Legge til ressurser i prosjektet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ressurser er vanligvis personer som er inkludert i prosjektplanen, enten de er tilordnet aktiviteter eller ikke, men det kan også inkludere alt som brukes for å fullføre et prosjekt, for eksempel utstyr og materialer (som sement og webservere).

Hvis du bruker Project Professional og er koblet til Project Server, har du tilgang til andre typer ressurser.

 • Virksomhetsressurser    . En virksomhetsressurs er en del av listen over ressurser for hele organisasjonen; Derfor kan hver av disse ressursene delt på tvers av flere prosjekter. Vanligvis listen over virksomhetsressurser administreres av en administrator, og hver prosjektleder legger til disse ressursene i prosjektene etter behov.

 • Ikke-virksomhetsressurser     En ikke-virksomhetsressurs, eller lokal ressurs, er ikke en del av ressurslisten for hele virksomheten. Ingen andre prosjektledere kan bruke dine ikke-virksomhetsressurser i egne prosjekter.

 • Generelle ressurser     Generelle ressurser brukes til å angi bemanningsbehovene for et prosjekt, for eksempel tømrere og utviklere, eller en ressursgruppe.

Hva vil du gjøre?

Legge til ressurser i prosjektet

Legge til virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

Legge til generelle virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

Legge til ikke-virksomhetsressurser generelle ressurser i prosjektet (bare Project Professional)

Legge til ressurser i prosjektet

 1. Klikk kategorien visning. Klikk Ressursliste i Ressursvisninger-gruppen.

  bilde for å legge til ressurser

 2. Skriv inn navnet på et arbeid, et materiale eller en generell ressurs i feltet Navn på ressurs.

 3. Hvis du vil angi ressursgrupper, deretter i gruppe-feltet for ressursnavnet, skriver du inn navnet på gruppen.

 4. Angi ressurstypen.

  • Du kan angi at ressursen er en arbeidsressurs ved å klikke Arbeid i Type-feltet.

  • Klikk materiale for å angi at denne ressursen er en materialressurs, i Type-feltet. Skriv inn etiketten (for eksempel mål, tonneller bokser) for ressursen i Materialetikett-feltet.

  • Du kan angi at ressursen er en kostnadsressurs ved å klikke Kostnader i Type-feltet.

 5. I Maks. Enheter felt for ressursen, skriver du inn antall Totalt antall enheter som ressursen er tilgjengelig for dette prosjektet. Maksimalt antall verdien angir hvor mye av denne ressursen er tilgjengelig for dette prosjektet, for eksempel deltid eller multipler.

  Hvis du har en ressurs som er tilgjengelige for prosjektet to dager i uken, kan du for eksempel angi en verdi for maksimalt antall 40%. Du kan bruke maksimalt antall enheter til å angi flere tilgjengelighet innen en ressurs. Hvis du for eksempel anta at du har en ressurs kalt Ingeniører, en ressurs som representerer tre ulike ingeniører i gruppen. Du kan angi maksimalt antall enheter for Ingeniører som 300%. Du kan planlegge alle tre ingeniørene skal arbeide samtidig uten Ingeniører ressursen blir overallokert.

  Du kan angi maksimalt antall som en prosentsats (50 %, 100 %, 300 %) eller som et desimaltall (0,5, 1, 3).

  Obs!: 

 6. Når du vil opprette en budsjettressurs, velger du ressursen og høyreklikker ressursnavnet, og deretter klikker du Informasjon. Merk av for Budsjett.

 7. Du kan legge til en arbeidsressurs og tilknyttet informasjon ved hjelp av MAPI-adresseboken for e-post fra Active Directory eller fra Microsoft Project Server. Klikk kategorien ressurs, og klikk Legg til ressurser i gruppen Sett inn. Klikk Bygg gruppe fra virksomhet (bare Project Professional), Active Directory, , eller adressebok,

Til toppen av siden

Legge til virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

 1. Klikk kategorien ressurser. Klikk Legg til ressurser i Sett inn-gruppen.

  Bilde av Legg til ressurser

 2. Klikk Bygg gruppe fra virksomhet.

 3. I boksen Eksisterende filtre i dialogboksen Bygg gruppe fra virksomhet klikker du filter du vil bruke. Den filtrerte listen over virksomhetsressurser vises i kolonnen Virksomhetsressurs. Ressurser som allerede er tildelt prosjektgruppen, står oppført i kolonnen Project-ressurs.

