogboksen Filtrer og Sorter .

    Tips!: Hvis datakilden inneholder poster som deler samme informasjon, og det finnes ti eller færre unike verdier i kolonnen, kan du filtrere etter spesifikk informasjon. Hvis det er flere poster som viser Australia som land/område, kan du for eksempel filtrere på Australia.

    Dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting viser bare angitte poster. Hvis du vil vise alle postene igjen, klikker du (alle)

  Sortere elementer i listen

  1. Klikk kolonneoverskriften for elementet du vil sortere etter, i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting .

  2. Hvis du raskt vil merke av for eller fjerne avmerkingen for alle elementene, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil sortere ved hjelp av flere vilkår, klikker du Sorter under Begrens mottakerliste i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting . Velg vilkårene du vil sortere etter, i dialogboksen Filtrer og Sorter .

 8. Klikk på OK.

 9. Klikk nederst i oppgaveruten utskriftsflettingNeste: Opprett flettede publikasjoner.

Sette inn et datafelt i publikasjonen

Når du har koblet publikasjonen til datakilden du vil bruke, kan du sette inn et datafelt i publikasjonen der du vil sporingsnummer skal vises.

 1. I oppgaveruten utskriftsfletting under Forbered publikasjonen, klikk datafeltet for sporingsnummer, og dra den til ønsket plassering på gavekortet.

 2. Hvis du vil sette inn datafelt for mer informasjon i datakilden, for eksempel kundenes navn eller adresse, drar du disse feltnavnene i publikasjonen.

 3. Hvis du vil bruke formatering på datafelt for å endre utseendet på flettede data, merker du feltet, klikk kategorien Format , og velg alternativene du vil bruke.

 4. Klikk nederst i oppgaveruten utskriftsflettingNeste: Opprett flettede publikasjoner.

 5. Lagre publikasjonen.

 1. Klikk der du vil sette inn datafeltet for sporingsnummer i publikasjonen utskriftsfletting. Du må kanskje først opprette en tekstboks på data-feltets plassering Hvis det ikke finnes allerede.

 2. Finn feltnavnet som tilsvarer kolonneoverskriften for listen over sporingsnumre i datakilden i listen under klargjør publikasjonen, i oppgaveruten utskriftsfletting . Hvis du brukte Sporing Number som kolonneoverskrift for listen over sporingsnumre i regnearket, Finn Sporingsnummer. Dra feltet for sporingsnummer inn i tekstboksen som du opprettet for feltet.

 3. Hvis du vil sette inn datafelt for mer informasjon i datakilden, for eksempel kundenes navn eller adresse, drar du disse feltnavnene i publikasjonen.

 4. Hvis du vil bruke formatering på datafelt for å endre utseendet på flettede data, velger du feltet, klikker du Skrift på Format -menyen, og velg deretter alternativene du vil bruke.

 5. Når du setter inn alle datafeltene, kan du lagre publikasjonen.

Forhåndsvise flettingen

Før du fullfører flettingen, kan du forhåndsvise resultatene av flettingen for å forsikre deg om at sporingsnumre vises som du vil de skal i publikasjoner. Du kan forhåndsvise flettingen på to måter: mens du finpusse oppsettet for å forhåndsvise oppsettet for individuelle kupong eller gavekort, eller når du gjør deg klar til å skrive ut til å forhåndsvise hvordan kuponger eller gavekort på utskriften.

 1. Klikk Forhåndsvis resultaterpå fanen Masseutsendelser .

 2. Klikk navigasjon knapper _z0z__z2z_ for å se hvordan de andre oppføringene fra datakilden i publikasjonen.

Forhåndsvise oppsettet for kupong eller gavekort

Informasjonen fra den første posten i datakilden vises i datafeltene. Du kan bruke navigasjonsknappene til å forhåndsvise informasjonen fra de gjenværende data source postene.

 1. Klikk navigasjon knapper _z0z__z2z_for å se hvordan de andre oppføringene fra datakilden i publikasjonen i oppgaveruten for utskriftsfletting .

  Du kan ikke redigere oppføringene i datakilden her, men du kan formatere, flytte eller slette data etter formatering, flytte eller slette datafeltene.

 2. Hvis numrene ser ut til å være avkuttet, justerer du formateringen og oppsettet i publikasjonen. Hvis du for eksempel du kanskje må øke størrelsen på tekstboksen som inneholder datafeltet for din sporingsnummer, eller du må kanskje redusere skriftstørrelsen for datafeltet.

 3. Hvis du er fornøyd med forhåndsvisningene, nederst i oppgaveruten klikker Neste: Opprett flettede publikasjoner.

Forhåndsvise utskriften

Du kan gjøre en siste sjekk av flettingen publikasjonen før du skriver ut ved å forhåndsvise flettingen.

 1. Klikk Utskriftsformatpå fil -menyen.

 2. Klikk flere sider per arki dialogboksen Utskriftsformat , og klikk deretter OK.

 3. Klikk Forhåndsvisning for å sørge for at informasjonen justeres riktig på arket gavekort eller kuponger under Opprett flettede publikasjoner, i oppgaveruten for utskriftsfletting .

 4. Klikk Lukk for å lukke forhåndsvisningsvinduet.

Skrive ut flettet publikasjon

 1. Klikk Skriv utunder Opprett flettede publikasjoner, i oppgaveruten utskriftsfletting .

 2. Forhåndsvis Utskriftsoppsettet på siden Skriv ut , velg utskriftsalternativene du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut.

 1. Klikk Skriv utunder Opprett flettede publikasjoner, i oppgaveruten utskriftsfletting .

 2. Velg utskriftsalternativene du vil bruke i dialogboksen Skriv ut , og klikk deretter OK.

 3. Klikk Lagre for å lagre publikasjonen på fil -menyen.

  Obs!: Husk at det du lagrer ikke er settet med kuponger eller gavekort som du har skrevet ut. Du lagrer i stedet publikasjonen med tilkoblingen til datakilden og tabellfeltene plassholder. Ved å lagre publikasjonen, kan du raskt opprette et nytt sett med kuponger eller gavekort når ved behov. Publikasjonen opprettholder koblingen til datakilden du koblet den til slik at du kan gå rett til forhåndsvisningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×