 4. Når du vil søke etter ressurser som er tilgjengelige for arbeid et bestemt antall timer i en bestemt tidsperiode, merker du av for Tilgjengelig for arbeid. Skriv inn hvor mye tid en ressurs må være tilgjengelig for arbeid, og velg deretter datointervallet i Fra- og Til-boksene.

 5. I kolonnen Virksomhetsressurs klikker du virksomhetsressursen du vil legge til i prosjektet, og deretter klikker du Legg til. Du kan merke flere ressurser ved å holde nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

  • Hvis du vil søke etter virksomhetsressurser som samsvarer med kvalifikasjonene og andre attributter for en av gruppens eksisterende ressurser, merker du ressursen du vil sammenligne med, under Project-ressurs, og klikk deretter samsvarer med.

  • Når du vil erstatte en eksisterende ressurs med en virksomhetsressurs, merker du ressursen eller den generelle ressursen du vil erstatte, i kolonnen Project-ressurs. Merk den nye virksomhetsressursen under Virksomhetsressurs, og klikk deretter Erstatt.

   Når du erstatter en ressurs, fjernes ikke den erstattede ressursen hvis denne ressursen har fullført faktisk arbeid. Erstattingsressursen tildeles det gjenstående arbeidet.

 6. Du kan legge til en foreslått ressurs i prosjektgruppen ved å klikke Foreslått i kolonnen Bok.

 7. Hvis du vil vise et diagram over tilgjengelighet for en valgt ressurs, klikker du Diagrammer.

 8. Klikk OK.

Obs!: .

 • Når du legger til en virksomhetsressurs i prosjektet, kan du bare tildele ressursen til en aktivitet i prosjektet. Du kan ikke gjøre endringer i attributtene til virksomhetsressurser, for eksempel betalingssatser eller tilgjengelighet.

 • Hvis du vil legge til ressurser i listen over tilgjengelige virksomhetsressurser, må du importere ressursene.

Til toppen av siden

Legge til generelle virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

 1. Klikk kategorien ressurser. Klikk Legg til ressurser i Sett inn-gruppen.

  Bilde av Legg til ressurser

 2. Klikk Bygg gruppe fra virksomhet.
  Hvis det er mer enn 1000 virksomhetsressurser, kan du filtrere listen over ressurser ved hjelp av enterprise disposisjonskoder. Disposisjonskoder er definert på grunnlag av kravene til organisasjonen.

 3. Klikk Knappesymbol for å utvide Tilpass filtre i dialogboksen Bygg gruppe.

 4. Under Tilpass filtre klikker du Generelt i Feltnavn-kolonnen, klikker Er lik i Test-kolonnen og skriver Ja i Verdier-kolonnen.

 5. Klikk Bruk filter for å bruke filterinnstillingene på listen over virksomhetsressurser.

 6. Når du vil søke etter ressurser som er tilgjengelig for arbeid et bestemt antall timer i en bestemt tidsperiode, merker du av for Tilgjengelig for arbeid. Angi hvor mye tid en ressurs må være tilgjengelig for arbeid, og velg deretter datointervallet i Fra- og Til-boksene.

 7. Merk den generelle ressursen du vil legge til i prosjektet, i kolonnen Virksomhetsressurs, og klikk deretter Legg til. Du kan velge flere ressurser ved å holde nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

Til toppen av siden

Legge til generelle ikke-virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

 1. Klikk kategorien visning. Klikk Ressursliste i Ressursvisninger-gruppen.

  bilde for å legge til ressurser

 2. Skriv inn et navn på den generelle ressursen i kolonnen Navn på ressurser, for eksempel "snekker".

 3. Høyreklikk ressursnavnet, og klikk deretter Informasjon. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon, og merk deretter av for Generell.

 4. Velg.

 5. Angi verdier i alle felt som er obligatoriske for denne generelle ressursen, under Egendefinerte felt i kategorien Egendefinerte felt.

  Ettersom disse egendefinerte feltene er unike for hver virksomhet, kontakter du administratoren hvis du har spørsmål om hvordan de brukes.

  Obs!: 

 6. Du kan legge til alle typer generelle ressurser i listen over virksomhetsressurser. Du må kanskje angi andre attributter for ressursen, for eksempel kalendere og kvalifikasjonssett, avhengig av kravene i organisasjonen.

 7. Når du senere er klar til å erstatte en generell ressurs med en virksomhetsressurs som har den rette kvalifikasjonen, kan du enten bruke dialogboksen Bygg gruppe eller Veiviser for ressurserstatting.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×